Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

Debatt om förslag 23 juni 2014
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenAnn-Christin Ahlberg (S)
 2. Hoppa till i videospelarenGustav Nilsson (M)
 3. Hoppa till i videospelarenAnn-Christin Ahlberg (S)
 4. Hoppa till i videospelarenGustav Nilsson (M)
 5. Hoppa till i videospelarenAnn-Christin Ahlberg (S)
 6. Hoppa till i videospelarenGustav Nilsson (M)
 7. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 8. Hoppa till i videospelarenGustav Nilsson (M)
 9. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 10. Hoppa till i videospelarenGustav Nilsson (M)
 11. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 12. Hoppa till i videospelarenAnnika Qarlsson (C)
 13. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 14. Hoppa till i videospelarenAnnika Qarlsson (C)
 15. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 16. Hoppa till i videospelarenAnnika Qarlsson (C)
 17. Hoppa till i videospelarenAnn-Christin Ahlberg (S)
 18. Hoppa till i videospelarenAnnika Qarlsson (C)
 19. Hoppa till i videospelarenAnn-Christin Ahlberg (S)
 20. Hoppa till i videospelarenAnnika Qarlsson (C)
 21. Hoppa till i videospelarenMattias Karlsson (SD)
 22. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 23. Hoppa till i videospelarenMattias Karlsson (SD)
 24. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 25. Hoppa till i videospelarenMattias Karlsson (SD)
 26. Hoppa till i videospelarenAli Esbati (V)
 27. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 28. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 29. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 30. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 31. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 32. Hoppa till i videospelarenAli Esbati (V)
 33. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 34. Hoppa till i videospelarenAli Esbati (V)
 35. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 36. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Erik Ullenhag (FP)
 37. Hoppa till i videospelarenAnn-Christin Ahlberg (S)
 38. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Erik Ullenhag (FP)
 39. Hoppa till i videospelarenAnn-Christin Ahlberg (S)
 40. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Erik Ullenhag (FP)
 41. Hoppa till i videospelarenAli Esbati (V)
 42. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Erik Ullenhag (FP)
 43. Hoppa till i videospelarenAli Esbati (V)
 44. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Erik Ullenhag (FP)
 45. Hoppa till i videospelarenMattias Karlsson (SD)
 46. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Erik Ullenhag (FP)
 47. Hoppa till i videospelarenMattias Karlsson (SD)
 48. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Erik Ullenhag (FP)
 49. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 50. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Erik Ullenhag (FP)
 51. Hoppa till i videospelarenAgneta Luttropp (MP)
 52. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Erik Ullenhag (FP)
 53. Hoppa till i videospelarenEva Olofsson (V)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering (AU8)

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Ordet funktionshinder byts ut mot funktionsnedsättning i ett antal lagar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om diskrimineringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2013/14:A11 yrk. 2, 2013/14:A9 yrk. 2 och 2013/14:A10 yrk. 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.