Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Debatt om förslag 23 mars 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Tydligare regler för behandling av personuppgifter vid klinisk forskning (SoU23)

Riksdagen har behandlat ett förslag från regeringen, som ska tydliggöra vad som gäller när personuppgifter används inför klinisk forskning. Lagändringarna ger ett rättsligt stöd för att kunna göra en så kallad antalsberäkning. Det innebär att en beräkning görs av hur många personer som uppfyller kriterierna för att kunna delta i en studie.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska gälla från 1 maj 2023. 

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.