Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Uppmaningar till regeringen om att förbättra polisens effektivitet (JuU41)

Riksdagen riktade totalt sju tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om åtgärder för att förbättra polisens effektivitet. Uppmaningarna rör följande frågor:

  • renodling av polisens verksamhet
  • stärkt förmåga hos Försvarets radioanstalt att bistå Polismyndigheten med signalspaning
  • genomlysning av och ökad kapacitet inom rättsväsendets myndigheter med flera
  • förbättrade anställningsvillkor för poliser
  • förstärkt skydd för polisers personuppgifter
  • utveckling av polisens tekniska inhämtningsförmåga
  • ökad samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystem.

Tre av tillkännagivandena har sin grund i utskottsinitiativ från justitieutskottet, nämligen uppmaningarna om signalspaning, kapacitet inom rättsväsendet och teknisk inhämtningsförmåga. Det betyder att förslagen har väckts i utskottet och att de inte bygger på regeringsförslag eller riksdagsmotioner, vilket annars är det vanliga. Övriga tillkännagivanden har sin grund i förslag i motioner.