Alkoholfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 21 januari 2009

Betänkande: Alkoholfrågor

Betänkande 2008/09:SoU12

Nej till motioner om alkohol (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner om alkohol från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 samt en motion med anledning av regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik. Riksdagen hänvisar bland annat till Alkohollagsutredningens pågående arbete. Socialutskottet gör i beslutsunderlaget ett uttalande om att den svenska restriktiva alkoholpolitiken bör ligga fast och att Sverige bör fortsätta att arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. Utskottet framhåller också vikten av att Sverige fortsätter att arbeta för att begränsa alkoholens skadeverkningar och verka för att minska den totala alkoholkonsumtionen.