Elina Linna (V)

Valkrets
Södermanlands län
Född år
1947
Avliden
5 april 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04

Vänsterpartiet

Förste vice gruppledare
2006-10-11 – 2010-10-04

Socialutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2009-09-15
Ledamot
2004-12-16 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-15 – 2004-12-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Avskedsrum vid rättsläkarstationer

  Skriftlig fråga 2009/10:893 av Linna, Elina (v)

  den 11 juni Fråga 2009/10:893 Avskedsrum vid rättsläkarstationer av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Inom sjukvården är man ofta mycket mån om att skapa särskilt inredda rum där man kan ta avsked av avlidna anhöriga. Att skapa former för ett värdigt avsked kan vara mycket viktigt för sorgearbetet

  Inlämnad
  2010-06-11
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

  Skriftlig fråga 2009/10:843 av Linna, Elina (v)

  den 27 maj Fråga 2009/10:843 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd I dag är det bara kvinnor som lever i en parrelation som har möjlighet att få tillgång till assisterad befruktning. Dock är det vanligt att ensamstående kvinnor söker behandling på

  Inlämnad
  2010-05-27
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Abort i Sverige för utländska kvinnor

  Skriftlig fråga 2009/10:842 av Linna, Elina (v)

  den 27 maj Fråga 2009/10:842 Abort i Sverige för utländska kvinnor av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Den 1 januari 2008 ändrades abortlagen så att kravet på att en kvinna för att få göra abort i Sverige måste vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige togs bort. Vänsterpartiet värnar den

  Inlämnad
  2010-05-27
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning

  Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning

  Betänkande 2009/10:SoU23

  Riksdagen sa ja till regeringen förslag om ökad kvalitet vid utskrivning av läkemedel. Beslutet innebär att Apotekens Service AB ska få lämna ut uppgifter till landstingen om vilka läkemedel som patienter har tagit ut. Landstingen ska få använda uppgifterna i sin medicinska uppföljning. Patientens identitet

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 80 minuter
  Justering
  2010-05-06
  Debatt
  2010-05-24
  Beslut
  2010-05-26
 • Tillgänglighet i vården

  Skriftlig fråga 2009/10:815 av Linna, Elina (v)

  den 19 maj Fråga 2009/10:815 Tillgänglighet i vården av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Socialstyrelsen har kartlagt tillgängligheten i vården genom att undersöka 500 distriktsläkarmottagningar. Man har funnit att tillgängligheten för personer med rörelsehinder är relativt god, men att det finns

  Inlämnad
  2010-05-19
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Tillgänglighet till socialkontor

  Skriftlig fråga 2009/10:814 av Linna, Elina (v)

  den 19 maj Fråga 2009/10:814 Tillgänglighet till socialkontor av Elina Linna v till statsrådet Maria Larsson kd Socialstyrelsen har kartlagt tillgängligheten till de sociala myndigheterna genom att undersöka 250 socialkontor. Man har funnit att tillgängligheten för personer med rörelsehinder är relativt god, men

  Inlämnad
  2010-05-19
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning

  Motion 2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tobaksförsäljning bör vara licenspliktig. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2010-05-10
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Myndigheterna inom smittskyddsområdet

  Myndigheterna inom smittskyddsområdet

  Betänkande 2009/10:SoU14

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att upphäva riksdagens tidigare beslutade mål och riktlinjer för Smittskyddsinstitutet arbete och organisation. Anledningen är att regeringen vill ge Smittskyddsinstitutet ett breddat uppdrag på kunskapsområdet. Myndigheten ska bygga upp och sprida kunskap

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 4 minuter
  Justering
  2010-04-22
  Debatt
  2010-05-05
  Beslut
  2010-05-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Narkotikafrågor

  Narkotikafrågor

  Betänkande 2009/10:SoU13

  Riksdagen sa nej till motioner om narkotika från den allmänna motionstiden 2009. Beslutet motiveras med att arbete redan pågår eller att frågorna redan har behandlats i riksdagen under mandatperioden.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 66 minuter
  Justering
  2010-04-13
  Debatt
  2010-05-05
  Beslut
  2010-05-05
 • med anledning av prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn

  Motion 2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad

  Inlämnad
  2010-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2009/10:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Klassning av bristande tillgänglighet som diskriminering

  Skriftlig fråga 2009/10:753 av Linna, Elina (v)

  den 26 april Fråga 2009/10:753 Klassning av bristande tillgänglighet som diskriminering av Elina Linna v till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Diskrimineringskommittén föreslog att underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet ska definieras som diskriminering. Det innebär att

  Inlämnad
  2010-04-26
  Besvarare
  Nyamko Sabuni (FP)
 • Regler för bilstöd

  Skriftlig fråga 2009/10:716 av Linna, Elina (v)

  den 14 april Fråga 2009/10:716 Regler för bilstöd av Elina Linna v till statsrådet Maria Larsson kd På Föräldrakraft, en internetbaserad nyhetssida om handikappfrågor, kan man läsa om en familj som nekas bilanpassningsbidrag och bilstöd av skäl som endast kan betraktas som lagtekniska. I familjen finns två barn med

  Inlämnad
  2010-04-14
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

  Motion 2009/10:Ub13 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:Ub13 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Alla skolor ska vara bra skolor 5 5 Tydligare uppdrag för skolan att vara en mötesplats 6

  Inlämnad
  2010-04-14
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  2009/10:UbU21
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): 38 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor

  Hälso- och sjukvårdsfrågor

  Betänkande 2009/10:SoU11

  Riksdagen sa nej till motioner om hälso- och sjukvård från den allmänna motionstiden 2009. Det främsta skälet är att det redan pågår arbete på olika områden. Många motioner behandlas förenklat eftersom de tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

  Behandlade dokument
  114
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  18, 116 minuter
  Justering
  2010-03-16
  Debatt
  2010-04-07
  Beslut
  2010-04-07
 • med anledning av prop. 2009/10:141 Rättvist och effektivt – förändringar i studiestödssystemet

  Motion 2009/10:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:141 Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet v039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppsägning av studielån. Riksdagen avslår regeringens

  Inlämnad
  2010-03-31
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2009/10:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

  Motion 2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet v038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ

  Inlämnad
  2010-03-31
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag

  Motion 2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag v034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att ta bort kravet på tillstånd för tillverkning av alkoholdrycker. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

  Inlämnad
  2010-03-31
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2010/11:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten – förslag om vissa förändringar

  Motion 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. (v, s, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar v031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

  Inlämnad
  2010-03-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

  Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

  Betänkande 2009/10:SoU9

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att vårdavgifter för patienter under 18 år ska betalas av patientens förmyndare. Förmyndare kan vara en förälder eller någon annan person. Beslutet gäller avgifter inom både hälso- och sjukvården och tandvården. Även avgift för uteblivet avtalat besök

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 22 minuter
  Justering
  2010-03-11
  Debatt
  2010-03-24
  Beslut
  2010-03-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkt ställning för patienten

  Stärkt ställning för patienten

  Betänkande 2009/10:SoU7

  Riksdagen sa ja till regeringen förslag om att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Den nationella vårdgarantin ska därför regleras i lag. Patientens rätt till en förnyad medicinsk bedömning ska också utökas och den patient som så begär ska i framtiden ha rätt till en fast vårdkontakt.

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 57 minuter
  Justering
  2010-03-04
  Debatt
  2010-03-24
  Beslut
  2010-03-24

Filter