Beslut: Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet vid universitet och högskolor

Beslut 13 juni 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet vid universitet och högskolor (UbU17)

Regeringen har i en skrivelse redovisat sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen presenterat i sin granskning av arbetet med informationssäkerhet vid universitet och högskolor.

I skrivelsen redovisar regeringen redan vidtagna och planerade åtgärder som ligger i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Riksdagen la regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Relaterade videor