Aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen

Aktuell debatt 17 april 2018
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 26

Anf. 1 Tomas Tobé (M)

Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Fru talman! Sverige behöver en ny kriminalpolitik som stärker polisen, skärper straffen och pressar tillbaka de kriminella gängen.

Regeringen har misslyckats. Morgan Johansson kommer att gå till historien som den justitieminister i modern tid som lämnar sitt uppdrag med att ha åstadkommit färre poliser samtidigt som den grova brottsligheten har brett ut sig över Sverige.

Sverige har nu den lägsta polistätheten på över tio år. År 2017 hade vi över 300 skjutningar och mer än 7 000 anmälda våldtäkter. Utöver det har utländska stöldligor nu en verksamhet som innebär att de står för en majoritet av alla inbrott över hela landet.

Denna utveckling måste vändas, och det kräver att vi erkänner att Sverige har en poliskris. Det är därför vi moderater har begärt denna aktuella debatt.

Fru talman! Närmare 500 nya polisaspiranter gjorde i går sin första dag på jobbet som samhällets yttersta garant för vår trygghet. Till dem vill jag säga: Tack för att ni har valt polisyrket, och varmt lycka till! Varenda en av er kommer att behövas, och ni behöver fler kollegor - inte färre.

Moderaternas vallöfte är att öka antalet polisanställda med 10 000. I likhet med de allra flesta har vi också landat i slutsatsen att det krävs en riktad lönesatsning. Min förhoppning är att dagens aktuella debatt ska innebära att också regeringen vaknar upp och inser att vi behöver göra en riktad satsning på Sveriges poliser.

(Applåder)


Anf. 2 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Tack för möjligheten att debattera denna fråga! Det är verkligen precis vid rätt tidpunkt som vi gör detta.

Låt mig först slå fast en sak: Antalet poliser kommer inte att ha minskat under denna mandatperiod, snarare tvärtom. Vid utgången av 2014, när vi tillträdde, fanns det 20 051 poliser. Vid utgången av 2018 kommer det att finnas, enligt Polismyndighetens bedömning, 20 100. Det är där vi ligger.

Det är egentligen remarkabelt att det inte har minskat under den här perioden. Det hade nämligen mycket väl kunnat bli så, med tanke på vad vi ärvde. Den gamla regeringen, den borgerliga regeringen, valde att under sin sista period dramatiskt skära ned antalet platser på polisutbildningen. Man minskade vid ett tillfälle utbildningsplatserna med över 90 procent. Man gick ned från 1 700 platser till 140 platser. Sedan gick man upp lite grann igen, till 600 platser. Men det var naturligtvis fortfarande alldeles för lite i och med att 400-500 poliser går i pension varje år. Då är den nivån alldeles för låg.

Ni skar inte bara ned polisutbildningen. Ni skar också ned på Rekryteringsmyndigheten, alltså den som gör alla tester för dem som ska bli poliser. Ni avskaffade värnplikten och skar ned på Rekryteringsmyndigheten. När vi sedan fick tillträda fick vi göra båda delar: Vi fick se till att skruva upp antalet polisutbildningsplatser och antalet som utbildar sig till poliser och också se till att skala upp Rekryteringsmyndigheten, där ni hade skurit ned så mycket. Detta har vi gjort under vår period.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Vi har fördubblat polisutbildningen. Vi utbildar nu dubbelt så många poliser som Moderaterna gjorde under sin tid. Vi har skalat upp Rekryteringsmyndigheten, så att den nu kan testa alla som är behöriga och som söker till polisutbildningen. Det har i den delen varit väldigt mycket att reparera sedan de borgerliga åren.

Vi ser också resultaten. Tomas Tobé nämnde alldeles nyss att 461 nyutbildade poliser i går gick ut på sin aspiranttjänstgöring - 461. Om ett halvår kommer det att gå ut ytterligare 600 poliser på samma sätt. Nästa år kommer det ytterligare 1 300 poliser - det är den största kullen på nästan tio år som går ut utbildningen.

1 300 är bra. Men vi behöver ha upp utbildningstakten ytterligare. Vi bör ligga på ungefär 2 000 för att vi ska kunna genomföra den expansion som vi söker efter - att det ska kunna bli 10 000 fler anställda i Polismyndigheten fram till 2024.

Vi utbildar fler, startar dessutom en ny utbildning i Malmö och startar ytterligare en i Västsverige. Men det räcker inte. Vi måste också se till att de som finns i polisyrket, de som jobbar där nu, blir kvar som poliser. Därför måste vi förbättra arbetsvillkoren, jobba med karriärvägar och se till att Polismyndigheten kan vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar förstås också om lönefrågan, som många pratar om. Därför är jag glad över att Polisförbundet och Polismyndigheten nu har tecknat ett avtal som är arbetsmarknadens bästa. Det ger bättre löneutveckling än när det gäller alla andra yrkesgrupper, skulle jag vilja säga. Och det ger särskilda pengar till dem som jobbar i yttre tjänst och till dem som jobbar i utsatta områden. Dessutom är det framtungt, det vill säga denna löneökning kommer redan nu under våren.

Genomsnittslönen för en svensk polis är i dag 34 195 kronor. Den ökning som nu kommer - vi talar om över 5 procent - innebär att man kan räkna med ett lönepåslag på över 1 800 kronor redan under våren. Det är individuell lönesättning, som ni alla vet. En del kommer att få mer; andra kommer att få mindre. Men det är där vi hamnar redan nu under våren. Man behöver inte gå och vänta i flera år på detta, utan det kommer faktiskt av de avtal som nu är tecknade.

Jag behöver kanske knappt säga att löneutvecklingen är bättre under dessa år än den var under de borgerliga åren. Så är det faktiskt.

Vi gör nu den största satsningen på polisen på 20 år. Det gör att Polismyndigheten kan planera för en kraftig expansion. I slutet av detta år landar vi på 20 100 poliser. År 2020 landar vi på 21 500, enligt Polismyndighetens bedömning. År 2022 blir det 23 800. Och år 2024 räknar man med 26 200. Så ser polisens utvecklingsplan ut.

Det finns, fru talman, egentligen bara en enda sak som hotar detta, och det är de gigantiska skattesänkningar som ni i oppositionen planerar för om ni skulle få komma till makten. Jag tror att ni planerar för ungefär 100 miljarder i skattesänkningar.

Att expandera polisen på detta sätt kostar lite drygt 12 miljarder kronor. Det är ganska mycket pengar. Det är ett påslag med nästan 50 procent på polisens anslag. Är det mycket eller lite? Ja, ert främsta vallöfte handlar om att ni vill införa ett sjätte jobbskatteavdrag. Det kostar 22 miljarder kronor. Ni vill alltså lägga dubbelt så mycket på detta som det kostar att skala upp polisen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Detta blir en intressant debatt, tycker jag. Det ska bli intressant att höra de borgerliga företrädarna förklara. Ska ni ha någon trovärdighet i denna debatt får ni lägga undan och stryka era gigantiska skattesänkningar. En sak vet jag: Inte en enda polis kan finansieras med den typen av skattesänkningar.

(Applåder)


Anf. 3 Tomas Tobé (M)

Fru talman! Sverige har en poliskris, och vi har en justitieminister som inte ens klarar av att ta det ordet i sin mun. Hur man än vrider och vänder på detta har vi nu den lägsta polistätheten på över tio år. Jag tror att det är just denna brist på krisinsikt som är regeringens största problem. Alliansen ökade antalet poliser från 17 500 till det dåvarande målet om 20 000. I genomsnitt utbildades 800 poliser per år.

Missförstå mig rätt: Det är rätt att vi nu behöver fler poliser, och det är bra att det finns ordentligt med utbildningsplatser. Men hur man än vrider och vänder på detta och hur mycket justitieministern än försöker att skylla ifrån sig ansvaret på andra är det dags att börja dra slutsatser om det nuvarande läget.

Vi har uppenbara problem när erfarna poliser lämnar yrket. Antalet polisavgångar var förra året 905, varav hälften av andra skäl än pension. Hittills i år är vi uppe i 214 polisavgångar, detta samtidigt som vi inte klarar av att fylla utbildningsplatserna med tillräckligt många framtida poliser. Det är verkligheten som regeringen behöver vakna upp och se.

Jag menar att vi står inför ett vägval. Antingen sänker vi kraven på polisyrket, eller så väljer vi att göra yrket mer attraktivt. För mig är detta vägval givet. Vi måste höja lönerna för att göra yrket mer attraktivt och dessutom mycket bättre stå upp för våra poliser. När vi väl lagför grovt kriminella ska vi ha en straffrätt som inte ger en generös rabatt bara för att man har begått många brott. Vi ska vara tydliga med att attacker på poliser aldrig ska accepteras utan mötas med ett ordentligt fängelsestraff.

Vi måste se till att Polismyndigheten är ordentligt finansierad. Sedan regeringen tillträdde har skatterna höjts med 60 miljarder. Men av alla utgiftsökningar har polisen sett väldigt lite. Faktum är att bara 3 procent av utgiftsökningarna har gått till rättsväsendet - 3 procent!

Det hade kanske kunnat gå att motivera om tryggheten i Sverige samtidigt hade ökat. Men tvärtom har vi ju sett hur kriminella gäng, sexualbrott och utländska stöldligor har ökat i antal. Vi har nya problem som måste mötas med ordentliga satsningar på polis och rättsväsen.

Tyvärr verkar nu detta mönster av underfinansiering av polisen komma igen. Enligt polisens nya beräkningar fattas det redan 2021 hela 2,5 miljarder kronor. Frågan är hur seriös regeringen egentligen är med sitt polismål om ni inte ens är beredda att finansiera det i era budgetbesked.

Moderaterna är tydliga: Vi lägger en budget som är fullt ut finansierad. Vi väljer att prioritera polisen och rättsväsendet. Vi måste se till att vi kommer upp i ytterligare 10 000 polisanställda. Vi kommer också att behöva göra en riktad satsning på att höja polislönerna. Om vi har ett läge med stora polisavgångar i kombination med att vi inte ens fyller utbildningsplatserna måste man vara beredd att ta nya initiativ. Det är uppenbart att nuvarande politik inte kommer att lösa detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Jag har noterat att regeringen framhåller att det är principiellt fel att göra en lönesatsning på svensk polis. Låt mig då förklara för regeringen hur detta kommer att gå till om vi får svenska folkets stöd: Det kommer att innebära att vi ger extramedel till Polismyndigheten som ska användas för att höja polislönerna, ovanpå det som normalt förhandlas fram. Detta kommer givetvis att vara en del av förhandlingen mellan parterna, och den exakta lönehöjningen för respektive polis kommer givetvis att variera. Men det kommer inte att råda några tvivel om inriktningen. Konkret innebär detta att vi förstår att vi är en part, det vill säga staten och de möjligheter som vi ger till Polismyndigheten.

Ibland förvånar det mig att regeringen verkar helt obekant inför detta, ungefär som om det vore någonting väldigt lustigt i svensk politik. Men faktum är ju att ni själva i flera års tid har beslutat om riktade lönesatsningar för lärarna, och där är staten inte ens huvudman.

Detta är någonting som inte går ihop. Det är dags att inse att vi har en ordentlig poliskris. Det vore ett viktigt besked till landets poliser om regeringspartierna nu kunde säga ja till en riktad lönesatsning. Det här är ingenting som behövs för våra politiska partier, utan det här behövs för Sveriges poliser och för Sveriges säkerhet. Ta nu chansen, Morgan Johansson, och säg ja till en riktad lönesatsning!

(Applåder)


Anf. 4 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Moderaterna har initierat denna debatt om bemanningssituationen inom svensk polis, och det är såklart en angelägen fråga. För varje år som har gått denna mandatperiod har vi fått färre utbildade poliser i tjänst, detta samtidigt som vi har sett hur kraven har ökat på polisens uppdrag.

Den här utvecklingen är såklart oroande av flera skäl, men den kommer inte direkt som någon överraskning. Sverigedemokraterna är det enda partiet som har haft en nykter uppfattning i frågan om samhällsutvecklingen och behovet av fler poliser.

En kraftig invandring var enligt samtliga partier utom Sverigedemokraterna bara för några år sedan att betrakta som en stor samhällsvinst. Sverige fick därefter också en väldigt stor invandring. Vinsten uteblev dock och förvandlades på kort tid till risk för samhällskollaps, och helt plötsligt förstod de flesta partier att vi behövde gränskontroller för att reglera migrationen.

Detta kom att ställa högre krav på polisen än vad ni andra hade räknat med.

För över tio år sedan pekade Sverigedemokraterna på att en okontrollerad migration framför allt från Mellanöstern utgjorde en risk för en tilltagande islamisering i vårt land. Det var inte många partier som vid den tiden höll med om den framtidsanalysen.

Nu har Säkerhetspolisen under en rad år bekräftat att det blev precis så som Sverigedemokraterna varnade för. På kort tid har den våldsbejakande islamismen kommit att utgöra det största och snabbast växande terrorhotet i vårt land. I dag har vi över 2 000 radikala islamister i Sverige och hundratals stridande för Islamiska staten i Syrien och Irak.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Den här utvecklingen har kommit att ställa högre krav på polisen än vad ni andra hade räknat med.

Invandringen är också en starkt bidragande orsak till att utanförskapsområden blivit alltmer segregerade. Det är inte en slump att de områden som av polisen markerats som särskilt utsatta är just invandrartäta områden. Det är områden där det krävs mer än dubbel bemanning för ett vanligt ingripande jämfört med andra ställen i landet.

Utvecklingen i de här områdena har kommit att ställa högre krav på polisen än vad ni andra hade räknat med.

Sammanfattningsvis har det inte blivit någon vinst av er naiva och liberala invandringspolitik. Om ni hade gjort samma analys som Sverigedemokraterna gjorde i början av mandatperioden hade vi kanske inte varit ensamma om att se behovet av att tidigt utbilda fler poliser.

Fru talman! En kort politisk reaktionsförmåga har ett pris. Att förstå problem först när de uppstår är för sent och leder till onödigt lidande. Faktum är att om Moderaterna, som initierat den här debatten, hade fått bestämma helt själva under hela den här mandatperioden hade vi haft exakt samma antal poliser som vi har i dag. Samma sak gäller de övriga allianspartierna. Ni var i början av mandatperioden överens med regeringen om att vi inte behövde utbilda fler poliser. Det ser vi resultatet av ute i samhället i dag.

Underfinansieringen av Polismyndigheten har mötts av tydliga reaktioner, inte minst från de polisanställda som med fog högljutt har framfört sin kritik till exempel i kampanjen Nu räcker det under 2015-2016.

De enda som varit riktigt glada över att den rödgröna regeringen lyckats svälta ut Polismyndigheten under den här mandatperioden är nog de kriminella. De borde dock rikta ett stort tack även till allianspartierna, inte minst för decemberöverenskommelsen, som i praktiken fortfarande gäller.

Fru talman! Bemanningsfrågan inom polisen är inte något vi behöver fundera ut en ny lösning på. Den har presenterats av Sverigedemokraterna i varje budgetdebatt under mandatperioden. För de partier som fortfarande inte har förstått kan jag ta den en gång till.

Det behövs fler utbildade poliser, och utbildningstakten behöver även i fortsättningen förhålla sig till den övriga befolkningsutvecklingen.

För att hindra avhopp, locka fler poliser tillbaka till yrket och locka fler att söka sig till utbildningen måste ansvar tas för lönen. Vi har i vår budget avsatt riktade pengar som ska gå till höjda löner för polisen. Vi vill stimulera fler poliser att stanna kvar i yttre tjänst under längre tid. Vår satsning motsvarar i snitt 6 000 kronor mer i lönekuvertet per månad för en polis.

Vidare måste poliser i sitt uppdrag känna en uppbackning från chefer och från politiken när de gör sitt jobb. Polisers arbete ska också i högre utsträckning leda till en skillnad. Här måste politiken bli mer lyhörd för de situationer där poliser griper samma personer gång på gång utan att de andra delarna i rättskedjan kan fånga upp dem och göra en större skillnad.

Fru talman! Det räcker såklart inte att bara prata om de nödvändiga bitarna i poliskrisen, utan man måste också sätta handling bakom orden. Där har Alliansen, som ändå föreslår mer pengar än regeringen, brustit i sitt ansvar. De fräna oppositionsröster som växer fram här inom Alliansen gör det fortfarande utifrån en medvetenhet om att inget av det de säger kommer att bli verklighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Alliansen ingick initialt i det som kallades decemberöverenskommelsen, vilket innebar att ni inte röstade på er egen politik eftersom den kunde bli verklighet om Sverigedemokraterna valde att stödja den. När kritiken växte skrotades överenskommelsen, men då valde ni att lägga fram separata budgetförslag som en garanti för att inget av dem skulle fälla den rödgröna regeringen.

Den som på riktigt vill göra skillnad för svensk polis måste sluta spela politisk luftgitarr i opposition och på riktigt börja samarbeta med de partier som sätter svensk polis i främsta rummet. Det parti som utesluter ett sådant samarbete med något enskilt parti har gjort ett avsteg från att sätta svensk polis i främsta rummet. De partierna utgör en risk för att all den välförtjänta kritik mot regeringen som framkommer i den här debatten kommer att förbli en röst i opposition.

Låt mig vara tydlig. En röst på Sverigedemokraterna är en garanti för att allt politiskt käbbel inte får stå i vägen för viktiga satsningar på svensk polis.

(Applåder)

I detta anförande instämde Heidi Karlsson (SD).


Anf. 5 Mats Pertoft (MP)

Fru talman! Jag vill börja med något helt annat. Jag vill börja med att tacka eftersom det här är min sista dag som riksdagsledamot efter tolv år. Den här debatten är också min sista riksdagsdebatt.

Det här är en viktig debatt. Den handlar om en av vårt samhälles grundpelare, om polisen som upprätthåller lagen, ordningen och framför allt förtroendet för vårt samhälle ute i landet. Debatten gäller landsbygd, storstäder, utsatta områden och glesbygd. Polisen finns överallt, och det ska polisen ha en stor eloge för.

Nu finns en polisorganisation som under de senaste åren har genomgått en stor omorganisation. Det är en omorganisation som faktiskt hela riksdagen har stått bakom. Det är spännande och utmanande. Jag tycker att vi börjar se polisen komma ut ur tunneln efter att omorganisationen har varit svår och ansträngande. Det börjar bli en modern polisorganisation.

Det är bra att prata om löner. Det behövs högre polislöner - det är också min åsikt. Jag tror att ingen här har sagt något annat. Men det behövs också en ny, modern polisorganisation som stämmer överens med vårt moderna samhälle. Det handlar om högre utbildningar, om högskoleutbildade poliser. Det är viktigt att vi vågar stå för det moderna samhället. Mycket av det vi diskuterar handlar om de konvulsioner som polisen går igenom. Många poliser börjar tänka att de kanske ska göra något annat. Ja, då kanske den polisen ska göra något annat, men då kanske någon annan ska bli polis. Vi behöver fler poliser i Sverige - därom är vi alla eniga.

Men nu är det en ny organisation som växer fram. Genom de år som jag har fått följa hur polisen har arbetat med omorganisationen har jag blivit imponerad över hur de har blivit mer och mer moderna, hur de har hittat sin väg in i samhället. De har tacklat den organiserade brottsligheten, och de har tvingats backa under hårda omständigheter och sedan kämpa sig tillbaka. Vi kan nu se att antalet skjutningar minskar ute i landet. Det är viktigt att vi ser detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Ingen är betjänt, allra minst polisen, av att vi svartmålar och säger att allt håller på att gå åt skogen. Ingen polis mår bättre av att höra att ens jobb är skit och misslyckat och att hela landet håller på att gå åt helsike. Vi måste också stödja den positiva utvecklingen. Vi ser nu ett modernt samhälle växa fram med en modern polis, som får allt det stöd vi kan ge dem. Generellt sett är vi överens om detta.

Att tävla om hur många kronor extra en polis ska få, att riksdagen ska bestämma om det ska vara 4 000, 3 000 eller 5 000 kronor mer i månaden är - ursäkta - inte seriöst. Det viktiga är att se till att de får de resurser de behöver så att de kan sköta en ordentlig löneförhandling så att poliserna kan få mer i lön.

Årets löneförhandlingar har faktiskt lett fram till löneförhöjningar för polisen - rent konkret. Men det är också viktigt att de som söker utbildningen uppfattar att de har ett meningsfullt arbete att gå till.

Hur man än betraktar detta har den här regeringen gjort en historiskt unik satsning. Det är den största satsningen på 20 år, hörde vi nyss, på polisen. Sedan behövs säkert stora satsningar framöver. Det är inte så att ett enda år, eller kanske tre år, är avgörande, utan den kommande regeringen ska fortsätta satsningen. Det måste vara helt tydligt.

Miljöpartiet står bakom, och kommer att fortsätta att stå bakom, att satsa på polisen. Det handlar om det grundläggande demokratiska samhället och om förtroendet i samhället. Det handlar om att kunna känna sig trygg var man än är i Sverige. Det måste vara tydligt.

Det hjälper inte att säga att allt håller på att falla ihop. Det hjälper inte att gång på gång lyfta fram hur illa det är ställt. Det handlar om att visa att det sker förbättringar. Det finns en bred enighet om att läget ska bli bättre, men det får inte bli fråga om låtsaspengar i form av x kronor i löneökning. Snarare handlar det om att hela samhället ska ställa upp på polisen.

(Applåder)


Anf. 6 Johan Hedin (C)

Fru talman! Det är snöblandat regn och mörkt denna fredagskväll, och de har precis gått och lagt sig. Genom rullgardinens spalt noterar hon ändå att lyset på uthusen tänds. De styrs av ett relä som slår igång ljuset när någon kommer i närheten. Hon väcker sin man, och de tittar ut. De ser först ingenting, men de går ned till köksfönstret och noterar en bil som de inte känner igen en bit ned på infarten.

För bara några år sedan hade nog gissningen varit antingen att det var någon som irrat sig fel bland småvägarna så här långt från tätorten, eller att det var någon som behövde hjälp. Efter den senaste tidens alltför vanliga rapporter om stölder, inbrott och tjuvligor är gissningen snarare att det är fråga om någon som inte är där i goda syften.

De vågar inte gå ut, men de tänder ytterbelysningen från boningshuset så att tjuvarna - om det nu är sådana - ska veta att de är upptäckta. Men de verkar inte bry sig. Pensionärsparet som bor där känner en extra gång att ytterdörren är låst. Att låsa dörren är något de har börjat med först på senare år. Dörrarna brukade alltid vara olåsta, och om de åkte på något kortare ärende låste de dörren men lät nyckeln sitta i. Någon kunde ju behöva komma in och låna något.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

De ringer 112 och får tala med polisen, men polisen har inte möjlighet att komma. Eftersom det är fredag kväll måste man tydligen ha en patrull i beredskap utanför den närmaste centralortens enda dansrestaurang utifall att det skulle bli bråk där. Ingen kommer till det äldre parets undsättning. Ingen kommer till deras hjälp. De vill inte ringa sin son och väcka honom. Det hade ändå inte spelat någon roll, för han bor tolv mil bort.

Efter en stund som känns som en evighet verkar det som att den främmande bilen åker iväg. De vill ändå inte gå ut och titta. Det är mörkt och kallt, och ingen av dem kan sova. De kokar kaffe och ställer fram mackor, men ingen av dem är särskilt hungrig. Känslan av obehag är övermäktig. Känslan av maktlöshet är tärande, liksom sorgen. Deras plats på jorden, platsen som varit deras hem och jorden som varit deras utkomst, platsen där deras barn har vuxit upp, platsen som känts som den tryggaste på jorden, är i denna stund något helt annat.

De får någon timmes sömn frampå småtimmarna. När det ljusnat går de och tittar och kan konstatera att det mycket riktigt har varit inbrott. De ringer polisen igen, denna gång 114 14, och får vänta nästan en timme på att få prata med någon.

Det var en timme som kändes meningslös eftersom polisen ändå inte gjorde något som helst för att försöka utreda brottet. Det hela lades ned - i brist på spaningsuppslag, sas det. Och det är väl inte så konstigt, för det letades inte direkt efter några spaningsuppslag.

Den här berättelsen är baserad på en verklig händelse. Deras son, han som bodde tolv mil bort, mejlade mig och berättade den här historien. Jag är säker på att samtliga vi som deltar i den här debatten har fått höra många liknande berättelser, kanske till och med den här - berättelser om människor, vanligt folk, som inte bara drabbas av brott utan också känner sig osedda och nonchalerade av rättsstaten.

På många håll gör man vad man kan. Man sätter in bättre lås, och man sätter upp larm och kameror. Man går samman i olika former av samverkan och varnar varandra när man ser någon bil som verkar misstänkt. Man har mobilbilder, signalement och registreringsnummer, och allt detta vill man ge vidare till polisen. Men man upplever i alldeles för många fall att det inte är till någon nytta, att polisen ändå inte gör någonting av det.

Inget samhälle - inte ens den hårdaste polisstat - kan hindra att sådant här händer, att människor tar sig rätten att bryta mot de regler som vi gemensamt satt upp för att kunna leva i fred och frihet. Men varje samhälle som vill säkra tryggheten måste kunna agera när brotten mot dessa regler äger rum. Brottsoffer måste bli sedda av rättsstaten. Brott ska utredas och kriminalitet förebyggas så långt det är möjligt.

Det är inte verkligheten i dag, och det har inte varit verkligheten på flera år. Det här mejlet fick jag redan tidigt 2015. Då hade ett arbete från vår sida i Centerpartiet redan kommit igång med att djuploda i just detta mörka fenomen: kringresande stöldligor på landsbygden. Det var ett arbete som ledde fram till några skarpa policyförslag, som vi sedan har fått majoritet för här i riksdagen och som regeringen förväntas leverera på. Möjligen kommer det att dröja tills efter regeringsskiftet i höst, men det finns saker att göra lagstiftningsvägen.

Fru talman! När vi betraktar den långsiktiga trenden för trygghetsutvecklingen i Sverige ser vi att den inte är nattsvart. De senaste 20 åren är det mycket som har gått åt rätt håll. Men det finns anledning att titta närmare på den här utvecklingen, för det finns brottskategorier som går mot strömmen och ökar. Det är bland annat sexualbrott men även bedrägerier och gängvåld.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Bedrägerier ökar lavinartat och tar enormt mycket resurser i anspråk från rättsväsendet. När jag började titta på detta var antalet anmälda brott 185 000 stycken. Det var 2015. Jag träffade polisen för att prata om detta, och då berättade de att de på papperet just då var 26 poliser som skulle jobba med det här men att de i praktiken bara var nio. År 2016 ökade antalet anmälda bedrägeribrott till 194 000.

Under mandatperioden har även gängvåldet eskalerat till en fullständigt orimlig nivå. De kriminella gängen har tillåtits flytta fram positionerna, och konsekvenserna är inget mindre än katastrofala med nära nog dagliga rapporter om skjutningar, några av dem med dödlig utgång - ganska många, tyvärr.

När jag pratar med poliser som jobbar med just det här, att mota och bekämpa de allra farligaste gängkriminella, är budskapet tydligt. I samband med att den nya organisationen skulle komma på plats släppte polisen på trycket på gängen, och i den luckan av friare spelrum hann de organisera sig, beväpna sig och bygga sitt våldskapital så starkt att vi nu har den situation vi befinner oss i. Sannolikheten är stor att vi sedan dess håller på att bygga upp en skuld som kommer att växlas ut i statistiken framöver.

Det finns många ytterligare exempel som alla kokar ned till samma slutsats: Ett grundläggande problem är att vi har för få tillgängliga arbetande och trygghetsskapande poliser ute i lokalsamhället. Det måste lösas, och frågan är inte om utan hur.

(Applåder)


Anf. 7 Linda Snecker (V)

Fru talman! Vänsterpartiet vill ha en polis som man kan lita på, som har lokalkännedom om området den arbetar i, som kan skilja ett hatbrott från en misshandel, som känner skolbarn och gangstrar och som vet att det främsta arbetsverktyget är munnen och inte batongen.

Vi vill ha en trygg myndighetsutövning som pallar trycket när allmänheten och politiker säger saker som kanske inte alltid går hand i hand med myndighetens egna prioriteringar. Vi vill ha en myndighet som vågar och som är tuff.

Vänsterpartiet vill ha en polisorganisation med många kollegor och stark arbetsrätt där det arbetar civilare, hundförare och analytiker. Vi vill ha en polis som är expert på mäns våld mot kvinnor och är riktigt grym på att förmedla kontakt med brottsofferjourer, som håller barnförhör, som arbetar brottsförebyggande och långsiktigt och som vågar låta vissa saker ta tid. Vi vill ha en polis som känner stolthet.

Vänsterpartiet vill ha fler närpoliser. Vi vill ha en blåljuspatrull för att skydda polis och ambulanspersonal mot stenkastning. Vi vill ha förstärkt arbete mot hatbrott. Vi vill ha fler specialpoliser inom näthatbrott och arbetsmiljöbrott.

Därför har vi tillsammans med regeringen lagt rekordstora satsningar på polisen. I vårt senaste förslag tilldelades polisen 200 miljoner. Totalt har det föreslagits och aviserats 9,8 miljarder kronor till Polismyndigheten. Målsättningen med budgeten är att öka antalet polisanställda med ytterligare 10 000 till 2024.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Det finns stora utmaningar för polisen. Alldeles för många människor i stora delar av Sverige har för långt till närmaste polispatrull. Man behöver bara komma utanför de största städerna för att se att det börjar glesna väsentligt. Så kan vi inte ha det. Trygghet skapas genom att alla har samma tillgång till samhällets resurser. Det gäller även tillgång till polisen.

Det är också svårt att få personer som klarar polisutbildningen att söka till polisutbildningen - 50 procent av dem som söker är inte behöriga, och en tredjedel inställer sig inte till uppropet. Då är det klart att det också är svårt att få tillräckligt många poliser. Vi måste få fler personer som både är lämpliga och klarar testerna att söka sig till polisutbildningen.

Trots detta har antalet antagna till polisutbildningen fördubblats. År 2019 kommer det att gå ut 1 300 från polisutbildningen. Men att sänka kraven för att komma in på utbildningen är inte ett alternativ. Däremot kanske det behövs fler ingångar för att komma in på utbildningen. Alla som utbildas behöver inte bli patrullerande poliser utan kan i stället utbilda sig till kompetenta it-utredare eller barnförhörare. Polisyrket är väldigt brett. Då måste också angreppssättet till utbildningen vara det.

Polisens arbetsförhållanden har blivit en alltmer aktuell fråga. Polisen arbetar i en varierande och komplex arbetsmiljö som är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det är därför viktigt att såväl tekniska som andra fysiska hjälpmedel och arbetsverktyg fungerar och är anpassade för polisens verksamhet. Att exempelvis rapportera in en händelserapport tar ofta onödigt mycket tid. Här finns det mycket att göra.

Det är också en hel del poliser som slutar. Det är ju aldrig bra om det görs på grund av missnöje. Men vi måste nog också ändra förhållningssätt gentemot polisen, för även poliser får byta jobb. Det sker på alla andra myndigheter, och det får ske också inom polisen. Myndigheten har också ett uppdrag att återrekrytera poliser som har slutat, och det har visat sig fungera bra.

Den stora frågan är: Hur löser vi polisens situation? Det spelar ingen roll hur upprörda vi är i den här kammaren; vi måste lösa problemet. Det handlar om tilldelning av ekonomiska medel, och det har vi fixat i budgeten. Men det handlar också om att lyfta blicken och se att hela välfärden står inför en stor utmaning där högerpolitiker vill dra ned på det offentliga och sänka skatterna. Det som går till oss alla - det vill de dra bort. Det är därför vi måste ha en solidarisk välfärd. Annars kommer antalet poliser aldrig att kunna öka.


Anf. 8 Roger Haddad (L)

Fru talman! Liberalerna är mycket bekymrade över att otryggheten ökar i vårt samhälle. Brottsuppklaringen är mycket oroande, och vi ser en växande frustration hos poliser som känner att de inte har det stöd de behöver från politiken. De har inte de förutsättningar som krävs för att de ska klara av sina arbetsuppgifter.

I fredags besökte jag Ronneby i Blekinge - en ort som under de senaste åren har drabbats hårt av kriminalitet och brottslingar och av avsaknad av polisiär närvaro. Det är de kriminella som har tagit över. Det är de kriminella som kan gå ut och utsätta butiksägare för utpressning, rikta attentat mot butiker och ägna sig åt narkotikaaffärer och annan grov brottslighet. Det är inte konstigt att invånarna på denna ort upplever otrygghet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Ronneby är inte ensamt. Några veckor tidigare var jag i Västervik, där en lika frustrerad polischef berättade hur han har blivit av med sitt mandat som lokal polischef. Helt plötsligt är det någon där uppe på regionalledningscentralen som ska styra över de operativa besluten och hur han ska använda sina radiobilar.

Det är därför vi återkommande har sagt till regeringen att vi är beredda att riva upp delar av omorganisationen. Vi har pekat på problemen med överbyråkratiseringen av Polismyndigheten. Men vi möts av totalt ointresse från den sittande ministern.

Jag har varit i Sala i Västmanland - min valkrets. Tommy, som är en duktig inspektör, berättade då att man går på minimibemanning hela tiden. Det är färre i yttre tjänst, och det har bantats hos polisen i Sala hela tiden sedan 2015. Och jag kan fortsätta, fru talman. I dag läste jag i Eskilstuna-Kuriren att man upplever polisbrist. Om man inte klarar rekryteringen till sommaren har man inga områdespoliser. Det är de som ska vara ute och jobba brottsförebyggande och synligt, närmare medborgarna. Listan kan göras lång.

När jag lyssnar på regeringen och justitieministern undrar jag om vi bor i samma land. Träffar vi samma polismyndigheter, och träffar vi samma polischefer? Men det kan finnas en anledning och en förklaring till att Sverige har hamnat i denna situation när det gäller tryggheten. Så sent som den 22 juni 2017 i Svenska Dagbladet säger dåvarande inrikesministern Anders Ygeman: Det finns inte på kartan att en polismyndighet som inte levererar ska ha 2 miljarder till. Vi delade inte denna uppfattning från Liberalerna då, och vi gör det inte i dag heller.

Det är därför vi med bestämdhet hävdar, fru talman, att detta är den viktigaste förklaringen: Regeringen har sparat på svensk polis i tre år. Det har ingenting att göra med att vi utbildade för få. Det har ingenting att göra med att för få vill bli poliser. Detta är ju en av Sveriges mest attraktiva utbildningar. Vi behöver inte sänka kraven. Vi säger nej till Morgan Johanssons sänkta krav för att bli polis. De fysiska kraven har sänkts, de teoretiska kraven har sänkts och kraven i begåvningstestet har sänkts. Den docka på 70 kilo som man ska flytta som förr användes i utbildningen har tagits bort.

Vi kan inte ha en debatt där man försöker förlöjliga oppositionen eller påstå att vi kommer med felaktigheter. Det här är saker som vi har fått fram från Rekryteringsmyndigheten och lärosätena. Vi hade förra året 500 tomma platser på polisutbildningen. Ingen som jag har träffat under de sju åtta år som jag har jobbat med de här frågorna har sagt att lösningen är två nya polishögskolor. Det handlar inte om nya polishögskolor.

Vi har fullt upp med att se till att matcha rätt studenter till de hundratals tomma platser som finns redan i dag. Innevarande termin står 259 platser tomma på polisutbildningen. En månad in i utbildningen i Växjö, i februari, hoppade 21 studenter av - efter en månad! Det är det vi ska ta reda på anledningen till. Varför vill man inte bli polisstudent? Och när man väl blir antagen - varför dyker man då inte upp? Eller när man väl börjar - varför slutar man då efter en månad när det har varit så tufft att komma in på platserna?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Regeringen kommenterar inte ens detta. Det enda jag har fått höra i tre år är att vi utbildade för få och att det är vårt fel att avhoppen är så stora. Det är inte sant. Vi hade fler poliser under vår regering, och vi hade fler poliser i yttre tjänst. Det är färre poliser i yttre tjänst nu. Hur ska vi kunna få fler synliga poliser, och hur ska vi kunna få fler områdespoliser om vi inte gör yrket attraktivt?

Avslutningsvis, fru talman, kan jag säga att jag i samband med vårändringsbudgeten i dag läste att Helene Hellmark Knutsson besökte Landstinget Sörmland och lovade 17 miljoner extra för att behålla vårdpersonal i landstinget. Några år tidigare satsade man 3 miljarder på att höja lärarnas löner.

Vi säger: Satsa 1,3 miljarder redan i årets budget för att höja polislönerna med motsvarande 4 000 kronor i månaden! Till skillnad från landstingsanställda och till skillnad från lärarna är poliser faktiskt statligt anställda.

(Applåder)


Anf. 9 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Jag vill inleda med att tacka Moderaterna, som har tagit initiativ till denna debatt, som berör den bristande polistätheten i Sverige. Det är sannerligen ett angeläget ämne, för vi har den lägsta polistätheten på tio år. Sverige ligger långt efter våra europeiska grannar, och för varje år som går ser vi konsekvenserna allt tydligare.

Bäst beskrivet tycker jag att det blir när man frågar människor om de utsätts för brott. Just detta görs i den nationella trygghetsundersökningen. Hur ser utvecklingen ut sedan den rödgröna regeringen tog makten 2014? Hoten har ökat med 37 procent, trakasserierna med 37 ½ procent, bedrägerierna med 39 procent, misshandeln med 28 procent, personrånen med 100 procent och sexualbrotten med 140 procent, enligt trygghetsundersökningen.

Parallellt med denna ökning ökar också något annat: antalet poliser som lägger uniformen på hyllan och som slutar av andra skäl än pension. Förra året slutade en majoritet av alla poliser just av andra skäl än pension. Vi har rekordmånga unga poliser som slutar.

Svensk polis har en mycket ansträngd situation. Vi har en poliskris. Det krävs stora satsningar under lång tid för att tillföra polisen rätt resurser. Kristdemokraterna föreslår att det ska vara 10 000 fler poliser till år 2025. Hälften av dessa ska utbildas som vanligt och hälften med en något kortare utbildning. För den sistnämnda gruppen införs en ny polisanställningsform. Förslaget syftar till att öka polisens effektivitet och förstärka tryggheten i hela landet.

Det behövs fler poliser, men det räcker inte som lösning på problemen inom svensk polis. Den stora utmaningen är att få dem som i dag arbetar som poliser att stanna kvar och att locka tillbaka dem som har valt att sluta. Många poliser känner stor frustration och otillräcklighet i en allt tuffare arbetsmiljö, och det krävs åtgärder som förbättrar arbetssituationen och höjer attraktiviteten för yrket så att inte fler poliser väljer att sluta.

Vi kristdemokrater föreslår en särskild lönesatsning. De medel som vi avsätter skulle räcka till en löneökning på mellan 4 000 och 5 000 kronor per månad för poliser i yttre tjänst och för utredare som har halkat efter. Det finns också utrymme för höjd ob-ersättning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Mats Pertoft, som gör sin sista debatt i riksdagen, sa att det inte är seriöst att tala om vilka nivåer som olika riktade satsningar skulle kunna leda till. Alliansens partier är eniga om att vi behöver en riktad satsning i budgeten för att höja polislönerna när vi ser hur utvecklingen ser ut och när vi har den lägsta polistätheten på tio år. Det tycker jag är seriöst när så många poliser berättar att den stora anledningen till att de slutar är missnöje med arbetssituationen, med ledningen och, framför allt, med lönerna.

Det minskade antalet poliser får fler konsekvenser. Kommunerna lägger i dag alltmer pengar på bevakning. Väktare får patrullera allt större områden. Nu lägger kommunerna 1,6 miljarder kronor på bevakningstjänster. I exempelvis Västra Götalands län och Örebro län har kostnaderna fördubblats sedan 2014. Det är dramatiska siffror.

Detta grundar sig, menar jag, i att regeringen inte har satsat tillräckligt på polisen i rätt tid. Nu får i stället kommunerna gå in och täcka upp genom att anställa väktare och ordningsvakter, som i mångt och mycket får ersätta poliser. Det är givetvis bra att kommunerna agerar, men väktare ska inte göra polisers arbete. De miljarder som kommunerna bevisligen är villiga att lägga på säkerhet borde kunna vara med och finansiera polistjänster.

Det är bråttom. Ska vi vända utvecklingen i utanförskapsområdena och få bukt med problemen med kravaller och med den otrygghet som breder ut sig i stad och land behöver vi poliser som är på plats snabbt. Det är därför som vi kristdemokrater har föreslagit att kommunerna ska kunna vara med och delfinansiera polistjänster. De poliserna får en kortare utbildning och blir knutna till lokalpolisområdena. Parallellt med detta vill vi öka lokalpolischefernas mandat.

Det handlar om att få ut poliser på gator och torg, så att de är närvarande i sina lokala områden på lång sikt. Vi vet i dag hur det ser ut. Områdespoliser flyttas från mindre kommuner till större. När man har genomfört en lyckad insats, som i Södertälje för ett antal år sedan eller i Biskopsgården i närtid, behöver polisen ganska snabbt lämna området när det har lugnat ned sig för att behovet är mer akut någon annanstans. Då skapas ett vakuum där ny kriminalitet kan uppstå.

Vi behöver en uthållig polis som jobbar långsiktigt. Det är därför vi också vill förstärka svensk polis.

Vi menar att all brottslighet, även den så kallade vardagsbrottsligheten, måste bekämpas. I dag är uppklaringsprocenten oroväckande och upprörande låg - bara 13 procent för samtliga brott. För stöld och rån är uppklaringsgraden 6 procent. För inbrott är den 3 procent, för båtstölder 1 procent och för cykelstölder 0 procent. 0 procent av cykelstölderna klaras upp!

Det finns en betydande risk för att många i dag uppfattar att polisanmälningar vid exempelvis bostadsinbrott och liknande brottslighet enbart görs för försäkringsbolagens skull, för att man ska kunna få ut ersättning. Det är mycket olyckligt, eftersom det leder till att allmänheten riskerar att förlora sitt förtroende för polis och rättsväsen.

Det behövs en ny regering som från dag ett prioriterar dessa frågor - en regering som tar upp kampen mot kriminalitet och motverkar otryggheten i stad och land. När vi ser tillbaka på den här mandatperioden ser vi en regering som vaknade alltför sent samtidigt som otryggheten ökade.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

(Applåder)


Anf. 10 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Låt mig börja med fakta om antalet poliser. När vi går ut ur 2018 kommer antalet poliser inte att ha minskat utan snarare att ha ökat i förhållande till hur läget var när vi tillträdde, trots att ni skar ned så mycket på polisutbildningen. Detta är en effekt av att vi nu har växlat upp när det gäller utbildning.

Ni prioriterade annat under era åtta år i regeringsställning. Under åtta år sänkte ni skatten med 140 miljarder kronor. Hur mycket höjde ni polisens anslag med? 5 miljarder. Detta visar tydligt vilken prioritering ni hade. När Moderaterna och allianspartierna får välja mellan sänkt skatt å ena sidan och brottsbekämpning å andra sidan väljer de alltid sänkt skatt. Det är så era prioriteringar ser ut.

Ska ni ha någon trovärdighet i den här debatten måste ni stryka era stora skattesänkarförslag, de förslag som ni går till val på. Vi talar om belopp i 100-miljardersklassen. Det går inte att finansiera fler poliser med skattesänkningar. Det funkar inte.

Det som annars kommer att inträffa är att ni återigen kör statsfinanserna i botten. Det gör ni alltid när ni styr, utan undantag. När ni har kört statsfinanserna i botten lovar jag er att alla de löften som ni nu går ut med inte ens är värda papperet som de är skrivna på. Ni kommer aldrig att klara av att leverera.

Då är vi tillbaka i den ryckighet som rådde under förra mandatperioden. Då kunde ni skära ned polisutbildningen med 90 procent för att pengarna var slut, helt enkelt. Vi måste ha långsiktighet när vi nu expanderar polisen. Då måste man ha stabila statsfinanser i botten, och då får man faktiskt också se till att lägga undan de yviga skattesänkarförslagen, för det funkar inte annars.

Nu ökar antalet poliser tack vare de satsningar vi gör. Poliserna får också, som vi har varit inne på, ett rejält lönelyft. Genomsnittslönen i dag ligger på 34 195 kronor. Vi pratar om ett lönelyft på lite drygt 1 800 kronor i genomsnitt redan i vår. Sedan tillkommer ytterligare lönerevisioner de kommande åren, naturligtvis. Det kommer ett lönelyft. Sedan går vi naturligtvis ut med stora anslag: 2 miljarder i år och ytterligare påspädning därutöver.

Organisationen är nu på plats. Vi har genomfört en omorganisering. Nu lyfter Roger Haddad frågan om organisationen igen och säger att han vill riva upp delar av omorganisationen. Då måste jag fråga allianspartierna: Är detta verkligen er mening?

Jag tror att det går kalla kårar utmed ryggraden på landets tusentals poliser när de hör detta. De känner att de nu har gått igenom hela omorganiseringen och att den nu har satt sig. Att man då ställs inför en situation där allt ska rivas upp igen tror jag kommer att väcka starka reaktioner i poliskåren. Det tror jag inte att de alls ställer upp på.

Jag måste ställa frågan: Kommer ni att medverka till att riva upp organisationen igen? Det måste vi faktiskt få veta i den här debatten.

Roger Haddad kritiserade de utbildningsplatser som vi nu har fått till stånd i Malmö och i Västsverige. Är det Alliansens mening att de nya utbildningsorterna inte behövs? Ni tänker kanske inte genomföra dessa utbildningar för att ni inte anser att de är så viktiga.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Min utgångspunkt är att vi för att kunna öka antalet poliser också måste bredda rekryteringen. Genom att skapa fler utbildningsplatser, i Malmö och i Västsverige, kommer vi också att få fler sökande. Sedan ska vi naturligtvis jobba med attraktiviteten i yrket i övrigt, liksom med lönefrågor och allt annat, men att bredda rekryteringen är ett viktigt steg för att vi faktiskt ska klara av personalförsörjningen framöver. Slarva inte med detta!

Jag vill ha besked om detta från Alliansen: Tänker ni riva upp omorganisationen? Står ni för att driva fram ytterligare polisutbildningsorter, vilket vi ju vill?

(Applåder)


Anf. 11 Tomas Tobé (M)

Fru talman! Vi har ett läge i Sverige där vi har 200 kriminella gäng och 5 000 livsstilskriminella. Utsattheten när det gäller sexualbrott har fördubblats på bara två år. En majoritet av inbrotten begås nu av utländska stöldligor.

Den här situationen kombinerar vi just nu med rekordfå poliser. Det är alltså ingen underlig ekvation att kriminaliteten nu breder ut sig och att otryggheten ökar.

Jag är faktiskt glad över att jag har lite erfarenhet från utbildningsutskottet, för det känns som om vi behöver gå igenom en del matematik och självklara samband i den här debatten.

Det framhålls ibland att om man, som vi har föreslagit, skulle sänka skatten så att en polis skulle få behålla 500 kronor mer i månaden, är det detsamma som att man inte kan satsa på svensk polis. Under Alliansens år införde vi jobbskatteavdrag, så att vanligt folk fick behålla mer av lönen. Intäkterna ökade också. Så hänger det ibland ihop när man kan få fler som arbetar.

Jag vet att den här regeringen har en annan ekonomisk politik. Det är därför ni har lagt 30 procent av utgiftsökningarna den här mandatperioden på subventioner och bidrag och 3 procent på rättsväsendet. Det är ett politiskt val som ni har gjort.

Hur man än vrider och vänder på statistiken är det nästan lite beklämmande att höra justitieministern sätta sitt hopp till att vi kanske, om vi har tur, kan komma upp i det antal poliser som vi hade år 2014. Med all respekt: Befolkningen ökar. Vi har nu den lägsta polistätheten på tio år. Det är dags att börja ta lite ansvar för situationen.

Vi måste också konstatera att den nuvarande politiken inte kommer att räcka för att vända detta läge. Moderaterna har låtit riksdagens utredningstjänst räkna på regeringens polismål. Om vi tittar på den takt vi har just nu - den planerade, med de problem vi har med att fylla utbildningsplatser - och kombinerar det med polisavhoppen och den underfinansiering som finns kan polismålet i bästa fall nås 2032. Sverige har inte råd att vänta så länge på nya poliser, utan vi måste se till att gå fram med nya initiativ för att få detta på plats.

Låt mig säga att jag tycker att det finns en del i regeringens politik som är bra. Jag tycker att det är bra att vi kan vara överens om fler utbildningsplatser. Det är bra, men vi måste ju vara ärliga mot oss själva: Varken Alliansen eller nuvarande regering kommer att nå upp till fler polisanställda om vi inte är beredda att ta nya initiativ. Det är det som är anledningen till att man landar i slutsatsen att det krävs en riktad lönesatsning. Ska man stoppa polisavhoppen och få rekordmånga att söka sig till yrket måste man också dra slutsatser.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Det är dags att nu lyssna på de poliser som lämnar yrket. Det är dags att lyssna på de ungdomar som just nu står och funderar på om de ska söka sig till polisyrket eller inte. Det är dags för Morgan Johansson att ta ansvar för att vi har Sveriges lägsta polistäthet på över tio år och att det inte längre duger att säga nej till höjda polislöner.

(Applåder)


Anf. 12 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Jag tänkte kort kommentera det Tomas Tobé var inne på när det gäller Morgan Johanssons och regeringens självbelåtna ton över att vi vid utgången av denna mandatperiod eventuellt kommer att ha lika många poliser som vi hade vid ingången, eller en handfull fler.

Vi var tidigt ute med att relatera antalet poliser till antalet invånare i landet. Vi tycker att det är en rimlig hållning, och det var därför vi föreslog att man skulle utbilda 7 000 fler poliser hösten 2015 och även ha en fortsatt utbildningstakt som relaterar till antalet människor i befolkningen. Vi tycker att det är absolut nödvändigt. Därför har vi föreslagit att det ska finnas 250 poliser per 100 000 invånare, så jag tycker inte att det är speciellt imponerande att Morgan Johansson tar vid där Anders Ygeman slutade när han fick lämna sin ministerpost.

Anders Ygeman var också falsk i sin framtoning gällande regeringens satsning på polisen när han framhöll att vi aldrig haft så många polisanställda som vi hade vid det tillfället; den debatten hölls för ett eller två år sedan. Det är inte samma sak som att vi hade fler polisutbildade poliser i landet. Det var dock ett sätt för regeringen att hantera att antalet utbildade poliser sjönk: Man försökte få det att framstå som att det ändå fanns fler poliser ute i landet, för att man hade fler polisanställda. Men man hade alltså kompenserat med fler civilanställda. Det var föga imponerande.

Som jag var inne på i mitt första anförande verkar samtliga partier i opposition vara ganska överens om ganska mycket. Det är mer pengar till Polismyndigheten än vad regeringen anslår, fler utbildade poliser, riktade lönesatsningar och så vidare. Det är också så fantastiskt att vi i opposition faktiskt utgör en riksdagsmajoritet. Det innebär att om vi har en gemensam uppfattning och ett gemensamt förslag som skiljer sig från regeringens kan förslaget bli verklighet.

Det finns dock allianspartier som inte är beredda att göra verklighet av allt fint prat, och det är framför allt Liberalerna och Centerpartiet. Dessa partier sätter inte polisens situation i främsta rummet. De bromsar i stället möjligheten att göra skillnad för svensk polis, av den enkla anledningen att de inte gillar valresultatet. Om Alliansen lägger fram en gemensam budget som är bättre för svensk polis än regeringens budget finns det en god chans att den får majoritetsstöd genom stöd från Sverigedemokraterna. Vissa bedömare har dock sagt att ett budgetstöd från Sverigedemokraterna inte kommer att bestå utan några motkrav, och det är den situationen som gör att Liberalerna och Centerpartiet grusar alla möjligheter att göra förbättringar för svensk polis.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Men vet ni vad? Det är så demokratin i Sverige är tänkt att fungera. Varje normal människa ute i samhället kan acceptera att allt i vardagen inte blir exakt som man har tänkt sig, men det vägrar Liberalerna och Centerpartiet att göra. Om inte väljarna röstar exakt som de här partierna vill tänker de inte göra någonting för att sätta handling bakom sina ord. Det, fru talman, är omoget, oansvarigt och inte minst föraktfullt mot väljarna, som förväntar sig att de som väljs in Sveriges riksdag ska respektera ett demokratiskt utslag och ta ansvar för landet och sin egen politik.

Frågan är som sagt inte vad som behöver göras för att vi ska komma till rätta med bemanningen inom polisen; de förslagen har vi redan presenterat och diskuterat. Frågan för den här debatten och den kommande valrörelsen är om Centerpartiet och Liberalerna är mogna nog att på riktigt ta ansvar för poliskrisen i vårt land. Av allt att döma har de inte varit det under den här mandatperioden, och så länge Centerpartiet och Liberalerna håller decemberöverenskommelsens intentioner vid liv kan ärligt talat ingen ta deras kritik mot regeringen på allvar, fru talman.

(Applåder)

I detta anförande instämde Heidi Karlsson (SD).


Anf. 13 Mats Pertoft (MP)

Fru talman! Jag vill börja med att återigen rikta mig till polisen. Det är kanske några polisanställda eller poliser som lyssnar på debatten, och jag vill ge dem en eloge för det arbete de gör. Vi vet att vi har brist på poliser i Sverige, och vi vet att det finns många poliser ute i landet som lägger ned tid - övertid, extratid - på att fylla ut luckorna och se till att medborgarna är trygga. De jobbar häcken av sig för att upprätthålla ordningen. En eloge till dem!

Det hade inte skadat om allianspartierna redan under sina sista år före valet 2014 hade satsat lite mer på polisen, för då hade det varit enklare för oss att ta över. Nu gör vi det, och vi satsar vidare. Det är viktigt att vi fortsätter detta arbete, för det är ju så att regeringen har gett Polismyndigheten tydliga uppdrag när det gäller att utveckla karriärmöjligheter och att se över löner. Vi ser en del av resultaten, men vi är långt ifrån nöjda.

Att polisen måste få bättre förutsättningar verkar vi vara väldigt överens om. När jag sedan lyssnar på oppositionen gällande hur många tusen kronor det ska vara i lön eller inte börjar det dock svänga. Ska man fortsätta moderniseringen av polisen? Jag blir precis som justitieministern väldigt orolig när jag lyssnar på Roger Haddad. Hur var det - skulle Polismyndigheten få 2 miljarder mindre om de inte uppfyller Roger Haddads krav? Jag hörde i alla fall något sådant. Eller skulle omorganisationen plötsligt rivas upp? Det är en omorganisation som har moderniserat polisen. Den har varit jättetuff, och vi har gått igenom den - och jag tror att den skapar förutsättningarna för en framtida polis i Sverige.

Det är jätteviktigt att vi fortsätter att stå eniga bakom denna omorganisation och snarare filar på detaljerna och hittar bättre lösningar. Det är dock inte vi i riksdagen som gör det, utan det är Polismyndighetens interna organisation som jobbar vidare med detta.

Polisen måste uppleva att politiken står bakom deras utveckling - också för att fler ska söka sig till Polismyndigheten. Tomas Tobé tog upp likheten med lärarfrågan. Jag har också arbetat mycket med skolfrågor, och jag kan se oroande likheter med frågan om lärarutbildningen. Inte blev de sökande till lärarutbildningen fler när dåvarande utbildningsminister Jan Björklund år efter år stod i talarstolen och talade om hur dålig lärarutbildningen var. Inte sökte sig fler människor till lärarutbildningen när de inte upplevde ett förtroende från den politiska ledningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Det här handlar om att bygga ett gemensamt förtroende så att vi kan få fler poliser i landet. Det behöver vi.


Anf. 14 Johan Hedin (C)

Fru talman! Vi verkar vara rörande eniga om vikten av trygghet. Samtliga partier presenterar här olika förslag som går ut på att man vill ha fler poliser och anger även hur många fler man vill ha, och det är väl i sig bra.

Problemet är möjligen trovärdigheten på vissa håll. En del har alltid ansett att det råder en poliskris - alldeles oavsett trygghetsläget vill de alltid ha fler poliser, mer övervakning, mindre rättssäkerhet och hårdare batonger. Andra har i stället valt att spela ned problemet och blunda för berättelser som den som jag tog upp i mitt inledningsanförande för att sedan tvärvända och komma med än det ena, än det andra mer eller mindre genomtänkta förslaget om att sätta in militärer i förorten och andra märkligheter.

Det duger inte, fru talman! En ansvarsfull och klok rättspolitik är en rättspolitik som håller ihop - en rättspolitik som ser de akuta behoven av trygghetsförstärkningar och föreslår åtgärder för detta samtidigt som den ser det långsiktiga perspektivet och bygger samhället så pass starkt att vi förmår att hjälpa unga som mår dåligt, så att de inte hinner utvecklas till vuxna som begår brott, så att de klarar skolan och känner sig som en del av samhället och så att de kan delta på lika villkor, skapa sina liv och förverkliga sina drömmar.

Detta är inte bara en rättspolitik utan en allmänt god politik. Den ser till att människor finner sin plats i tillvaron och på arbetsmarknaden, så att de inte hamnar i det utanförskap som vi vet är en grogrund för många negativa saker, däribland kriminalitet.

Det är en rättspolitik som kräver ansvarstagande och ledarskap. Den riktar in sig på att genomföra konkreta och kloka reformer på rättsområdet. Den är tydlig i sin styrning av polisen och andra rättsvårdande myndigheter och ser till att myndigheterna leds av chefer som sätter myndighetens verksamhet i främsta rummet - inte den egna regeringens opinionssiffror.

Alla kan göra fel; även kloka och kompetenta människor fattar ibland felaktiga beslut. Det är hur man hanterar den uppkomna situationen som definierar det goda ledarskapet.

Den sittande regeringen jobbar annorlunda. Med bländande retorik gör man ansvarsflykten till en konstart. Om det inte är den förra regeringens fel är det invandringen, omorganisationen eller tingens tillstånd som det beror på.

Trots att polistätheten faller, att otryggheten eskalerar, att utredningar läggs på hög, att gängvåldet har exploderat och att poliser inte kan åka på larm i glesbygden finns inte ett enda spår av ödmjukhet hos regeringen.

Faktum är dock att regeringen begick ett gruvligt misstag med polisen i början av denna mandatperiod. Den berättelse som jag tog upp i mitt förra anförande var långt ifrån unik. En lång rad liknande berättelser samt många andra exempel på en haltande polisorganisation blev kända för oss och - gissar jag - för alla andra som jobbar med rättspolitiken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Allt detta kokade ned till en enda slutsats när vi analyserade läget: Polisen måste ha förstärkningar, och det snabbt. Redan till Annie Lööfs jultal 2015 aviserade vi från Centerpartiets sida en satsning som vi då tyckte var enorm: 2,1 miljarder. Det var vad vi hade kommit fram till skulle behövas för att möta det akuta behovet.

Regeringen var då helt kallsinnig till detta. Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman svarade på frågor om det och avfärdade det hela med att polisen nu skulle bli effektivare och genom dessa effektiviseringar ändå klara sin uppgift. Vi fick i stort sett likalydande svar från dåvarande rikspolischefen Dan Eliasson.

Taktiken verkar ha varit att försöka svälta ut polisen för att tvinga fram effektiviseringar. Hypotesen verkar ha varit att om polisen inte har några pengar kan de heller inte göra av med dem. Det stämmer ju, men då kan de heller inte göra sitt jobb och sköta sitt viktiga uppdrag.

Detta, fru talman, är nära nog ledarskapets absoluta nollpunkt. Ledarskap handlar om att ställa rätt typ av krav och att ge rimliga förutsättningar. Här började man dock från andra hållet och tog bort förutsättningarna utan någon som helst idé om hur organisationen skulle fungera eller hur Sveriges trygghet skulle säkras.

(Applåder)


Anf. 15 Linda Snecker (V)

Fru talman! Vi befinner oss i en politisk kontext där rädsla, polarisering och det okända används för att slita isär samhället. Helt plötsligt är förorter no go-zoner, varje asylsökande en potentiell terrorist som ska utvisas och otrygghet bland kvinnor någonting nytt som aldrig tidigare har påträffats.

Den borgerliga alliansen använder polisen som politisk gisslan för att nå ut med sin domedagsbild av Sverige. Där fungerar ingenting - systemkollapsen är nära. Brotten ökar, och polisen kan inte lösa situationen. Arbetslösheten ökar, sjuktalet likaså. Och när barnkonventionen ska införas som svensk lag hittar man på att det är något slags islamisk sharialag som ska införas i svensk lagtext.

Situationen just nu är minst sagt uppåt väggarna. Det verkar gå att säga exakt vad som helst utan att bry sig om huruvida det är sant eller falskt.

I själva verket stämmer nästan ingenting av detta. Det ekonomiska läget i Sverige är bra. Arbetslösheten sjunker. Många klarar sig bra. Våldet i den offentliga miljön i Stockholm har också sjunkit drastiskt. Mycket kan bli bättre, men domedagen är inte nära. Det som stämmer är att polisen har det lite tufft just nu.

Det påstås dessutom från framför allt Moderaterna att antalet sexualbrott har ökat, men det är i själva verket en feministisk revolution som har skett i samhället i och med metoo. Kvinnor som har utsatts för sexualbrott ringer äntligen till polisen och anmäler detta.

Moderaterna tolkar detta som att brottsligheten har ökat. När vi kvinnor, som har varit utsatta under hela vår livstid, äntligen anmäler profiterar Moderaterna på det patriarkala samhällets utnyttjande av kvinnor. Det är typiskt att jag som kvinna är den som måste ta upp denna fråga. Det är typiskt att vi har en borgerlig allians som inte kan se och använda metoo som den revolution det faktiskt är. Det är väldigt signifikant för oss som är feminister i den rödgröna regeringen att vi gör en metoo-satsning på 120 miljoner i budgeten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Det är viktigare för den borgerliga alliansen att sparka på regeringen och leka polisbingo än att visa ett genuint intresse för att skapa en stabil och bra polismyndighet som ska bekämpa brott. Den som vinner är den som kan lägga flest miljoner på polisen, utan en tanke på att polisen inte arbetar ensam eller en tanke på att polisers främsta kollegor är lärare, socialsekreterare och fältare.

Men det är inte lika politiskt poppis att bråka om socialsekreterarnas löner. Det skapar inte lika snygga rubriker i kvällsmedierna.


Anf. 16 Roger Haddad (L)

Fru talman! Det verkar inte finnas någon acceptans för vår analys av den bild som vi försöker att förmedla om otryggheten i samhället och att vi faktiskt har allt färre poliser.

När Liberalerna säger att vi behöver ändra i omorganisationsbeslutet är det inte, som ministern påstår, så att vi vill riva upp allting. Faktum är, fru talman, att omorganisationen inte är fullt genomförd, vilket ministern påstod tidigare. I september i år ändras organisationen för hela Blekinge och nordöstra Skåne när det gäller polisområdet - man gör om polisområdet för att anpassa det hela. Man har dragit slutsatsen att denna lösning inte var den bästa.

Därför menar vi att det behövs organisationsförändringar. Länspolismästarna är till exempel kvar. Vår tanke när vi fattade beslutet här i riksdagen var att de inte skulle vara kvar på länsnivå, men vi har alltså fått en ytterligare nivå inom denna byråkrati som vi är kritiska till.

Det andra som vi har försökt att ta upp här under de senaste två och ett halvt åren är att resurserna som skulle ned till lokala polischefer inte har nått fram fullt ut på det sätt som skulle ske enligt riksdagens beslut. Det är för mycket resurser och för många duktiga poliser och andra anställda som rekryteras till regionala kanslier och till de nationella avdelningarna - inte minst gäller detta kommunikation, personal och Nationella operativa avdelningen.

Hela syftet med riksdagsbeslutet var att få ned och få ut resurser, men det har blivit precis tvärtom. Åtminstone den analysen eller slutsatsen borde vi väl kunna enas om? Det är ju konsekvensen av detta, fru talman, som gör att man inte kan åka ut vid alla villainbrott som man kanske gjorde förut, som gör att man inte har ungdomsgrupper, att man inte har kvar spaningsgrupper och att man inte har kvar narkotikagrupper för att kunna förhindra och störa ut knarklangarna. Det är detta som är konsekvensen av denna omorganisation.

När det gäller mina frågor går jag tyvärr tomhänt från den här debatten. Jag har inte fått något besked om en riktad lönesatsning på 4 000 för alla poliser. Jag har inte fått något besked när det gäller hur vi ska fylla de hundratals tomma platserna på polisutbildningen. Det är 259 tomma platser den här våren. Jag är inte intresserad av att veta vad slutresultatet blir i slutet av 2018, när vi möjligen nosar oss upp över 20 000 poliser. Både 2010 och 2014 hade vi faktiskt i Sverige över 20 000 poliser. Och det kan väl inte vara så att Socialdemokraternas ambition och mål är att uppnå 20 100 poliser i slutet av 2018, när vi har passerat 10 miljoner invånare?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Vi har nu under 200 poliser per 100 000 invånare, och 2016 hade vi 216 poliser per 100 000 invånare. Det som är problemet är att vi har den lägsta polistätheten på tio år. Det har ingenting med polishögskolan och antalet platser där att göra, utan det här är konsekvensen av de dramatiska polisavhoppen som vi har kunnat se sedan 2015.

Detta har vi stått här och sagt, fru talman, 2015, 2016, 2017 och nu 2018. Men regeringen säger lättvindigt att det inte beror på den här utvecklingen, utan att det beror på oss, alltså vad vi gjorde 2006-2014. Det är en oseriös debatteknik.

(Applåder)


Anf. 17 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! För att öka polistätheten krävs fler poliser - det är inte svårare än så - men detta lyckades regeringen inte leverera. Men fler poliser är inte allt som krävs för att lösa problemen, för många problem i dag har en annan, ny karaktär än vad kriminaliteten hade förr. Vi ser hur vittnen skräms till tystnad.

För ungefär ett år sedan vittnade en familj i Staffanstorp mot ett kriminellt gäng. De gjorde sin plikt som samhällsmedborgare, och en 27-årig kriminell hamnade där han hör hemma, bakom lås och bom.

I februari kom svaret från det kriminella gänget. En bomb exploderade utanför familjens hem. Så agerar kriminella gäng som försöker etablera en alternativ rättsordning där våld går före rätt och där tystnadskulturen breder ut sig på bekostnad av brottsoffer och alla laglydiga människor i vårt land. Hur ska polisen lyckas att övertyga nästa person att vittna? Det hjälper såklart om de är fler, som vi har talat om här i dag. Men vad hjälper det om inga vittnen vågar tala med poliserna och ställa upp och vittna i rättegångar?

Sverige behöver skärpa straffen för övergrepp i rättssak och kriminalisera medverkan i kriminella gäng, och vi behöver införa anonyma vittnen. Den som gör sin plikt att vittna ska aldrig behöva vara rädd.

Polisen måste också få hjälp av ny teknik. Även om vi skulle införa anonyma vittnen kan inte det mänskliga ögat se allt. Polisen behöver kameraövervakning. Det kan i dag ta år att få tillstånd för kameraövervakning. Medan poliser fyller i blanketter fyller gängkriminella fickorna med pengar. Hinder mot kameraövervakning finns av integritetsskäl, men boende i vartenda utsatt område där kameror satts upp välkomnar dem. Ja, kanske inte i Araby i Växjö. Där var det visserligen några som protesterade, de kriminella, och jag tycker att vi ska låta dem protestera.

De kriminella gängen försöker ta plats i samhället när polisen inte längre kan vara närvarande överallt.

I helgen anlade man en brand vid socialkontoret i Vivalla i Örebro. Vi vet ännu inget om motivet. Men den här typen av attacker tär på våra samhällsfunktioner, för vem drabbas av ett socialkontor som brinner i ett utsatt område? Jo, det drabbar givetvis utsatta människor. Oavsett gärningsman vet vi vem som tjänar på det, nämligen de som utnyttjar samhällets mest utsatta, de som kan locka en människa in i kriminalitet när socialtjänsten inte längre kan göra sitt jobb i förstörda lokaler.

Kristdemokraterna vill därför införa en kraftig straffskärpning för attacker mot vitala samhällsfunktioner. Den som attackerar en skola, ett socialkontor eller ett sjukhus attackerar själva väven i vårt samhällsbygge.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Fler poliser med mer resurser och skarpare tvångsmedel visar vägen mot ett tryggare Sverige och möjliggör ett starkt civilsamhälle. Det möjliggör för föräldrar att ta ansvar och möjliggör för företag att etablera sig men också att fortsätta sin verksamhet. Vi vet att var tredje företagare i dag är orolig för den kriminalitet man upplever.

En stark polis är garanten för företag att etablera sig och fortsätta, för ett starkt civilsamhälle och ett samhälle som håller samman. Det är därför som det är så oerhört viktigt att ta den minskade polistätheten på allra största allvar, och det är därför Alliansens förslag och Kristdemokraternas förslag om satsningar på poliser men också riktade polislöner är så angelägna. Regeringssidan har inte svarat på de förslagen i den här debatten.

(Applåder)


Anf. 18 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Det som behövs nu är långsiktighet och stabilitet i organisationen.

Förra mandatperioden sänkte Moderaterna skatten och skar ned på polisutbildningen. Sedan lånade ni i utlandet för att få ekonomin att gå ihop. Det är historien om Moderaterna. Och så där kan det ju bli igen om ni inte klarar av att prioritera. Det finns inga tecken som tyder på att ni skulle komma att göra en sådan prioritering.

Det kan bli ännu värre, för vad jag nu hör, åtminstone från Roger Haddad, är ni nu inne igen och nosar på organisationen, som ni ska riva upp? Tänker ni riva upp omorganisationen? frågade jag Roger Haddad och han sa: Nej, vi tänker inte riva upp hela. Nehej, men lite grann då? Är det någon som tror att alla de poliser som precis har gått igenom en stor omorganisation blir lugnade av det beskedet? Knappast.

Jag vill ha ett klart svar från Alliansen om ni står fast vid omorganisationen eller inte. Det är klart att det kan behöva göras justeringar, men det har rikspolischefen mandatet att göra. Det behöver han inte Roger Haddad till, utan det mandatet har rikspolischefen att själv avgöra i så fall.

Vi behöver stabilitet och långsiktighet. Om polisen får det levererar de också. Se bara på vad som hänt under senare tid! De har kraftsamlat mot den organiserade kriminaliteten, till exempel genom Maxinsatsen i Stockholm, kraftsamlingen i Malmö, nedgången i skjutningar i Göteborg. Vi har nu 98 procents beläggning på våra häkten. Vi får bygga ut antalet häktesplatser i år med 250 till. Varför? Därför att polisen helt enkelt levererar. Man griper fler av de mest kriminella.

Det är nu som resursförstärkningen, den nya organisationen och den nya kraften i polisen visar sig.

(Applåder)


Anf. 19 Tomas Tobé (M)

Fru talman! Tack för en väldigt klargörande debatt med ministern, regeringspartierna och även Vänsterpartiet för den delen! Allt är fint - cirkulera vidare bara! Vi har inte ens något problem med sexualbrotten i Sverige.

Jag kan upplysa om att när vi talar om en fördubbling av utsattheten talar vi alltså om den nationella trygghetsundersökningen, en mätning som gjordes till och med före den viktiga diskussionen om metoo.

Ministern gör nu allt han kan för att inte tala om varför han inte vill höja polislönerna. Nu vill han hellre tala om omorganisationen och inte om min kollega Roger Haddads besked om att allt kanske inte har blivit perfekt i omorganisationen. Ja, vi talar i Alliansen bland annat om att det kanske behövs specialiserade sexualbrottsgrupper för att vi bättre ska kunna möta många av de problem som vi ser kring sexualbrotten. Det är så vi arbetar i Alliansen. Vi försöker ta in vad polisen säger och vilka problem vi har med kriminalitet. Utifrån det presenterar vi också politik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Vi har i den här debatten återkommande gett regeringen och även Vänsterpartiet möjligheten att dra den slutsats som man till slut måste dra.

Menar man allvar med att vi ska klara av den gemensamma utmaningen med 10 000 fler polisanställda kommer man inte undan lönefrågan. Det är klart att vi behöver göra den satsningen för att kunna behålla fler erfarna poliser och locka rekordmånga till yrket.

Som tur är har svenska folket en möjlighet den 9 september. Då kan de rösta fram en ny alliansregering som kommer att stärka polisen, skärpa straffen och pressa tillbaka kriminaliteten i Sverige. Det behöver vi.

(Applåder)


Anf. 20 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Jag tycker också att denna debatt har varit klargörande på många sätt. Den kanske största konflikten handlar om den riktade lönesatsningen, och här tycker jag att allianspartierna avslöjar sig. När det finns en eventuell riksdagsmajoritet för att göra en riktad lönesatsning på polisen, vad gör Alliansen då? Jo, man lägger fram separata budgetförslag och vädjar till den rödgröna regeringen att göra det man själv vill göra. Det är inte trovärdigt.

Sätter man polisens situation i främsta rummet måste man i varje givet ögonblick utgå från hur man ska kunna få maximalt utslag för sin egen politik, och här har Alliansen misslyckats med att genomföra viktiga bitar för att stärka svensk polis.

Kristdemokraterna talade om anonyma vittnen, vilket är något som jag också vill betona. Det handlar inte bara om kronor och ören, utan det handlar om möjligheter för rättsväsendet att sätta fast brottslingar för allvarliga brott.

Möjligheten att vittna anonymt kommer att vara avgörande för att få folk att börja vittna mot de organiserade brottslighet som växte sig stark under alliansregeringen och ännu starkare under den rödgröna regeringen. De särskilt utsatta områdena har ökat i antal, och de allvarliga brotten har blivit värre, vilket sätter skräck i bostadsområdena.

Frågan om anonyma vittnen har vi drivit under lång tid. Vi ser dock att liberala krafter inom Alliansen motsätter sig förslaget om anonyma vittnen; Centerpartiet är motståndare till detta förslag.

Vi har alltså även en konflikt i fråga om effektivitet och möjlighet för rättsväsendet att gå längre med tydliga förslag som sätter dit den organiserade brottsligheten. Här utgör de liberala krafterna i Alliansen ett hinder, och det beklagar jag.

I detta anförande instämde Heidi Karlsson (SD).


Anf. 21 Mats Pertoft (MP)

Fru talman! Kanske har denna debatt varit klargörande, men jag blir också oroad. Jag blir oroad av en opposition som verkar vara så hängiven snabbfix. Vart har ansvarstagandet tagit vägen?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Alla som någon gång i sitt liv har sysslat med en omorganisation vet att det tar tid och att det gör ont men att om man håller ut går det vägen och man får en modern organisation. Alla som har hållit på med långsiktiga lönesatsningar vet att det tar tid. Det handlar inte om snabba cash utan om ett långsiktigt arbete där politiken måste se till att det finns resurser så att parterna kan komma överens om nya satsningar.

När jag lyssnar på Alliansen verkar det som att man inte har hört att vi är överens i sak, för det kommer snabba slag från sidan som gör att jag åter börja oroa mig. Jag undrar vart förnuftet och lyssnandet tog vägen eftersom man tror att allt går fort.

Det går inte fort i verkligheten, och det går inte fort på en av Sveriges största myndigheter. Men om vi fortsätter på den väg som regeringen med stöd av Vänsterpartiet har stakat fram kommer det att bli en förändring, och då kommer vi att se bättre arbetsförhållanden och högre löner för polisen och en ökad trygghet i Sverige.

(Applåder)


Anf. 22 Johan Hedin (C)

Fru talman! Jag vill tacka vännerna i Moderaterna som tog initiativet till denna debatt. Vi har hört många bra och kloka inlägg, och många goda viljor har presenterats.

Till åhörarna vill jag höja ett varningens finger om något att se upp med. När ett ämne diskuteras och debattdeltagare plötsligt börjar tala om något annat känner de förmodligen att de inte håller på att vinna den debatten och talar därför hellre om skatter eller regeringsfrågan.

En retorisk teknik som ibland används är en så kallad halmgubbe, alltså att man påstår att motståndaren har en åsikt som denne inte har. Det är detta justitie- och inrikesministern gör när han anklagar Liberalernas Roger Haddad för att vilja riva upp organisationsreformen. Det finns absolut ingen sådan avsikt från vare sig Liberalerna, såvitt jag vet, eller Alliansen. I stället är det precis som Morgan Johansson själv säger, att det kan behövas justeringar, och här är vi helt överens med regeringen.

Så till resursfrågan. Sent omsider kom regeringen med löften om mer resurser. Det gick fort från "inte på kartan" till det man själv raljerat över som polisbingo. Men bättre ett sent uppvaknade än inget alls. Problemet är bara att för varje dag som går blir det dyrare och svårare att vända utvecklingen.

Vår satsning inleddes 2015 med 2,1 miljarder i förstärkning. Nu ligger vår satsning på 9 miljarder, och jag är tveksam till om det kommer att räcka. Ytterligare 1 miljard behövs för att stärka den övriga rättskedjan: åklageriet, vittnesskyddet och NFC, Nationellt forensiskt centrum, som i dag är en flaskhals.

Man blir inte polis för att bli rik, men man kanske undviker att bli polis för att man inte vill bli fattig. Här måste vi ge förutsättningar för löneökningar.

(Applåder)


Anf. 23 Linda Snecker (V)

Fru talman! Jag har världens roligaste jobb, men berätta det inte för någon, sa en polis till mig. Jag tror att det är så många poliser känner: Jag har världens bästa jobb, men det är lite tungt just nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Som polis upplever man otroligt mycket, och det är ett väldigt varierande arbete. Det är viktigt, riskfyllt och stimulerande.

Polisens arbete engagerar också allmänheten. Polisens arbetsuppgifter berör oss alla. Det är ju polisen som ska hålla ordning, skapa trygghet och vara där när vi är som allra mest utsatta. Därför blir man upprörd när polis efter polis vittnar om att det inte fungerar: Vi är för få, vi tjänar för lite och vi orkar inte riktigt.

Den stora frågan är hur vi ska lösa polisens situation. Det spelar ingen roll hur upprörda vi är här i kammaren; vi måste lösa problemet. Det handlar om tilldelning av mer ekonomiska medel och om antalet utbildade, men det handlar också om en organisation som måste sätta sig och få arbetsro. Gör inte polisen till ett politiskt slagträ för att kritisera regeringen, utan lita på att polisen som myndighet kan sköta sitt uppdrag.

Självfallet ska vi stå till tjänst och tillföra de resurser som krävs, vilket också görs i den budget som har presenterats.

Vi får dock inte blunda för de utmaningar som polisen står inför, och därför måste vi politiker vara aktsamma med att ålägga polisen mer uppgifter bara för att frågan står högt upp på den politiska dagordningen.


Anf. 24 Roger Haddad (L)

Fru talman! Även vi liberaler vill rikta ett tack till våra moderata kollegor för att ni tog initiativet till denna viktiga debatt.

Vi har försökt att lyfta upp problemet med polisavhoppen, som är det mest akuta när det gäller Polismyndigheten, och efterfrågat åtgärder för att locka tillbaka de hundratals poliser som har slutat och, inte minst, för att behålla de poliser som trivs på sitt jobb men tycker att det är tungt, precis som kollegan Linda Snecker var inne på.

Tyvärr konstaterar jag att de förslag som vi har sett från regeringen inte kommer att hantera den akuta situationen i dag, utan man vill hänvisa till kommande utbildningsomgångar 2019 och 2020. Det är viktigt för allmänheten - de som Liberalerna valde att öppna denna debatt med - och deras trygghet att signalera att det är viktigt att vi snabbt kan locka tillbaka de poliser som har lämnat polisyrket. Då krävs en bättre arbetsmiljö.

Vi i Liberalerna tycker att det var synd att regeringen 2015 avslutade utredningen om att renodla polisens arbetsuppgifter. Frågan om karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter tillkom som myndighetsuppdrag först förra året. Man ska jobba hela detta år, så vi kommer inte att se några konkreta, faktiska förändringar, trots att vi har denna tuffa situation.

Det som vi har valt att lyfta upp särskilt i vår budget innevarande år är en lönesatsning för polisen på motsvarande 4 000 per månad, för alla poliser. Här ser vi inte heller några konkreta förslag från regeringen.

Avslutningsvis konstaterar jag att det 2015, 2016 och 2017 var fler poliser som lämnade yrket än som anställdes. Det är detta som är problemet: att det inte är tillräckligt attraktivt. Jag hoppas att vi med denna debatt har visat hur vi vill vända denna utveckling.

(Applåder)


Anf. 25 Andreas Carlson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Fru talman! Jag vill återigen tacka Moderaterna för initiativet till denna angelägna debatt. Den stora frågan har varit om det ska finnas en riktad lönesatsning på polisen i budgeten, för att få upp polislönerna, framför allt för dem i yttre tjänst, som vi har fokuserat på, och för att få stopp på de massavhopp vi har sett, med rekordmånga unga poliser som har lämnat yrket samtidigt som vi ser att otryggheten ökar.

Kristdemokraterna har en plan för hur vi ska nå 10 000 fler poliser till 2025. Regeringen svänger sig med denna siffra men saknar en plan för hur vi nå upp till så många fler poliser. Vi tycker att det behövs en plan för att man ska få en ökad polistäthet, när vi ser att den är den lägsta på tio år.

Morgan Johansson ondgjorde sig över inlägg som rörde polisomorganisationen. Vi har fått besked från flera av mina allianskamrater. Det är klart att grunden för polisomorganisationen ligger fast, men det som Liberalerna, Moderaterna och vi kristdemokrater talar om är att vi behöver göra en del justeringar.

För vår del handlar det om att rulla tillbaka en del av mandatet till lokalpolischeferna. Syftet med hela omorganisationen var att få ett ökat tryck nedåt i organisationen och att få mer resurser och fler personer i de lokala polisområdena. När vi nu ser att så inte blivit fallet räcker det inte med att bara stå här i talarstolen, som Morgan Johansson gjorde, och säga att det är klart att det kan behövas justeringar. Ja, det tycker vi också, och det är därför vi pekar på ett antal justeringar som behöver göras.

Spara på brösttonerna när det gäller att Alliansen vill riva upp hela omorganisationen, och kom med konkreta förslag på de justeringar som ni anser behöver göras i stället! Det tycker jag vore mer hedersamt i en debatt som handlar om hur vi ska få ut mer resurser till poliserna i lokalpolisområdena. Öka polistätheten snarare än att svänga er med begrepp och hitta på argument som inte finns!

Tack för debatten!

(Applåder)


Anf. 26 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Tack för debatten!

Jag måste säga att jag ärligt talat inte alls tycker att det blev särskilt mycket mer klargörande. Där är vi inte överens.

När det gäller lönefrågan slår man in öppna dörrar. Där har parterna tagit sitt ansvar. Jag konstaterar att det redan i vår blir en rejäl löneökning. Moderaterna pratar om några tusenlappar om tre år - det är deras löfte. Redan i vår går det alltså ut en löneökning som är den högsta på arbetsmarknaden. Man har tecknat ett avtal som ligger väsentligt över det så kallade märket för övriga grupper.

Det verkar som att ni i Alliansen är helt besatta av lönefrågan. I andra diskussioner här i kammaren vill ni lagstifta om sänkta löner för låginkomsttagarna, och sedan vill ni fatta riksdagsbeslut om höjda löner för andra grupper. Lönefrågan i dess helhet ligger på parterna att ta ansvar för - det är en viktig del av arbetsmarknadsmodellen. Om ni hade velat sätta löner borde ni ha engagerat er fackligt, för det är där man diskuterar lönefrågor och lönebildning.

Sedan ska vi förstås se till att vi har resurser så att vi klarar av de avtal som ingås. Det är självklart, och det är precis därför vi nu ökar resurstillgången så mycket som vi gör för polisen.

Aktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen

Det blev inte mycket mer klargörande när det gäller organisationsfrågan. Det jag hörde var att en av era företrädare sa att delar ska rivas upp. En annan sa alldeles nyss att vi ska rulla tillbaka mandatet. Jag säger, och det är den signal som jag tror går ut till en del poliser, att detta mandat faktiskt måste ligga på myndigheten. Jag litar på den och på att rikspolischefen gör rätt bedömningar. Vi ska inte gå in politiskt och hålla på och detaljstyra där i alltför hög utsträckning, utan vi ska ge dem förutsättningar. De kommer att klara detta alldeles utmärkt, och då levererar de bäst.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

Den 17 april klockan 13 hålls en aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen. Debatten har begärts av Moderaterna. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.