Sök

Avdelning
Hoppa till filter

389 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Carlgren, Andreas (C), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Kammarkollegiets möjligheter att agera vid vattenreglering

  Interpellation 2011/12:18 av Persson, Peter (S)

  den 26 september Interpellation 2011/12:18 Kammarkollegiets möjligheter att agera vid vattenreglering av Peter Persson S till statsrådet Peter Norman M Om inte vattennivåerna i Vättern ändras riskeras framtida översvämningar i Jönköping. Landhöjningen i Sverige är olika i olika delar. Utloppet som ligger vid Motala
  Inlämnad
  2011-09-26
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Skydd av Piteälven

  Skriftlig fråga 2011/12:13 av Lundström, Nina (FP)

  den 23 september Fråga 2011/12:13 Skydd av Piteälven av Nina Lundström FP till närings- och energiminister Maud Olofsson C Nyligen har ett kraftverksprojekt som rör en av Sveriges nationalälvar, Pite älv, presenterats i norska medier. Tanken är att leda vatten från sjön Pieskehaure i en tunnel till ett kraftverk
  Inlämnad
  2011-09-23
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Miljöförstöring i gränsområdet Sverige-Finland

  Skriftlig fråga 2011/12:10 av Eriksson, Peter (MP)

  den 22 september Fråga 2011/12:10 Miljöförstöring i gränsområdet Sverige-Finland av Peter Eriksson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Gränsområdet mellan Sverige och Finland utgjorde under längre tid ett slags miljöpolitisk frizon. Inte sällan ställdes där lindrigare miljökrav än vad som gällt nationellt.
  Inlämnad
  2011-09-22
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Vättern som vattentäkt

  Skriftlig fråga 2011/12:7 av Persson, Peter (S)

  den 21 september Fråga 2011/12:7 Vättern som vattentäkt av Peter Persson S till miljöminister Andreas Carlgren C Att värna tillgången till ett friskt vatten är en av miljöpolitikens angelägna frågor. Vättern är en unik sjö och utgör i dag dricksvattentäkt för 250 000 personer. Skilda riksintressen skyddar också
  Inlämnad
  2011-09-21
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet

  Interpellation 2011/12:11 av Holm, Jens (V)

  den 16 september Interpellation 2011/12:11 Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C EU är i färd med att revidera EU:s svaveldirektiv. För Sveriges del väntas skärpta miljöregler för sjöfarten. Miljöminister Andreas Carlgren har varit av uppfattningen
  Inlämnad
  2011-09-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö

  Skriftlig fråga 2010/11:667 av Granbom Ellison, Karin (FP)

  den 30 augusti Fråga 2010/11:667 Åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö av Karin Granbom Ellison FP till miljöminister Andreas Carlgren C Kadmium är på väg att bli ett folkhälsoproblem. Många svenskar utsätts för så mycket kadmium att det finns risk att det bidrar till skador på skelett och njurar.Så
  Inlämnad
  2011-08-30
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Vattenregleringen av Vättern

  Interpellation 2010/11:440 av Persson, Peter (S)

  den 4 augusti Interpellation 2010/11:440 Vattenregleringen av Vättern av Peter Persson S till statsrådet Peter Norman M Om inte vattennivåerna i Vättern ändras riskeras framtida översvämningar i Jönköping. Landhöjningen i Sverige är olika i olika delar. Utloppet som ligger vid Motala har en snabbare landhöjning
  Inlämnad
  2011-08-04
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Risk för myggproblem efter regeringens krav

  Skriftlig fråga 2010/11:598 av Oscarsson, Mikael (KD)

  den 20 juni Fråga 2010/11:598 Risk för myggproblem efter regeringens krav av Mikael Oscarsson KD till miljöminister Andreas Carlgren C Nedre Dalälvsområdet har under flera decennier varit svårt ansatt av mygginvasioner av den så kallade översvämningsmyggan. När regeringen nu har fattat årets beslut är det med en
  Inlämnad
  2011-06-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Konsekvenser av förändringar i strandskyddet

  Skriftlig fråga 2010/11:596 av Bergstedt, Hannah (S)

  den 20 juni Fråga 2010/11:596 Konsekvenser av förändringar i strandskyddet av Hannah Bergstedt S till miljöminister Andreas Carlgren C Strandnära bebyggelse är en fråga som kan betraktas på olika sätt särskilt beroende på vilken del av landet man bor i. Strandskyddet ska hanteras med varsamhet tillgången till vatten,
  Inlämnad
  2011-06-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  GMO-potatis och försiktighetsprincipen

  Skriftlig fråga 2010/11:585 av Ehn, Tina (MP)

  den 14 juni Fråga 2010/11:585 GMO-potatis och försiktighetsprincipen av Tina Ehn MP till miljöminister Andreas Carlgren C Regeringen skriver på sin hemsida att Sverige godkänner bara GMO som är lika säkra som sina konventionella motsvarigheterTrots det har Sverige accepterat kommersiell odling av den osäkra och
  Inlämnad
  2011-06-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Bisfenol A i livsmedelsförpackningar

  Skriftlig fråga 2010/11:584 av Holm, Jens (V)

  den 14 juni Fråga 2010/11:584 Bisfenol A i livsmedelsförpackningar av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C I dag finns den hormonstörande kemikalien Bisfenol A BPA i livsmedelsförpackningar, dock inte i barnmatsförpackningar. På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket tagit
  Inlämnad
  2011-06-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Åtgärder mot brister i producentansvaret

  Skriftlig fråga 2010/11:574 av Nilsson, Jennie (S)

  den 8 juni Fråga 2010/11:574 Åtgärder mot brister i producentansvaret av Jennie Nilsson S till miljöminister Andreas Carlgren C Det behövs en översyn av producentansvaret för förpackningar och tidningar, i syfte att underlätta för medborgarna att göra rätt, att höja återvinningsmålen och att tydliggöra ansvars-
  Inlämnad
  2011-06-08
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Partiklar i Förbifart Stockholms tunnlar

  Skriftlig fråga 2010/11:563 av Löfstrand, Johan (S)

  den 27 maj Fråga 2010/11:563 Partiklar i Förbifart Stockholms tunnlar av Johan Löfstrand S till miljöminister Andreas Carlgren C För 1,5 år sedan rapporterades i medierna att man räknar med att luften i den nya vägtunneln Förbifart Stockholm kommer att ha partikelhalter långt över vad som är acceptabelt från hälsosynpunkt.
  Inlämnad
  2011-05-27
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  GMO-potatisen amflora

  Skriftlig fråga 2010/11:561 av Holm, Jens (V)

  den 27 maj Fråga 2010/11:561 GMO-potatisen amflora av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C För drygt ett år sedan sattes den första genmanipulerade potatisen i svensk jord. Potatisen amflora har modifierats för att producera stärkelse till bland annat pappersindustrin. Man har även tillsatt en antibiotikaresistens
  Inlämnad
  2011-05-27
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Förbifart Stockholm och miljömålen

  Skriftlig fråga 2010/11:556 av Holm, Jens (V)

  den 27 maj Fråga 2010/11:556 Förbifart Stockholm och miljömålen av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C Den 10 maj 2011 avkunnade EU-domstolen sin dom i mål C479/10 mellan Europeiska kommissionen och Sverige. Sverige döms för att ha underlåtit att uppfylla sina skyldigheter när det gäller gränsvärden
  Inlämnad
  2011-05-27
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Miljöbalkens ändamålsenlighet

  Interpellation 2010/11:429 av Österberg, Sven-Erik (S)

  den 20 maj Interpellation 2010/11:429 Miljöbalkens ändamålsenlighet av Sven-Erik Österberg S till miljöminister Andreas Carlgren C Sedan miljöbalken kom finns det en heltäckande lagstiftning som ser till att ge en god balans mellan nödvändig verksamhet och miljöhänsyn. Ur den enskilde verksamhetsutövarens synvinkel
  Inlämnad
  2011-05-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Skydd av biologisk mångfald i skogen

  Interpellation 2010/11:399 av Romson, Åsa (MP)

  den 19 maj Interpellation 2010/11:399 Skydd av biologisk mångfald i skogen av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Vid FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya enades världens länder om att ca 17 procent av landarealen behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. I Sverige är enbart ca
  Inlämnad
  2011-05-19
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Laserpekare

  Skriftlig fråga 2010/11:536 av Karlsson, Anders (S)

  den 19 maj Fråga 2010/11:536 Laserpekare av Anders Karlsson S till justitieminister Beatrice Ask M Arbetsmiljöverket konstaterade i ett pressmeddelande i våras att antalet anmälda attacker med starka handhållna lasrar mot yrkesarbetare har femdubblats det senaste året. Främst drabbas poliser, piloter och fordonsförare,
  Inlämnad
  2011-05-19
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Företagsfrämjande åtgärder

  Skriftlig fråga 2010/11:519 av Åsling, Per (C)

  den 16 maj Fråga 2010/11:519 Företagsfrämjande åtgärder av Per Åsling C till miljöminister Andreas Carlgren C Det är ingen överdrift att hävda att de svenska små och medelstora företagen bär upp den svenska ekonomin och sysselsättningen. Mer än två tredjedelar av alla anställda i privat näringsverksamhet arbetar
  Inlämnad
  2011-05-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument & lagar

  Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

  Interpellation 2010/11:375 av Ehn, Tina (MP)

  den 12 maj Interpellation 2010/11:375 Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern av Tina Ehn MP till miljöminister Andreas Carlgren C Vättern en viktig vattentäkt Vättern utgör en av södra Sveriges och norra Europas största dricksvattenreservoarer. Vätterns vatten är även 20 kommuners
  Inlämnad
  2011-05-12
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
Bevaka via RSS