Sök

Avdelning
Hoppa till filter

3 953 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kommittéberättelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Uppdrag att föreslå författningsändringar för att öka materialåtervinningen (KN 2023:D)

  Kommittéberättelse KN 2023:D uppdraget, se RK-beslut 2023-05-02 protokoll § 2 (KN2023/03088)

  Uppdrag att föreslå författningsändringar för att öka materialåtervinningen KN 2023:D Beteckning KN 2023:D Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2023-10-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-05-02 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2023-05-02
 • Dokument & lagar

  Utredningen om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft (LI 2023:02)

  Kommittéberättelse LI 2023:02 utredningen, se dir. 2023:60

  Utredningen om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft LI 2023:02 Beteckning LI 2023:02 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2023-06-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-04-27 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:60 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Produktivitetskommissionen (Fi 2023:03)

  Kommittéberättelse Fi 2023:03 kommittén, se dir. 2023:58

  Produktivitetskommissionen Fi 2023:03 Beteckning Fi 2023:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-11-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-04-20 00:00:00 Direktiv för kommittén, se dir. 2023:58 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Kommittén ska lämna en
 • Dokument & lagar

  Kommittén om översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder (Fi 2023:02)

  Kommittéberättelse Fi 2023:02 kommittén, se dir. 2023:53

  Kommittén om översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder Fi 2023:02 Beteckning Fi 2023:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-10-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-04-13 00:00:00 Direktiv för kommittén, se dir. 2023:53 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100,
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att analysera och föreslå författningsändringar med anledning av EU:s batteriförordning (KN 2023:B)

  Kommittéberättelse KN 2023:B uppdraget, se RK-beslut 2023-04-11 protokoll § 5 (KN2023/02927)

  Uppdrag att analysera och föreslå författningsändringar med anledning av EU:s batteriförordning KN 2023:B Beteckning KN 2023:B Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2023-10-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-04-11 00:00:00 Direktiv för uppdraget,
 • Dokument & lagar

  Utvärdering av arbetet i Kommittén för finansiell stabilitet (Fi 2023:A)

  Kommittéberättelse Fi 2023:A uppdraget, se RK-beslut 2023-04-11 protokoll § 12 (Fi2023/01327)

  Utvärdering av arbetet i Kommittén för finansiell stabilitet Fi 2023:A Beteckning Fi 2023:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-11-27 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-04-11 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2023-04-11 protokoll 12 Fi2023/01327 Lokal Uppdraget är slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om språkkrav för personal i äldreomsorgen (S 2023:03)

  Kommittéberättelse S 2023:03 utredningen, se dir. 2023:44

  Utredningen om språkkrav för personal i äldreomsorgen S 2023:03 Beteckning S 2023:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-09-01 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-30 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:44 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Utredningen om hälsodataregister (S 2023:02)

  Kommittéberättelse S 2023:02 utredningen, se dir. 2023:48

  Utredningen om hälsodataregister S 2023:02 Beteckning S 2023:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-10-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-30 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:48 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen beräknas
 • Dokument & lagar

  Utredningen om kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap (Fö 2023:02)

  Kommittéberättelse Fö 2023:02 utredningen, se dir. 2023:51

  Utredningen om kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap Fö 2023:02 Beteckning Fö 2023:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2023-10-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-30 00:00:00 Direktiv för utredningen,
 • Dokument & lagar

  Kommunperspektivutredningen (Fi 2023:01)

  Kommittéberättelse Fi 2023:01 utredningen, se dir. 2023:46 och dir. 2023:144

  Kommunperspektivutredningen Fi 2023:01 Beteckning Fi 2023:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-10-31 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-30 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:46 och dir. 2023:144 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att ta fram en lagrådsremiss och proposition utifrån förslagen i betänkandet Ny förverkandelagstiftning, SOU 2021:100 (Ju 2023:B)

  Kommittéberättelse Ju 2023:B uppdraget, se RK-beslut 2023-03-30 protokoll § 114 (Ju2023/00839)

  Uppdrag att ta fram en lagrådsremiss och proposition utifrån förslagen i betänkandet Ny förverkandelagstiftning, SOU 2021:100 Ju 2023:B Beteckning Ju 2023:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-30 00:00:00 Direktiv
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att analysera och föreslå nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket (KN 2023:A)

  Kommittéberättelse KN 2023:A uppdraget, se RK-beslut 2023-03 27 protokoll § 1 (KN2023/02740)

  Uppdrag att analysera och föreslå nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket KN 2023:A Beteckning KN 2023:A Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2023-10-12 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-27 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut
 • Dokument & lagar

  2023 års kamerabevakningsutredning (Ju 2023:01)

  Kommittéberättelse Ju 2023:01 utredningen, se dir. 2023:40

  2023 års kamerabevakningsutredning Ju 2023:01 Beteckning Ju 2023:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-10-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-23 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:40 Lokal Gamla riksdagshuset, Birger Jarls torg 5, 111 28
 • Dokument & lagar

  Uppdrag om genomförande av sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken (LI 2023:A)

  Kommittéberättelse LI 2023:A uppdraget, se RK-beslut 2023-03-14 protokoll § 3 (LI2023/02063)

  Uppdrag om genomförande av sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken LI 2023:A Beteckning LI 2023:A Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2023-06-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-03-14 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut
 • Dokument & lagar

  2023 års parlamentariska public service-kommitté (Ku 2023:01)

  Kommittéberättelse Ku 2023:01 kommittén, se dir. 2023:27

  2023 års parlamentariska public service-kommitté Ku 2023:01 Beteckning Ku 2023:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2023-09-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-02-23 00:00:00 Direktiv för kommittén, se dir. 2023:27 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (Fö 2023:01)

  Kommittéberättelse Fö 2023:01 utredningen, se dir. 2023:30

  Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft Fö 2023:01 Beteckning Fö 2023:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2023-10-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande
 • Dokument & lagar

  Utredningen om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett stärkt djurskydd (LI 2023:01)

  Kommittéberättelse LI 2023:01 utredningen, se dir. 2023:19

  Utredningen om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett stärkt djurskydd LI 2023:01 Beteckning LI 2023:01 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2023-11-22 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-02-09 00:00:00 Direktiv för utredningen,
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol (Ju 2023:A)

  Kommittéberättelse Ju 2023:A uppdraget, se RK-beslut 2023-02-03 protokoll § 37 (Ju2023/00275)

  Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol Ju 2023:A Beteckning Ju 2023:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-02-03
 • Dokument & lagar

  Arbetsgrupp med uppdrag att se över karensavdraget (S 2023:A)

  Kommittéberättelse S 2023:A uppdraget, se RK-beslut 2023-01-26 protokoll § 55 (S2023/00389) och RK-beslut 2023-01-31 protokoll § 71 (S2023/00439)

  Arbetsgrupp med uppdrag att se över karensavdraget S 2023:A Beteckning S 2023:A Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-08-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-01-26 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2023-01-26 protokoll 55 S2023/00389 och RK-beslut 2023-01-31
 • Dokument & lagar

  Suicidanalysutredningen (S 2023:01)

  Kommittéberättelse S 2023:01 utredningen, se dir. 2023:3

  Suicidanalysutredningen S 2023:01 Beteckning S 2023:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-11-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2023-01-19 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2023:3 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen beräknas avsluta