Kristina Persson (S)

Kristina Persson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2016-05-25

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1995-01-10 – 1995-07-31
  • Ordinarie 1993-11-01 – 1995-01-09
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-09-30 – 1991-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1993-10-06 – 1993-10-31
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 1995-01-01 – 1995-10-10
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1994-10-21 – 1995-01-18
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-10-20
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1993-11-18 – 1994-01-26
  • Suppleant 1993-10-06 – 1993-10-31
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1993-11-18 – 1994-10-02
  • Suppleant 1993-10-07 – 1993-10-31
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1994-01-27 – 1994-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-01-18
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 1994-10-18 – 1996-01-30
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 2014-10-03 – 2016-05-25

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91 (ersättare 911030-911004), 93-98 (ersättare 931006-931031). Ledamot finansutskottet 94. Suppleant justitieutskottet 93-94, miljö- och jordbruksutskottet 93-94, utbildningsutskottet 94, skatteutskottet 94-95 och finansutskottet 94-95. Ledamot riksbanksfullmäktige 94-96 och Europaparlamentet 95. Statsråd (minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete), Statsrådsberedningen 141003-160525.
 • Föräldrar

  Köpmannen Sven Olof Persson och Ruth Persson.
 • Utbildning

  Studentexamen 64. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 68. Aspirantutbildning, Utrikesdepartementet 71. Departementssekreterare, Finansdepartementet 71-73. Anställd vid Sekretariatet för framtidsstudier 73-76, LO:s och LO/TCO:s biståndsnämnd 76-83 samt Nordens Fackliga Samorganisation 83-86. Utredningssekreterare, TCO 86-. Landshövding i Jämtlands län 95-01.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot Statens industriverk 88-91, Styrelsen för teknisk utveckling 89-91, Fonden för industriellt samarbete med u-länder 89-91, stiftelsen Institutet för framtidsstudier 89-, Expertgruppen för forskning om regional utveckling 86-90 och 93-, Jämtlands läns rennäringsdelegation 95-01, Närings- och teknikutvecklingsverket 95-00. Ledamot Kooperativa rådet 86-92, utvecklingsrådet för länsstyrelsefrågor 95-96. Ledamot Regionalpolitiska utredningen 89-, rådet för utveckling av statsförvaltningen 97-00, Svenska nationalkommittén för världsutställningen EXPO 2000 Hannover 98-01. Särskild utredare i Kvinnomaktutredningen 95-98.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Kvinnor Kan 90-, ARE-bolagen 92-94, Jämtlands forskningsråd 93- och Nätverk för Europa 93-, ledamot av dess verkställande utskott 93-. Styrelseledamot, Stockholms socialdemokratiska kvinnodistrikt, vice ordförande.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 28 april 2016 Frågestund
Frågestund 11 februari 2016 Frågestund
Debatt om förslag 2015/16:UU9 27 januari 2016 FN:s säkerhetsrådsresolution 1325
Interpellationsdebatt 2014/15:629 av Hans Wallmark (M) 27 augusti 2015 Öresundssamarbete

Id-kontrollernas kostnad för Skåne

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1107 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Persson Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1107 av Boriana Åberg M Id-kontrollernas kostnad för Skåne Boriana Åberg har frågat mig om jag har läst Sydsvenska handels-kammarens rapport om hur mycket förseningar och minskat arbets-pendlande till och från Danmark kostar, och om jag fortfarande

Svarsdatum: 2016-04-21 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1107 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S) (docx, 39 kB)

Införda gränskontroller och det nordiska samarbetet

Svar på skriftlig fråga 2015/16:899 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Persson Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:899 av Erik Ottoson M Införda gränskontroller och det nordiska samarbetet Erik Ottoson har frågat mig på vilka sätt det nordiska samarbetet har påverkats av att Sverige infört såväl id- som inre gränskontroller, mot bakgrund av den pågående

Svarsdatum: 2016-03-10 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:899 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S) (docx, 39 kB)

Öresundsintegrationen och id-kontrollerna

Svar på skriftlig fråga 2015/16:695 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Persson Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:695 av Hans Wallmark M Öresundsintegrationen och id-kontrollerna Hans Wallmark har frågat mig vilka kontakter jag tog under december 2015 med danska ministrar i allmänhet, och den nordiska samarbets-ministern i synnerhet för att utifrån ambitionen

Svarsdatum: 2016-02-02 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:695 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S) (docx, 40 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se