Åke Gustavsson (-)

Åke Gustavsson (S)

Född år 1943
Avliden den 6 juni 2016

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1986-11-15 – 2002-09-30
  • Ledig 1986-10-15 – 1986-11-14
  • Ordinarie 1985-12-19 – 1986-10-14
  • Ledig 1985-11-18 – 1985-12-18
  • Ordinarie 1980-11-13 – 1985-11-17
  • Ledig 1980-05-12 – 1980-11-12
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1980-05-11
  • Kulturutskottet

  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ordförande 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Vice ordförande 1989-02-06 – 1991-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1989-02-06
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1988-10-18 – 1991-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

Motion 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap såvitt avser 3 kap. 2 med den ändringen att första stycket erhåller


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Forskningsresurser till Högskolan i Jönköping

Motion 2001/02:Ub509 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub509 av Margareta Sandgren m.fl. s Forskningsresurser till Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade forskningsresurser till högskolan i Jönköping. Motivering Högskolan i Jönköping består av Internationella


Utskottsberedning: 2001/02:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Översyn av kulturmomsen

Motion 2001/02:Sk396 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk396 av Åke Gustavsson m.fl. s Översyn av kulturmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gränsdragningarna på kulturområdet. Motivering Det pågår en livlig debatt om hur hög momssatsen skall vara inom olika kulturområden.


Utskottsberedning: 2001/02:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.