Sylvia Pettersson (S)

Född år
1934
Avliden
24 augusti 2016

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1990-07-01 – 1991-09-29
Ordinarie
1985-09-30 – 1988-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1988-10-03 – 1990-06-30
Ersättare
1983-03-01 – 1985-09-29
Ersättare
1980-04-08 – 1980-05-07
Ersättare
1979-11-01 – 1979-11-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1982-85, 1988-90. Rdl 1985-88, 1990-91. Suppl i Näringsutskottet 79/80 och 82/83-84/85 samt Jordbruksutskottet 88/89-90/91. Led av Kulturutskottet 85/86-90/91.

Bostadsort

Vallentuna

Utbildning

Studentexamen 53. Påhlmans handelsinstitut i Stockholm 53-54. Kontorist 54-61 och 69-83.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Vallentuna arbetarekommun, ordf 77-80, Stockholms läns distrikt av SAP 77-80 och 88-91 samt Stockholms läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 83-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län 83- och statens konstmuseer 91-93. Led av Täby polisstyrelse 89-91. Nämndeman i Svea hovrätt 77-79. - Led av 1986 års semesterkommitté 86-88, lotteriutredningen 91-92 och kommittén om översyn av miljöskyddslagstiftningen 91. Led av referensgrupp hos utredningen om utvärdering av jämställdhetslagen 89-90.

Kommunala uppdrag

Led av Vallentuna kommunfullmäktige 74-94. Led av kommunstyrelsen 74-79 och 92-94. Led av centrala byggnadskommittén 77, fastighetsnämnden 77-79, socialnämnden 80-85 och invandrarrådet 80-82.

Föräldrar

Byggnadsarbetaren Birger Harald Hansson och Ada Sofia Pettersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub102 av Berit Oscarsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub102 av Berit Oscarsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning I regeringens proposition 1990/91:82 Folkbildning föreslås ett helt nytt bidragssystem för den svenska folkbildningen inom studieförbund och folkhögskolor. Förslaget syftar till att ge folkbildningen möjlighet
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m.

  Motion 1990/91:So46 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So46 av Hans Göran Franck m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m. Inledningsvis hänvisas till motion 1990/91:So 252 från allmänna motionstiden 1991 där en väsentlig utökning av antalet vårdplatser krävs. I prop. 1990/91:96 föreslås
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning till föräldrar med gravt handikappade barn

  Motion 1990/91:Sf286 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf286 av Eva Johansson m.fl. s Ersättning till föräldrar med gravt handikappade barn Svårt handikappade barn, deras föräldrar och familjerna i övrigt skall ha rätt till samhällsstöd i olika former av hög kvalitet och i tillräcklig omfattning. Det kan vara fråga om habiliteringsinsatser,
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Polisutbildning m.m.

  Motion 1990/91:Ju209 av Sylvia Pettersson och Ines Uusmann (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju209 av Sylvia Pettersson och Ines Uusmann s Polisutbildning m.m. Inom Brottsförebyggande rådet pågår ett mycket viktigt arbete som bl.a. syftar till tidig upptäckt och förbättrad behandling av sexuella övergrepp mot barn. För att kunna förebygga och upptäcka brott av den här typen samt
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flyktingpolitiken

  Motion 1990/91:Sf640 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf640 av Hans Göran Franck m.fl. s Flyktingpolitiken Flyktingmottagandet i olika europeiska länder är högst varierande. Sverige är ett av de länder som tar emot flest flyktingar. Det europeiska samarbetet behöver förstärkas och utvidgas. Det är också viktigt att det kommer till stånd
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU13 1990/91:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsvillkor i storstadsmiljö

  Motion 1990/91:A805 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A805 av Eva Johansson m.fl. s Kvinnors arbetsvillkor i storstadsmiljö Förändringarna av våra livsvillkor går snabbt. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen driver fram förändringar av människors vardag på gott och ont. Massmedier och andra informationsbärare gör att vi vet alltmer om
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till självbestämmande i Östtimor

  Motion 1990/91:U637 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U637 av Sylvia Pettersson m.fl. s Stöd till självbestämmande i Östtimor För 15 år sedan, den 7 december 1975, invaderade Indonesien den f.d. portugisiska kolonin Östtimor. FNs generalförsamling och säkerhetsråd antog med överväldigande majoriteter omedelbart resolutioner som uppmanade
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU23 1990/91:UU24 1991/92:UU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Lärarutbildningen

  Motion 1990/91:Ub633 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub633 av Sylvia Pettersson m.fl. s Lärarutbildningen Pedagogisk forskning pekar på behovet av undervisningssätt och inlärningssituationer som ger impulser och engagemang till båda hjärnhalvorna. Dagens skola har emellertid i sitt arbetssätt en väl ensidig inriktning mot ett engagemang
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU12 1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Psykologutbildningen m.m.

  Motion 1990/91:Ub686 av Ines Uusmann m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub686 av Ines Uusmann m.fl. s Psykologutbildningen m.m. Genom 1990 års Dagmar-avtal skapades bättre förutsättningar för enskilda patienter att få psykoterapi och psykoanalys genom att landstingen fått resurser att teckna avtal om behandling hos privata vårdgivare. Socialstyrelsen valde
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En demokratisk skola

  Motion 1990/91:Ub245 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub245 av Sylvia Pettersson m.fl. s En demokratisk skola Det här är ett par citat ur läroplanen för grundskolans avsnitt med Mål och riktlinjer. I dem, och på många andra ställen i Lgr80, understryks skolans viktiga roll när det gäller demokratifostran och övning i demokrati. Det finns
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot franska kärnvapenprov i Stilla havet

  Motion 1990/91:U403 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U403 av Sylvia Pettersson m.fl. s Åtgärder mot franska kärnvapenprov i Stilla havet Trots en stark internationell opinion och lokala protester mot provsprängningar har Frankrike fortsatt med sina kärnvapenprov vid Mururoa i Stilla havet. Undersökningar som gjorts under årens lopp bl.a.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Lokalisering av institutet för miljömedicin

  Motion 1990/91:So475 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So475 av Sylvia Pettersson m.fl. s Lokalisering av institutet för miljömedicin Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ub626 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en omlokalisering till Novum av institutet
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Luftföroreningarna och färjetrafiken

  Motion 1990/91:T622 av Sverre Palm och Sylvia Pettersson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T622 av Sverre Palm och Sylvia Pettersson s Luftföroreningarna och färjetrafiken Luftföroreningarna är i dag det största hotet mot miljön. Genom politiska beslut har vidtagits kraftfulla åtgärder mot industrier som släpper ut miljöfarliga ämnen. När det gäller fordonstrafiken på våra vägar
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stiftelsen Kvinnoforum

  Motion 1990/91:So259 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, s, fp, mp, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:So259 av Karin Israelsson m.fl. c, s, m, fp, v, mp Stiftelsen Kvinnoforum Stiftelsen Kvinnoforum, vars namn ursprungligen var Kvinnoforum Institut för missbruksfrågor ur kvinnoperspektiv startades på initiativ av socialdepartementet vid årsskiftet 1987/88. Verksamheten drevs under sina
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till kvinnojourer

  Motion 1990/91:So254 av Margareta Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So254 av Margareta Persson m.fl. s Stöd till kvinnojourer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ju813 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av årligt verksamhetsbidrag till kvinnojourer. Stockholm
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Behandlingsplatser för svårt störda barn och ungdomar

  Motion 1990/91:So252 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So252 av Hans Göran Franck m.fl. s Behandlingsplatser för svårt störda barn och ungdomar Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder och resurser för en väsentlig utökning av antalet
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Socialtjänsten

  Motion 1990/91:So232 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So232 av Lena Öhrsvik m.fl. s Socialtjänsten Socialtjänstlagen är en ramlag som ger de övergripande målen för det sociala arbetet. Lagen växte fram under många års utredande och efter ett långt och uthålligt opinionsarbete. Det blev en rättighetslag där en demokratisk människosyn för
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lönebidrag

  Motion 1990/91:A254 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A254 av Sylvia Pettersson m.fl. s Lönebidrag Försöksverksamhet med flexibla lönebidrag har pågått i några län sedan ett par år tillbaka. I sin anslagsframställning inför förra årets budgetproposition hade AMS föreslagit att försöksverksamheten skulle praktiseras i hela landet fr.o.m
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till flyktingar som vill återvända till sitt hemland

  Motion 1990/91:Sf635 av Sylvia Pettersson och Anita Johansson (s)

  Dokument
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvisning av utländsk medborgare vid skilsmässa

  Motion 1990/91:Sf619 av Ines Uusmann m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf619 av Ines Uusmann m.fl. s Utvisning av utländsk medborgare vid skilsmässa Vid giftermål mellan en svensk medborgare och en person av utländsk härkomst gäller en prövotid på två år för att den sistnämnda skall få varaktigt uppehållstillstånd i Sverige. Det har emellertid visat sig
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter