Sven-Olof Petersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggn.ing., lantbr.
Född år
1955
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1989-10-26 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppl i Försvarsutskottet 88/89-93/94, Jordbruksutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 89/90-90/91 och Justitieutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Torhamn

Utbildning

Gymnasieexamen 75, byggnadsingenjör. Arbetsledare 75-86. Kalkylator och inköpare 86-88. Innehavare av eget lantbruk 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för föreningen mot atomsopor på Torhamnslandet, ordf 86-, Systembolaget 92-, Sveriges Fiskevattenägareförbund 93- och Försvarspolitiskt forum 94-, vice ordf 94-. - Led av styrelsen för Blekinge läns distrikt av Centerns ungdomsförbund (CUF), ordf 79-83, Blekinge läns centerpartidistrikt 79-, vice ordf 89-, CUF 82-84, och Torhamns centeravdelning, vice ordf 85-95, ordf 95-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av delegationen för hybrid-DNA-frågor 89-91 och militärledningens rådgivande nämnd 92-. Ledamot av styrelsen för fiskeriverket 91-96. - Ledamot av 1990 års arrendekommitté 90-92 och pliktutredningen 91-92. Ledamot av referensgruppen till utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret 91-93 samt till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Led av Karlskrona kommunfullmäktige 83-91.

Föräldrar

Lantbrukaren Per Olof Sigvard Petersson och distriktssköterskan Karin Maja Lisa Östergren

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

  Motion 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m, fp, s, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. m, s, fp, c, kds med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen I regeringens skrivelse angående investeringsplaner för infrastrukturen har regeringen inte levt upp till sina föresatser när det gäller den framtida utvecklingen i
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo34 av Sven-Olof Petersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo34 av Sven-Olof Petersson m.fl. c med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskepolitiska frågor Det svenska fisket är att betrakta som en av de viktigaste basnäringarna i våra kust- och skärgårdsområden. Även om antalet yrkesfiskare under åren har minskat i antal utgör de tillsammans
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället - åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen

  Motion 1993/94:Jo43 av Marianne Andersson och Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo43 av Marianne Andersson och Sven-Olof Petersson c med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen Användningen av kvicksilver i det svenska samhället ska upphöra till år 2000 enligt
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Högskolornas takbelopp m.m.

  Motion 1993/94:Ub699 av Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub699 av Sven-Olof Petersson c Högskolornas takbelopp m.m. Sambandet mellan forskningen, högre utbildning och en bra utveckling av näringslivet framstår allt tydligare. De högskolor och universitet som satsar på att profilera sig inom de ämnesområden där näringslivets behov är stort verkar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Samarbete med Östeuropa

  Motion 1993/94:U806 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:U806 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Samarbete med Östeuropa Utvecklingen och förändringen i Östeuropa har gått snabbt och varit genomgripande sedan planekonomiernas fall. Både de ekonomiska och demokratiska systemen förändras i grunden. Omvandlingsprocessen är inte lätt. Den har också gett
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Kostnader förknippade med umgängesrätt

  Motion 1993/94:L407 av Sven-Olof Petersson och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L407 av Sven-Olof Petersson och Gunhild Bolander c Kostnader förknippade med umgängesrätt Allt fler barn lever endast tillsammans med den ena av sina föräldrar. Det är av olika skäl viktigt att varje barn har kontakt med båda sina föräldrar, även den som barnet ej stadigvarande bor hos.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sjöräddningen i södra Östersjön

  Motion 1993/94:T606 av Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T606 av Sven-Olof Petersson c Sjöräddningen i södra Östersjön Den södra delen av Östersjön har under de senaste åren fått ökad betydelse för sjöfarten. Efter omvälvningarna i f d Sovjetunionen och i det s k Östeuropa har nya transportleder öppnat sig liksom möjligheterna till ett ökat
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogsskadekonton

  Motion 1993/94:Sk322 av Sven-Olof Petersson och Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk322 av Sven-Olof Petersson och Ivar Franzén c Skogsskadekonton De s k skogskontona fyller en viktig funktion. De ger den enskilde skogsägaren en rimlig möjlighet att fördela oregelbundna intäkter från skogsbruket över åren. Inte minst med tanke på den normalt långa omloppstiden i svenskt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nyföretagarkonto för ungdomar

  Motion 1993/94:Sk312 av Gunhild Bolander och Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk312 av Gunhild Bolander och Sven-Olof Petersson c Nyföretagarkonto för ungdomar Det är i de små och medelstora företagen som framtidens nya arbetstillfällen kommer att finnas. Inte minst gäller detta inom den gröna sektorn. Här kommer kretsloppsprodukter på miljö- och energiområdet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Frilevande vildsvin

  Motion 1993/94:Bo605 av Sven-Olof Petersson och Ingrid Skeppstedt (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo605 av Sven-Olof Petersson och Ingrid Skeppstedt c Frilevande vildsvin Grupper av frilevande vildsvin har under de senaste åren blivit allt vanligare på skilda håll i landet. Dessa grupper eller stammar har sin härkomst från djur som rymt ur vilthägn och det kan således inte anses att
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fiske med ålsax m.m.

  Motion 1993/94:Jo413 av Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo413 av Sven-Olof Petersson c Fiske med ålsax m.m. Under föregående riksmöte fattade regeringen beslut om ny fiskelag. Detta innebar bland annat att speciella regler för redskapsmängder vid fiske infördes för dem som fiskar på allmänt vatten utan yrkesfiskelicens. Det är viktigt att
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:110 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall

  Motion 1993/94:Jo18 av Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo18 av Sven-Olof Petersson c med anledning av prop. 1993/94:110 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall I propositionen föreslås olika betydelsefulla åtgärder för att samla in och ta hand om kvicksilver i uttjänta varor. Detta är angeläget och det är viktigt att mängden kvicksilver som
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Räntor på studieskuld under värnpliktsutbildning

  Motion 1993/94:Fö316 av Rune Backlund och Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö316 av Rune Backlund och Sven-Olof Petersson c Räntor på studieskuld under värnpliktsutbildning Enligt gällande regler i studiestödslagen betalar den som uppburit studielån en årlig ränta på lånet som fastställs av regeringen. För år 1993 var den räntan 8,7Ränta som inte betalas under
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Privatisering av Muskövarvet

  Motion 1993/94:Fö315 av Karl-Gösta Svenson (m) och Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö315 av Karl-Gösta Svenson och Sven-Olof Petersson m, c Privatisering av Muskövarvet Riksdagen har beslutat att Muskövarvet skall privatiseras. Årets budgetproposition saknar tyvärr besked om hur regeringen avser fullfölja ifrågavarande beslut. Gällande försvarsbeslut innebär bland annat
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tingsrätternas sidofunktioner

  Motion 1993/94:Ju418 av Sven-Olof Petersson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju418 av Sven-Olof Petersson och Agne Hansson c Tingsrätternas sidofunktioner De olika tingsrätterna i landet har under senare år varit föremål för olika utredningar och förslag till förändringar av deras verksamheter har framförts. Dessa förslag har oftast berört de mindre tingsrätterna.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsviltnämndernas sammansättning

  Motion 1993/94:Jo807 av Ingrid Skeppstedt och Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo807 av Ingrid Skeppstedt och Sven-Olof Petersson c Länsviltnämndernas sammansättning Enligt 39 jaktlagen är till varje länsstyrelse knuten en länsviltnämnd med uppgift att vara länsstyrelsens rådgivande organ i frågor om viltvården. I 46 jaktförordningen finns föreskrifter om nämndens
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Efterkontroll av förtidspensionärer

  Motion 1993/94:Sf254 av Ingbritt Irhammar och Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf254 av Ingbritt Irhammar och Sven-Olof Petersson c Efterkontroll av förtidspensioner Under 1970-80- och nu 90-talet har förtidspensioneringar hela tiden ökat för att idag omfatta ca 60 000 personer per år. Det totala antalet personer med förtidspension eller sjukbidrag uppgick i december
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationerna i Blekinge län

  Motion 1993/94:T211 av Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T211 av Sven-Olof Petersson c Kommunikationerna i Blekinge län För att alla delar av vårt land skall ges möjlighet till en god utveckling är det viktigt att bra och ändamålsenliga kommunikationsmöjligheter finns att tillgå. Detta gäller såväl vägar som järnvägar och flygförbindelser.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återvinning av datorer och annan elektronisk utrustning

  Motion 1993/94:Jo674 av Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo674 av Sven-Olof Petersson c Återvinning av datorer och annan elektronisk utrustning Regeringens politik har genom förslagen och besluten vad gäller den s k kretsloppspropositionen visat en klar markering mot ett effektivare resursutnyttjande. Detta innebär bl a en ökad återvinning
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöinsatser i Östersjöområdet

  Motion 1993/94:Jo673 av Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo673 av Sven-Olof Petersson c Miljöinsatser i Östersjöområdet Östersjön har alltid haft stor betydelse för människorna runt om dess kuster och för dessa människors livsbetingelser. Östersjön som är världens största bräckvattenhav har ett ekosystem med specifik uppbyggnad och egenskaper.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter