Sonja Rembo (M)

Född år
1933
Avliden
1 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-20 – 1997-09-15
Ledig
1993-03-23 – 1993-05-19
Ordinarie
1992-05-16 – 1993-03-22
Ledig
1992-03-09 – 1992-05-15
Ordinarie
1991-06-03 – 1992-03-08
Ledig
1991-04-19 – 1991-06-02
Ordinarie
1990-03-24 – 1991-04-18
Ledig
1990-02-12 – 1990-03-23
Ordinarie
1979-09-30 – 1990-02-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-09-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1988-10-09 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1997-09-15

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.

Föräldrar

Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse har detta år utvecklats innehållsligt, vilket vi finner positivt eftersom vi föregående år efterlyste en mer ingående redovisning av utvecklingstendenser
  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning I denna motion redovisas våra förslag avseende kommunsektorn med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition. Kommunalskatten är den direkta skatt som utgör den största
  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1996/97:FiU15 1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Värdepapperscentralen VPC AB och statens engagemang i infrastrukturen på den svenska finansmarknaden I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen
  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi42 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi42 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Tillväxten är svag. De stora obalanserna på arbetsmarknaden samt mellan hushållsekonomin och den offentliga ekonomin
  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1996/97:A39 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A39 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring Sammanfattning Regeringens förslag till ny arbetslöshetsförsäkring riskerar att förvärra den redan rekordstora arbetslösheten. Såväl uppskovet med den bortre parentesen som
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU13
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning

  Motion 1996/97:N20 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning Innehåll 1 Sammanfattning Moderaterna yrkar avslag på den proposition som regeringen lägger fram på grundval av Socialdemokraternas energipolitiska uppgörelse med Centern och Vänsterpartiet. Regeringen
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So44 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So44 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Innehåll 1 Sammanfattning Socialtjänstlagen skall enligt vår uppfattning vara ett stöd och ett komplement till enskilda individers naturliga och självklara ansvar och rättighet att forma sina egna
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan

  Motion 1996/97:K33 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K33 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan Denna motion berör konkurrensfrågor som aktualiseras av regeringens förslag till ny lagstiftning beträffande kommunal samverkan. Vi föreslår att lagförslagen ändras så att kommunal samverkan i gemensam
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen

  Motion 1996/97:Fi37 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi37 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen Behovet av en väl fungerande kreditupplysningsverksamhet är stor. Det visar inte minst den senaste lågkonjunkturens många konkurser och omfattande kreditförluster. Detta behov är särskilt
  Inlämnad
  1997-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen

  Motion 1996/97:Fi29 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi29 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen Bakgrund I april 1995 aviserade regeringen en översyn av kommunallagen i syfte att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk hushållning. Regeringen avser att återinföra ett krav på balanserad
  Inlämnad
  1996-12-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt

  Motion 1996/97:A2 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A2 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt Sammanfattning I proposition 1996/97:16 föreslår regeringen vissa förändringar i arbetsrätten. Vi finner för vår del dessa förändringar helt otillräckliga för att möjliggöra tillkomsten av fler
  Inlämnad
  1996-11-13
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU4
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:51 Vissa frågor om den kommunala ekonomin

  Motion 1996/97:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:51 Vissa frågor om den kommunala ekonomin I sin skrivelse 1996/97:51 till riksdagen redogör regeringen för hur den ingripit och i förordning upphävt de uppräkningsfaktorer RRV Riksrevisionsverket fastställt för kommunalskatteutbetalningarna
  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder

  Motion 1996/97:Bo14 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo14 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder Sammanfattning Regeringens förslag syftar till att slå vakt om den socialistiska dogmen att bostäder skall ägas kollektivt. Kommuner som väljer att privatisera
  Inlämnad
  1996-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen

  Motion 1996/97:K10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen Sammanfattning Regeringens proposition med förslag till försöksverksamhet utgör enligt Moderata samlingspartiets uppfattning ett otillfredsställande beslutsunderlag. I flera viktiga avseenden
  Inlämnad
  1996-10-18
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Sparande och ägardemokrati

  Motion 1996/97:Fi206 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi206 av Lars Tobisson m.fl. m Sparande och ägardemokrati Sammanfattning Det egna ägandet och ett privat sparande ger en trygghet som inte kan ersättas av aldrig så heltäckande, politiskt beslutade och offentligt finansierade välfärdssystem. Möjligheterna att bestämma över och kontrollera
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU1 1996/97:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1996/97:Fi204 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi204 av Carl Bildt m.fl. m Den ekonomiska politiken Sammanfattning Strukturella förändringar krävs De övergripande målen för den ekonomiska politiken skall vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig ökning av antalet nya arbetstillfällen och en god reallöneutveckling.
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Förnyelsen av Sverige

  Motion 1996/97:Fi201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi201 av Carl Bildt m.fl. m Förnyelsen av Sverige Sammanfattning Sverige är ett samhälle med stora möjligheter. Aldrig tidigare har de teknologiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna för medborgarna varit bättre. Globaliseringen av ekonomin och den nya tekniken har gjort världen
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • En modern arbetsmarknad för flera jobb

  Motion 1996/97:A277 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A277 av Carl Bildt m.fl. m En modern arbetsmarknad för flera jobb Sammanfattning Arbetslösheten är ett av Sveriges allvarligaste problem. Den drabbar enskilda människor ekonomiskt och socialt. Arbetslösheten undergräver samtidigt statens och kommunernas ekonomi. Socialdemokraterna har
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1996/97:AU1 1996/97:AU13 1996/97:AU4 1996/97:SkU15 1997/98:AU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Svensk forskning i frontlinjen

  Motion 1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. m Svensk forskning i frontlinjen Motionen delad mellan flera utskott Innehåll 1 Sammanfattning Forskningens viktigaste uppgift är att bidra till en kontinuerlig kunskapsutveckling och skapa förutsättningar för vetenskapen att nå kunskapens frontlinjer. Framgångsrik
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1996/97:AU1 1996/97:FiU11 1996/97:JoU1 1996/97:KrU1 1996/97:NU1 1996/97:SoU6 1996/97:UbU1 1996/97:UbU3 1996/97:UbU9 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • Lag och ordning

  Motion 1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. m Lag och ordning Sammanfattning Rättsstatens viktigaste uppgift är att skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Människor måste kunna känna trygghet i sina egna hem och på gator och torg, vad som med ett
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  62
  Utskottsberedning
  -------------------------------1996/97:JuU1 1996/97:JuU12 1996/97:JuU7 1996/97:JuU8 1997/98:JuU1 1997/98:JuU13 1997/98:JuU19 1997/98:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (62 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation

Filter