Sivert Carlsson (C)

Född år
1937
Avliden
13 november 2020

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
1987-10-13 – 1987-11-16

Trafikutskottet

Ledamot
1997-05-01 – 1998-10-04
Suppleant
1995-10-10 – 1997-04-30
Ledamot
1995-01-16 – 1995-10-09
Suppleant
1994-10-10 – 1995-01-15

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-04-30

Justitieutskottet

Suppleant
1996-03-08 – 1998-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
1997-05-01 – 1998-10-04

Valprövningsnämnden

Suppleant
1995-12-21 – 1998-12-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

  Motion 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Inledning Utbildning är den enskilt viktigaste satsningen för att lägga grunden till en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i samhället

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:UbU20
 • med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

  Motion 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Lagen föreslås omfatta både direkt och indirekt diskriminering. Lagen föreslås

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ----1997/98:AU14
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi57 av Sivert Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi57 av Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Reklamskatt Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen 1997/98:150 att reklamskatten på reklamtrycksaker skall slopas. Däremot föreslår man inte någon sänkt eller avskaffad reklamskatt

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

  Motion 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Propositionen innehåller bland annat förslag till en polisdatalag vilken skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen 1965:94Kriminalunderrättelseregister När det gäller hanteringen av

  Inlämnad
  1998-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr13 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr13 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor Inledning Alla människor har ett behov såväl av att skapa som att ta del av kultur. Vi vet att en kommuns eller regions kulturella dragningskraft är viktig för att få människorna att stanna, att få

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K37 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K37 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Statsförvaltningen verkställer statsmakternas beslut och är därmed en grundsten i det svenska demokratiska samhället. För Centerpartiet är det en självklarhet att den

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet

  Motion 1997/98:T58 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T58 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet I propositionen föreslås vissa ändringar i postlagen där bland annat begreppet grundläggande postservice ändras till samhällsomfattande tjänster och det övergripande målet kompletteras med ett

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m.

  Motion 1997/98:T54 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T54 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. I propositionen lämnas förslag om ny körkortslag. Fler av förändringarna är omstruktureringar av författningar. Det föreslås dock ett antal skärpningar som huvudsakligen är väl motiverade. Vidare föreslås

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

  Motion 1997/98:Ub28 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub28 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. 1 Inledning Centerpartiets utbildningspolitik tar sin utgångspunkt i ett humanistiskt bildningsideal genom bildning växer människan till

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

  Motion 1997/98:Ju39 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju39 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Barn till föräldrar i fängelse är de sällan nämnda och ofta bortglömda brottsoffren. I Sverige finns det tusentals barn som varje år lever separerade från sin fängslade

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001

  Motion 1997/98:U42 av Agne Hansson och Sivert Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:U42 av Agne Hansson och Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001 Under de senaste tio åren har omvälvande förändringar skett i länderna i Öst- och Centraleuropa. Demokratiseringen

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A34 av Eskil Erlandsson och Sivert Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A34 av Eskil Erlandsson och Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Efter inträdet i EU har Sverige fått del av de strukturfonder som finns inom gemenskapen. Från flera av fonderna har det varit möjligt att få medel till olika projekt.

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

  Motion 1997/98:L20 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L20 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation Det är viktigt att lagstiftningen kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för att åstadkomma klara ansvarsförhållanden inom ett företag. Det ökar också möjligheterna att utkräva ansvar av försumliga

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:LU26
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan

  Motion 1997/98:Ub17 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub17 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan Inledning Centerpartiets utgångspunkt är att barnens fostran och lärande i unga år huvudsakligen är familjens ansvar. Förskoleverksamheten kan vara ett viktigt komplement till föräldrarnas omsorg i

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m.

  Motion 1997/98:K32 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K32 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m. 1 Inledning Närradion spelar en viktig roll i föreningslivet och det lokala kulturlivet i Sverige. Centerpartiet bidrar gärna till att stärka möjligheterna att sända närradio och att ge sådana villkor att närradion

  Inlämnad
  1998-03-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Centerpartiet välkomnar och stödjer huvuddelen av regeringens förslag för att minska våld och trakasserier mot kvinnor. Flera av de förslag som regeringen lägger har Centerpartiet drivit under längre tid. 1 Brottsofferfonden

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU13 1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

  Motion 1997/98:T10 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T10 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Propositionens förslag innebär i stor utsträckning en ytterligare harmonisering av yrkestrafiklagstiftningen med EG:s regelverk. I all huvudsak finner Centerpartiet förslagen acceptabla.

  Inlämnad
  1998-02-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • lärarbrist

  Skriftlig fråga 1997/98:988 av Carlsson, Sivert (c)

  Fråga 1997/98:988 av Sivert Carlsson c till statsrådet Ylva Johansson om lärarbrist den 5 augusti Kunniga, engagerade och skickliga lärare är en av nycklarna till och en nödvändighet i den goda skola som dagen och morgondagen kräver. Samtidigt som 1980-talets babyboom nu gjort sitt inträde i grundskolan och många lärare

  Inlämnad
  1998-08-05
  Besvarare
  statsrådet Ylva Johansson (S)
 • borttagande av odlingshinder

  Skriftlig fråga 1997/98:90 av Carlsson, Sivert (c)

  Fråga 1997/98:90 av Sivert Carlsson c till jordbruksministern om borttagande av odlingshinder I Kalmar län genereras mer än vart tredje arbetstillfälle ur lantbruket. På Öland mer än 40 Nuvarande regelverk i naturvårdslagstiftningen som berör biotopskyddet i odlingslandskapet ger lantbrukaren mycket begränsade möjligheter

  Inlämnad
  1997-10-30
  Besvarare
  miljöminister Anna Lindh (S)
 • vindkraft

  Skriftlig fråga 1997/98:1071 av Carlsson, Sivert (c)

  Fråga 1997/98:1071 av Sivert Carlsson c till näringsministern om vindkraft den 3 september Alla partier är överens om att kärnkraften skall avvecklas och ersättas med förnybara långsiktigt hållbara energiformer. Vindkraften, som nu snabbt vinner terräng världen över, är en sådan. Många länder planerar för att vindkraften,

  Inlämnad
  1998-09-03
  Besvarare
  näringsminister Anders Sundström (S)

Filter