Roland Brännström (S)

Född år
1930
Avliden
24 januari 2019

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1988-10-17 – 1991-09-29

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1969-91. Suppl i JoU 69--70, BaU 69--70, CU 71--82/83 och BoU 83/84--87/88. Led av FöU 71--90/91, vice ordf 88/89--90/91. Suppl i RFS 79/80--81/82, VB 86/87--90/91, TK 88/89--90/91 och RBF 88/89--90/91. Led av UN 85/86--87/88 och KD 88/89--90/91.

Bostadsort

Skellefteå

Utbildning

Yrkesskola för snickare 50. Folkhögskolekurser vid Runö, Brunnsvik och La Breviere 53, 57 och 59. Byggnadsarbetare. Verkmästare 59-68. Sakkunnig i Försvarsdepartementet 82-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Västerbottenskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor, ordförande 68-, och Svenska Handelsbankens Skellefteåkontor 68-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 34, Skellefteå, av Svenska Bggnadsarbetareförbundet 55-59, ordförande 58-59. - Ledamot av styrelsen för Prästbordets socialdemokratiska arbetarekommun, ordförande 59-69, och Västerbottens distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 66, ordförande 86, samt ledamot av dess verkställande utskott 66 och 69-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av skatteutjämningsnämnden 72-92, försvarets underrättelsenämnd, ordförande 88-96, och militärledningens rådgivande nämnd, vice ordförande 88-91. Ledamot av styrelsen för lantmäteriverket 74-92, skogsstyrelsen 78-80, överstyrelsen för ekonomiskt försvar/överstyrelsen för civil beredskap 80-93, och statens försvarshistoriska museer, ordförande 91-97. - Ledamot av 1972 års värnpliktsutredning 72-76, 1973 års skogsutredning 73-78, skogsadministrativa utredningen 78-80, 1978 års försvarskommitté 78-81, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 83, skatteutjämningskommittén 83-85, 1983 års värnpliktsutbildningskommitté, ordförande 83-86, kommittén angående totalförsvarets ledning 88, Särskild utredare om strukturfondsprogram för Mål 2-regionen Norra Norrlandskusten 95. 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-90 och pliktutredningen 91-92, ordförande 91-92.

Kommunala uppdrag

Led av Skellefteå landsförsamlings kommunalfullmäktige 59--66. Led av kommunalnämnden 61--66, vice ordf 66, och dess AU 65--66. Led av turistnämnden, ordf 64--66, byggnadsnämnden 61--66, valberedningen 63--66 och lönenämnden 64--66. -- Led av styrelsen för en kommunal bostadsstiftelse, ordf 65--. -- Led av Skellefteå stadsfullmäktige 67--70. Led av byggnadsnämnden 67--70, ordf 67--69. Led av styrelsen för en bostadsstiftelse, ordf 70--. -- Led av Skellefteå kommuns byggnadsnämnd 71--88. -- Led av styrelsen för landstingets arbetsträningsverkstad i Skellefteå 64--69.

Föräldrar

Träarbetaren Johan Arvid Brännström och Walborg Elisabet Söderlund

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

  Motion 1990/91:Jo137 av Bo Holmberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:JO137 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. I proposition 1989/90:146 föreslår jordbruksministern att prisstödet till jordbruket i norra Sverige skall anpassas till eventuella framtida förändringar på
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Domänreservat och Vattenfalls skyddsvärda tillgångar

  Motion 1990/91:N275 av Inger Hestvik m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N275 av Inger Hestvik m.fl. s Domänreservat och Vattenfalls skyddsvärda tillgångar I de fyra län som omfattas av fjällområden Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Kopparbergs län kommer, när de nu planerade reservatsbildningarna är klara, totalt 598 000 ha produktiv skogsmark och 425
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mineraljakten

  Motion 1990/91:N271 av Åke Selberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N271 av Åke Selberg m.fl. s Mineraljakten År 1967 startade dåvarande Norrbottens Företagareförening en mineraljakt med den finländska folkmalmletningen som förebild. Norrlandsfonden medverkade redan från starten genom anslagsgivning till verksamheten. Från år 1971 utvidgades mineraljakten
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken i skogslänen

  Motion 1990/91:A443 av Bo Holmberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A443 av Bo Holmberg m.fl. s Regionalpolitiken i skogslänen Regionalpolitiken har påtagligt påverkat möjligheterna till arbete och boende i de sju skogslänen. Det är därför viktigt att regeringen successivt flyttar fram positionerna i regionalpolitiken. Politik och demokrati tar sikte
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiska infrastrukturåtgärder

  Motion 1990/91:A430 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A430 av Sten-Ove Sundström m.fl. s Regionalpolitiska infrastrukturåtgärder När riksdagen i juni 1990 beslöt om ny inriktning av regionalpolitiken godkände man också att ett nytt anslag för infrastrukturåtgärder inrättades. Anslaget var på 330 miljoner kronor, varav 130 miljoner avsåg
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitisk utveckling

  Motion 1990/91:A425 av Kurt Ove Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A425 av Kurt Ove Johansson m.fl. s Regionalpolitisk utveckling De övergripande målen för vår regionalpolitik är att åstadkomma en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar samt att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor. Det regionalpolitiska
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vintertillägg i låneunderlaget för bostadslån

  Motion 1990/91:Bo221 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo221 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. s Vintertillägg i låneunderlaget för bostadslån I budgetpropositionen föreslår regeringen att möjligheten att erhålla tillägg för vintermerkostnader i det schablonmässigt beräknade låneunderlaget slopas från den 1 juli 1991. Motiven är att vintertilläggets
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidrag till kommunerna

  Motion 1990/91:Fi305 av Inger Hestvik m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi305 av Inger Hestvik m.fl. s Statsbidrag till kommunerna Den kommunalt förda politiken är av stor betydelse för möjligheterna att fullfölja de mål socialdemokratin satt upp för sitt samhällsbyggande. Tunga och viktiga delar av den offentliga sektorn påverkas i hög grad av kommunalpolitikens
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning av statstjänstemän

  Motion 1990/91:A604 av Magnus Persson och Roland Brännström (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A604 av Magnus Persson och Roland Brännström s Utbildning av statstjänstemän Den statliga administrationen kommer enligt regeringens förslag att påverkas av det reformarbete i statens verksamhet som nu planeras. Ett treårigt program skall bl.a. göra det möjligt att minska antalet statligt
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25 1991/92:AU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utökad brandingenjörsutbildning

  Motion 1990/91:Ub638 av Åke Selberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub638 av Åke Selberg m.fl. s Utökad brandingenjörsutbildning Det moderna samhället är komplicerat och sårbart. Stora värden går till spillo varje år genom olika slag av olyckor framför allt bränder. Vägtrafiken skördar årligen ett stort antal offer. Olyckor i industrin och på andra arbetsplatser
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning och forskning vid högskolorna i skogslänen

  Motion 1990/91:Ub611 av Magnus Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub611 av Magnus Persson m.fl. s Utbildning och forskning vid högskolorna i skogslänen Utbildning och forskning är viktiga inslag i det näringspolitiska arbetet. Konkreta åtgärder och insatser inom utbildning och forskning behövs inte minst för att vi skall kunna stimulera den regionala
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Familjär amyloidos

  Motion 1990/91:Ub565 av Rinaldo Karlsson och Roland Brännström (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub565 av Rinaldo Karlsson och Roland Brännström s Familjär amyloidos Familjär amyloidos är en sjukdom som inte är så känd på grund av att den är koncentrerad till övre Norrland. Sjukdomen blev uppmärksammad i mitten av 1960-talet. Den är inte ny, men man blandade ihop symptomen med andra
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastrukturella satsningar i skogslänens inland

  Motion 1990/91:T222 av Åke Selberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T222 av Åke Selberg m.fl. s Infrastrukturella satsningar i skogslänens inland De övergripande målen för trafikpolitiken är, enligt riksdagens beslut, att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar, en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Transportrådets beredskapsuppgifter

  Motion 1990/91:T939 av Göthe Knutson (m) och Roland Brännström (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T939 av Göthe Knutson och Roland Brännström m, s Transportrådets beredskapsuppgifter I budgetpropositionen prop. 1990/91:100, Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet föreslår regeringen att transportrådets TPR beredskapsuppgifter skall föras över till statens väg- och trafikinstitut VTITPR
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Prospekteringsavgift

  Motion 1990/91:N209 av Roland Brännström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N209 av Roland Brännström m.fl. s Prospekteringsavgift I budgetpropositionen 1990/91:100 redovisar regeringen Bil. 14, s. 75 att det tidigare anslaget D 7 Program för utökad prospektering m.m. inte längre finns upptaget i budgetpropositionen. Anslaget tillkom år 1982 prop. 1982/83:50
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Demokratisk styrning av statsförvaltningen m.m.

  Motion 1990/91:K503 av Bo Holmberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:K503 av Bo Holmberg m.fl. s Demokratisk styrning av statsförvaltningen m.m. Under 1980-talet har viktiga utredningar och beslut tagit sikte på att förändra de statliga myndigheternas och affärsverkens organisation. Huvudinriktningen har varit att förbättra regeringens och riksdagens demokratiska
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU46
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet

  Motion 1989/90:A49 av Mats Lindberg och Roland Brännström (båda s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A49 av Mats Lindberg och Roland Brännström båda s med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet I propositionen föreslås förändringar i nuvarande stödområdesindelning. Detta innebär för Västerbottens del att fjällkommunerna
  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub114 av Magnus Persson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ubll4 av Magnus Persson m.fl. s med anledning av prop. 1989/90 om forskning Med stor tillfredsställelse ser vi i regeringens forskningspolitiska proposition en viktig markering, nämligen att den svenska högskolans enhetlighet
  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub93 av Roland Brännström och Rinaldo Karlsson

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub93 av Roland Brännström och Rinaldo Karlsson båda s med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Det finns en typiskt norrländsk sjukdom sorn aldrig tillhört det prioriterade område som tilldelats forskningsanslag vare sig
  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsterapeututbildningen

  Motion 1989/90:Ub722 av Bo Holmberg m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub722 av Bo Holmberg m.fl. s Arbetsterapeututbildningen Arbetsterapeuter utgör en viktig resurs bland annat när det gäller att öka rehabiliteringsinsatserna i vården. Rehabiliteringsfrågor har intagit en central plats i utredningar
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter