Per Stenmarck (M)

Född år
1951
Avliden
31 januari 2013

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1995-01-10 – 1995-10-08
Ordinarie
1979-09-30 – 1995-01-09

Europaparlamentet

Ledamot
1995-01-01 – 1995-10-09

Trafikutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Lagutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1995-01-15
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04
Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04

EG-delegationen

Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31
Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-02
Suppleant
1993-01-21 – 1993-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Lagutskottet 79/80-81/82, Trafikutskottet 79/80-81/82 och 88/89-90/91, Socialförsäkringsutskottet 82/83-84/85 och EES-utskottet 91/92-92/93. Ledamot av Trafikutskottet 82/83-87/88, Socialutskottet 88/89-90/91 och Lagutskottet 91/92-94/95. Suppleant i Riksdagens revisorer 89/90-90/91 och EG-Sverigekommittén 92/93. Ledamot av Riksdagens revisorer 88/89-89/90 och EG-Sverigekommittén 93/94-94/95. - Ledamot av Europa-parlamentet 95 (10.1.1995)-.

Bostadsort

Skanör

Utbildning

Gymnasieexamen 70. Resebyråtjänsteman 70-80.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns distrikt av Moderat ungdomsförbundet (MUF), ordförande 77-80, MUF 78-82, ledamot av arbetsutskottet 80-82, Skanör-Falsterbo moderata förening, ordförande 85-, och Malmöhus länsförbund av Moderata samlingspartiet, ordförande 85-. Ledamot av moderaternas centrala tjänstemannaråd 83-, ordförande 87-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för sjöfartsverket 83-95, vice ordförande 92-95. - Ledamot av kollektivtrafikberedningen 83-84, 1990 års arrendekommitté 92 och sjöverksamhetskommittén 94-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vellinge kommunfullmäktige 73-83. Ledamot av skolstyrelsen 73-85.

Föräldrar

Ingenjören Börje Wilhelm Urban Stenmarck och Ewy Margit Bengtsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

  Motion 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag I propositionen lägger regeringen fram förslag till en ny marknadsföringslag som ersätter 1975 års marknadsföringslag. Den nya lagen syftar till att främja konsumenternas och näringsidkarnas intresse
  Inlämnad
  1994-12-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m.

  Motion 1994/95:Sk18 av Per Stenmarck (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk18 av Per Stenmarck m med anledning av prop. 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. I regeringens proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, mm finns ett särskilt lagförslag angående beskattningen av privatinförsel av alkohol och tobak. Där
  Inlämnad
  1994-11-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m.

  Motion 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m. I propositionen lägger regeringen fram förslag till lagändringar i syfte att uppfylla två direktiv som omfattas av EES-avtalet. Vi delar i stort den uppfattning som
  Inlämnad
  1994-11-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag

  Motion 1994/95:L3 av Per Stenmarck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L3 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag När den nu gällande lagen om fastighetsmäklare tillkom var förhoppningarna att den skulle bli ett effektivt instrument för att sanera fastighetsmäklarbranschen och att den skulle ge ett tillfredsställande
  Inlämnad
  1994-10-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Ju41 av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju41 av Inga Berggren och Per Stenmarck m med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen har genom olika förslag väsentligt ökat möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub65 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub65 av Inga Berggren m.fl. m med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Riksdagen har nyligen behandlat betänkandet NU15 om näringspolitik. Under rubriken Forskning och utveckling inom livsmedelsindustrinavhandlades en del motioner som bl.a.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Barns umgängesrätt

  Motion 1993/94:L418 av Per Stenmarck och Maud Ekendahl (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:L418 av Per Stenmarck och Maud Ekendahl m Barns umgängesrätt I samband med en skilsmässa drabbas barnen på olika sätt. Inte alltför sällan förekommer konflikter mellan föräldrarna. Det finns inget viktigare än att värna om våra barn och ungdomar. Givetvis måste alla barn ges största möjlighet,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hälsopass

  Motion 1993/94:So489 av Per Stenmarck och Rune Rydén (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:So489 av Per Stenmarck och Rune Rydén m Hälsopass Av olika skäl känner många människor oro inför en utlandsresa. En anledning kan vara den sjukdom som de lider av och för vilken de är beroende av ständig medicinering och vård. För vissa speciella sjukdomar kan en person få ett intyg
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Spridning av jättelokan

  Motion 1993/94:Jo610 av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo610 av Inga Berggren och Per Stenmarck m Spridning av jättelokan Jättelokan Heracleum mantegazzianum och närstående former, har sedan 1960-talet spritt sig mycket kraftigt inte bara i vårt land utan också i andra länder i Europa. Särskilt från forna Tjeckoslovakien och England har
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsdomstolen

  Motion 1993/94:A712 av Jan Backman och Per Stenmarck (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:A712 av Jan Backman och Per Stenmarck m Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen är en s.k. partssammansatt domstol. Partssammansatta domstolar är fristående från de allmänna underrätterna och utgör s.k. specialdomstolar. Eftersom Arbetsdomstolen är högsta instans inom arbetsrätten, finns ingen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åldersgränsen för inköp och innehav av pyrotekniska varor

  Motion 1993/94:N268 av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:N268 av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister m Åldersgränsen för inköp och innehav av pyrotekniska varor Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor reglerar hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Syftet med lagen är att förhindra att sådana varor orsakar brand
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Likabehandling av bevakningsföretag

  Motion 1993/94:N246 av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:N246 av Inga Berggren och Per Stenmarck m Likabehandling av bevakningsföretag Regeringen tillsatte förra året en utredning som har till uppgift att överväga om kommuner och enskilda kan ges en större roll inom det trygghetsskapande arbetet i samverkan med polisen. Till denna krets skall
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU19 1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Livsmedelstekniskt forsknings- och utvecklingsprogram

  Motion 1993/94:N234 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:N234 av Inga Berggren m.fl. m Livsmedelstekniskt forsknings- och utvecklingsprogram Livsmedelssektorn i Sverige har en omsättning på ca 94 miljarder kronor, vilket i relation till tillverkningsindustrin motsvarar 14 procent. Omkring 70 000 personer sysselsätts i livsmedelsindustrin. Totala
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:N50 av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:N50 av Inga Berggren och Per Stenmarck m med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg I prop. 1992/93:170 sägs under avsnittet träteknisk forskning och träfiberforskning bl.a.Skogsnäringen har stor betydelse för landets ekonomi. Det är angeläget att långsiktigt
  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsmuseiorganisationen i Skåne

  Motion 1992/93:Kr265 av Jan Backman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr265 av Jan Backman m.fl. m Länsmuseiorganisationen i Skåne I Skåne finns i dag ett länsmuseum, Kristianstads länsmuseum. Därutöver erhåller Kulturen i Lund och Malmö museer statligt stöd ur posten Bidrag till regionala museer utan att formellt vara länsmuseer. Däremot uppfyller de
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsdomstolen

  Motion 1992/93:A724 av Per Stenmarck (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:A724 av Per Stenmarck m Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen är en s.k. partssammansatt domstol. Partssammansatta domstolar är fristående från de allmänna underrätterna och utgör s.k. specialdomstolar. Eftersom Arbetsdomstolen är högsta instans inom arbetsrätten, finns ingen rätt att föra
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nedläggningen av Lv 4 i Ystad

  Motion 1992/93:Fö309 av Per Stenmarck m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö309 av Per Stenmarck m.fl. m, fp, c, kds Nedläggningen av Lv 4 i Ystad Den aktuella ekonomiska situationen i vårt land är mycket besvärlig. Den gör det nödvändigt med stora besparingar inom den offentliga sektorn. I enlighet med höstens krispaket så drabbar detta också försvaret. I
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utrustning av de skånska pansarbrigaderna

  Motion 1992/93:Fö305 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö305 av Bertil Persson m.fl. m Utrustning av de skånska pansarbrigaderna Försvaret av Östersjöutloppen kommer även i framtiden att vara en strategiskt viktig fråga. Det är därför av stor betydelse att de brigader som skall ansvara för det öppna skånska landskapet har tillräcklig tyngd
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skoglig utbildning och forskning i södra Sverige

  Motion 1992/93:Ub632 av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub632 av Inga Berggren och Per Stenmarck m Skoglig utbildning och forskning i södra Sverige Skogsbruket och skogsindustrin har stor betydelse för hela vårt land. Skogsmarken utgör en viktig del av vår svenska natur. Massa- och pappersindustrin svarar för närmare hälften av Sveriges nettoexportintäkter.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Historieämnet i grundskolan

  Motion 1992/93:Ub491 av Per Stenmarck (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub491 av Per Stenmarck m Historieämnet i grundskolan I boken En skånsk historiafrån 1987 av Daniel Rydén, i vilken ett antal av våra ledande historiker medverkar, ställs frågan: Var blev den skånska historien före 1658 avHär tvingas värnlösa skånska barn ödsla dyrbara läxläsningstimmar
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter