Per Lager (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
syo-konsulent
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

Bostadsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Valberedningen

Ledamot
1994-10-26 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1998-10-21 – 2002-12-18

Besvärsnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Betänkande 2001/02:KU18

  Riksdagen beslutade att det i regeringsformen ska stå att riksdagen kan godkänna en överenskommelse inom ramen för samarbetet i EU även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Riksdagen beslutade också om ändring i regeringsformens bestämmelse om riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  95, 201 minuter
  Beredning
  2002-01-29
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Några sekretessfrågor m.m.

  Några sekretessfrågor m.m.

  Betänkande 2001/02:KU38

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om sekretess och meddelarskydd.
  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 15 minuter
  Justering
  2002-05-28
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handlingsoffentligheten i EU:s institutioner, m.m.

  Handlingsoffentligheten i EU:s institutioner, m.m.

  Betänkande 2001/02:KU34

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet inför och under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 med handlingsoffentlighet i EU:s institutioner.
  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 147 minuter
  Beredning
  2002-04-02
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa censurfrågor

  Vissa censurfrågor

  Betänkande 2001/02:KU31

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om censur av medier.
  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 38 minuter
  Beredning
  2002-04-09
  Justering
  2002-04-25
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regeringens förvaltningspolitik, m.m.

  Regeringens förvaltningspolitik, m.m.

  Betänkande 2001/02:KU24

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet med genomförandet av regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram - En förvaltning i demokratins tjänst.
  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 42 minuter
  Beredning
  2002-03-19
  Justering
  2002-05-14
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare insatser för ökad hälsa i arbetslivet behovet av livsstilsförändringar,
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27 2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Massmediefrågor

  Massmediefrågor

  Betänkande 2001/02:KU33

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om massmediefrågor.
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  18, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-02
  Justering
  2002-04-18
  Debatt
  2002-04-25
  Beslut
  2002-04-25
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 37 4 Hållbar utveckling måste få en tydligare innebörd 38 5 Energi, trafik och
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energipolitikens mål. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L34 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:L34 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 20 2 Förslag till riksdagsbeslut 21 3 Inledning 22 4 En stark och bred konsumentpolitik inom EU 23 5 Lagstiftning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. (mp, m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. mp, m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 36 4 Kommande inriktning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001

  Motion 2001/02:U7 av Lars Ångström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U7 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 4 Riktlinjer för krigsmaterielexport 3
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism

  Motion 2001/02:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism Dokument
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: En  nationell  handlingsplan för de mänskligarättigheterna, m.m.

  En nationell handlingsplan för de mänskligarättigheterna, m.m.

  Betänkande 2001/02:KU15

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens förslag till nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen är treårig och ska lägga grunden för ett mer samlat synsätt på mänskliga rättigheter i Sverige. Det främsta syftet med handlingsplanen är att främja och skydda de mänskliga
  Behandlade dokument
  68
  Förslagspunkter
  42
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  32, 34 minuter
  Beredning
  2002-03-05
  Justering
  2002-03-21
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Demokrati för det nya seklet

  Demokrati för det nya seklet

  Betänkande 2001/02:KU14

  Riksdagen beslutade om långsiktiga mål för en aktiv demokratipolitik. Målen är att valdeltagandet ska öka, att en ökad andel av medborgarna ska inneha ett politiskt förtroendeuppdrag, att medborgarna ska ha bättre möjligheter att delta i och påverka den politiska processen samt att medborgarnas möjligheter
  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  55
  Reservationer
  35 
  Anföranden och repliker
  66, 1 minuter
  Beredning
  2002-02-19
  Justering
  2002-03-21
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-04
 • med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism

  Motion 2001/02:Ju16 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju16 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 13 2 Förslag till riksdagsbeslut 14 3 Motivering 14 3.1 Inledning 14 3.2 Terrorismbekämpning på nationell, regional
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mänskliga rättigheter m.m. –länder, områden, enskildafolkgrupper och vissa FN-frågor

  Mänskliga rättigheter m.m. –länder, områden, enskildafolkgrupper och vissa FN-frågor

  Betänkande 2001/02:UU8

  Riksdagen besvarade eller avslog motioner om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör länder, områden och folkgrupper.
  Behandlade dokument
  83
  Förslagspunkter
  78
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  76, 352 minuter
  Beredning
  2002-02-07
  Justering
  2002-03-07
  Debatt
  2002-03-20
  Beslut
  2002-03-21
 • med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

  Motion 2001/02:K82 av Per Lager m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K82 av Per Lager m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 29 2 Förslag till riksdagsbeslut 30 3 Inledning 30 4 Olika aktörers roll 32 5 Migrationspolitiska mål 33 5.1 Flyktingbarn 34
  Inlämnad
  2002-02-18
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K66 av Per Lager m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K66 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 53 2 Förslag till riksdagsbeslut 54 3 Motivering 55 3.1 Inledning 55 3.2 Skilda valdagar mellan val till riksdag och fullmäktige 56 3.3 Öppna fullmäktigeberednings-
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar

  Motion 2001/02:K75 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K75 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att radio- och TV-lagen ändras så att det under vissa förutsättningar blir tillåtet att avbryta TV-program med annonser. Motivering
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter