Olle Svensson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
redaktör
Född år
1925
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1969-91. Suppl i Bankoutskottet 69-70 och Försvarsutskottet 71-81/82. Led av Konstitutionsutskottet 71-90/91, ordf 82/83-90/91. Suppl i Valberedningen 82/83-84/85. Led av JO-delegationen 73, 75-81/82 och 88/89-90/91, ordf 88/89-90/91, Talmanskonferensen 82/83-90/91, Krigsdelegationen 82/83-90/91 och Valberedningen 85/86-90/91. Led av Riksdagens särskilda nämnd 83-90, ordf 83-90. Led av Riksdagens informationsutredning 72-75.

Bostadsort

Eskilstuna

Utbildning

Studentexamen i Karlstad 44. Anställd vid Värmlands Folkblad i Karlstad 44-46 och Morgon-Tidningen i Stockholm 46-54, politisk redaktör 50-54. Chefredaktör för Statsanställd 54-56. Redaktör för Tiden 56-59. Sekreterare i socialdemokratiska Riksdagsgruppen 56-59. Chefredaktör för Folket i Eskilstuna 59-79, politisk redaktör 79-90.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Tidningarnas Telegrambyrå 60-76, Sterling United AB 68-76, AB Atomenergi 69-76 och A-pressen AB 70-73. - Led av styrelsen för Södermanlands SAP-distrikt från 69, ordf från 78. Led av SAP:s partistyrelse 81-90.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för statens invandrarverk 69--72. Led av totalförsvarets upplysningsnämnd, ordf 67-70, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, ordf 70-80, nämnden för samhällsinformation, vice ordf 71-82, och offentliga sektorns särskilda nämnd 83-92, ordf 83-92. - Led av informationsutredningen 67-71, massmedieutredningen 70-77, 1972 års pressutredning 72-75, 1973 års fri- och rättighetsutredning 73-75, utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan 74-76, redovisningsutredningen 76-78, yttrandefrihetsutredningen 77-86, dagspresskommittén 78-80, ubåtsskyddskommissionen 82-83, verksledningskommittén 83-85 och folkstyrelsekommittén 84-87.

Litteratur

Bl a Generationsväxlingarna och ledargalleriernas rekrytering inom den svenska socialdemokratin (1948), Svensk television (1955, tillsammans med B Bolin), Femton år med Tage Erlander (1961, redaktör), Tel Aviv-Stockholm. Socialdemokrater om Sv:e och Israel (1976, redaktör tillsammans med G Holmberg) samt Maktspel synat. På Erlanders, Palmes och Carlssons tid (1994, memoarer).

Föräldrar

Konsumföreståndaren Fritiof Emanuel Svensson och Hanna Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub47 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub47 av Reynoldh Furustrand m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Regeringens proposition 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt innehåller många betydelsefulla förslag för att utveckla svenskt näringsliv. Ett av dessa gäller den nya ingenjörsutbildningen
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T20 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T20 av Reynoldh Furustrand m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I regeringens proposition 1990/91:87 Näringsliv för tillväxt berörs bl.a. frågan om en ny regionindelning av Vägverket. Den nya organisationen skall leda till en bättre planering för det framtida
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stensunds vattenbruk

  Motion 1990/91:Jo736 av Anita Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo736 av Anita Persson m.fl. s Stensunds vattenbruk Vid Stensunds folkhögskola finns en av de första demonstrationsanläggningarna i full skala för rening av avloppsvatten genom vattenbrukstekniken. Principen för vattenbrukstekniken är att rena avloppsvatten med biologiska processer och
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd för en positiv regionalpolitisk utveckling inom Södermanlands län

  Motion 1990/91:A413 av Olle Svensson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A413 av Olle Svensson m.fl. s Stöd för en positiv regionalpolitisk utveckling inom Södermanlands län Södermanland är ett attraktivt län för bosättning. Det visar siffrorna för utvecklingen av folkmängden 1990/91. Det är bara Uppsala, Hallands och Malmöhus län som har högre procentuell
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • SCBs partisympatiundersökningar

  Motion 1990/91:Fi410 av Olle Svensson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi410 av Olle Svensson s SCBs partisympatiundersökningar I regeringens prop. 1990/91:100, bil. 15 föreslås mot bakgrund av det ekonomiska läget och av att samhällets tillgång till undersökningar om partisympatier i dag är väl tillgodosedd genom undersökningar utanför SCBatt statistiska
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anställda med lönebidrag

  Motion 1990/91:A229 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A229 av Reynoldh Furustrand m.fl. s Anställda med lönebidrag I budgetpropositionen aviseras om ett mer flexibelt system för anställda med lönebidrag. Detta sägs innebära att fler lönebidragsanställda får möjlighet att övergå till icke subventionerade arbeten bl.a. genom fler placeringar
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Eskilstuna-Västerås

  Motion 1990/91:Ub705 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub705 av Roland Sundgren m.fl. s Högskolan i Eskilstuna/Västerås Verkstadsindustrin är en av Sveriges exportmotorer. Dess framtid avgör vårt materiella välstånd. Branschen är kunskapsintensiv och starkt internationaliserad. Produktionstekniken är just nu stadd i snabb utveckling. Branschens
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskoleutbildning i Katrineholm för kyltekniker

  Motion 1990/91:Ub682 av Olle Svensson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub682 av Olle Svensson m.fl. s Högskoleutbildning i Katrineholm för kyltekniker Sverige har ca 1 000 kylföretag. Kylföretagen måste ha både tillstånd och behörighet enligt krav från Statens Naturvårdsverk. Ca 4 000 människor arbetar inom kylbranschen varav ca 2 000 är kylmontörer och
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägnätet i Södermanland

  Motion 1990/91:T352 av Alf Egnerfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T352 av Alf Egnerfors m.fl. s Vägnätet i Södermanland Sörmlands vägar är sämst i hela landet. Inget län har i förhållande till transportflödet större mängd riksvägar med otillfredsställande standard. Inget län i landet har heller så stor väglängd med låg standard vad gäller Europavägar.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flyttning av sjunkna fartyg

  Motion 1990/91:T626 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T626 av Reynoldh Furustrand m.fl. s Flyttning av sjunkna fartyg I många kommuner med fraktgodshamnar och gästhamnar för det rörliga båtlivet förekommer att båtar som sjunkit helt eller delvis utgör ett problem. Som exempel kan nämnas att i Eskilstuna kommun har man sedan 1981 haft problem
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub127 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ubl27 av Roland Sundgren m.fl. s med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning I dag har högskolan i Eskilstuna/Västerås inga fasta forskningsresurser men får vissa bidrag till forskningsprojekt från olika håll STU och lokala
  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vägnätet i Södermanland

  Motion 1989/90:T315 av Olle Svensson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T315 av Olle Svensson m.fl. s Vägnätet i Södermanland Sörmlands vägar är sämst i hela landet. Inget län har större mängd riksvägar med otillfredsställande standard. Inget län i landet har heller så stor våglängd med otillfredsställande
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Eskilstuna-Västerås

  Motion 1989/90:Ub677 av Olle Svensson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub677 av Olle Svensson m.fl. s Högskolan i Eskilstuna-Västerås Södermanland är ett län med goda utvecklingsmöjligheter. Länet har efter många år av omfattande stukturomvandlingar kommit in i en mer positiv utvecklingsfas. Under
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken i Södermanlands län

  Motion 1989/90:A408 av Olle Svensson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A408 av Olle Svensson m.fl. s Regionalpolitiken i Södermanlands län Situationen på arbetsmarknaden i Södermanlands län har under 1989 varit relativt stabil. I årets sista rapport från länsarbetsnämnden konstateras att efterfrågan
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:154 om en ny regional statlig förvaltning

  Motion 1989/90:Bo4 av Anita Persson och Olle Svensson (båda s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o4 av Anita Persson och Olle Svensson båda s med anledning av prop. 1988/89:154 om en ny regional statlig förvaltning Föredragande statsrådet anför i propositionen att fiskefrågorna har många kopplingar till de verksamheter
  Inlämnad
  1989-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ridö-Sundbyholmsarkipelagen i Mälaren som

  Motion 1988/89:Jo898 av Olle Svensson m.fl. (s,m,fp,c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo898 av Olle Svensson m.fl. s,m,fp,c Ridö-Sundbyholmsarkipelagen i Mälaren som nationalpark Genom beslut av länsstyrelserna i Södermanlands och Västmanlands län i december 1984 avsattes Ridö-Sundbyholmsarkipelagen i Mälaren
  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • avMaj-LisLööwm.fl. (s) Högskoleutbyggnad i Södermanlands län

  Motion 1988/89:Ub763

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub763 avMaj-LisLööwm.fl. s Högskoleutbyggnad i Södermanlands län Utbildningsfrågorna har en avgörande betydelse för utvecklingen av arbetsmarknaden i ett län. Flera undersökningar visar att tillgången på kvalificerad arbetskraft
  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En positiv utveckling inom Södermanlands län

  Motion 1988/89:A427 av Olle Svensson m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:A427 av Olle Svensson m. fl. s En positiv utveckling inom Södermanlands län Den senaste rapporten från Södermanland ger en ganska optimistisk bild av läget i länet. Det har ljusnat över horisonten, heter det i sammanfattningen.
  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samordning av den yttre och inre miljön

  Motion 1988/89:A232 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A232 av Reynoldh Furustrand m.fl. s Samordning av den yttre och inre miljön I 1988 års valrörelse blev den yttre miljön en av valets huvudfrågor. Genom ett flertal miljölarm framkom också bristerna i den samhälleliga kontrollen.
  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flyttning av sjunkna fartyg 1988/89

  Motion 1988/89:T605 av Reynoldh Furustrand och Olle Svensson (båda s) j^ot

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T605 av Reynoldh Furustrand och Olle Svensson båda s Flyttning av sjunkna fartyg 1988/89 T605-611 I mångå kommuner med fraktgodshamnar och gästhamnar för det rörliga båtlivet förekommer att båtar som sjunkit helt eller delvis
  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter