Mona Saint Cyr (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
|planeringssekreterare
Född år
1934
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-11-21 – 1994-10-02
Ledig
1992-10-20 – 1992-11-20
Ordinarie
1991-12-11 – 1992-10-19
Ledig
1991-11-11 – 1991-12-10
Ordinarie
1986-10-06 – 1991-11-10

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979-85, 1986- Suppleant i Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Finansutskottet 79/80-81/82, Jordbruksutskottet 82/83-84/85 och 86/87-90/91 samt Lagutskottet 86/87. Ledamot av Lagutskottet 82/83-84/85, Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91 och Jordbruksutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Utrikesnämnden och Europarådets svenska delegation 93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 91/92-93/94, 3:e vice ordförande 91/92-93/94.

Bostadsort

Kisa

Utbildning

Internationellt ungdomsarbete för Internationale Jugendgemeinschaftsdienste i Hannover 50-55. Studentexamen i Enköping 53. Journalist vid Borås Tidning 53-54 och Östgöta Correspondenten 54-61. Studier vid Newark State Teachers College och State Teachers College i New Jersey, USA, 58, samt Stockholms och Lunds universitet 64. Realskole- och högstadielärare i Kisa 61-70. Handelslärarutbildning i Linköping 69. Industrisekr vid Långasjönäs pappersbruk 70-74. Hälsovårdsinspektör i Kinda kommun 74-76, kommunsekreterare 76-85, planeringssekreterare 86-95, kommunchef 95-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för totalförsvarets hälsovårdsförening 75-90, vice ordförande, och AB Kinda båtled 82-85. Ledamot av riksidrottsstyrelsen 79-83 och 92-93. - Ledamot av styrelsen för Kisa moderata förening, vice ordförande 70-76, Kisa moderata kvinnoförening, ordförande 71-73, och Kindakretsen av Moderata samlingspartiet, ordförande 74-76. Redaktör av Östgöta Moderaten 78-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av statens jordbruksnämnds konsumentdelegation 82-91 och delegationen för jämställdhetsforskning 89-91. Ledamot av styrelsen för statens livsmedelsverk 84-96. FN-delegat 91 och 92. - Ledamot av konsumentpolitiska kommittén 92-94. Ledamot av referensgruppen till utredningen angående utvärdering av jämställdhetslagen 88-90.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Västra Kinda kommunalfullmäktige 67-73, vice ordförande 71-73. Ledamot av kommunalnämnden/kommunstyrelsen 68-73. Ledamot av barnavårdsnämnden 64-71. - Ledamot av Kinda kommunfullmäktige 74-91, ordförande 77-82 och 88-91. Ledamot av kommunstyrelsen 74-76 och 83-85, vice ordförande 74-76. - Ledamot av Östergötlands läns landsting 74-76. Ledamot av direktionen för lasarettet i Kisa 71-73 och av hälso- och sjukvårdsdirektionen i centrala Östergötland 74-76.

Föräldrar

Tandläkaren Jonas Knut Jonsson och författarinnan Irma Elna Fredrique S:t Cyr

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Äganderätten och arrendelagstiftningen

  Motion 1993/94:L503 av Mona Saint Cyr och Carl G Nilsson (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:L503 av Mona Saint Cyr och Carl G Nilsson m Äganderätten och arrendelagstiftningen Svenskt jordbruk har avreglerats och marknadskrafterna ska ges ökat spelrum inom näringen. Däremot har den under 80-talet beslutade arrendelagstiftningen kringskurit näringens möjligheter att fritt förfoga
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regional kollektivtrafik

  Motion 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr m Regional kollektivtrafik I lagen om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik betänkande TU 1977/78:28 stadgas att huvudman är landstinget och kommunerna i länet gemensamtVidare stadgas att Om inte annat följer av 2 eller 3 skall landstinget
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub89 av Birger Hagård m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub89 av Birger Hagård m.fl. m med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Efter mycket om och men kom regeringen slutligen fram till att optikerutbildningen i enlighet med förslag sedan många år från Moderata samlingspartiet skulle vara en högskoleutbildning
  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Enhetliga bestämmelser för manipulationsbehandling

  Motion 1992/93:So495 av Mona Saint Cyr (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So495 av Mona Saint Cyr m Enhetliga bestämmelser för manipulationsbehandling Socialutskottet behandlade under hösten 1992 motionen So458, som konstaterade, att Socialstyrelsen efter drygt två års vånda utfärdade föreskrifter och allmänna råd om legitimerade kiropraktorers verksamhet.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kompetensutbildning inom räddningstjänsten

  Motion 1992/93:Fö701 av Mona Saint Cyr (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö701 av Mona Saint Cyr m Kompetensutbildning inom räddningstjänsten Riksdagen antog den nya räddningstjänstlagen den 11 december 1986, dvs för sex år sedan. Därmed kom ett nytt utbildningssystem att drabba merparten av Sveriges kommuner, nämligen de som inte har heltidskårer. Den gamla
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:122 Undantag från skatteplikt till mervärdeskatt för vissa tjänster inom sjukvårdsområdet, m.m.

  Motion 1991/92:Sk24 av Mona Saint Cyr och Margareta Gard (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk24 av Mona Saint Cyr och Margareta Gard m med anledning av prop. 1991/92:122 Undantag från skatteplikt till mervärdesskatt för vissa tjänster inom sjukvårdsområdet, m.m. Momsfri fotvård Regeringen har i proposition 1991/92:122 föreslagit att vissa tjänster som avser sjukvård, tandvård
  Inlämnad
  1992-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utomlands bosatta svenskar

  Motion 1991/92:K824 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:K824 av Charlotte Cederschiöld m. fl. m, fp, c, kds Utomlands bosatta svenskar Utlandssvenskarnas betydelse för exportindustrin Exportindustrin är samhällsekonomiskt viktig för Sverige. Runt om i världen sysselsätter de svenska företagarna och deras dotterförtag minst 420 000 personer.
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Försäkringsvillkor och jämställdhet

  Motion 1991/92:N237 av Mona Saint Cyr (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:N237 av Mona Saint Cyr m Försäkringsvillkor och jämställdhet Den allmänna pensionen är lika för män och kvinnor, trots att kvinnor har en högre medellivslängd än män. Inom den privata försäkringssektorn sker en annan pensionstillämpning. Den baseras på just de åldersstatistiska beräkningarna,
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 1991/92:A803 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A803 av Gullan Lindblad m.fl. m Kvinnors arbetsmarknad Måste kvinnor vara offentliganställda Kvinnor arbetar utom hemmet nästan lika mycket som männen. Men det är stor skillnad på mäns och kvinnors arbetsmarknad och lönevillkor Nästan 60 procent av kvinnorna arbetar inom den offentliga
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kust- och skärgårdsbefolkningens villkor

  Motion 1991/92:A460 av Carl G Nilsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A460 av Carl G Nilsson m.fl. m Kust- och skärgårdsbefolkningens villkor Sveriges kuster och skärgårdsområden är en ovärderlig naturresurs. Dess särart är en tillgång för samhället och landet som helhet. Det brutna landskapet, bebyggelsen, djurlivet och floran skapar den unika skärgårdsbild
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flexibelt uttag av arbetstid

  Motion 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Flexibelt uttag av arbetstid Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar till små barn. Även under andra perioder av livet är detta viktigt för att föräldrar skall kunna kombinera
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga fri- och rättigheter åt assyrierna

  Motion 1991/92:U613 av Mona Saint Cyr (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:U613 av Mona Saint Cyr m Mänskliga fri- och rättigheter åt assyrierna Under första världskriget anställde Turkiet folkmord på de kristna assyrierna. Närmare 1/2 miljon människor mördades brutalt. Assyrierna är ursprungsbefolkning i tvåflodslandet Mesopotamien, som numera är delat mellan
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EG och kvinnorna

  Motion 1991/92:U532 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:U532 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m EG och kvinnorna Innehåll 1. Regelsystemet2 2. Direktiv3 3. Utskott för kvinnornas rättigheter3 4. Jämställdhetsprogram3 4.1 Jämställdhetskommittén4 4.2 Expertgrupper5 4.3 Informationscentraler5 5. Bättre eller sämre5 6. Dålig ekonomi skadar kvinnor5
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:AU15 1991/92:FiU20 1991/92:UU24
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Legitimering av kiropraktorerna

  Motion 1991/92:So458 av Mona Saint Cyr (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:So458 av Mona Saint Cyr m Legitimering av kiropraktorerna I motion 1990/91:So401 framhölls hur Socialstyrelsen, två år efter riksdagens beslut om legitimering av Doctors of Chiropractic, ännu inte samlat sig till att utge beställda Föreskrifter och allmänna råd beträffande legitimerade
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:76 Vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m.

  Motion 1991/92:Ub12 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub12 av Barbro Westerholm m.fl. fp, m, c, kds med anledning av prop. 1991/92:76 Vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m. Inledning I proposition 1991/92:76 om vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena,
  Inlämnad
  1992-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi43 av Anders G Högmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi43 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition 1. Inledning Den ekonomiska politik som de socialdemokratiska regeringarna har fört sedan 1982 har lett till att arbetslösheten
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition I januari 1987 motionerade moderata samlingspartiet för första gången om en lagfäst rätt för alla patienter, som inte kunnat
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringspropositionen Ekonomisk reglering av äldrereformen m.m. Sammanfattning Riksdagen beslöt den 13 december 1990 om riktlinjer för en omfattande
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Alkoholpolitiken Den svenska alkoholpolitiken har under en alltför lång tid varit koncentrerad kring det s.k. totalkonsumtionsbegreppet. I detta syfte tvingas alla människor underkasta sig det som ofta
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Regeringen har i föreliggande proposition redovisat situationen för vad som benämns folkhälsan. I stort är det frågan om en redovisning av statistiska sammanställningar som i sig inte föranleder några
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter