Marie Wilén (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
fd pressekreterare
Född år
1961
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1996-07-01 – 1998-10-05
Ledig
1996-03-11 – 1996-06-30
Ordinarie
1994-10-02 – 1996-03-10

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Besvärsnämnden

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

  Motion 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Inledning Utbildning är den enskilt viktigaste satsningen för att lägga grunden till en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i samhället

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:UbU20
 • med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

  Motion 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Skogen har mycket stor betydelse för Sverige. Skogsindustrin är som industrigren landets största nettoexportör. År 1997 uppgick nettoexporten till 75 miljarder kronor. Skogsbranschen

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet

  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  12
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr13 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr13 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor Inledning Alla människor har ett behov såväl av att skapa som att ta del av kultur. Vi vet att en kommuns eller regions kulturella dragningskraft är viktig för att få människorna att stanna, att få

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

  Motion 1997/98:Ub28 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub28 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. 1 Inledning Centerpartiets utbildningspolitik tar sin utgångspunkt i ett humanistiskt bildningsideal genom bildning växer människan till

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen 1. Inledning Jordbruksnäringen och livsmedelsproduktionen är en viktig resurs i det svenska samhället. Jordbruksmarken är

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

  Motion 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. I propositionen föreslås ändringar i de lagar som berörs av den tidigare till riksdagen överlämnade propositionen om miljöbalk. Centerpartiet har i en särskild motion 1997/98:Jo34

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:81 Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige

  Motion 1997/98:A62 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A62 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:81 Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige Rätt till föräldraledighet Regeringen anför att när det gäller direktivets rätt till föräldraledighet så anser man att det svenska regelsystemet är mycket förmånligare än

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan

  Motion 1997/98:Ub17 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub17 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan Inledning Centerpartiets utgångspunkt är att barnens fostran och lärande i unga år huvudsakligen är familjens ansvar. Förskoleverksamheten kan vara ett viktigt komplement till föräldrarnas omsorg i

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar

  Motion 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar I propositionen föreslås bland annat att djurhållare skall vara skyldig att föra register över behandling med veterinärmedicinska läkemedel, samt även tillse att dessa behandlingsjournaler

  Inlämnad
  1998-02-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • civilingenjörsutbildning vid Mälardalens högskola

  Skriftlig fråga 1997/98:698 av Wilén, Marie (c)

  Fråga 1997/98:698 av Marie Wilén c till utbildningsministern om civilingenjörsutbildning vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola har skrivit till regeringen och framfört sina ambitioner om att kunna erbjuda fullständig civilingenjörsutbildning inom några områden. Studenterna som följer civilingenjörsutbildningen

  Inlämnad
  1998-04-30
  Besvarare
  utbildningsminister Carl Tham (S)
 • barns skydd mot kemikalier

  Skriftlig fråga 1997/98:592 av Wilén, Marie (c)

  Fråga 1997/98:592 av Marie Wilén c till miljöministern om barns skydd mot kemikalier PVC i bitringar. Flamskyddsmedel i bl.a. datorer och textilier som givit högre halter av ämnet i bröstmjölk. Och nu senast akrylamid i hygienprodukter. Detta är kemikalier som kan ge upphov till nedsatt fertilitet och nervskador. Undertecknad

  Inlämnad
  1998-03-20
  Besvarare
  miljöminister Anna Lindh (S)
 • permanent ungdomsrepresentation i Sveriges FN-delegation

  Skriftlig fråga 1997/98:72 av Wilén, Marie (c)

  Fråga 1997/98:72 av Marie Wilén c till utrikesministern om permanent ungdomsrepresentation i Sveriges FN-delegation För en månad sedan inledde FN sin 52:a generalförsamling. I Sveriges delegation ingår tyvärr inte någon ungdomsrepresentant. Detta trots att den svenska regeringen har ställt sig bakom FN-resolutioner

  Inlämnad
  1997-10-17
  Besvarare
  utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen

  Motion 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m, fp, v, kd, mp, c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m, c, fp, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Etisk bedömning av djurförsök Vid regeringssammanträdet den 6 mars 1997 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en inventering

  Inlämnad
  1997-12-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ungdomsrepresentation i svenska FN-delegationen

  Motion 1997/98:U637 av Marie Wilén (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:U637 av Marie Wilén c Ungdomsrepresentation i svenska FN-delegationen Motion till riksdagen 1997/98:U637 av Marie Wil�n c Ungdomsrepresentation i svenska FN-delegationen Ungdomars m�jlighet till deltagande p�lokal, nationell och internationell niv�r viktigt f�r att bibeh�lla, men ocks�f�r

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet inom utbildningsväsendet

  Motion 1997/98:Ub804 av Ingbritt Irhammar och Marie Wilén (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub804 av Ingbritt Irhammar och Marie Wilén c Jämställdhet inom utbildningsväsendet Kunskap är makt. Kunskap spelar en allt större roll som förändringskraft i samhället. I kunskapssamhället ökar behovet av utbildning och vidareutbildning. Grundskolan, gymnasiet och högskolan utgör grunden.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:UbU14 1997/98:UbU15 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Mälardalens högskola

  Motion 1997/98:Ub485 av Marie Wilén och Ingrid Skeppstedt (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub485 av Marie Wilén och Ingrid Skeppstedt c Mälardalens högskola Mälardalens högskola har god kvalité på utbildningen och betyder mycket för regionens utveckling och företag. Mälardalens högskola expanderar på ett positivt och modernt sätt. Det finns och planeras utbildning med nya spännande

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Forskarutbildning

  Motion 1997/98:Ub482 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub482 av Andreas Carlgren m.fl. c Forskarutbildning Kunskap och kompetens kommer att bli allt viktigare för att klara Sveriges internationella konkurrenskraft och därmed vårt framtida välstånd. I stort sett alla är överens om att andelen av arbetskraften med högskoleutbildning måste öka.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:UbU2 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Fristående skolor

  Motion 1997/98:Ub282 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub282 av Andreas Carlgren m.fl. c Fristående skolor De fristående skolorna har en betydelsefull roll i det svenska skolväsendet. De utgör ett viktigt inslag i den öppenhet och valfrihet som ska känneteckna skolväsendet. Rätten att välja skola, såväl mellan kommunala skolor som mellan kommunala

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Jordförvärvslagen m.m.

  Motion 1997/98:Bo406 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo406 av Lennart Brunander m.fl. c Jordförvärvslagen m.m. Jordförvärvslagen Riksdagen beslutade våren 1991 om en omfattande avreglering av jordförvärvslagen. Centerpartiet var emot delar av dessa förändringar. När det gäller den s.k. boplikten för jordbruksfastigheter förändrades lagen på

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:BoU2 1997/98:JoU1 1997/98:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter