Margó Ingvardsson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
leg.sjukgymnast
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-10-03 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983-91. Suppl i Finansutskottet 82/83, Kulturutskottet 82/83, Socialförsäkringsutskottet 82/83 och Socialutskottet 82/83-90/91. Led av Socialförsäkringsutskottet 82/83-90/91. Led av Krigsdelegationen 88/89-90/91. - Led av vpk/v-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91, vice gruppledare 88/89-90/91. Kvittningsman 88/89-90/91.

Bostadsort

Sundbyberg

Utbildning

Kontorist 55-59. Folkhögskola 59-60. Sjukvårdsbiträde 61-62. Kontorist 63-66. Kvällsgymnasium 67-68. Vuxengymnasium 69. Sjukgymnastexamen i Stockholm 72. Sjukgymnast vid Karolinska sjukhuset 72-73, innehavare av egen praktik 73-79, distriktsgymnast vid primärvården i Sollentuna 79-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av rekryteringsgruppen för handikappidrott 76-83. Led av styrelsen för Riksförbundet för Sexuell Upplysning, ordf 91-. - Led av Vänsterpartiet kommunisternas/Vänsterpartiets (VPK/V) partistyrelse 81-90, led av verkställande utskottet 83-85.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av brottsförebyggande rådet 83- och AIDS-delegationen 88-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-81 och merkostnadskommittén 90-92. Utredare av hur samhället skall stötta personer som gått ur nyandliga rörelser 97-, utredningen om särskilt krisstöd 97-98.

Kommunala uppdrag

Led av Stockholms läns landsting 74-83. Led av utbildningsnämnden 80-82. Led av sjukvårdsstyrelsen för nordöstra sjukvårdsområdet 83-85, vice ordf 83-85.

Föräldrar

Herrfrisören Karl Rune Hammar och Lizzi Olga Kristina Thelander

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

  Motion 1990/91:Sf54 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf54 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Regeringen föreslog i en remiss till lagrådet 1990.06.28 att en lag om sjuklön skulle införas. Förslaget om sjuklön hade inte remissbehandlats vilket annars är brukligt inför så genomgripande förändringar. Det

  Inlämnad
  1991-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So87 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, c, s, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So87 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Under flera år har tobaksfrågorna varit under utredning. Utredningens betänkande framlades under våren 1990. En proposition skulle framläggas under våren 1991. I propositionen om

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m.

  Motion 1990/91:Ub180 av Ylva Johansson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub180 av Ylva Johansson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m. Elevinflytande Elevernas inflytande och ansvar i skolan måste stärkas av flera skäl. Det är naturligt att en demokratisk skola måste ge eleverna betydligt större möjligheter att vara med och bestämma

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:141 Rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m.

  Motion 1990/91:Sf47 av Margó Ingvardsson och Jan-Olof Ragnarsson (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf47 av Margó Ingvardsson och Jan-Olof Ragnarsson v med anledning av prop. 1990/91:141 Rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m. Inledning Under hela 1980-talet har socialförsäkringssystemet debatterats och ifrågasatts. Störst kritik har riktats mot vår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m.

  Motion 1990/91:So62 av Margó Ingvardsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:So62 av Margó Ingvardsson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m. I överenskommelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna om kommunalt huvudmannaskap för service och vård till äldre och handikappade m.m. hade

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Ett svenskt fältsjukhus till de kurdiska flyktingarna i Turkiet

  Motion 1990/91:U13 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:U13 av Lars Werner m.fl. v Ett svenskt fältsjukhus till de kurdiska flyktingarna i Turkiet I Irak utspelas nu fruktansvärda scener. Miljontals kurder är på flykt undan Saddam Husseins arméer som skoningslöst slaktar alla kurder som inte lyckas fly. I Turkiet och i Iran har hundratusentals

  Inlämnad
  1991-04-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Särskild kvot för kurdiska flyktingar från Irak

  Motion 1990/91:Sf45 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf45 av Lars Werner m.fl. v Särskild kvot för kurdiska flyktingar från Irak Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:U13 hemställs att riksdagen beslutar om en särskild flyktingkvot för de kurdiska flyktingarna från Irak om 5 000 kurdiska barn och deras föräldrar,

  Inlämnad
  1991-04-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:127 Sveriges tillträde till FNs narkotikabrottskonvention, m.m.

  Motion 1990/91:Ju36 av Berith Eriksson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju36 av av Berith Eriksson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:127 Sveriges tillträde till FNs narkotikabrottskonvention, m.m. Vänstertpartiet yrkar avslag på rubricerad proposition. Den föreslagna utvidgningen av brottsbalkens häleribegrepp är oprecist och kan få koneskvenser för rättssäkerheten.

  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:139 Avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Motion 1990/91:So58 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:So58 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:139 Avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Vänsterpartiet har i flera motioner påtalat behovet av att ha en samlad alkoholpolitik. Särskilt nu sedan socialstyrelsens alkohol- och narkotikabyrås

  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Motion 1990/91:Sf37 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf37 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension Extra stöd som kompensation för hyreshöjningarna Drygt 500 000 pensionärer, varav mer än 80 procent är kvinnor, har så låg pension att de får pensionstillskott och kommunalt

  Inlämnad
  1991-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU11 1990/91:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:108 Reserabatter för studerande, m.m.

  Motion 1990/91:Sf29 av Margó Ingvardsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf29 av Margó Ingvardsson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:108 Reserabatter för studerande, m.m. Det avtal som centrala studiestödsnämnden har förhandlat fram med SJ, Linjeflyg/SAS Inrikes och Svenska Buss ger förbättrade reserabatter till studenter med studiestöd från CSN. Dessa

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo115 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo115 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö En god miljö är en grundläggande mänsklig rättighet Civiliserade samhällen accepterar inte att människor förtrycks. Grundläggande mänskliga rättigheter måste respekteras. Arbetarrörelsen tog sitt ursprung

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo35 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo35 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo115 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om slopande av 4 kap. naturresurslagen. Stockholm

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U9 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:U9 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Inledning Slutet på det kalla kriget kan lägga grunden för en ny världsordning som möjliggör en lovande framtid för kommande generationer. En sådan världsordning måste baseras på enorma ansträngningar för att

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Ub90 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub90 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo115 hemställs 1. att riksdagen till Lokala och individuella linjer samt fristående kurser och anslaget till tekniska utbildningar för budgetåret

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m.

  Motion 1990/91:So45 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:So45 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m. Vänsterpartiet anser inte att en tillfällig omläggning av statsbidraget till tvångsvården av ungdomar och missbrukare kommer att lösa dessa gruppers vård- och behandlingsproblematik.

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T80 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:T80 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo115 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inte gå vidare med projektet Öresundsbron,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU30 1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Jo55 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo55 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N45 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljökonsekvensanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar,

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N39 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:N39 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T54 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att de affärsdrivande verken bör gå i spetsen för en ny och

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU38
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:A22 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:A22 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N45 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillförsel av regionalpolitiska medel

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter