Margit Gennser (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1931
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-11-18 – 2002-09-30
Ledig
1991-10-14 – 1991-11-17
Ordinarie
1982-10-03 – 1991-10-13

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Socialutskottet 81/82, Finansutskottet 82/83-87/88 och 94/95-, Lagutskottet 82/83-84/85 och Skatteutskottet 88/89-90/91. Led av Skatteutskottet 85/86-87/88 och Socialförsäkringsutskottet 88/89-. Suppleant i Riksdagens revisorer 82/83 och 88/89-93/94. Ledamot av Lönedelegationen 82/83-84/85 och Riksdagens revisorer 94/95-. Ledamot av Riksdagens ADB-kommitté 87-89 och riksdagsutredningen 91-94.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Studentexamen 51. Handelsgymnasium 52. Civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm 55. Timlärare vid yrkesskolan i Malmö 56-59. Biträdande lärare i företagsekonomi vid Lunds universitet 62-66, extra universitetslektor 71-72. Redaktör vid Hermods 65-66, förlagschef vid Hermods-Studentlitteratur 67-70. Innehavare av eget företag för företagsutbildning och samhällsinformation 71-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lions industrier 73-87 och Nordbankens centralkontor i Malmö 80-92. - Ledamot av styrelsen för Malmöförbundet av Moderata samlingspartiet 75-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Malmöhus län 80-82 och 95-96 samt Riksförsäkringsverket 92-. Ledamot av skatteutjämningsnämnden 92. - Ledamot av förvaltningsrättsutredningen 82-83, spardelegationen 85-86, 1980 års företagsskattekommitté 85-89, kommunallagskommittén 88-90, utredningen om en reformering av budgetpropositionen 89-90, utredningen om kommunalt bostadstillägg 91-92 och pensionsarbetsgruppen 91-94. Särskild utredare av den svenska läkemedelsförsörjningen 92-94. Ledamot av parlamentarikergruppen hos stat-kommunberedningen 83-90. Ledamot av genomförandegruppen av det nya pensionssystemet 94-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 76-83 och 85-88. Ledamot av museinämnden 73-76, vice ordförande 74-76, och personalnämnden 77-82 och 86-88, vice ordförande 78-82, 2:e vice ordförande 86-88.

Litteratur

Läroböcker, bland annat Kostnads- och intäktsanalysens ABC (1965), Företagets ekonomi (1:a uppl 1967, tillsammans med L O Andersson) och Beskrivande företagsekonomi (1:a uppl 1972, tillsammans med L O Andersson och I Hägg). Politiska debattinlägg, bl a Löntagarfonderna, pengarna och makten (1978) samt Kommunen betalar!!! (1982).

Föräldrar

Direktören Carl Lööb och Camilla Gertrud Augstin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Betänkande 2001/02:KU18

  Riksdagen beslutade att det i regeringsformen ska stå att riksdagen kan godkänna en överenskommelse inom ramen för samarbetet i EU även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Riksdagen beslutade också om ändring i regeringsformens bestämmelse om riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  95, 201 minuter
  Beredning
  2002-01-29
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • med anledning av skr. 2001/02:180 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001

  Motion 2001/02:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:180 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001 Sammanfattning Det är det privata sparandet som är grunden för näringslivets riskkapitalförsörjning. Staten är olämplig som tillhandahållare av riskkapital då behovet av ekonomiska

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Krisplan mot ohälsa

  Krisplan mot ohälsa

  Betänkande 2001/02:SFU18

  Riksdagen avslog motionsförslag om en finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Vidare avslogs motionsförslag om bl.a. en åtgärdsplan mot den ökande sjukfrånvaron, en ny rehabiliteringsförsäkring, försäkringskassornas situation, läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen och förtidspensionärers återgång till arbetslivet.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  62, 1 minuter
  Justering
  2002-06-04
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Godkännande  av  rambeslut  om  en  europeiskarresteringsorder

  Godkännande av rambeslut om en europeiskarresteringsorder

  Betänkande 2001/02:JUU29

  Riksdagen godkände ett utkast till rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna. Rambeslutet bygger på att de rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna erkänner varandras bedömningar och beslut. Rambeslutet innebär även att kravet på dubbel straffbarhet avskaffas för ett antal allvarliga brott. Syftet med rambeslutet är att göra utlämningsförfarandet mellan EU:s medlemsstater enklare och mer effektivt.

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  53, 39 minuter
  Justering
  2002-05-07
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: livförsäkringar

  livförsäkringar

  Interpellation 2001/02:385 av Gennser, Margit (m)

  den 18 april Interpellation 2001/02:385 av Margit Gennser m till finansminister Bosse Ringholm om livförsäkringar En mycket stor andel av svenska folkets sparande finns i traditionella livförsäkringar. Det är en uppskattad långsiktig sparform som har gett en god avkastning. En viktig förutsättning för den goda avkastningen

  Inlämnad
  2002-04-18
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: förmånsbeskattning

  förmånsbeskattning

  Interpellation 2001/02:384 av Gennser, Margit (m)

  den 18 april Interpellation 2001/02:384 av Margit Gennser m till finansminister Bosse Ringholm om förmånsbeskattning Skattemyndigheterna har i dagarna inlett en kontroll av huruvida användningen av mobiltelefoner som tillhandahålls av arbetsgivaren även används för privat bruk. Initiativet har säkerligen tagits av

  Inlämnad
  2002-04-18
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2001/02:Fi45 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi45 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Kommunal självstyrelse 3 3 Att jämföra kommuner 5 4 Kommunala företag och skatteplanering 7 5 Kommunsektorns

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

  Motion 2001/02:Fi35 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi35 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling i enlighet med vad som anförs i propositionen. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet

  Motion 2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat driven verksamhet.

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

  Motion 2001/02:Sf26 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf26 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadstillägg för pensionärer och tvåbäddsrum i särskilt boende. Utred om tvåbäddsrum

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf28 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf28 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omsvängningen i regeringens integrationspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • praxis vid sjukskrivningar

  Skriftlig fråga 2001/02:864 av Gennser, Margit (m)

  den 8 mars Fråga 2001/02:864 av Margit Gennser m till statsrådet Ingela Thalén om praxis vid sjukskrivningar De senaste årens explosionsartade utveckling av sjukfrånvaron kan till stor del förklaras av ändrad sjukskrivningspraxis. Professor Bo Michaelsson har i empiriska undersökningar kunnat visa hur ändrade sjukskrivningsrutiner

  Inlämnad
  2002-03-08
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

  Motion 2001/02:Fi11 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi11 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Sammanfattning Förslaget i propositionen bygger på att regeringen grovt underskattar allvaret i arbetslösheten och dess grundläggande orsaker. Sverige har aldrig

  Inlämnad
  2002-03-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna

  Motion 2001/02:So18 av Margit Gennser (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So18 av Margit Gennser m med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att inrätta en ny myndighet, Läkemedelsförmånsnämnden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2002-01-30
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Motion 2001/02:K49 av Margit Gennser m.fl. (m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2001/02:K49 av Margit Gennser m.fl. m, kd, c med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå de ändringar i 10 kap. 2 regeringsformen som föreslås i proposition 2001/02:72. Riksdagen beslutar att avslå de

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:81 Vissa arbetskadefrågor m.m.

  Motion 2001/02:Sf19 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf19 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:81 Vissa arbetskadefrågor m.m. Sammanfattning ArbetsskadeförsÃ
  kringen infördes 1901 som den första byggstenen i socialförsÃ
  kringssystemet för att trygga arbetstagares inkomstbortfall vid olycksfall. DÃ¥fyllde arbetsskadeförsÃ
  kringen

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna

  Motion 2001/02:Sf13 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf13 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg

  Motion 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:33 Schengenintyg. 2 Riksdagen bör avslå regeringens förslag Regeringen föreslår att Apoteket AB skall få utfärda intyg på grundval

  Inlämnad
  2001-11-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU4
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N39 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N39 av Ewa Thalén Finné m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att riva upp beslutet om en förtida kärnkraftsavveckling i enlighet med vad som i motionen anförs. Motivering Enligt 1997 års

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast realbehandla och tidigarelägga utbyggnaden av de

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,

Filter