Maja Bäckström (S)

Född år
1937
Avliden
17 januari 2017

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Justitieutskottet 79/80-93/94 och Kulturutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Kulturutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Lönedelegationen 82/83-84/85 och Riksdagens revisorer 85/86-90/91. Ledamot av Riksdagens revisorer 91/92-93/94.

Bostadsort

Ängelholm

Utbildning

Sjukvårdsbiträdesexamen 60. Undersköterskeexamen 63. Undersköterska vid sjukhuset i Ängelholm 63-65 och 68-79 samt ålderdomshemmet i Höganäs 65-66. Biträdande föreståndare vid Kungshaga ålderdomshem i Ängelholm 66-68.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 23, sektion 4, ordförande 73-79, och Ängelholms LO-sektion, vice ordförande. - Ledamot av styrelsen för Åsbo-Bjäre Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 79-, och Skånes distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 80-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens strålskyddsinstitut 83- och Sänsstyrelsen i Kristianstads län 86-94. Ledamot av Kriminalvårdsnämnden 85- och Havsresursdelegationen 85-. - Ledamot av tjänsteansvarskommittén 80-83 och tvångsmedelskommittén 82-84. Expert i 1974 års lärarutbildningsutredning 77-79.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kristianstads läns landsting 77-79. Ledamot av styrelsen för Ängelholms sjukvårdsdistrikt 77-79.

Föräldrar

Reparatören Fritz Nordberg och Agda Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Kulturpolitik Förslag i propositionen Under våren har kulturministern på olika sätt lyft fram behovet av medel till kulturmiljövården.
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

  Motion 1993/94:Kr11 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr11 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag Värdeautomater Vinna eller försvinna folkrörelsernas lotterier och spel i framtidenär namnet på den senaste lotteriutredningens betänkande. I den konstateras att folkrörelsernas möjligheter att finansiera
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KrU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik

  Motion 1993/94:Kr2 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr2 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik Ung och stolt ung och stolt jag är en krigare med tro på mej går livet vidare. Raderna ur Eva Dahlgrens Ung och stoltsäger mycket om vad ungdomstiden handlar om. Att vara ung är härligt och svårt, på samma
  Inlämnad
  1994-03-30
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Forskning om turism

  Motion 1993/94:Ub707 av Maja Bäckström och Leo Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub707 av Maja Bäckström och Leo Persson s Forskning om turism Statens insatser för forskning måste allokeras till sektorer där effekterna av de statliga insatserna har störst betydelse. För utvecklingen av det allmänna välståndet i landet är det väsentligt att bedriva forskning som ökar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkrörelsernas medverkan i EU

  Motion 1993/94:U510 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U510 av Åke Gustavsson m.fl. s Folkrörelsernas medverkan i EU Sverige har tillsammans med övriga EFTA- och EG- länder i och med EES-avtalet tagit ett avgörande steg mot ett allt mer integrerat Europa. Ett kommande medlemskap i EU något som kommer att avgöras genom en folkomröstning innebär
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Allemansrätten i Europasamarbetet

  Motion 1993/94:U505 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U505 av Maja Bäckström m.fl. s Allemansrätten i Europasamarbetet Den urgamla och internationellt sett unika svenska allemansrätten har varit ett stort tvisteämne i Europadebatten. En del debattörer har befarat negativa miljökonsekvenser och en utarmning av vår natur som en följd av ett
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utökat konsumentskydd

  Motion 1993/94:L715 av Johnny Ahlqvist och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L715 av Johnny Ahlqvist och Maja Bäckström s Utökat konsumentskydd Enligt nuvarande konsumentregler gäller vid hemförsäljning att man har en möjlighet att ångra sitt köp och få tillbaka sina pengar. Detta kan gälla allt från stora till små inköp. Om däremot en person beställer en produkt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottens villkor

  Motion 1993/94:Kr519 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr519 av Åke Gustavsson m.fl. s Idrottens villkor Idrotten är med sina ca 2,5 miljoner medlemmar vårt lands största folkrörelse. Med omkring 4 miljoner aktiva utövare spelar den en viktig roll i det svenska samhället. Det sägs att delad glädje är dubbel glädje. Idrotten ger både lust
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU14 1993/94:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Riksbangård Syd

  Motion 1993/94:T537 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T537 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Riksbangård Syd I anslutning till den satsning som görs från staten för förbättringar av transportsystemen och en höjning av deras effektivitet har frågan tagits upp om en etablering av Riksbangård Syd. Båda dessa investeringar har en mycket stor betydelse
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Västkustbanan

  Motion 1993/94:T509 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T509 av Ingegerd Sahlström m.fl. s Västkustbanan Bakgrund Genom det trafikpolitiska beslutet från 1988 skapades nya förutsättningar för trafikeringen av våra järnvägar. För länsjärnvägarnas del ålades trafikhuvudmännen ett särskilt ansvar innehållande inslag av såväl samhälls- som företagsekonomi,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stödet till trossamfunden

  Motion 1993/94:Kr418 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr418 av Åke Gustavsson m.fl. s Stödet till trossamfunden Statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan omfattar verksamhetsbidrag, lokalbidrag och utbildningsbidrag. De fördelas av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. De samfund som åtnjuter stöd är de traditionella
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • Folkbildningen

  Motion 1993/94:Kr407 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr407 av Åke Gustavsson m.fl. s Folkbildningen Folkbildningen har spelat en utomordentligt viktig roll ända sedan demokratins genombrott. Den gör betydelsefulla insatser, inte minst inom välfärdsområdet genom att fungera som banbrytare inom nya verksamhetsfält eller genom att pröva nya
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utbyggnad av arkivdepåer

  Motion 1993/94:Kr238 av Leo Persson och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr238 av Leo Persson och Maja Bäckström s Utbyggnad av arkivdepåer Målen för den statliga arkivverksamheten finns angivna i arkivlagen och kan sammanfattas så att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet. Dessa arkiv skall hanteras så att de tillgodoser:rätten att
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Datautbildning i skolan

  Motion 1993/94:Ub354 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub354 av Karin Wegestål m.fl. s Datautbildning i skolan I Sverige går utvecklingen i ilfart mot ett mer och mer databeroende samhälle. Det har redan uppstått en kunskapsklyfta på detta område mellan yngre och äldre. Barn, särskilt pojkar har ofta tillgång till datorer i hemmet och tar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De nya förtidspensioneringsreglerna

  Motion 1993/94:Sf270 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf270 av Karin Wegestål m.fl. s De nya förtidspensioneringsreglerna När de nya nivåerna inom förtidspensioneringen genomfördes den 1 juli 1993 fick detta också effekter för de handikappades situation. För full pension enligt de nya reglerna krävs, att arbetsförmågan är fullständigt nedsatt.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Landskapsvård m.m.

  Motion 1993/94:Jo228 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo228 av Åke Gustavsson m.fl. s Landskapsvård m.m. Landskapsvårdande åtgärder handlar ofta om hur den långsiktiga förvaltningen av viktiga kulturmiljöer och kulturminnen skall ordnas. Den kanske mest vittomfattande frågan gäller den svenska landsbygdens och odlingslandskapets traditionsvärden,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lägre matpriser

  Motion 1993/94:Jo224 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo224 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Lägre matpriser Svenskt bacon säljs till Danmark. Enorm svensk framgång Kycklingar från Kronfågel i Kristianstad ska också exporteras. TV:s Sydnytt i november 1993 Som att sälja kylskåp till eskimåerna Samfod skall sälja ca. 4.000 kilo bacon i veckan
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kulturen i Lund

  Motion 1993/94:Kr201 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr201 av Bo Nilsson m.fl. s Kulturen i Lund Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige Kulturen i Lund står i dag inför stora ekonomiska problem. Parallellt med utvecklingen mot att bli ett regionalt ansvarsmuseum, inrätta en byggnadshytta samt samarbeta med Lunds tekniska högskola
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Turism och rekreation

  Motion 1993/94:Kr511 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr511 av Åke Gustavsson m.fl. s Turism och rekreation Sammanfattning I motionen föreslås att: 1. De mål för den statliga turistpolitiken som anges i motionen bör ersätta de nuvarande målen. Detta innebär bl.a. att målet för turistpolitiken bör vara att främja den egna befolkningens möjligheter
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • En miljövärnskår i Kristianstad

  Motion 1993/94:Fö317 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö317 av Börje Nilsson m.fl. s En miljövärnskår i Kristianstad Miljön är i dag hårt pressad i många avseenden. Världen över ser man miljöförstöringen som det stora hotet mot människans överlevnad. Man har också blivit alltmer medveten om att det krävs enorma ansträngningar för att komma
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter