Lennart Kollmats (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Kulturutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
2001-10-05 – 2002-09-29
Ledamot
1998-10-13 – 2001-10-05
Ledamot
1998-10-13 – 2001-09-25

Skatteutskottet

Ledamot
2001-09-27 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
2002-09-30 – 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ledamot
2002-11-01 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • E 6 och världsarvet i Tanum

  Skriftlig fråga 2005/06:1919 av Kollmats, Lennart (fp)

  den 12 juli Fråga 2005/06:1919 av Lennart Kollmats fp till statsrådet Ulrica Messing s E 6 och världsarvet i Tanum Ärendet kring E 6:ans dragning i Tanums kommun dras uppenbarligen i långbänk. Det beror enligt min uppfattning på att Vägverket inte ordentligt utrett ett alternativ som medför att E 6 i sin helhet
  Inlämnad
  2006-07-12
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Pris- och löneomräkningsfrågor

  Pris- och löneomräkningsfrågor

  Betänkande 2005/06:KrU27

  Riksdagen sade nej till fyra motioner om att regeringen ska låta utreda möjligheten att fullt ut pris- och löneomräkna statsbidraget till de fria grupperna på samma sätt som gäller för vanliga statliga myndigheter. Riksdagen vill avvakta resultatet av den utredning som Kulturrådet inom kort kommer att
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 18 minuter
  Justering
  2006-06-01
  Debatt
  2006-06-15
  Beslut
  2006-06-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Betänkande 2005/06:KrU29

  Det ska i framtiden krävas tillstånd för tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatcher i kampsport som tillåter våld mot motståndarens huvud. Arrangörerna ska få tillstånd bara om tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Den som ordnar kampsportsmatch
  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  64, 176 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-15
  Beslut
  2006-06-15
 • Taiwan och WHO

  Skriftlig fråga 2005/06:1810 av Kollmats, Lennart (fp)

  den 13 juni Fråga 2005/06:1810 av Lennart Kollmats fp till utrikesminister Jan Eliasson s Taiwan och WHO FN-organisationens kontor i Genève nekade även i år taiwanesiska journalister ackreditering till världshälsoorganisationen WHO:s femtionionde representantskapsmöte den 2227 maj. Det är tredje året i rad som
  Inlämnad
  2006-06-13
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

  Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

  Betänkande 2005/06:KrU28

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för nästa tillståndsperiod för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio och Utbildningsradion. Riktlinjerna ska i huvudsak vara oförändrade och gälla under sex år med start den 1 januari 2007. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag
  Behandlade dokument
  39
  Förslagspunkter
  41
  Reservationer
  35 
  Anföranden och repliker
  33, 141 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-06-01
 • Ordbok för svenska dialekter

  Skriftlig fråga 2005/06:1700 av Kollmats, Lennart (fp)

  den 24 maj Fråga 2005/06:1700 av Lennart Kollmats fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Ordbok för svenska dialekter I svar på skriftlig fråga förra sommaren beskrev kulturministern att arbetet med en ordbok för svenska dialekter var vilande. I budgetpropositionen för 2006 tilldelades Språk- och
  Inlämnad
  2006-05-24
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Besked om anslag till länsmuseer

  Skriftlig fråga 2005/06:1689 av Kollmats, Lennart (fp)

  den 23 maj Fråga 2005/06:1689 av Lennart Kollmats fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Besked om anslag till länsmuseer I regleringsbrev till Statens kulturråd framgår att de regionala länsmuseerna ska få drygt 143 miljoner kronor för år 2006. I jämförelse med förra året har regeringen, utan riksdagens
  Inlämnad
  2006-05-23
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Norden

  Norden

  Betänkande 2005/06:UU16

  Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2005 och Nordiska rådets svenska delegation har redogjort för parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till ett antal motioner som tar upp olika frågor om nordiskt samarbete.
  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  6
  Anföranden och repliker
  35, 132 minuter
  Justering
  2006-05-04
  Debatt
  2006-05-17
  Beslut
  2006-05-17
 • Återsändande av kartor i Lantmäteriets arkiv

  Skriftlig fråga 2005/06:1562 av Kollmats, Lennart (fp)

  den 8 maj Fråga 2005/06:1562 av Lennart Kollmats fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Återsändande av kartor i Lantmäteriets arkiv För drygt fem år sedan aktualiserade jag i en fråga till dåvarande kulturministern den slutliga förvaringen av de regionala lantmäterimyndigheternas arkiv. De har
  Inlämnad
  2006-05-08
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av skr. 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2005/06:Fi17 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen av en politik som stärker kommunernas och landstingens skattebas. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till riksdagen om åtgärder rörande kommunernas oredovisade pensionsskulder. Riksdagen
  Inlämnad
  2006-05-04
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Försvarsmusikcentrum

  Skriftlig fråga 2005/06:1414 av Kollmats, Lennart (fp)

  den 12 april Fråga 2005/06:1414 av Lennart Kollmats fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Försvarsmusikcentrum Återkommande uppgifter pekar på att det kommer att finnas ett stort besparingsbeting på Försvarsmusikcentrum, Fömusc. Fömusc organiserar och finansierar militärmusikorkestrar på olika
  Inlämnad
  2006-04-12
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra – Regeringens folkbildningsproposition

  Motion 2005/06:Kr40 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bidrag till de centrala amatörkulturorganisationerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att folkbildningsanslaget inte skall användas till att finansiera forskning om folkbildningen.
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra – Regeringens folkbildningsproposition

  Motion 2005/06:Kr38 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en bibehållen ordning av statens syften med folkbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ambitionen att minska behovet av det individuella programmet genom att
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012

  Motion 2005/06:Kr33 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flytta fokus från organisation till public service-funktion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att direkt sponsring över huvud taget inte skall förekomma i public service.
  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Motion 2005/06:Kr18 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om goda relationer med idrottens organisationer och vikten av ett tydligt, enkelt och snabbt tillståndsförfarande för omfattade idrotter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att
  Inlämnad
  2006-03-30
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Idrottsfrågor

  Idrottsfrågor

  Betänkande 2005/06:KrU8

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om folkhälsa, breddidrott, näridrottsplatser, tolerans- och etikfrågor, Handslaget, idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar, sponsring, sportskytte, OS, internationella idrottsevenemang och idrottsfrågor inom EU.
  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  45, 140 minuter
  Justering
  2006-02-07
  Debatt
  2006-03-09
  Beslut
  2006-03-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande kulturfrågor

  Övergripande kulturfrågor

  Betänkande 2005/06:KrU7

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om utvärdering av några kulturpolitiska mål, betydelsen av Mångkulturåret 2006, översyn av stöden till samisk kultur och till övriga nationella minoriteter, begäran om långsiktighet
  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  23, 86 minuter
  Justering
  2006-02-16
  Debatt
  2006-03-09
  Beslut
  2006-03-09
 • med anledning av framst. 2005/06:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående statsbidrag till ungdomsorganisationer

  Motion 2005/06:Kr15 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om grundlagens skydd mot tvång att uppge medlemskap i politiska organisationer. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till nytt bidragssystem för de politiska ungdomsförbunden baserat på moderpartiernas
  Inlämnad
  2006-03-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Dagens spelsituation

  Dagens spelsituation

  Interpellation 2005/06:251 av Kollmats, Lennart (fp)

  den 9 februari Interpellation 2005/06:251 av Lennart Kollmats fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Dagens spelsituation Spelsituationen tycks bli alltmer problematisk ur många aspekter, dels genom att spelandet i vissa fall får så obehagliga följder genom beroende, dels genom att den svenska reglerade spelmarknaden
  Inlämnad
  2006-02-09
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • med anledning av skr. 2005/06:57 En svensk Asienpolitik

  Motion 2005/06:U4 av Cecilia Wigström m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör utarbeta skilda strategier för Kina, Japan, Indien samt en politik för de snabbt växande ekonomierna och en politik för att öka demokratin och välståndet. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2006-02-01
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2005/06:UU17 2005/06:UU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag

Filter