Lars Werner (V)

Född år
1935
Avliden
11 januari 2013

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Utrikesutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1992-10-12

Bostadsutskottet

Suppleant
1993-04-01 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1965- Suppleant i Civilutskottet 71-75/76, Finansutskottet 74-75/76, Utrikesutskottet 82/83-90/91, Justitieutskottet 91/92 och Bostadsutskottet 93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 71-75/76. Ledamot av Valberedningen 71-75, Krigsdelegationen 71-93/94, Talmanskonferensen 74-75 och Nordiska rådets svenska delegation 76/77-93/94. Ledamot av utredningen angående en allmän översyn av Riksdagens arbetsformer 73-78. - Ledamot av vpk-gruppens förtroenderåd 67 och 71-93/94, vice ordförande och kassör 71-73, ordförande 76/77-86/87, vice ordförande i gruppen 74, ordförande i gruppen 75-80/81, vice gruppledare 75-76/77.

Bostadsort

Tyresö

Utbildning

Realexamen 51. Yrkesskola (murare) 51-53. Byggnadsarbetare. Byggnadsingenjörsexamen 56. Mätningsman i Stockholms murarefackförening 59-64, kassör 64-68. Ombudsman i Svenska byggnadsarbetareförbundets avdelning 1 69-75. Partiordförande i Vänsterpartiet kommunisterna/Vänsterpartiet (VPK/V) 75-93.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Unga örnars stockholmskrets 51-68. - Ledamot av styrelsen för Stockholms murarefackförening 59-69 och 71-72, ordförande 71-72, och Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1 68-70, sekreterare 68-69. - Ledamot av styrelsen för Murarnas kommunistiska klubb i Stockholm, ordförande 57-65, Stockholms kommunistiska arbetarekommun 58-64, VPK:s stockholmsavdavdelning, ordförande 71-73. Led av Vänsterparetiet kommunisternas/Vänsterpartiets partistyrelse 64-93, vice ordf 67-75, ordförande 75-93, ledamot av verkställande utskottet 67-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Stockholms län 93-94, banverket 95-. - Ledamot av sysselsättningsutredningen 74-76, personvalskommittén 92-93 och 1993 års vallagskommitté 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tyresö kommunfullmäktige 64-73. Ledamot av valberedningen 72-73. Ledamot av styrelsen för Tyresö kommuns fastighets AB 72-73.

Föräldrar

Ombudsmannen Gustav Helge Hjalmar Werner och kokerskan Signe Gunborg Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vänsterpartiet avslår regeringens förslag till riktlinjer för reformeringen av det allmänna pensionssystemet. Vänsterpartiet vill ha ett generellt och obligatoriskt pensionssystem.
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutgiltig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det överordnade målet
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  127
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------------1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:SfU26 1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (127 yrkanden): , , 63 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap

  Motion 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap Frågan om medlemskap i EU är avgörande för vårt lands framtid och självbestämmanderätt. Det är därför bra att riksdagens partier i enighet vänder sig till folket och att alla partier försäkrar
  Inlämnad
  1994-05-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:KU50
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Bakgrund Regeringen lade hösten 1994 fram ett förslag till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkringprop 1993/94:80Propositionen utsattes för en nedgörande kritik.
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa ändringar i studiestödssystemet 1. Allmän studiestödspolitik 1.1 Solidarisk lönepolitik och högre utbildning Det finns en jämlikhetsaspekt i att samhället ger statligt stöd för högre studier. Studiefinansieringssystemet
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002

  Motion 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 I regeringens proposition föreslås att staten skall ikläda sig ekonomiskt ansvar för högst 5 645 miljoner kronor för ett olympiskt vinterspel i Östersund/
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande

  Motion 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från Talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande EU-nämnden kommer vid händelse av ett medlemskap i EU att få en utomordentligt väsentlig funktion som forum för information och samråd
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m.

  Motion 1993/94:So65 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So65 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. Regeringen har i propositionen lagt fram förslag om att naprapater och en grupp kiropraktorer skall kunna få legitimation för respektive yrke. Det är väl känt att frågan
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor

  Motion 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Vänsterpartiet har i sin motion om inriktningen av stödet till psykiskt handikappade 1993/94:So479 redovisat hur vi vill att insatserna för de psykiskt störda skall vara utformade. Vi anser att
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter

  Motion 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter I propositionen föreslås en ändring i konsumentkreditlagens bestämmelser om s.k. ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av lån med bunden ränta.
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.

  Motion 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. I propositionen läggs fram förslag till godkännande av en rad ändringar av EES-avtalet och avtalet mellan EFTA- länderna om upprättandet av en
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet

  Motion 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Bestämmelserna om lönegaranti vid konkurs har utpräglad karaktär av social skyddslagstiftning. De har sitt ursprung i den starka förmånsrätt i konkurs som i handelsbalkens 17
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.

  Motion 1993/94:Bo28 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo28 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. Hyresgästernas inflytande minskar segregeringen ökar Regeringen vill med denna proposition förändra förhandlingssystemet mellan hyresgäster och hyresvärdar/fastighetsägare. Regeringen
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m.

  Motion 1993/94:Ju36 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju36 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Regeringen vill avskaffa Bostadsdomstolen och lägga över verksamheten på Svea hovrätt. Regeringen uttalar också att det är önskvärt att alla specialdomstolar avvecklas. Vänsterpartiet konstaterar
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:219 Handikappombudsman

  Motion 1993/94:So57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:219 Handikappombudsman Vänsterpartiet tillstyrker regeringens proposition om inrättandet av Handikappombudsman. Förslaget om att inrätta en Handikappombudsman är en uppföljning från den parlamentariska handikapputredningen.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1993/94:A72 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A72 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken Det har både inom och utanför riksdagen under senare tid understrukits vikten av att riksdagen granskar verksamheter och följer upp sina beslut. Vänsterpartiet
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1993/94:Bo26 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo26 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. Vänsterpartiet välkomnar den utvärdering och uppföljning som nu sker av plan- och bygglagen PBLPBL har under flera år utvecklats och förändrats vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati

  Motion 1993/94:K57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati Att utveckla demokratin är en av vår tids utmaningar. Ett utvecklat folkstyre kräver att medborgarna är väl informerade, har reella möjligheter att påverka och klart ser politiska ansvarighetsförhållanden.
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:KU40
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen

  Motion 1993/94:A69 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A69 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen Regeringens proposition innebär flera förbättringar och preciseringar av gällande arbetsmiljölag och Vänsterpartiet välkomnar dessa. Vi uppskattar också att regeringen avvisar utredningens förslag
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:AU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Sammanfattning Vänsterpartiet konstaterar att regeringen dels har försvagat regionalpolitikens målsättning om regional balans och dels att det helt saknas en förnyelse i riktning mot en
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  76
  Utskottsberedning
  --------------------------------------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (76 yrkanden): 1 avslag, , 38 saknar beslutsinformation

Filter