Lars Svensk (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
ingenjör
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Trafikutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1992-10-19 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04
Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04

EG-delegationen

Suppleant
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppl i Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94 och EES-utskottet 91/92-92/93. Led av Trafikutskottet 91/92-93/94. Suppl i EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94.

Bostadsort

Söderfors

Utbildning

Yrkesskola till 64. Ingenjörsexamen (maskin) 68. Processforskningsingenjör vid Stora Kopparberg 68-75, kundtjänstingenjör 75-80, teknisk marknadschef vid Speedsteel 80-84, produktchef vid Erasteel 84-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande i Söderfors baptistförsamling 81-. - Ledamot av styrelsen för Nordupplands avdelning av Kristen demokratisk samling/Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna (KDS/KD), vice ordförande 82-, och Uppsala läns KDS/KD-distrikt, ordförande 92-. Ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse 96-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning 92-. - Led av utredningen ang en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen 92 och kommittén om färjetrafiken till och från Gotland 93-94, ordf 93-94.

Kommunala uppdrag

Led av Tierps kommunfullmäktige 87-. Led av valberedningen 92-. - Led av Söderfors kyrkofullmäktige 70-76. Led av kulturnämnden 70-76.

Föräldrar

Industriarbetaren Per Daniel Svensk och Annie Elisabet Stridh

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

  Motion 1993/94:T53 av Rolf Clarkson m.fl. (m, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:T53 av Rolf Clarkson m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Inledning Regeringens förslag om förändringar av formerna för fordonskontrollen är i praktiskt taget alla delar bra. Regeringsförslaget är väl utformat för att tillfredsställa högt
  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Taiwans representationskontor i Stockholm

  Motion 1993/94:U640 av Rolf Clarkson m.fl. (m, c, fp, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:U640 av Rolf Clarkson m.fl. m, fp, c, kds, nyd Taiwans representationskontor i Stockholm Taiwan styres enligt demokratiskt parlamentariskt styrelseskick i enlighet med fria och hemliga val. Den ekonomiska utvecklingen är en av de snabbaste bland staterna i Fjärran Östern och medför hög
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot dopning

  Motion 1993/94:So447 av Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So447 av Lars Svensk kds Åtgärder mot dopning Dopning har under senare år fått ett allt fastare grepp om våra ungdomar. Mediciner avsedda för djur samt cancermediciner hör till de preparat som brukas i stora doser. Det anses inte ovanligt att så stora doser som hundra gånger vad som
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU19 1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Våldsinslag i TV

  Motion 1993/94:Kr225 av Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr225 av Lars Svensk kds Våldsinslag i TV Inledning TV- och telekommunikationssamhället utvecklas i allt snabbare takt. Inom telesektorn har verksamheten helt nyligen bolagiserats och ett antal nya teletjänster tillkommit. Att det är viktigt med en kontrollerad förändring har inte minst
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Österdalälven

  Motion 1993/94:Bo526 av Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo526 av Lars Svensk kds Österdalälven Bestämmelserna om skydd för vattendrag som är värdefulla ur bevarandesynpunkt finns i naturresurslagens, NRL, 3 kap. 6 Där anges att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras i vissa särskilt angivna
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fördelningen av länsstyrelseanslaget

  Motion 1993/94:Bo304 av Lennart Hedquist m.fl. (m, s, c, fp, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo304 av Lennart Hedquist m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd Fördelningen av länsstyrelseanslaget I en tid när det är nödvändigt att noga pröva alla offentliga utgifter måste den statliga verksamheten drivas effektivt och med en ökande produktivitet. De statliga myndigheterna måste acceptera
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:111 Med sikte på hållbar utveckling; Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling - UNCED

  Motion 1993/94:Jo21 av Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo21 av Lars Svensk kds med anledning av prop. 1993/94:111 Med sikte på hållbar utveckling Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling UNCED Inledning Flera av dagens globala miljöproblem kräver globala lösningar som bygger på avtal och juridiska förändringar. Men
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Arbetstagares kompetensutveckling

  Motion 1993/94:A228 av Rose-Marie Frebran och Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:A228 av Rose-Marie Frebran och Lars Svensk kds Arbetstagares kompetensutveckling Det behövs stora satsningar på kompetensutveckling i vårt land. Det är genom att höja kompetensen vi blir konkurrenskraftiga i framtiden. Vår välfärd är beroende av en hög kompetensnivå hos arbetskraften.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Uppföljning av energiöverenskommelsen

  Motion 1993/94:N423 av Dan Ericsson i Kolmården m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:N423 av Dan Ericsson i Kolmården m.fl. kds Uppföljning av energiöverenskommelsen 1991 träffades en överenskommelse mellan tre riksdagspartier om den framtida energipolitiken s, fp och cInriktningen på denna uppgörelse stämde väl överens med den uppfattning kds redovisat i sina energipolitiska
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:LU35 1993/94:NU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Vatten- och avloppssystemen

  Motion 1993/94:Jo612 av Lars Svensk och Chatrine Pålsson (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo612 av Lars Svensk och Chatrine Pålsson kds Vatten- och avloppssystemen Inledning I och med industrialiseringen och då tätorterna växte ut under 1800- och 1900-talen ökade vattenförbrukningen. På grund härav och på grund av sjukdomsutbrott via förorenat vatten ställdes krav på bättre
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kompetensutveckling för företagare

  Motion 1993/94:N226 av Håkan Holmberg (fp) och Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:N226 av Håkan Holmberg och Lars Svensk fp,kds Kompetensutveckling för företagare Det är väl känt att personer som äger och driver mindre företag ofta saknar företagarutbildning. I Uppsala län har länsstyrelsen studerat förhållandena i Norduppland och resultatet är i allt väsentligt detsamma
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor

  Motion 1993/94:K27 av Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:K27 av Lars Svensk kds med anledning av prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor Inledning Förslaget till grundlagsreform föreslår i 2 kap. 18 en närmare precisering av det egendomsskydd som Europakonventionen anger. Förutom ett skydd mot
  Inlämnad
  1994-01-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m.

  Motion 1993/94:Sf7 av Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf7 av Lars Svensk kds med anledning av prop. 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m. Kriget i Bosnien-Hercegovina och den allvarligare konflikten i resten av f.d. Jugoslavien har lett till en mycket svår flyktingsituation. Totalt finns i f.d. Jugoslavien
  Inlämnad
  1993-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald

  Motion 1993/94:Jo10 av Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo10 av Lars Svensk kds med anledning av prop. 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald Inledning Den biologiska mångfalden, den totala variationen av liv på jorden, är ofattbart komplex och ovärderlig. Antalet kända arter utgör troligtvis endast en bråkdel av det verkliga antalet.
  Inlämnad
  1993-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag

  Motion 1992/93:So49 av Ingrid Näslund m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:So49 av Ingrid Näslund m.fl. kds med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag Den proposition med förslag till ny tobakslag som nu ligger på riksdagens bord innebär inga större förändringar i praktiken. Den lagfäster det som redan blivit praxis inom sjukvård, skola och vissa miljöer,
  Inlämnad
  1993-04-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:172 Anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m.

  Motion 1992/93:Bo39 av Lars Svensk och Åke Carnerö (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo39 av Lars Svensk och Åke Carnerö kds med anledning av prop. 1992/93:172 Anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m. Med anledning av beredningen av förslagen om Boverkets arbetsuppgifter och verksamhet har chefen för Kulturdepartementet
  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Pris på transportarbetet vid offentlig upphandling

  Motion 1992/93:U507 av Lars Svensk (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:U507 av Lars Svensk kds Pris på transportarbetet vid offentlig upphandling I och med godkännandet av EES-avtalet förpliktar sig Sverige och övriga EFTA-länder att följa EG:s regler vad gäller offentlig upphandling. Enligt EES-propositionen EU 1/9.2 Offentlig upphandlinggäller principen
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Taiwans representationskontor i Stockholm m.m.

  Motion 1992/93:U308 av Rolf Clarkson m.fl. (m, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:U308 av Rolf Clarkson m.fl. m, fp, c, kds Taiwans representationskontor i Stockholm m.m. Särskilt under senare år har utvecklingen i Taiwan gått mot ökad respekt för mänskliga rättigheter, vidgad personlig frihet och allt mera demokrati i styrelseskicket. Härtill kommer att den snabba ekonomiska
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Den svenska biståndspolitiken

  Motion 1992/93:U282 av Lars Svensk och Märtha Gårdestig (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:U282 av Lars Svensk och Märtha Gårdestig kds Den svenska biståndspolitiken Sverige har sedan länge bedrivit en biståndspolitik, som syftar till att hjälpa de fattigaste länderna i världen. De länder som valts ut som programländer har ofta varit ungaländer som sökt bygga upp sina nationer
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:NU23 1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Rättsmedicinska institutet i Uppsala

  Motion 1992/93:So482 av Håkan Holmberg m.fl. (fp, s, c, kds, m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So482 av Håkan Holmberg m.fl. fp, s, m, c, kds Rättsmedicinska institutet i Uppsala I budgetpropositionen föreslås att Rättsmedicinalverkets Rättsmedicinska institut i Uppsala skall avvecklas senast den 1 januari 1994. Det Rättsmedicinska institutet i Uppsala erhöll för något år sedan
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter