Kerstin-Maria Stalin (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
leg. psykolog, lågstadielärare
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2004-08-16 – 2004-11-14
Ordinarie
1998-10-05 – 2004-08-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2004-11-14
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-11-14

Utbildningsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2004-11-14
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2001-11-02 – 2002-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning

  Motion 2003/04:So38 av Lotta N Hedström och Kerstin-Maria Stalin (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So38 av Lotta N Hedström och Kerstin-Maria Stalin mp med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till de ändringar i transplantationslagen som Kommittén om genetisk integritet föreslår
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor

  Motion 2003/04:So35 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So35 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att för att genomföra handlingsplanen krävs ekonomiska resurser. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU25 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003

  Motion 2003/04:Fi49 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi49 av Mona Jönsson m.fl. mp med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en kompletterande skrivelse om hur AP-fonderna tolkar och lever upp till kravet på miljö-
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: rättvist stödsystem för glutenintoleranta

  rättvist stödsystem för glutenintoleranta

  Interpellation 2003/04:532 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

  den 19 maj Interpellation 2003/04:532 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om rättvist stödsystem för glutenintoleranta Utredningarna om ersättning till personer med glutenintolerans har avlöst varandra sedan 1990 och ännu har inget beslut fattats. Det här är en stor folksjukdom som påverkar
  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: patienträttigheter vad gäller läkemedel

  patienträttigheter vad gäller läkemedel

  Interpellation 2003/04:550 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:550 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om patienträttigheter vad gäller läkemedel Läkemedelsföretagens påverkan på läkarkåren har diskuterats i medierna den senaste tiden. Det är en diskussion som återkommer med olika förtecken och handlar om i vilken utsträckning
  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:143 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004

  Motion 2003/04:Fi39 av Kerstin-Maria Stalin och Gustav Fridolin (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi39 av Kerstin-Maria Stalin och Gustav Fridolin mp med anledning av skr. 2003/04:143 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statsbudgeten
  Inlämnad
  2004-05-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utveckling av den nationella strategin för attförverkliga FN:s konvention om barnets rättighetersamt andra barnfrågor

  Utveckling av den nationella strategin för attförverkliga FN:s konvention om barnets rättighetersamt andra barnfrågor

  Betänkande 2003/04:SOU9

  Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den tänker fortsätta arbeta för att Sverige ska leva upp till FN:s konvention om barnens rättigheter. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.
  Behandlade dokument
  82
  Förslagspunkter
  45
  Reservationer
  48 
  Anföranden och repliker
  44, 133 minuter
  Justering
  2004-04-20
  Debatt
  2004-05-13
  Beslut
  2004-05-13
 • med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 2003/04:So24 av Kerstin-Maria Stalin och Mona Jönsson (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So24 av Kerstin-Maria Stalin och Mona Jönsson mp med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att adoptivföräldrar skall vara skyldiga att informera barnet om att det är adopterat. Riksdagen beslutar att socialnämnden
  Inlämnad
  2004-05-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande  av  EG-direktivet  om  kliniskaprövningar  av  humanläkemedel   samt  andraläkemedelsfrågor

  Genomförande av EG-direktivet om kliniskaprövningar av humanläkemedel samt andraläkemedelsfrågor

  Betänkande 2003/04:SOU7

  Läkemedelslagens regler om klinisk prövning av läkemedel på människor ändras. Ändringarna handlar i huvudsak om utökade krav på information om och samtycke till kliniska läkemedelsprövningar samt begränsningar av när sådana prövningar får utföras på underåriga och icke beslutskompetenta vuxna.
  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  21, 1 minuter
  Justering
  2004-03-09
  Debatt
  2004-03-31
  Beslut
  2004-04-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny smittskyddslag m.m.

  Ny smittskyddslag m.m.

  Betänkande 2003/04:SOU6

  Sverige får från och med den 1 juli 2004 en ny smittskyddslag. Lagen ska skapa en bättre balans mellan befolkningens behov av skydd mot smittsamma sjukdomar och den smittade personens integritet och säkerhet. Den nya lagen ska tydligare vara fokuserad på smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor.
  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  30
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  57, 1 minuter
  Justering
  2004-03-16
  Debatt
  2004-03-31
  Beslut
  2004-03-31
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf41 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf41 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m.

  Motion 2003/04:Sf29 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf29 av Mona Jönsson m.fl. mp med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Anvisningar om verkställighet 3 5 Transportörsansvar 4 6 Sanktioner
  Inlämnad
  2004-02-06
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

  Motion 2003/04:Sf27 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf27 av Mona Jönsson m.fl. mp med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Verkställighetshinder och ny ansökan 2 5 Problem med nuvarande ordning 3
  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2003/04:53 Resultat och kostnader i asylprocessen

  Motion 2003/04:Sf20 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf20 av Mona Jönsson m.fl. mp med anledning av skr. 2003/04:53 Resultat och kostnader i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en bortre tidsgräns vad gäller förvarstagande. Motivering Skrivelsen
  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg

  Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg

  Betänkande 2003/04:SOU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2004. Totalt fördelas 37,7 miljarder kronor. Riksdagen gav också regeringen två uppdrag: Regeringen bör bedöma verksamheten vid Rett Center och återkomma till riksdagen med förslag på hur den kan finansieras
  Behandlade dokument
  136
  Förslagspunkter
  34
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  83, 1 minuter
  Justering
  2003-11-25
  Debatt
  2003-12-04
  Beslut
  2003-12-04
 • barnkonventionen och myndigheter

  Interpellation 2003/04:66 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

  den 31 oktober Interpellation 2003/04:66 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Berit Andnor om barnkonventionen och myndigheter I mars 1999 fattades det beslut om en nationell strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. Utgångspunkt för strategin var att barnkonventionens anda och intentioner
  Inlämnad
  2003-10-31
  Besvarare
  Berit Andnor (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m.

  Motion 2003/04:So6 av Kerstin-Maria Stalin (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So6 av Kerstin-Maria Stalin mp med anledning av prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förutsättningar för isolering. Riksdagen beslutar om att isolering får pågå i högst två på varandra
  Inlämnad
  2003-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Kortare handläggningstider för asylsökande

  Motion 2003/04:Sf314 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, kd, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf314 av Solveig Hellquist m.fl. fp, kd, mp Kortare handläggningstider för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en tidsfrist på 3 månader i utlänningslagen för ensamkommande barn under 18 år som söker asyl
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Sockerhalt i livsmedel

  Motion 2003/04:MJ425 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ425 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp Sockerhalt i livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till nödvändiga åtgärder för att procentuell tillsats av socker skall framgå på livsmedel, på liknande sätt som när det gäller procentuell fetthalt.
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Psykvården

  Motion 2003/04:So574 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So574 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp Psykvården Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 4 Förebyggande arbetssätt 5 Barn- och ungdoms psykiatri 5 Bemötande mötet med psykiatrin 6 Psykoterapi 6 Mötet med den slutna psykiatrin kan bli en
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2003/04:AU4 2003/04:SoU1 2003/04:SoU2 2004/05:AU2
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Filter