Kent Lundgren (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
systemanalytiker
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1990-04-19

Lagutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1990-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Suppleant i Lagutskottet 88/89-89/90. Ledamot av Justititieutskottet 88/89-89/90.

Bostadsort

Skärhamn

Utbildning

Realexamen 54. Bankbud hos Nyman & Shultz resebyrå 54-55. Inköpskontorist, leveransbevakare och inköpare vid Götaverken 55-66. Inköpsledarutbildning 62-63. Inköpschef hos Götaverken Stålbyggen 66-69. Resemontör 70-71. Anställd vid Volvo personvagnar 71-86 och systemanalytiker hos Volvo Data AB 86-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för en ungdomsgård på Tjörn, ordförande 79-86. - Ledamot av styrelsen för Svenska Industritjänstemannaförbundets klubb vid Götaverken 59-66. - Ledamot av styrelsen för Tjörns avdelning av Miljöpartiet de gröna (mp), ordförande 84-87. Kongressombud för Bohusläns mp-distrikt 84-85. Ledamot av Miljöpartiet de Grönas förvaltningsutskott 86-88.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tjörns kommunfullmäktige 89-91.

Föräldrar

Elektrikern Axel Helmer Lundgren och affärsbiträdet Alice Frideborg Kristina Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Denna proposition är ytterligare ett exempel på att regeringen föreställer sig att all finansiell företagsamhet skall ske i aktiebolagsform. Miljöpartiets grundinställning är att näringsverksamhet

  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Bakgrund Det finns i dag bland vardagsmänniskor ett stigande intresse för livsmedel, som är producerat utan jordbruksgifter

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo65 av Lisbet Calner m.fl. (s, c, m, fp, mp, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo65 av Lisbet Calner m.fl. s, m, fp, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Resurserna för arbetet med hotade arter förstärks med fyra milj.kr. enligt förslag i propositionen En god livsmiljö. Det gläder oss som vid flera tillfällen motionerat om stöd till Nordens

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo117 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo117 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Göteborgsregionens miljöproblem 1. Göteborgs problem Luften i Göteborg är eländig. Man räknar med en 5- procentig tillväxt av biltrafiken per år och då kommer utsläppen att öka trots införande av katalysatorer.

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo37 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo37 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo117 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag på förändringar i aktuell lagstiftning så att miljökonsekvensbeskrivningar blir

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T81 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T81 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo117 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en aktiv samhällsplanering

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU24 1990/91:TU34 1991/92:TU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T51 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T51 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Trafiken i Göteborgsområdet Bakgrund Västsverige är hotat. Det övergödande nedfallet av kväve är omkring 20 kg/hektar och år, d.v.s. ständigt större än de 5-10 kg som normala västsvenska marker

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU30
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:74 Ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)

  Motion 1990/91:L16 av Elisabet Franzén m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:L16 av Elisabet Franzén m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:74 Ändring i växtförädlarrättslagen 1971:392 Med stöd av växtförädlarrättslagen och växtförädlarrättskungörelsen kan den som har framställt en ny växtsort genom registrering få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja sorten under

  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Linets utvecklingsmöjligheter

  Motion 1990/91:N303 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N303 av Inger Schörling m.fl. mp Linets utvecklingsmöjligheter Linet är en gammal kulturväxt som i Sverige haft stor betydelse genom århundraden. Traditionellt har linet använts för textila ändamål, till bruksvaror som kläder och sänglinne och till konst- och hantverksföremål. Linplantan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stimulans av miljöteknisk utveckling

  Motion 1990/91:N286 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N286 av Gösta Lyngå m.fl. mp Stimulans av miljöteknisk utveckling Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A448 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts angående stimulans av miljöteknisk utveckling vid forskarbyn

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunarrest

  Motion 1990/91:Ju643 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju643 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp Kommunarrest Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:U655 hemställs att riksdagen hos regeringen begär en slutlig lösning av den svenska kommunarresten. Stockholm den 24 januari 1991 Ragnhild Pohanka mp Inger Schörling mp Lars Norberg mp Eva Goe s mp Kent Lundgren mp Anna Horn af Rantzien mp

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Alternativ finansiering av sjukvården

  Motion 1990/91:Sf326 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf326 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp Alternativ finansiering av sjukvården Det är hög tid att starta en allmän diskussion om en alternativ finansiering av sjukvården. Det går inte att komma ifrån att sjukvården behöver ett ekonomiskt tillskott för att klara sina åtaganden och för att inom

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU17 1991/92:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Försäkringsskyddet vid arbete utomlands

  Motion 1990/91:Sf301 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf301 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp Försäkringsskyddet vid arbete utomlands De sociala förmånerna vid arbete och/eller vistelse i annat land är mycket skiftande från individ till individ och från land till land. Om en arbetstagare sänds till ett annat land av en statlig arbetsgivare anses

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vattendomstolarnas sammansättning

  Motion 1990/91:Jo908 av Eva Goës m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo908 av Eva Goe s m.fl. mp Vattendomstolarnas sammansättning Den som följt Ammeråns historia vet att här har rått delade meningar mellan befolkningen-kommunen-länet-alla naturvårdsinstanser å ena sidan samt kraftbolaget-vattendomstolen å andra sidan. Kampen från ortsbefolkningen mot överledning

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäkring mot rovdjursskador

  Motion 1990/91:Jo907 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo907 av Gösta Lyngå m.fl. mp Försäkring mot rovdjursskador Bakgrund Rovdjursstammen i Sverige är kraftigt decimerad. Sverige har stora nationalparker och naturområden, men när det gäller faunan har en utveckling skett som särskilt missgynnat de större rovdjuren. Detta har skett trots

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förpackningar

  Motion 1990/91:Jo809 av Elisabet Franzén m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo809 av Elisabet Franzén m.fl. mp Förpackningar Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:L735 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att varuförpackningarna bör reduceras. Stockholm den 25 januari 1991 Elisabet

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokal och regional bensinskatt

  Motion 1990/91:Sk652 av Roy Ottosson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk652 av Roy Ottosson m.fl. mp Lokal och regional bensinskatt Biltrafiken orsakar olika problem och olika mycket problem i olika delar av landet. I vissa storstäder är biltrafiken så intensiv att företag och enskilda gör stora förluster enbart på grund av dålig framkomlighet. På sådana

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöavgifter m.m. på flygtrafik

  Motion 1990/91:Sk629 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk629 av Inger Schörling m.fl. mp Miljöavgifter m.m. på flygtrafik Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T701 hemställs att riksdagen beslutar vad i motionen anförts om införande av miljöavgifter, miljöskatter och energiskatter på flygtrafik. Stockholm den

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöanpassat skattesystem, m.m.

  Motion 1990/91:Sk626 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk626 av Inger Schörling m.fl. mp Miljöanpassat skattesystem, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T207 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att införa ett miljöanpassat skattesystem för

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En humanare kriminalvård

  Motion 1990/91:Ju510 av Kent Lundgren m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju510 av Kent Lundgren m.fl. mp En humanare kriminalvård Efter en omsorgsfull och genomgripande utredning, som varade från 1960-talets mitt och fram till 1970-talets början, gällande målsättningen för svensk kriminalvård, så skapades en kriminalvårdsreform som i klartext innebär att samhället

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter