Kent Carlsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
informatör
Född år
1962
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1993-10-05 – 1993-10-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1993-10-04

Riksdagsledamot

Ersättare
1989-10-02 – 1990-06-30
Ersättare
1989-01-10 – 1989-01-29

Justitieutskottet

Ledamot
1992-05-22 – 1993-10-30
Suppleant
1991-10-07 – 1992-05-21
Suppleant
1989-10-03 – 1990-06-30

Socialutskottet

Suppleant
1989-01-17 – 1989-01-30

Trafikutskottet

Suppleant
1989-01-17 – 1989-01-30

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1990-06-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1993-10-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1989-90. Rdl 1991- Suppl i Socialutskottet 88/89, Trafikutskottet 88/89, Justitieutskottet 89/90 och 91/92, Socialförsäkringsutskottet 89/90 och Jordbruksutskottet 91/92-93/94. Led av Justitieutskottet 92/93-93/94.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Vaktmästare 78-81. Gymnasieexamen 81. Ombudsman vid Hyresgästföreningen i Stockholms län 81-83. Informatör vid Stockholms avdelning av Hyresgästernas Sparkasse- och Byuggnadsföreningars Riksförbund 83-85, fastighetsförvaltare 85-86, informationschef 86-89. Politiskt sakkunnig i bostadsdepartementet 90-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, 1:e vice ordf 84-87, ordf 87-89, fritidsföreningen Nobba brass och nubbe, ordf 90-93, och Svensk-palestinska vänskapsförbundet, sekreterare 92-93. - Led av styrelsen för avdelning av Arbetarnas Riksförbund (ABF) i Stockholm 78-80 och ABF Stockholm 92-93. - Ungdomsombud i Svenska industritjänstemannaförbundet 84-85. - Led av styrelsen för Stockholms distrikt av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 82-89, ordf 83-89, Stockholms arbetarekommun 83-93 och SSU 84-90.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av nämnden mot etnisk diskriminering 92-93. - Led av ungdomsbrottskommittén 90-93.

Kommunala uppdrag

Led av Stockholms kommunfullmäktige 87-88. Led av miljö- och hälsoskyddsnämnden 89-91.

Föräldrar

Trädgårdsarbetaren Royne Eugén Carlsson och sjukvårdsbiträdet Helga Birgitta Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:216 Prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål

  Motion 1992/93:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:216 Prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål Prövningstillstånd I propositionen föreslås bl.a. att införa prövningstillstånd i brottmål. Därmed följer regeringen Domstolsutredningen, vars majoritet

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JuU34
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:213 Delegering av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol

  Motion 1992/93:Ju27 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju27 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:213 Delegering av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol Frågan om renodling av domarrollen har diskuterats under lång tid. Syftet med en sådan renodling är att koncentrera domarnas arbete på sådana arbetsuppgifter

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt

  Motion 1992/93:Ju24 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju24 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt Med tvättning av pengar menas åtgärder som syftar till att dölja eller omsätta bytet från brottslig verksamhet. Tvättning av pengar har under senare år blivit ett allt större, i hög grad internationellt

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:JuU37
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:215 Försäkringsöverdomstolen

  Motion 1992/93:Ju20 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju20 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:215 Försäkringsöverdomstolen I propositionen föreslås bl.a. att Försäkringsöverdomstolen läggs ned och att Regeringsrätten skall bli högsta instans i socialförsäkringsmål m.m. Den nya instansordningen avses träda i kraft

  Inlämnad
  1993-03-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

  Motion 1992/93:T76 av Lena Klevenås m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T76 av Lena Klevenås m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Transportsystem för Norrland När det gäller att förbättra Norrlands landförbindelser med södra Sverige genom Västernorrlands län har tre olika möjligheter utkristalliserats: att

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:174 Administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m.

  Motion 1992/93:Bo45 av Kent Carlsson m.fl. (s, v, nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo45 av Kent Carlsson m.fl. s, nyd, v med anledning av prop. 1992/93:174 Administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m. Under flera års tid har riksdagen debatterat de nu gällande reglerna för bostadsbidrag. En av dessa debattpunkter har varit kretsen av bidragsberättigade dvs.

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m.

  Motion 1992/93:So43 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:So43 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m. Primärvården har en viktig roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Den skall tillgodose patienternas rättmätiga krav på fungerande primärvård, präglas av hög kvalitet, ha hög kompetens och utgå från en helhetssyn

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kårobligatoriet

  Motion 1992/93:Ub649 av Martin Nilsson och Kent Carlsson (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub649 av Martin Nilsson och Kent Carlsson s Kårobligatoriet Dagens system med kårobligatorium, dvs. tvångsanslutning till studenternas egen intresse- och fackorganisation och därtill hörande avgifter, är ett brott mot föreningsfriheten och bör därmed avskaffas. Samtliga partier inom Sveriges

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Eritrea

  Motion 1992/93:U216 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:U216 av Eva Johansson m.fl. s Eritrea Av budgetpropositionen framgår det att biståndet till Eritrea också under 1993/94 inskränks till det som kan gå via internationella och svenska enskilda organisationer. Det hjälparbete som organiseras via dessa organisationer är av stor vikt för befolkningen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Partnerskap för homosexuella

  Motion 1992/93:L421 av Kent Carlsson m.fl. (s, v, -, nyd, c, fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:L421 av Kent Carlsson m.fl. s, fp, c, nyd, v, Partnerskap för homosexuella Skäl för partnerskap En av de allra viktigaste frågorna för homosexuella, för att bli likställda med den heterosexuella majoriteten, är kravet om möjlighet att lagreglera sin samlevnad partnerskap. Man menar att

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:LU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tredje spåret i tunnel

  Motion 1992/93:T536 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T536 av Oskar Lindkvist m.fl. s Tredje spåret i tunnel Stockholms kommunikationsmässiga getingmidjaöver vattnen mellan Södermalm och city är åter under diskussion. Helt klart är att spårkapaciteten för lokaltåg, fjärrtåg och godståg över detta snitt är alldeles för dålig. De två befintliga

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan

  Motion 1992/93:Ub522 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub522 av Margareta Winberg m.fl. s Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan I dagens extremt kommersialiserade och massmedieorienterade samhälle där ytliga eller destruktiva bilder av kärlekoch sexualitet sköljer över ungdomar, behövs en kärlekens motståndsrörelse, där man åtminstone

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Socialbidrag

  Motion 1992/93:So299 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:So299 av Martin Nilsson m.fl. s Socialbidrag Under det gångna året av lågkonjunktur har det blivit alltmer nödvändigt att göra olika neddragningar och besparingar inom den kommunala sektorn. Detta har flera olika orsaker. En är lågkonjunkturen, med allt vad det innebär i form av både

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Studiestödet

  Motion 1992/93:Sf513 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf513 av Martin Nilsson m.fl. s Studiestödet Utbildning är ett av samhällets främsta medel att främja välstånd och välfärd. Det gäller att ge ungdomarna en internationellt sett konkurrenskraftig utbildning samt att ge vuxna chansen till återkommande utbildning, så att vi tar vara på

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flexiblare regler för studielån och studiebidrag

  Motion 1992/93:Sf503 av Sylvia Lindgren och Kent Carlsson (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf503 av Sylvia Lindgren och Kent Carlsson s Flexiblare regler för studielån och studiebidrag I dag går det inte att få studielån för uppehälle och/eller för eventuell terminsavgift om den sökande inte har fyllt 20 år. Detta gäller för all utbildning som är att betrakta som gymnasial.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillfällig föräldrapenning

  Motion 1992/93:Sf281 av Kent Carlsson m.fl. (s, v, c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf281 av Kent Carlsson m.fl. s, c, v Tillfällig föräldrapenning När ett barn blir sjukt och en förälder måste stanna hemma utgår tillfällig föräldrapenning. Hos ett heterosexuellt par kan bägge de biologiska föräldrarna erhålla den tillfälliga föräldrapenningen beroende på vem som väljer

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Psykoterapi

  Motion 1992/93:Sf267 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf267 av Oskar Lindkvist m.fl. s Psykoterapi De som idag behöver psykoterapeutisk hjälp, i form av samtal med utbildad psykoterapeut/psykoanalytiker, tvingas oftast själv betala för denna behandling. Möjligheterna att via den traditionella hälso- och sjukvården kunna få behandlingen betald

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
 • Tjänstebilar

  Motion 1992/93:Sk376 av Ulrica Messing m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk376 av Ulrica Messing m.fl. s Tjänstebilar Inom allt fler yrkesgrupper utgår olika förmåner som en form av bonus till det arbete som man har, ibland för att underlätta själva arbetet och ibland för att uppmuntra de anställda eller kanske både och. De senaste årens rapporter om försäljningen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Avveckling av Bromma flygplats

  Motion 1992/93:T711 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T711 av Oskar Lindkvist m.fl. s Avveckling av Bromma flygplats Staten har sedan 1946 ett 50-årigt avtal med Stockholms kommun som ger staten rätt att på kommunens mark i Bromma bedriva flygverksamhet. Avtalet löper ut 1996. Bromma var vid sin tillkomst Stockholms flygplats för inrikes

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen för byggnadsarbetarna i Stockholms län

  Motion 1992/93:Bo218 av Lars Ulander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo218 av Lars Ulander m.fl. s Sysselsättningen för byggnadsarbetarna i Stockholms län I december 1992 var 3 291 byggnadsarbetare i Stockholms län arbetslösa. Det var en fördubbling av arbetslösheten på ett år. Utvecklingen är likartad i hela landet och för närvarande är mer än 30 000

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter