Jan Jennehag (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
sekreterare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1986-10-06 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-04
Suppleant
1992-11-02 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1989-10-03
Ledamot
1986-10-06 – 1988-10-01

Försvarsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
1996-10-21 – 1996-11-20
Deputerad
1995-10-25 – 1995-12-06

Valberedningen

Ledamot
1994-10-02 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1986- Suppleant i Trafikutskottet 86/87-87/88, Jordbruksutskottet 88/89 och 92/93- samt Försvarsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 86/87-87/88, Försvarsutskottet 88/89-90/91 och 94/95-, Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 94/95- och Valberedningen 94/95-. - Kvittningsman 91/92-.

Bostadsort

Söråker

Utbildning

Filosofie politices magister vid Uppsala universitet 68. Skyddsassistent. Statens skyddskonsulent i Linköping 68. 1:e assistent vid länsarbetsnämnden i Linköping 69-70. Personalassistent i Sundsvalls kommun 70-76. Sekreterare i Svenska Kommunförbundet 76-85. Projektsekreterare i Timrå kommun 86. Kommunalråd i Timrå 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timrå VPK-avdelning, ordförande 85-88, och Västernorrlands läns VPK-distrikt, ordförande 83-85, samt Västernorrlands läns V-distrikt 91-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försvarets personalvårdsnämnd/nämnden för personalvård för totalförsvarsliktiga 89- och militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av stat-kommunberedningen (parlamentarikergruppen) 86-90 och 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-91, beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, pliktutredningen 91-92, omställningskommisionen 92-94, försvarsberedningen 95-99, 1998 års Pliktutredning 98-99,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Timrå kommunfullmäktige 80-94 och 98-. Ledamot av valberedningen 79-91, kommunstyrelsen 99-, ordförande 01-. Revisor 92-94.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:175 Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

  Motion 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp, v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp, v med anledning av prop. 1997/98:175 Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor truppminor samt om deras förstöring Motion till riksdagen 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  1997/98:UU25
 • med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta Nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

  Motion 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. (v, mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. v, mp med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta Nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Motion till riksdagen 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. v, mp med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tilltr�de till
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  1997/98:UU25
 • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

  Motion 1997/98:Fö12 av Jan Jennehag m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö12 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. Regeringen menar att extraordinära åtgärder fordras för att bringa ordning i Försvarsmaktens ekonomi och planering. Vänsterpartiet har ingen annan mening i den saken. Riksdagen
  Inlämnad
  1998-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund

  Motion 1997/98:K47 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:K47 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Kyrkans skiljande från staten har varit ett gammalt krav såväl inom arbetarrörelsen som liberala kretsar inom borgerligheten. Man har sett och ser
  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K39 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:K39 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst I proposition 1997/98:136 presenterar regeringen sin syn på de riktlinjer efter vilka den anser att den statliga förvaltningen skall utvecklas. Regeringens allmänna mål härvidlag att
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997

  Motion 1997/98:U51 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U51 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997 1 Inledning Regeringens skrivelse handlar om nordiskt samarbete under 1997. I föreliggande motion tar vi dock bara upp några saker vi tycker är särskilt viktiga att tänka på för Sveriges del
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:UU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001

  Motion 1997/98:U41 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U41 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001 1 Inledning Regeringen presenterar i denna proposition en strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UU12 1997/98:UU20
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:74 Europa-Medelhavsinterimsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza

  Motion 1997/98:U22 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U22 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:74 Europa-Medelhavsinterimsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen PLO för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza 1 Tidigare handelsavtal med Israel I skrivelse 1997/98:74 Europa-Medelhavsinterimsavtalet
  Inlämnad
  1998-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden - grundlagsfrågor

  Motion 1997/98:K25 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:K25 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden grundlagsfrågor I propositionen föreslås att regeringsformen ändras så att särskilda regler för Svenska kyrkan och andra trossamfund skall kunna stiftas i vanlig lag. Det är ett väl avvägt förslag att
  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen

  Motion 1997/98:U13 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U13 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av förs. 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen Lång tid har förflutit sedan riksdagsrevisorernas senast genomförde en granskning av utrikesförvaltningen hela 20 år. Det var sålunda på tiden att en granskning blev
  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tusenårsskiftet

  Motion 1997/98:Kr262 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr262 av Eva Zetterberg m.fl. v Tusenårsskiftet Vi står snart inför tusenårsskiftet. Många röster höjs för att detta måste firas på alla tänkbara sätt. Runt om i världen finns en långtgående planering för hur det kan ske. För att nämna ett exempel i Europa: England, där det finns en omfattande
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Säkerhet i Norden och dess närområde

  Motion 1997/98:U411 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U411 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v Säkerhet i Norden och dess närområde 1 Inledning Nordiskt samarbete är av gammalt datum, långt äldre än Nordiska rådet som grundades 1952. Det nordiska samarbetet grundar sig på gemensamma kulturella och politiska värden. De enskilda ländernas identitet
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:UU16 1997/98:UU18 1997/98:UU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • U-ländernas skuldfrågor

  Motion 1997/98:U217 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U217 av Eva Zetterberg m.fl. v U-ländernas skuldfrågor 1 Lån på den rika världens villkor De fattigaste länderna i världen har under decennier fått lån från Världsbanken och andra internationella banker på den rika världens villkor. Lånen har gått till att finansiera projekt som av långivarna
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Samarbetet i Barentsregionen

  Motion 1997/98:U803 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U803 av Bengt Hurtig m.fl. v Samarbetet i Barentsregionen Motion till riksdagen 1997/98:U803 av Bengt Hurtig m.fl. v Samarbetet i Barentsregionen Samarbetet i Barentsregionen Under mer n tusen r har det f�rekommit kontakter och handel mellan m�nniskorna som bebott den region som i
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UU2 1997/98:UU20
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Blockaden mot Kuba

  Motion 1997/98:U636 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U636 av Eva Zetterberg m.fl. v Blockaden mot Kuba Motion till riksdagen 1997/98:U636 av Eva Zetterberg m.fl. v Blockaden mot Kuba Blockaden Kuba r ett land som sedan 35 r r utsatt f�r krigf�ring fr�n stormakten USA. Den amerikanska blockaden mot Kuba har under alla r varit mycket negativ
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:UU17 1997/98:UU2 1997/98:UU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Konflikten Israel - Palestina

  Motion 1997/98:U622 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U622 av Eva Zetterberg m.fl. v Konflikten Israel Palestina Motion till riksdagen 1997/98:U622 av Eva Zetterberg m.fl. v Konflikten Israel-Palestina Konflikten Israel-Palestina hur kommer freden n�rmare M�nga vill h�vda att konflikten Israel-Palestina r oerh�rt komplicerad. N�r man ser
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:UU17 1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Våldet i Algeriet

  Motion 1997/98:U615 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U615 av Eva Zetterberg m.fl. v Våldet i Algeriet Motion till riksdagen 1997/98:U615 av Eva Zetterberg m.fl. v V�ldet i Algeriet Vem st�r bakom v�ldet Den algeriska regimen har all politisk makt i sina h�nder. Likafullt f�r vi g�ng p�g�ng rapporter om omfattande illd�d beg�ngna mot en
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:UU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Inlandsbanan

  Motion 1997/98:T532 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:T532 av Bengt Hurtig m.fl. v Inlandsbanan Regeringens förslag när det gäller Inlandsbanan bör innebära att den mångåriga osäkerheten om Inlandsbanans existens får anses bruten. I avsnitt 4. Nya villkor för Inlandsbanan under utgiftsområde 22 erkänner regeringen banans strategiska betydelse
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Riksskatteverkets regionalisering

  Motion 1997/98:Sk810 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c, v, mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk810 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c, v, mp Riksskatteverkets regionalisering I budgetpropositionen behandlas Riksskatteverkets regionalisering och regeringen föreslår vissa ändringar i förhållande till myndighetens eget förslag. Riksskatteverket har föreslagit Härnösand som
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Differentierad skatt på fordonsbränslen

  Motion 1997/98:Sk686 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk686 av Bengt Hurtig m.fl. v Differentierad skatt på fordonsbränslen De ökade skatterna på fordonsbränslen är ett betydande regionalpolitiskt problem för skogslänen och glesbygden även om skattehöjningarna är miljöpolitiskt välmotiverade. Särskilt för lågavlönade kan höjningarna vara kännbara.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter