Ingvar Svensson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Filosofie magister
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Ersättare
1991-10-04 – 1994-10-06

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1993-04-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Civilutskottet

Suppleant
2009-02-09 – 2010-10-04

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2007-03-27 – 2009-05-06
Deputerad
2003-02-18 – 2003-10-06
Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-28 – 2001-04-26

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2009-01-15
Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Valberedningen

Ledamot
1993-05-24 – 1994-10-02
Suppleant
1991-10-09 – 1993-05-23

OSSE-delegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2001-02-04

Valprövningsnämnden

Ledamot
1998-12-01 – 2002-12-09

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ledamot
2006-11-01 – 2010-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1991- Suppleant i Finansutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Konstitutionsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Valberedningen 91/92-92/93. Ledamot av Valberedningen 93/94. Ledamot av riksdagsutredningen 91-94.

Bostadsort

Vallentuna

Utbildning

Timlärare 65-70. Filosofie magister 70. Extra adjunkt 70-71. Ämneslärarexamen 72. Extra ordinarie adjunkt 72-78. Chefredaktör 79-87. Politisk sekreterare i Kristdemokratiska samhällspartiet (KDS) 85-91. Politiskt sakkunnig i civildepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns KDS-distrikt, ordförande 67-80, Älmhults KDS-avdelning 73-80, Vallentuna KDS-avdelning 86-. Ledamot av Kristen demokratisk samling/Kristedmokratiska samhällspartiets/ Kristdemokraternas partistyrelse 86-96.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 92-94, Presstödsnämnden 00-. Ledamot av styrelsen för Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, ordförande 93-02. - Ledamot av grundlagsutredningen inför EG 92-93, fri- och rättighetskommittén 92-94, kommittén om den framtida presspolitiken 93-, barnpornografiutredningen 95-97, samboendekommittén 97-99, mediegrundlagsutredningen 00-01, kommittén för debatt om Europeiska unionens utveckling och framtid inför 2004 års regeringskonferens 01-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Älmhults kommunfullmäktige 74-80. Ledamot av byggnadsnämnden 77-79. - Ledamot av Vallentuna miljö- och hälsoskyddsnämnd 83-85 och skolstyrelsen 89-91.

Föräldrar

Småföretagaren Ture Lennart Svensson och sömmerskan Greta Elisabet Svensson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: En ny radio- och tv-lag

  En ny radio- och tv-lag

  Betänkande 2009/10:KU25

  Den nuvarande radio- och tv-lagen ersätts av en ny lag med samma namn den 1 augusti 2010. Därmed genomför Sverige ett EU-direktiv om audiovisuella tjänster. Här är några av nyheterna med den nya lagen: Förenklade och tydligare reklamregler för tv. Större valfrihet för tv-företagen i placeringen av reklamavbrott

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  18, 52 minuter
  Beredning
  2010-05-18
  Justering
  2010-06-03
  Debatt
  2010-06-14
  Beslut
  2010-06-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2009/10:KU20

  Anföranden och repliker
  97, 405 minuter
  Beredning
  2009-10-15
  Justering
  2010-06-01
  Debatt
  2010-06-14
  Beslut
  2010-06-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regionalt utvecklingsansvar i vissa län

  Regionalt utvecklingsansvar i vissa län

  Betänkande 2009/10:KU37

  I över tio års tid har Skåne och Västra Götalands län haft ett annan regionalt ansvar än andra län. De har bland annat haft ansvaret för uppgifter inom ramen för tregional tillväxtpolitik och transportinfrastrukturplanering. Riksdagen har nu beslutat att verksamhet ska bli permanent. Samtidigt ska Hallands

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  34, 80 minuter
  Beredning
  2010-04-29
  Justering
  2010-05-25
  Debatt
  2010-06-03
  Beslut
  2010-06-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Uppföljning av riksrevisionsreformen

  Uppföljning av riksrevisionsreformen

  Betänkande 2009/10:KU17

  Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar den statliga verksamheten i syfte att medverka till en god resursanvändning och en effektiv förvaltning. I dag lämnar Riksrevisionen dessa granskningar till regeringen. I framtiden ska de i stället lämnas direkt till riksdagen som i sin tur

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Anföranden och repliker
  10, 55 minuter
  Beredning
  2010-04-22
  Justering
  2010-05-18
  Debatt
  2010-05-27
  Beslut
  2010-05-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sekretess i vissa anställningsärenden

  Sekretess i vissa anställningsärenden

  Betänkande 2009/10:KU15

  Den 1 april 2010 införs sekretess i ärenden om anställning av myndighetschefer vid förvaltningsmyndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Sekretessen ska gälla för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet. Detta om det inte står klart att uppgiften

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 61 minuter
  Beredning
  2010-01-19
  Justering
  2010-02-02
  Debatt
  2010-02-10
  Beslut
  2010-02-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Betänkande 2009/10:KU10

  Konstitutionsutskottet (KU) har gjort en administrativ granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling. Utskottet noterar att antalet tjänstgörande i Regeringskansliet har fortsatt att öka och att ökningen överstiger antalet tjänstgörande vid

  Anföranden och repliker
  12, 63 minuter
  Beredning
  2009-09-17
  Justering
  2009-12-15
  Debatt
  2010-01-20
  Beslut
  2010-01-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

  Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

  Betänkande 2009/10:KU14

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om tryck- och yttrandefrihet. Motionerna handlar om meddelarskydd, hets mot folkgrupp och innehållsansvar för Internetoperatörer.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 1 minuter
  Beredning
  2009-11-12
  Justering
  2009-12-01
  Debatt
  2009-12-16
  Beslut
  2009-12-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utnämningspolitiken

  Utnämningspolitiken

  Betänkande 2009/10:KU13

  Regeringen har lämnat en redogörelse för utvecklingen av utnämningspolitiken när det gäller chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen redovisar myndighetschefers anställningsvillkor och de ändringar i anställningsprocessen som genomförts. I skrivelsen aviseras även en översyn av anställningsvillkoren för myndighetscheferna och frågor som hänger ihop med dessa villkor. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 64 minuter
  Justering
  2009-11-24
  Debatt
  2009-12-16
  Beslut
  2009-12-16
 • Prestationslöner för domare

  Motion 2009/10:K341 av Ingvar Svensson (kd)

  Motion till riksdagen 2009/10:K341 av Ingvar Svensson kd Prestationslöner för domare kd650 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda gränsdragningsproblemen avseende domares löner i förhållande till kraven på domstolarnas oavhängighet. Motivering

  Inlämnad
  2009-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

  Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

  Betänkande 2008/09:KU18

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om tryck- och yttrandefrihet inklusive etermediefrågor.

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 62 minuter
  Beredning
  2009-02-12
  Justering
  2009-03-17
  Debatt
  2009-03-25
  Beslut
  2009-03-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regional demokrati

  Regional demokrati

  Betänkande 2008/09:KU16

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om bland annat regional demokrati. De flesta motioner handlar om frågor som anknyter till förslag från den så kallade Ansvarskommittén. Ansvarskommittén är en utredning som redovisade sina slutliga förslag till regeringen den 27 februari 2007. Andra motioner handlar om regionala styrelseformer och samverkan mellan regioner över nationsgränser.

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  3
  Anföranden och repliker
  8, 21 minuter
  Beredning
  2009-01-15
  Justering
  2009-01-29
  Debatt
  2009-02-11
  Beslut
  2009-02-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Betänkande 2008/09:KU10

  Konstitutionsutskottet (KU) har gjort en administrativ granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling, regeringsprotokollen och handläggningen av vissa förvaltningsärenden. KU uppmärksammar vikten av att Regeringskansliets svar till Riksrevisionen

  Anföranden och repliker
  15, 58 minuter
  Beredning
  2008-09-18
  Justering
  2008-12-11
  Debatt
  2009-01-21
  Beslut
  2009-01-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2008/09:KU9

  Riksdagen sa nej till de 54 motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden framförallt med hänvisning till Grundlagsutredningens arbete och Ansvarskommitténs förslag. Motionsförslagen handlar bland annat om minskning av antalet riksdagsledamöter, ökat personvalsinslag, förbättrad

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  7
  Anföranden och repliker
  14, 57 minuter
  Beredning
  2008-11-11
  Justering
  2008-12-02
  Debatt
  2009-01-21
  Beslut
  2009-01-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

  Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

  Betänkande 2008/09:KU1

  Riksdagen godkände regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt cirka 12,4 miljarder

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 61 minuter
  Beredning
  2008-10-21
  Justering
  2008-11-18
  Debatt
  2008-11-27
  Beslut
  2008-12-03
 • Drogtest på barn under 15 år

  Motion 2008/09:Ju380 av Ingvar Svensson (kd)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju380 av Ingvar Svensson kd Drogtest på barn under 15 år kd587 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om drogtest på barn under 15 år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2008/09:JuU19 2008/09:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Kartelleffekter på biogaspriset i Stockholmsområdet

  Motion 2008/09:N391 av Ingvar Svensson (kd)

  Motion till riksdagen 2008/09:N391 av Ingvar Svensson kd Kartelleffekter på biogaspriset i Stockholmsområdet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder mot kartelliknande effekter i Stockholmsområdet för biogaspriser.

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:NU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet

  Tryck- och yttrandefrihet

  Betänkande 2007/08:KU15

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en utvärdering av verksamheten vid Granskningsnämnden för radio och TV. Riksdagen konstaterar att nämnden har fått kritik för sina arbetsmetoder och att resultatet av granskningar har ifrågasatts. Granskningsnämnden är en statlig myndighet som granskar innehållet

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 50 minuter
  Beredning
  2008-01-31
  Justering
  2008-03-06
  Debatt
  2008-03-12
  Beslut
  2008-03-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Betänkande 2007/08:KU10

  Konstitutionsutskottet, KU, har granskat regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat regeringens protokoll och upptäckt att regeringen har kungjort lagar som gäller ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden först efter det att de trätt i kraft. Utskottet understryker att detta

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  13, 41 minuter
  Beredning
  2007-09-20
  Justering
  2007-12-13
  Debatt
  2008-01-17
  Beslut
  2008-01-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande. Vissa frågor i anslutning till flodvågskatastrofen m.m.

  Granskningsbetänkande. Vissa frågor i anslutning till flodvågskatastrofen m.m.

  Betänkande 2007/08:KU6

  Konstitutionsutskottet, KU, har granskat vissa frågor i anslutning till flodvågskatastrofen 2004 och KU:s granskning efter katastrofen. KU har behandlat fyra anmälningar från riksdagens ledamöter. Två anmälningar handlar om den förra regeringens agerande i samband med KU:s tidigare granskning. KU konstaterar

  Anföranden och repliker
  6, 40 minuter
  Beredning
  2007-09-20
  Justering
  2007-12-13
  Debatt
  2008-01-17
  Beslut
  2008-01-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillstånd för digital marksänd tv

  Tillstånd för digital marksänd tv

  Betänkande 2007/08:KU4

  Alla tillstånd för digital marksänd tv, utom för public service-företagen, ska meddelas av Radio- och TV-verket. I samband med att verket beslutar om sändningstillstånd ska programföretagen ha kommit överens om sådana former för teknisk samverkan att tillgänglighet och konkurrens främjas. Alla betal-tv-kanaler

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  26, 59 minuter
  Beredning
  2007-10-23
  Justering
  2007-11-22
  Debatt
  2007-11-28
  Beslut
  2007-11-28

Filter