Ingrid Ronne-Björkqvist (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
barnläkare
Född år
1934
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppl i Socialförsäkringsutskottet 85/86-90/91 och Socialutskottet 85/86-87/88. Led av Socialutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Anderstorp

Utbildning

Medicine licentiat vid Uppsala universitet 62. Underläkare vid Östersunds lasarett 62-66 och länssjukhuset i Jönköping tidvis 72-74. Specialistkompetens i barnaålderns invärtes sjukdomar. Barnhälsovårdsläkare i Värnamo, Gnosjö och Gislaveds kommuner 66-76. Distriktsläkare inom barnhälsovården i Gislaved 76-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Anderstorps Hem och skola, ordf 69-77, Jönköpings läns distrikt av Hem och skola 72-76 och VISIR 87-90. - Led av styrelsen för Jönköpings länsförbund av Folkpartiet 74-79 och 93-94. Led av Folkpartiets partistyrelse 84-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för socialstyrelsen 87-95. Ledamot av delegationen för hybrid-DNA-frågor 86-92. - Ledamot av företagshälsovårdsutredningen 77-83, kommittén om ideell skada 89- och kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-. Sakkunnig i organisationskommittén för bildandet av Sveriges Utbildningsradio AB 77.

Kommunala uppdrag

Led av Anderstorps kommunal/kommunfullmäktige 70-73. Led av sociala centralnämnden 70-73. - Led av Gislaveds kommunfullmäktige 77-84. - Led av Jönköpings läns landsting 79-86. Led av informationsnämnden 79-82.

Föräldrar

Folkskolläraren Anders Reinhold Ronne och barnmorskan Jenny Elisabet Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

  Motion 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Aktiv flykting- och immigrationspolitikär huvudsakligen en principproposition, och regeringen utlovar att återkomma till riksdagen med ett preciserat förslag i frågan om utlänningslagstiftningen.
  Inlämnad
  1991-06-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  1990/91:SfU17
 • med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

  Motion 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. fp med anleldning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Regeringen föreslår i propositionen bl.a. att det införs en lagfäst rätt till sjuklön för de första 14 dagarna i en sjukperiod med början den 1 januari 1992. Som ett resultat av detta föreslås att avgiften till
  Inlämnad
  1991-05-10
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi52 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi52 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition FAS 90 och ADB-stöd inom socialförsäkringen Socialförsäkringsområdet behöver ett förbättrat och moderniserat ADB-stöd, vilket
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So98 av Daniel Tarschys m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So98 av Daniel Tarschys m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Förenkla regelsystemet I sitt beslut om ändrad ansvarsfördelning inom äldreomsorgen m.m. SOU 1990/91:SoU9 s. 91 angav
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So87 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, c, s, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So87 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Under flera år har tobaksfrågorna varit under utredning. Utredningens betänkande framlades under våren 1990. En proposition skulle framläggas under våren 1991. I propositionen om
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So83 av Daniel Tarschys m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So83 av Daniel Tarschys m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Regeringen föreslår att ett folkhälsoinstitut inrättas den 1 januari 1992 med huvuduppgift att på nationell nivå driva folkhälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete av sektorsövergripande karaktär.
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m.

  Motion 1990/91:Ub179 av Daniel Tarschys m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub179 av Daniel Tarschys m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m. Skolhälsovården Svensk skolhälsovård intar en framskjuten position internationellt. Den har genomgått en positiv och dynamisk utveckling under de senaste decennierna. Under 1990-talet kommer
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:141 Rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m.

  Motion 1990/91:Sf50 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf50 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:141 Rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m. Regeringen föreslår att en speciell rehabiliteringsersättning skall införas motsvarande 100 av den sjukpenninggrundande inkomsten, samt att arbetsgivaren i första hand skall
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor

  Motion 1990/91:So68 av Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So68 av Ingrid Ronne-Björkqvist fp med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor Angående specialiteten barntandvård I propositionen föreslås att regeringen, liksom hittills, skall besluta om vilka specialiteter som skall finnas. Utredningen Specialistvården i framtidenDs 1990:48
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m.

  Motion 1990/91:Sf44 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf44 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m. Regeringen föreslår att huvudmannaskapet för administrationen av sjukresor förs över från den allmänna försäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Denna förändring föreslås
  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub153 av Lola Björkquist och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub153 av Lola Björkquist och Ingrid Ronne-Björkqvist fp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Etik- och moralfrågor i utbildningen I propositionen anger statsrådet att riksdagen genom tidigare beslut gjort det nödvändigt med en genomgripande
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub114 av Lars Ernestam m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub114 av Lars Ernestam m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Ämnet religionskunskap Vi delar den i den folkpartiet liberalernas partimotion framförda uppfattningen att proposition 1990/91:85 om gymnasieskolan bör avslås eftersom
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m.

  Motion 1990/91:So44 av Daniel Tarschys m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So44 av Daniel Tarschys m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m. Regeringen föreslår i propositionen en tillfällig omläggning av statsbidraget till missbrukar- och ungdomsvården. Enligt förslaget skall en större andel av bidraget ges
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub59 av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub59 av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist fp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I propositionen föreslår regeringen en utökning av platsantalet inom ett antal högskoleutbildningar. Motivet är, att insatserna på högskoleområdet är av grundläggande
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1990/91:Sf23 av Maria Leissner m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf23 av Maria Leissner m.fl. fp med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken Eftersom det är en skrivelse med redogörelse för den förda politiken som regeringen nu framlägger kan folkpartiet liberalerna inte här ta upp den kritik vi har på skilda punkter mot invandrar-
  Inlämnad
  1991-02-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Ett landsarkiv till Jönköping

  Motion 1990/91:Kr264 av Ingrid Ronne-Björkqvist och Carl-Johan Wilson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr264 av Ingrid Ronne-Björkqvist och Carl-Johan Wilson fp Ett landsarkiv i Jönköping I arkivutredningens betänkande Öppenhet och minne SOU 1988:11 nämns Jönköping som tänkbar ort för ett nytt landsarkiv. Utredaren anger en rad faktorer, som skall vara avgörande vid val av ny etableringsort.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ändring i brottsbalken

  Motion 1990/91:Ju633 av Ingrid Ronne-Björkqvist och Barbro Westerholm (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju633 av Ingrid Ronne-Björkqvist och Barbro Westerholm fp Ändring i brottsbalken Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sf630 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts angående en utvidgning av brottsbalkens regler
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning till alkoholists anhörig

  Motion 1990/91:Sf310 av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf310 av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist fp Ersättning till alkoholists anhörig Alkoholism är en sjukdom som drabbar samtliga familjemedlemmar på ett eller annat sätt. När en alkoholist behandlas för sitt missbruk, måste även anhöriga delta i behandlingen, om resultatet
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Information om HIV/aids inom kriminalvården

  Motion 1990/91:Ju503 av Daniel Tarschys m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju503 av Daniel Tarschys m.fl. fp Information om HIV/aids inom kriminalvården Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So420 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om information till dem som är omhändertagna i
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkrörelserna och demokratin

  Motion 1990/91:K243 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:K243 av Elver Jonsson m.fl. fp Folkrörelserna och demokratin Folkrörelser är just det ordet säger, en rörelse bland människor. Ska man beskriva en organisation blir det tyvärr ofta stelt, därför att somligt är så mycket lättare att ange i siffror och organisationstablåer. Årtal, budget,
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter