Ingrid Andersson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Titel
sjuksköterska
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
1981-11-16 – 1981-12-17
Ersättare
1980-10-19 – 1980-11-21
Ersättare
1979-10-16 – 1979-11-20

Socialutskottet

Vice ordförande
1996-07-01 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-06-30
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1980-10-06 – 1981-10-05

Trafikutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1996-04-17

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
1998-05-07 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1982- Suppleant i Finansutskottet 79/80, Skatteutskottet 79/80, Kulturutskottet 79/80 och 88/89-93/94, Socialutskottet 80/81-81/82 och 85/86-87/88, Civilutskottet 80/81-81/82, Trafikutskottet 82/83-87/88 och Justitieutskottet 94/95-97/98. Ledamot av Socialutskottet 88/89-97/98, ordförande 95/96-97/98. Suppleant i Riksbanksfullmäktige 97/98-.

Bostadsort

Bålsta

Utbildning

Realexamen 56. Sjuksköterskeexamen i Uppsala 62. Sjuksköterska vid Enköpings lasarett 63-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbunds avdelning i Uppsala 88-, Stystembolaget 95-. - Ledamot av styrelsen för Håbo arbetarkommun, ordförande 81-90, och Uppsala läns SAP-distrikt 78-, ledamot av verkställande utskottet 78-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i Enköpings tingsrätt 71-. Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Uppsala län 83-98 samt Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 84-93, vice ordförande 90-93. Ledamot av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 84-, Delegationen för hybrid-DNA-frågor 90-91, Offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 95-99. Ledamot av energisparkommittén 83, alternativmedicinkommittén 84-89, genteknikberedningen 90-92, merkostnadskommittén 90-92, alkoholpolitiska kommissionen 92-93, utredningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården 92-, 1994 års behörighetskommitté 94-96, kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, 96-99, xenotransplantationskommittén 97-99, kommittén om genetisk integritet 01-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Yttergrans kyrkofullmäktige 73-76. - Ledamot av Uppsala läns landsting 77-, ordförande 94-. Ledamot av landstingsstyrelsen 91-. Ledamot av sjukvårdsutskottet 77-82, ordförande 79-82, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 80-82. Ledamot av direktionen för Samariterhemmets sjukhus i Uppsala 79-91, ordförande 80-88, och Akademiska sjukhuset i Uppsala 86-91.

Föräldrar

Konditorn Erik Axel Carlsson och Alice Edla Viktoria Hej

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So47 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So47 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Stöd till anhöriga I propositionen föreslår regeringen att ett särskilt stimulansbidrag om 100 miljoner kronor anvisas för 1999 och tre år framåt, i syfte att stödja anhörig- och

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo18 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo18 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet Regeringen föreslår att en särskild delegation inrättas för att från den 1 juli 1998 tillfälligtvis hantera frågor

  Inlämnad
  1998-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr9 av Barbro Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr9 av Barbro Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor I propositionen förordar regeringen en ökning av stödet till bl.a. lokala och regionala teater-dans- och musikinstitutioner. Det allmänna intresset för folklig musik, dans och sång ökar. Inom samtliga

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A12 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A12 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd E4 mellan Uppsala och Mehedeby är en del av det nationella vägsystemet och av stor betydelse för förbindelserna mellan norra Sverige och UppsalaStockholms-området. Den

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationellt centrum för folkmusik

  Motion 1997/98:Kr254 av Barbro Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr254 av Barbro Andersson m.fl. s Nationellt centrum för folkmusik I en tid av ständigt ökande internationalisering är det viktigt att medvetandegöra, säkra och vidareutveckla vårt svenska kulturarv. Instrumental folkmusik, sång och dans får inte gå förlorade för kommande generationer. Det

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidrag till länsmusiken

  Motion 1997/98:Kr247 av Ingrid Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr247 av Ingrid Andersson m.fl. s Statsbidrag till länsmusiken Vi vill börja med att citera Kulturutredningens slutbetänkande angående ändrad inriktning av länsmusiken: Länsmusiken bör i större utsträckning än vad som nu är fallet utvecklas till ett samordnande, initierande och stödjande

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statens stöd till publikarbete inom kulturområdet

  Motion 1997/98:Kr242 av Tone Tingsgård m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr242 av Tone Tingsgård m.fl. s Statens stöd till publikarbete inom kulturområdet Efter ett omfattande utredningsarbete av de statliga insatserna på kulturområdets olika områden beslutade riksdagen år 1974 för första gången om mål för den statliga kulturpolitiken SOU 1974:28Ett brett reformarbete

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Polismyndigheten i Uppsala län

  Motion 1997/98:Ju208 av Barbro Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju208 av Barbro Andersson m.fl. s Polismyndigheten i Uppsala län Resurser till polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län har liksom andra polismyndigheter i landet ålagts hårda besparingskrav de senaste åren, som en del i statens budgetsanering. Dessutom har anslagen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Industrisamhällets kulturarv

  Motion 1997/98:Fi302 av Björn Kaaling m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi302 av Björn Kaaling m.fl. s Industrisamhällets kulturarv Den genomgripande omställning för samhället som industrialismens genombrott utgjorde är väl känd. Konsekvenserna för människor och miljöer av industrins strukturella omdaningar samt andra förändringar som följer av teknisk utveckling

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:6 Förskoleklass och andra skollagsfrågor

  Motion 1997/98:Ub6 av Marianne Carlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub6 av Marianne Carlström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:6 Förskoleklass och andra skollagsfrågor I propositionen läggs förslag om ändringar i timplanen när det gäller idrott och hälsa samt slöjd. Två viktiga ämnen i en tid då alltför många rör sig för litet. Rörelse och träning

  Inlämnad
  1997-10-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T12 av Barbro Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T12 av Barbro Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter E 4 mellan Uppsala och Mehedeby är en del av det nationella vägsystemet och av stor betydelse för förbindelserna mellan norra Sverige och Uppsala-Stockholmsområdet. Den nuvarande

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T19 av Barbro Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T19 av Barbro Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter En utbyggnad av hamnen i Hargshamn har sedan länge bedömts som en strategiskt viktig utvecklingsmöjlighet för Östhammars kommun och Uppsala län. Kommunen kontaktades 1987

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Aktivitetscentra för arbetssökande

  Motion 1996/97:A215 av Ingrid Andersson och Tone Tingsgård (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A215 av Ingrid Andersson och Tone Tingsgård s Stöd till aktivitetscentra för arbetssökande Aktivitetscentra för arbetssökande är en form av direkt hjälp till arbetssökande medlemmar. TCO och förbunden har varit med och startat cirka hundra aktivitetscentra för arbetssökande tjänstemän

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regelverket för arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1996/97:A214 av Ingrid Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A214 av Ingrid Andersson m.fl. s Regelverket för arbetsmarknadspolitiken Landstingsförbundet, Kommunförbundet och staten har kommit överens om avtal innebärande att fast anställd personal inom kommuner och landsting icke skall sägas upp. Samma uppgörelse ålägger även landstingen att senast

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till innovatörer

  Motion 1996/97:N240 av Björn Kaaling m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:N240 av Björn Kaaling m.fl. s Stöd till innovatörer Sveriges patent- och registreringsverk PRV har världens äldsta historia och har bland de största patentsamlingar som finns samlade under ett tak. Hos PRV kan intresserade från hela världen söka idéer och erhålla hjälp från kompetent

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samverkan mellan sjukvårdshuvudmannen och försäkringskassan

  Motion 1996/97:Sf205 av Ingrid Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf205 av Ingrid Andersson m.fl. s Samverkan mellan sjukvårdshuvudmannen och försäkringskassan Inom Uppsala län finns sedan lång tid en etablerad samverkan mellan landstinget och försäkringskassan. Denna samverkan fick tidigt ett konkret resultat inom det s.k. Östhammarsprojektet där även

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Energiutvecklingsprojekt

  Motion 1996/97:N416 av Björn Kaaling m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:N416 av Björn Kaaling m.fl. s Energiutvecklingsprojekt Sverige är i färd med att byta energisystem. Det är en svår men oundviklig omställning av energiproduktionen som nu måste till. Frågan om den framtida energiförsörjningen är i första hand en nationell fråga. Den nationella utmaning

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Örskärs fyr

  Motion 1996/97:T603 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T603 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson s Örskärs fyr Genom århundradena har Östersjön varit en dynamisk europeisk region. Dess betydelse betonas nu alltmer, och regeringens strävan är att Östersjön åter skall bli ett hav som förenar, utvecklar och berikar människor. Östersjön måste

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Professur i polska

  Motion 1996/97:Ub509 av Ingrid Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub509 av Ingrid Andersson m.fl. s Professur i polska I årets budgetproposition anvisas en bland språkvetare och andra länge efterlängtad professur i polska. Den är väl motiverad i svensk forskningstradition och fyller ett tomrum i samtida forskningssamarbete, inte minst med tanke på

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsstyrelseanslaget för 1997

  Motion 1996/97:Bo303 av Lennart Hedquist m.fl. (m, s, fp, v, mp, c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo303 av Lennart Hedquist m.fl. m, s, c, fp, v, mp Länsstyrelseanslaget för 1997 I motioner till tidigare riksmöten har vi påtalat det egendomliga i att staten i så liten utsträckning tar befolkningshänsyn vid fördelning av regionala anslag i den egna statliga verksamheten. Detta kontrasterar

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter