Hans Lindblad (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
redaktör
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1993-01-11
Ordinarie
1976-10-03 – 1982-10-03

Försvarsutskottet

Suppleant
1992-07-01 – 1993-01-11

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1969-70, 1976-82, 1985-93. Suppl i StU 69--70, KU 69--70, FiU 76/77--81/82 och FöU 92/93. Led av FöU 76/77--81/82 och 85/86--91/92. Led av RR 85/86--92/93, 2:e vice ordf 88/89--92/93. -- Led av riksdagens biografikommitté 82 och 86--95. -- Sekreterare i riksdagens nykterhetsgrupp 76--82 och 88--93.

Bostadsort

Gävle

Utbildning

Realexamen 56. Flygcertifikat 72. Journalist vid Falu-Kuriren 61--66 och ledarskribent vid Gefle Dagblad 66--. Flygcertifikat 72. -- Led av Krigsvetenskapsakademien 85--.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Sv Flyghistorisk förening och Kungl Sv Aeroklubben, ordf 89--91. Redaktör för Utsikt 69--71 och Flyghistorisk revy 68--71. -- Led av styrelsen för journalistklubben vid Falu-Kuriren, ordf 65--66, och journalistklubben vid Gefle Dagblad, ordf 68--69. -- Led av parlamentariska gruppen för sovjetiska judar, ordf. -- Led av styrelsen för Blåbandsföreningen Engelbrekt i Falun 57--59. Led av IOGT--NTO:s förbundsstyrelse 81--85 och dess demokratiutredning, ordf. -- Led av styrelsen för Folkpartiets Dalaungdom, ordf 60--66, och FPU 59--69, 2:e vice ordf 63, 1:e vice ordf 64--69. -- Led av styrelsen för Stora Kopparbergs folkpartiavdelning 59--66, Gävleborgs läns länsförbund av Folkpartiet, ordf 76--. Led av Folkpartiets partistyrelse 72--80.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för statskontoret 77--92 och länsstyrelsen i Gävleborgs län 83--85. Led av folkrättsdelegationen 76--82 och militärledningens rådgivande nämnd 79--85. -- Led av försvarsmaktens ledningsutredning 74--79, 1978 års försvarskommitté 78--81, 1983 års värnpliktsutbildningskommitté 83--84, 1984 års försvarskommitté 84--87, utredningen om kärnkraftsberedskapen 87--89, 1988 års befolkningsskyddskommitté 88--89, 1988 års krigsmaterielexportkommitté 88--89, 1988 års försvarskommitté 88--90, pliktutredningen 91--92, hot- och riskutredningen 93--, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93 och kommittén om förberedelser för jubiléet "Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846--1996" 93--. Expert i konsekvensutredningen 79.

Kommunala uppdrag

Led av Stora Kopparbergs skolstyrelse 65--67. -- Led av Falu stadsfullmäktige 67.

Litteratur

Professorn från golfbanan (1967), Försvar i otakt (1974), Liberalism och försvar (1975), Leve dödspatrullen (1983), Jag var för snäll (1994, memoarer).

Föräldrar

Tygförrådsvaktmästaren Gösta Evert Lindblad och sömmerskan Inez Sofia Margareta Waltner

Sagt och gjort

 • Förvaltningsrevision

  Motion 1992/93:Fi402 av Hans Lindblad (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi402 av Hans Lindblad fp Förvaltningsrevision Riksdagsmännen gör sin allra största nytta när de engagerar sig som folkets granskare av sådant som är dyrt eller vrångt. Riksdagsrevisorernas undersökningar av arbetsskadeförsäkringen och svensk sjukvård har bidragit till mer av omprövning

  Inlämnad
  1993-01-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försvarspolitiken

  Motion 1992/93:Fö201 av Hans Lindblad (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö201 av Hans Lindblad fp Försvarspolitiken Att stärka kvaliteten i försvaret Ursäkta längden, men det här är min sista riksdagsmotion om försvaret. Det är en del jag vill föra fram, bl.a. mot bakgrunden att riksdagen nyligen godkände en flerpartiuppgörelse där det är obalans mellan

  Inlämnad
  1993-01-11
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Svensk representation i Illinois

  Motion 1992/93:U301 av Hans Lindblad (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:U301 av Hans Lindblad fp Svensk representation i Illinois I budgetpropositionen föreslås rörande utrikesförvaltningen att sju generalkonsulat dras in, däribland det i Chicago. De ersätts med honorära konsulat eller generalkonsulat, vilket väl innebär att regeringen från fall till fall

  Inlämnad
  1993-01-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:1 Universitet och högskolor - frihet för kvalitet

  Motion 1992/93:Ub18 av Karin Starrin m.fl. (c, s, fp, v, kds, m, nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub18 av Karin Starrin m.fl. c, s, m, fp, kds, nyd, v med anledning av prop. 1992/93:1 Universitet och högskolor frihet för kvalitet I hemställan bereds riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförs om den nya examensordningen. Denna innebär bl a att universitet och högskolor

  Inlämnad
  1992-10-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:116 Ändringar i lagen (1977:306) om dryckesskatt, m.m.

  Motion 1991/92:Sk25 av Karin Israelsson m.fl. (c, fp, s, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk25 av Karin Israelsson m.fl. c, s, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:116 Ändringar i lagen 1977:306 om dryckesskatt, m.m. Regeringens proposition utgår från utredarens förslag om principerna för den framtida alkoholbeskattningen. De är i princip riktiga och konsekventa. Propositionen

  Inlämnad
  1992-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

  Motion 1991/92:Ub26 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, s, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub26 av Karin Israelsson m.fl. c, s, m, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. ANT-utbildning av lärare När skolöverstyrelsen och tillhörande organisationsenheter avskaffades, försvann även den resurs på länsskolnämnderna som var ett stöd för skolans ANT- undervisning.

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

  Motion 1991/92:Fö46 av Hans Lindblad (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö46 av Hans Lindblad fp med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 l992 års försvarsbeslut, sådant det tecknas i propositionen, kan ses som historiskt. Nämligen som en ideologisk återgång till de bärande

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Mittnytt-TV

  Motion 1991/92:Kr293 av Pontus Wiklund m.fl. (kds, fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr293 av Pontus Wiklund m.fl. kds, m, fp, c Mittnytt-TV Mer än halva Sveriges yta klaras av två TV-regioner Mittnytt och Nordnytt. Övriga Sverige har sex egna regioner. Redan i prop. l977/78:91 föreslogs att Gävle-Dala- distriktet skulle vara eget regional-TV-område och omfatta Gävleborgs

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Marknadsföring och export av alkohol och tobak

  Motion 1991/92:N222 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:N222 av Barbro Westerholm m.fl. fp Marknadsföring och export av alkohol och tobak Att sänka användningen av alkohol och tobak är två av de viktigaste insatserna man kan göra för att förbättra hälsoläget i stora delar av världen. Världshälsoorganisationen WHO har därför satt upp mål för

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Rattfylleri

  Motion 1991/92:Ju627 av Hans Lindblad och Gudrun Norberg (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju627 av Hans Lindblad och Gudrun Norberg fp Rattfylleri Enligt mycket välgrundade beräkningar kan ca 150 personer av de totalt ca 800 dödsfallen årligen i trafiken direkt hänföras till alkoholrelaterade trafikolyckor. Dessutom beräknas ca 1 200 personer skadas årligen på grund av alkohol.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Nämndemännens arbetsvillkor

  Motion 1991/92:Ju429 av Ulla Orring m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju429 av Ulla Orring m.fl. fp Nämndemännens arbetsvillkor Nämndemännen fullgör viktiga uppgifter i våra domstolar. Deras roll och betydelse i den moderna rättsstaten har ofta framhållits. Vi vet att Sverige har kompetenta nämndemän, som utför viktiga samhällsuppgifter och goda insatser

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksdagens öppnande

  Motion 1991/92:K312 av Hans Lindblad (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:K312 av Hans Lindblad fp Riksdagens öppnande Riksdagen är eller bör vara den viktigaste beslutsinstansen i svensk demokrati. Den ska inte behöva fatta så förskräckligt många beslut som nu, men den ska fatta de viktigaste. Riksdagen bör mer än nu söka bli ett forum för den aktuella och

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Metodik vid beslut om fredsorganisationsförändringar inom försvaret

  Motion 1991/92:Fö329 av Hans Lindblad (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö329 av Hans Lindblad fp Metodik vid beslut om fredsorganisationsförändringar inom försvaret Jag är mycket kritisk till den metodik regeringskansliet numera använder inför beslut om fredsorganisationsförändringar inom försvaret. Det är en metodik som inte medger att alla relevanta faktorer

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kontakter med baltiska nykterhetsorganisationer

  Motion 1991/92:U540 av Erling Bager m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:U540 av Erling Bager m.fl. fp, m, c, kds Kontakter med baltiska nykterhetsorganisationer Genom den snabba förändringen i Öst- och Centraleuropa har många nya möjligheter till kontakter mellan svenska folkrörelser och framväxande motsvarigheter i andra länder uppkommit. Ett sådant utökat

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafiksäkerhetsarbetet

  Motion 1991/92:T433 av Elver Jonsson och Hans Lindblad (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:T433 av Elver Jonsson och Hans Lindblad fp Trafiksäkerhetsarbetet Trafiksäkerhetsarbetet har i stor utsträckning sin bakgrund i frivilligt och delvis ideellt arbete för upplysning och information i takt med bilismens framväxande. Den grund för opinionsbildning som förelåg vid högertrafikomläggningen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:TU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Folkhälsoinstitutet till Gävleborg

  Motion 1991/92:So523 av Karin Starrin m.fl. (c, m, fp, v, s, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1991/92:So523 av Karin Starrin m.fl. c, s, m, fp, kds, nyd, v Folkhälsoinstitutet till Gävleborg I prop 1990/91:175 har regeringen lagt förslag till riksdagen om inrättande av ett statligt folkhälsoinstitut med huvuduppgift att på nationell nivå driva folkhälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen i Gävleborgs län

  Motion 1991/92:Fi207 av Hans Lindblad (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi207 av Hans Lindblad fp Utvecklingen i Gävleborgs län Gävleborgs län har nu Sveriges högsta arbetslöshet. 5,12 av länets befolkning i åldrarna 16-64 år redovisades vid årsskiftet som arbetslösa. Inom länet är läget värst i Ljusdals kommun med 7 av befolkningen öppet arbetslösa. Sista

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Älvskyddet

  Motion 1991/92:Bo523 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Bo523 av Lennart Fremling m.fl. fp Älvskyddet Inledning Vattenkraften har gett oss tillgång till avsevärda mängder billig elenergi som varit av stor betydelse för Sveriges utveckling till en modern industrination. Men otyglade älvar och fria forsar får inte bara betraktas som energireserver.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:BoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastrukturinvesteringar i Gävleborgs län

  Motion 1991/92:A452 av Bertil Måbrink m.fl. (v, s, m, fp, c, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1991/92:A452 av Bertil Måbrink m.fl. v, s, m, fp, c, kds, nyd Infrastrukturinvesteringar i Gävleborgs län Som alltid, när en lågkonjunktur drabbar vårt land, visar det sig att Gävleborgs län är mycket sårbart.Gävleborgs län har nu den högsta arbetslösheten i landet, även bland ungdomar. Värst

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1991/92:13 Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1991/92

  Motion 1991/92:K12 av Hans Lindblad (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:K12 av Hans Lindblad fp med anledning av förs. 1991/92:13 Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1991/92 Jag är envis nog att hävda att riksdagen bör leva som den lär. Ska vi ha en chans att få fason på statsfinanser och samhällsekonomi

  Inlämnad
  1991-12-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:KU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter