Gun Hellsvik (M)

Född år
1942
Avliden
14 november 2016

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2001-02-28
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06

Justitieutskottet

Ordförande
1998-10-13 – 2001-02-28
Ordförande
1998-10-13 – 2001-02-28
Ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

EU-nämnden

Ledamot
1998-10-13 – 2001-02-28
Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Nordiska rådets svenska delegation

Ordförande
1998-10-20 – 2001-02-28

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2001-02-28
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05

Riksbanksfullmäktige

Ledamot
2010-10-19 – 2014-10-14

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2001-02-28

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2001-02-28

Justitiedepartementet

Justitieminister
1991-10-03 – 1994-10-06

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet

  Motion 2000/01:Ju7 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju7 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast förstärker och konkretiserar beskrivningen av hur det brottsförebyggande arbetet skall utvecklas.
  Inlämnad
  2001-02-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m.

  Motion 2000/01:Ju3 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju3 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 2000/2001:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen slopar vårdnadshavares rätt till ersättning enligt 26 tredje stycket lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare i enlighet
  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ------2000/01:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • ungdomskriminalitet

  Skriftlig fråga 2000/01:428 av Hellsvik, Gun (m)

  den 12 december Fråga 2000/01:428 av Gun Hellsvik m till justitieminister Thomas Bodström om ungdomskriminalitet En spärrvakt har blivit brutalt misshandlad av några skinnskallar. En skinnskalle har blivit mördad av ett gäng ungdomar. Två händelser under en enda vecka. I den första tragedin är i vart fall en av de
  Inlämnad
  2000-12-12
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • blodprovstagning på unga under 15 år vid misstanke om narkotikabruk

  Skriftlig fråga 2000/01:330 av Hellsvik, Gun (m)

  den 30 november Fråga 2000/01:330 av Gun Hellsvik m till justitieminister Thomas Bodström om blodprovstagning på unga under 15 år vid misstanke om narkotikabruk Enligt uppgift har regeringen i dag ställt sig bakom ett förslag från justitieministern om att möjligheten till bl.a. kroppsvisitering ska införas för barn
  Inlämnad
  2000-11-30
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • skillnad mellan privat- och offentliganställda

  Skriftlig fråga 2000/01:289 av Hellsvik, Gun (m)

  den 23 november Fråga 2000/01:289 av Gun Hellsvik m till justitieminister Thomas Bodström om skillnad mellan privat- och offentliganställda Åtskilliga missbrukare erhåller vård på privata vårdhem. Det är inte ovanligare att personalen utsätts för våld och hot på ett privat vårdhem än det är på ett offentligt drivet.
  Inlämnad
  2000-11-23
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • förändringar inom åklagarväsendet i Skåne

  Skriftlig fråga 2000/01:278 av Hellsvik, Gun (m)

  den 23 november Fråga 2000/01:278 av Gun Hellsvik m till justitieminister Thomas Bodström om förändringar inom åklagarväsendet i Skåne När åklagarverksamheten omorganiserades gavs i riksdagsdebatten utfästelser om att detta inte skulle resultera i en försämrad närhet mellan polis och åklagare, utan främst syfta till
  Inlämnad
  2000-11-23
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • livstidsstraff

  Skriftlig fråga 2000/01:257 av Hellsvik, Gun (m)

  den 21 november Fråga 2000/01:257 av Gun Hellsvik m till justitieminister Thomas Bodström om livstidsstraff Vid en interpellationsdebatt den 14 november uttalade justitieminister Bodström att livstids fängelse i praxis är att jämföra med 18 års fängelse. Detta innebär i så fall att den livstidsdömde normalt ska få
  Inlämnad
  2000-11-21
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte

  Motion 2000/01:So31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So31 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:36 i dess helhet. 2 Inledning Riksdagen har att ta ställning till ett förslag från regeringen om att förbjuda sjukvård och därmed också
  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • humanism och medborgarperspektiv

  Interpellation 2000/01:87 av Hellsvik, Gun (m)

  den 2 november Interpellation 2000/01:87 av Gun Hellsvik m till socialminister Lars Engqvist om humanism och medborgarperspektiv Vid två tillfällen har socialministern svarat på frågor från mig rörande Annetorpshemmet i Lund. Grunden för frågorna har varit det statliga beslutet att ålägga Lunds kommun att lägga ned
  Inlämnad
  2000-11-02
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

  Motion 2000/01:Bo3 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo3 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Sammanfattning Regeringen avser med den föreslagna bostadsförsörjningslagen förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Ansvaret ligger redan i dag på kommunerna och regeringens föreslagna
  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • säkerheten inom rättspsykiatrin

  Interpellation 2000/01:52 av Hellsvik, Gun (m)

  den 20 oktober Interpellation 2000/01:52 av Gun Hellsvik m till justitieminister Thomas Bodström om säkerheten inom rättspsykiatrin Under senare tid har det framkommit att säkerheten på några av landets rättspsykiatriska anstalter varit skrämmande låg. Bara i år har t.ex. 49 intagna rymt från Karsuddens sjukhus. Dessa
  Inlämnad
  2000-10-20
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • narkotika och ungdomsbrottslighet

  Interpellation 2000/01:49 av Hellsvik, Gun (m)

  den 19 oktober Interpellation 2000/01:49 av Gun Hellsvik m till justitieminister Thomas Bodström om narkotika och ungdomsbrottslighet Narkotikan är ett gift i vårt samhälle, inte minst för våra unga. Ständigt nya preparat letar sig fram till ungdomarna genom cyniska narkotikahandlare. Konsekvenserna visar sig på våra
  Inlämnad
  2000-10-19
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner

  Motion 2000/01:Sk5 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk5 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:12. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den statliga inkomstskatten. Inledning
  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Annetorpshemmet i Lund

  Skriftlig fråga 2000/01:72 av Hellsvik, Gun (m)

  den 17 oktober Fråga 2000/01:72 av Gun Hellsvik m till socialminister Lars Engqvist om Annetorpshemmet i Lund I anledning av handikappropositionen ställde jag i våras en fråga om effekterna för de boende på Annetorpshemmet i Lund och för Lunds kommun. Socialministerns svar gav intrycket av ett löfte om att ingen mot
  Inlämnad
  2000-10-17
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet

  Motion 2000/01:Fi208 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi208 av Lundgren, Bo m Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som i motionen anförs avsnitt 62. Riksdagen godkänner beräkningen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation
 • Energipolitiken

  Motion 2000/01:N242 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N242 av Lundgren, Bo m Energipolitiken 1 Sammanfattning Det övergripande målet för energipolitiken skall vara en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning. De särskilda produktionsskatterna och subventionerna som enbart utgör ett negativt ingrepp på energimarknadens funktionssätt
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:NU3 2000/01:NU8 2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Utförsäljning av statsföretagen

  Motion 2000/01:N210 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N210 av Lundgren, Bo m Sälj statsföretagen Sammanfattning Genom att äga 63 bolag helt eller delvis har staten stor makt över svenskt näringsliv. Detta trots att det inte finns någon anledning för staten att genom ägande och styrning av företag konkurrera med privata näringsidkare. Vi
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:FiU3 2000/01:NU7
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Trygghet till liv och egendom

  Motion 2000/01:Ju911 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju911 av Lundgren, Bo m Trygghet till liv och egendom 1 Sammanfattning Under en lång rad av år har en allt grövre våldsbrottslighet tillåtits växa fram i Sverige. Den svenska kriminalpolitiken måste därför lägga om kurs. Exempel från andra länder visar att det faktiskt går att bryta en
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  53
  Utskottsberedning
  -----------------------------------2000/01:JuU1 2000/01:JuU12 2000/01:JuU13 2000/01:JuU14 2000/01:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (53 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • Domstolarna

  Motion 2000/01:Ju415 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju415 av Hellsvik, Gun m Domstolarna 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flytta över frågor som rör domstolsväsendet till konstitutionsutskottet. 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:JuU1 2000/01:KU11
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Kulturen

  Motion 2000/01:Kr235 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr235 av Lundgren, Bo m Kulturen 1 Sammanfattning Behovet av att förändra och förnya det svenska kulturlivet är stort. Internet, bredband, digital TV och andra sätt att sända och ta emot impulser och intryck ställer krav på en annan politik som förstår vikten av anpassning och förmågan
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  ------2000/01:KrU1 2000/01:KrU2 2000/01:KrU3 2000/01:KrU5 2000/01:KrU6 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter