Gudrun Lindvall (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
adjunkt
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2001-10-23 – 2002-09-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-23
Ledamot
1998-10-13 – 2001-10-18
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Skatteutskottet

Ledamot
2001-10-18 – 2002-09-30

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Lagutskottet

Suppleant
2001-11-02 – 2002-09-29

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08
Suppleant
1995-01-01 – 1998-10-05

EG-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

  Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

  Betänkande 2001/02:FIU20

  Riksdagen godkände regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Inriktningen är full sysselsättning, ett offentligt överskott om 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel och prisstabilitet. Riksdagen beslutade
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  55, 72 minuter
  Beredning
  2002-05-14
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: ROT-avdragets effekter

  ROT-avdragets effekter

  Betänkande 2001/02:SKU28

  Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att noggrant analysera, följa upp och utvärdera kommande åtgärder liknande ROT-avdraget. I en sådan analys och utvärdering bör även ett genus- och jämställdhetsperspektiv vägas in. ROT-avdraget var en skattereduktion för reparation eller om- eller tillbyggnad som gällde under några år på 1990-talet och syftade till att få ned arbetslösheten inom byggsektorn.
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 75 minuter
  Justering
  2002-05-28
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m.

  Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m.

  Betänkande 2001/02:SKU26

  Energiskatten på alkylatbensin sänks med 1:50 kr/liter. En ökad användning av alkylatbensin i utombordsmotorer, motorgräsklippare och andra tvåtaktsmotorer skulle minska utsläppen av miljöfarliga avgaser. Sverige måste få klartecken från EU innan skattesänkningen kan träda i kraft. Regeringen får själv
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 21 minuter
  Justering
  2002-05-28
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU20

  Djurskyddet förbättras fr.o.m. den 1 januari 2003. Alla djur ska omfattas av djurskyddslagens bestämmelse att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelsen gäller i dag bara för djur inom husdjursskötseln och djur som används för tävling eller för försöksändamål. Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom straffbestämmelserna skärps.
  Behandlade dokument
  66
  Förslagspunkter
  46
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  64, 148 minuter
  Justering
  2002-04-26
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: gifter i födan

  gifter i födan

  Interpellation 2001/02:490 av N Hedström, Lotta (mp)

  den 26 april Interpellation 2001/02:490 av Lotta N Hedström mp till jordbruksminister Margareta Winberg om gifter i födan De nyligen presenterade uppgifterna om cancerframkallande halter av akrylamid i vår mat har aktualiserat en viktig fråga, nämligen matens koppling till vår totala hälsa. Ett ad hoc artat förhållningssätt
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vänerns översvämning

  Vänerns översvämning

  Interpellation 2001/02:440 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:440 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om Vänerns översvämning Klimatförändringarna har förorsakat många människor stor skada genom olika naturkatastrofer. I u-länderna är befolkningen mindre rustad att hantera de skador naturkatastroferna för med
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jordbruk, m.m.

  Jordbruk, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU15

  Riksdagen gjorde, på initiativ från miljö- och jordbruksutskottet, ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utarbeta en svensk strategi för reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vidare gjordes, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande
  Behandlade dokument
  88
  Förslagspunkter
  54
  Reservationer
  62 
  Anföranden och repliker
  53, 143 minuter
  Beredning
  2002-03-12
  Justering
  2002-04-18
  Debatt
  2002-05-17
  Beslut
  2002-05-22
 • ogräsmedel

  Skriftlig fråga 2001/02:1153 av Lindvall, Gudrun (mp)

  den 8 maj Fråga 2001/02:1153 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om ogräsmedel Världens grodor är illa ute. En femtedel av alla grodarter är i dag utrotningshotade. Populationerna av de andra är i minskande. Av Sveriges 13 groddjursarter är nio hotade, flera av dessa inom hela Europa. Orsakerna
  Inlämnad
  2002-05-08
  Besvarare
  jordbruksminister Lena Sommestad (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare insatser för ökad hälsa i arbetslivet behovet av livsstilsförändringar,
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27 2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • kontroll av hästtransporter

  Skriftlig fråga 2001/02:1026 av Lindvall, Gudrun (mp)

  den 11 april Fråga 2001/02:1026 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om kontroll av hästtransporter Många kommuner börjar kontrollera hästtransporter vid tävlingar. Det är väl i och för sig bra, men konsekvenserna för den enskilde kan bli minst sagt märkliga. Vill det sig illa kan man bli
  Inlämnad
  2002-04-11
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 37 4 Hållbar utveckling måste få en tydligare innebörd 38 5 Energi, trafik och
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energipolitikens mål. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. (mp, m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. mp, m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 36 4 Kommande inriktning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • lagstiftningen inom miljöområdet

  Skriftlig fråga 2001/02:875 av Lindvall, Gudrun (mp)

  den 11 mars Fråga 2001/02:875 av Gudrun Lindvall mp till justitieminister Thomas Bodström om lagstiftningen inom miljöområdet För några veckor sedan kom Enköpings tingsrätt med sin dom mot ledamöterna i stadens miljönämnd beträffande deras agerande angående miljösanktionsavgifter. I en del av domen finns ett glädjande
  Inlämnad
  2002-03-11
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • överlastade fordon på vägar

  Skriftlig fråga 2001/02:539 av Lindvall, Gudrun (mp)

  den 18 januari Fråga 2001/02:539 av Gudrun Lindvall mp till näringsminister Björn Rosengren om överlastade fordon på vägar Överlastade timmerbilar kostar samhället miljarder kronor årligen i vägslitage, hävdar Vägverket. Nästan åtta av tio lastbilar bryter mot lagen visar mätningar gjorda i Västernorrland under förra
  Inlämnad
  2002-01-18
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi

  Motion 2001/02:MJ16 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ16 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi 1 Sammanfattning Halterna av växthusgaser i atmosfären har ökat radikalt det senaste seklet. Detta orsakar en klimatförändring i form av en höjning av jordens medeltemperatur, vilket får stora direkta
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Motion 2001/02:K47 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K47 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå den av regeringen föreslagna ändringen i regeringsformen av innebörd att riksdagen skall kunna godkänna en överenskommelse
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • bekämpningsmedelsanvändningen

  Skriftlig fråga 2001/02:392 av Lindvall, Gudrun (mp)

  den 10 december Fråga 2001/02:392 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om bekämpningsmedelsanvändningen För tio år sedan sprutade en dansk bonde dubbelt så många doser kemiska bekämpningsmedel per hektar som sin svenska kollega. Sedan dess har danskarna halverat besprutningen, medan svenskarna
  Inlämnad
  2001-12-10
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • förslag om minkar

  Skriftlig fråga 2001/02:362 av Lindvall, Gudrun (mp)

  den 6 december Fråga 2001/02:362 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om förslag om minkar I budgetproposition för 2000, som är en samarbetsproposition mellan regeringen, mp och vstår under utgiftsområde 23 Jordbruk mm.Enligt djurskyddslagen skall djur ges möjlighet till att bete sig naturligt.
  Inlämnad
  2001-12-06
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

  Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

  Betänkande 2001/02:MJU3

  Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå de miljökvalitetsmål som beslutades om 1999 (se 1998/99:MJU6 ). Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet.
  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  124
  Reservationer
  89 
  Anföranden och repliker
  84, 324 minuter
  Beredning
  2001-08-30
  Justering
  2001-11-01
  Debatt
  2001-11-22
  Beslut
  2001-11-23

Filter