Charlotte Branting (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lärare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-12-10 – 1994-10-02
Ledig
1991-11-09 – 1991-12-09
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-11-08

Kulturutskottet

Vice ordförande
1992-07-01 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1992-06-30

Utrikesutskottet

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 85/86-90/91 och Kulturutskottet 91/92-93/94, vice ordf 92/93-93/94. Suppleant i Talmanskonferensen 92/93-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88/89-93/94, vice gruppledare 92/93-93/94.

Bostadsort

Växjö

Utbildning

Studentexamen 63. Folkskollärarexamen 65. Mellanstadielärare i Göteborg 65-67 och Växjö 67-85. Studier vid högskolan i Växjö 73. Förbundsordf i Folkpartiets kvinnoförbund 77-89. Politiskt sakkunnig i kulturdepartementet 92-93. Tillsynsdirektör vid yrkesinspektionen i Växjö distrikt 98-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Skandinaviska Enskilda bankens kontor i Växjö 80-. - Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns distrikt av Folkpartiets kvinnoförbund, ordförande 68-78, Folkpartiets kvinnoförbund 69-89, ordförande 77-89, Växjö folkpartiförening, ordföradne 76-79, och Kronobergs länsförbund av Folkpartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, ordförande i arbetsutskottet 80-86. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 72-89 och 90-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kronobergs län 86-92, högskolan i Växjö 88-, arbetarskyddsstyrelsen 88-92, boverket 95-. Ledamot av Svenska unescorådet 96-. Nämndeman i Växjö tingsrätt 72-85. - Led av statskontrollkommittén 77-80, 1986 års semesterkommitté 86-88 och kommittén om kulturpolitikens inriktning 93-. Led av referensgrupp till jämställdhetskommittén 77-80.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vederslövs pastoratskyrkoråd 76-82.

Föräldrar

Direktören Carl Einar Holm och Birgitta Maria Almér

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A81 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:A81 av Charlotte Branting m.fl. fp med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Det är mycket glädjande att regeringen nu lagt fram en proposition om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Folkpartiet liberalerna har länge arbetat

  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

  Motion 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m, fp, s, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. m, s, fp, c, kds med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen I regeringens skrivelse angående investeringsplaner för infrastrukturen har regeringen inte levt upp till sina föresatser när det gäller den framtida utvecklingen i

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I propositionen föreslås att forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna förstärks. Detta möjliggörs genom avsättning ur Fond 92-93 till

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)

  Motion 1993/94:Ub49 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub49 av Charlotte Branting fp med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi En grundläggande förutsättning för att kunna integreras i det svenska samhället är att man tillägnar sig det svenska språket. Språket har betydelse inte bara för kommunikation, utan är

  Inlämnad
  1994-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Emigrantforskning

  Motion 1993/94:Ub671 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub671 av Charlotte Branting fp Emigrantforskning Sverige liksom andra länder har under årens lopp försökt att hantera de problem som uppstår då människor av olika skäl lämnar sitt eget land och söker skydd eller arbete i ett annat. Medan Sverige tidigare var ett utvandringsland, så har

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett grönt Europa

  Motion 1993/94:U813 av Charlotte Branting och Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U813 av Charlotte Branting och Elver Jonsson fp Ett grönt Europa En god livsmiljö med tillgång till ren luft, friskt vatten, orörd natur och hälsosam föda är grundläggande behov för alla människor. Ändå saknar miljoner människor just detta. Världens miljöproblem är alarmerande. Vår strävan

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:KU41 1993/94:UU16 1993/94:UU22
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Visumtvånget till de baltiska staterna

  Motion 1993/94:U604 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U604 av Charlotte Branting fp Visumtvånget till de baltiska staterna Det är glädjande att notera de ökade kontakterna mellan Sverige och de baltiska staterna. Regeringen har också i budgetpropositionen föreslagit utökade anslag till detta ändamål. Därför är det förvånande att man envist

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kärnvapen

  Motion 1993/94:U409 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U409 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting fp Kärnvapen Kärnvapenkrigets fasor har varit föremål för intensiv forskning, bl.a. WHO:s expertstudie Kärnvapenkrigets effekter på folkhälsan och hälso- och sjukvårdenJu fler detaljer som forskats fram desto mer förödande för mänskligheten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • SIDA:s kvinnoråd

  Motion 1993/94:U225 av Charlotte Branting och Barbro Westerholm (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U225 av Charlotte Branting och Barbro Westerholm fp SIDA:s kvinnoråd SIDAs kvinnoråd förkortat KIB formulerar sina mål så här: Kvinnorådet skall: ge råd till SIDA och dess byråer om hur biståndet skall bli mer kvinnoinriktat sätta sig in i biståndsländernas situation och i SIDAs totala

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Västsahara

  Motion 1993/94:U223 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U223 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting fp Västsahara Västsahara är det sista landet i Afrika som skall avkoloniseras. FN har beslutat att tidigare koloniserade folk skall ha rätt att själva bestämma över sin framtid. Redan 1967 antog generalförsamlingen en resolution om Västsahara

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Avdragsrätt för gåvor

  Motion 1993/94:Sk314 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk314 av Charlotte Branting m.fl. fp Avdragsrätt för gåvor Under många år har representanter från folkpartiet liberalerna motionerat om avdragsrätt för gåvor. Behovet av stöd från enskilda och solidaritet med världens fattiga människor har tyvärr inte minskat. Dagligen får vi bevis för

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förvar av asylsökande barn

  Motion 1993/94:Sf615 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf615 av Charlotte Branting m.fl. fp Förvar av asylsökande barn I Sverige är det fortfarande möjligt att sätta asylsökande barn i förvar. Barn kan således låsas in enbart av det skälet att deras familjer söker asyl. Att över huvud taget beröva barn friheten strider helt mot rättsmedvetandet.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SfU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Fortbildning av hemspråkslärare

  Motion 1993/94:Ub347 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub347 av Charlotte Branting fp Fortbildning av hemspråkslärare I den av riksdagen nyligen antagna nya läroplanen för grundskolan m.m. framgår att det från och med läsåret 1995/96 skall bli möjligt att läsa fler språk än tidigare i grundskolan. Dessutom ges t.ex. B-språket en kraftigt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • ANT-undervisningen i skolorna

  Motion 1993/94:Ub313 av Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub313 av Elver Jonsson och Charlotte Branting fp ANT-undervisning i skolorna Att uppfostra barn är svårt. Att förändra inlärda beteenden är än mer problematiskt. Det gäller i det senare fallet även vuxna. CAN:s årliga undersökningar om elevernas drogvanor visar på ett stort missnöje med

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Demokratibiståndet

  Motion 1993/94:U213 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U213 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting fp Demokratibiståndet Under senare år har diktaturregimer runt om i världen fått ge vika inför människors krav på frihet och politisk mångfald. Utvecklingen har på många håll gått mycket snabbt. År 1989, samma år som den sjungande revolutionen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett skogligt FoU-centrum i Sydsverige

  Motion 1993/94:Ub642 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub642 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp Ett skogligt FoU-centrum i Sydsverige Sveriges skogar ger landet stora exportinkomster, förutsättningar för arbete och bosättning över hela landet. Av mycket stor betydelse är därför utbildning och forskning på det skogliga området.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En liberal arbetsmarknadspolitik

  Motion 1993/94:A241 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:A241 av Charlotte Branting m.fl. fp En liberal arbetsmarknadspolitik Inledning Regeringens satsning på arbetsmarknadspolitiken den största i modern tid är ett riktigt grepp att hjälpa människor i en svår situation. Det har också under hösten 1993 visat sig att satsningen burit frukt.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Industriell forskningsutveckling

  Motion 1993/94:N254 av Charlotte Branting (fp) och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N254 av Charlotte Branting och Stina Gustavsson fp, c Industriell forskningsutveckling VERKTEC är ett 6-årigt program för tillämpad industriell FoU. Det styrs av industrins behov och innehållerindustriella projekt hos deltagande företag metod- och teoriutveckling lic- och doktorsstudier

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk27 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk27 av Charlotte Branting fp med anledning av prop. 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m. I propositionen föreslår regeringen regler om avdragsrätt för reparations- och underhållskostnader hänförliga till större mangårdsbyggnad på lantbruksenhet genom att sådan privatbostadsfastighet

  Inlämnad
  1993-11-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan

  Motion 1993/94:Ub2 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub2 av Charlotte Branting fp med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan Behörighet för hemspråkslärare att undervisa i sitt modersmål som främmande språk Regeringen nämner i proposition

  Inlämnad
  1993-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter