Carl Olov Persson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
egen företagare
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Skatteutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppl i SkU 91/92--93/94, JoU 91/92--93/94 och NU 91/92--93/94.

Bostadsort

Köping

Utbildning

Kaggeholms folkhögskola 54--56. Handelsskola 58--60. Anställd hos Axel Anderssons Eftr i Köping 60, expeditionschef där 60--62. Filialchef hos E M Melins Eftr i Arboga 62--73. Egen företagare, Arboga byggtjänst, 73--79. Företagskonsult. VD för Köpings Nya Trävaruaffär 82--84 och Palanca AB. Lantbrukare i Götlunda.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av Swebrinks inköpsgrupp. Led av styrelsen för Folke byggmaterial AB i Köping, Artos Fastighets AB i Köping och Kreditförsäkrings företag AB. -- Led av styrelsen för vänortsföreningen Köping--Agordet i Eritrea, ordf. -- Led av styrelsen för Köpings KDS-avdelning och Västmanlands läns KDS-distrikt, vice ordf 88--. Led av Kristdemokratiska samhällspartiets partifullmäktige och dess rikspolitiska kommitté.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för skogsstyrelsen 94- och länsstyrelsen i Västmanlands län 99-. Ersättare i gentekniknämnden. - Ledamot av 1990 års skogspolitiska utredning 91-92. Ledamot av referensgruppen till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Led av Köpings kommunfullmäktige 74--87. Led av socialnämnden 73--79, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt valberedningen 74--82. Kommunrevisor 92--94.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustav Alvar Persson och barnmorskan Anna Karolina Larsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

  Motion 1993/94:N39 av Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:N39 av Carl Olov Persson kds med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Propositionen innehåller värdefulla klarlägganden och markeringar för att samverkan i ekonomiska föreningar vars medlemmar är företag som bedriver jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsverksamhet
  Inlämnad
  1994-04-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Företagens möjligheter att tillägna sig FoU

  Motion 1993/94:N210 av Carl Olov Persson och Pontus Wiklund (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:N210 av Carl Olov Persson och Pontus Wiklund kds Företagens möjligheter att tillägna sig FoU Med tanke på den kris som uppstått på arbetsmarknaden och den oerhört stora uppgift som ligger på det enskilda företagandet att ordna sysselsättning inom den konkurrensutsatta sektorn är det viktigt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Amalgam som tandlagningsmaterial

  Motion 1993/94:So460 av Carl Olov Persson och Liisa Rulander (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So460 av Carl Olov Persson och Liisa Rulander kds Amalgam som tandlagningsmaterial Amalgamdebatten har pågått i över hundra år. Många motioner har lämnats till riksdagen om ökad forskning om amalgamets kvicksilvrets eventuella farlighet. Många som tagit bort amalgam/annan metallkonstruktion
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Små sjukhus

  Motion 1993/94:So442 av Carl Olov Persson och Harry Staaf (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So442 av Carl Olov Persson och Harry Staaf kds Små sjukhus En grundläggande byggsten i vår välfärd är att människor känner trygghet när de är sjuka. Det handlar om människovärde och respekt för livet och solidaritet med de svaga. Därför tillhör hälso- och sjukvården de områden som en
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kampen mot narkotikan

  Motion 1993/94:So243 av Carl Olov Persson (kds) och Widar Andersson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So243 c1av Carl Olov Persson och Widar Andersson kds, s c0Kampen mot narkotika Skola, polis, tull och frivilligorganisationer arbetar förebyggande för att hindra nyrekrytering av missbrukare av narkotika och anabola steroider bland ungdomarna. Det är ett stort och absolut nödvändigt arbete
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Tillsynen över allmänna skolväsendet

  Motion 1993/94:Ub331 av Harry Staaf och Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub331 av Harry Staaf och Carl Olov Persson kds Tillsynen över allmänna skolväsendet I det nya styrsystemet har staten begränsat sina åtaganden beträffande det allmänna skolväsendet till ett minimum. Genom lagstiftning och genom läroplaner garanteras ett likvärdigt utbildningssystem. Ansvaret
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidrag för ombyggnation till gruppboende för äldre

  Motion 1993/94:Bo229 av Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo229 av Carl Olov Persson kds Statsbidrag för ombyggnation till gruppboende för äldre De krav Socialstyrelsen satt upp för erhållande av statsbidrag för ombyggnation till gruppboende för äldre upplevs av många kommuner som alltför stelbenta. Det är inte rimligt att kräva att de gruppboende
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogsbeståndsföryngring

  Motion 1993/94:Jo308 av Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo308 av Carl Olov Persson kds Skogsbeståndsföryngring Bakgrund I Sverige förekommer ingen kontroll av frö- och plantverksamheten. I så gott som hela övriga världen finns det en utbyggd kontroll av plantverksamheten från frö till färdig skog. Avsaknaden av sådan kontroll i Sverige har
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Västmanlands Bergslagsdel som stödområde

  Motion 1993/94:Jo202 av Birger Andersson m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo202 av Birger Andersson m.fl. c, m, fp, kds Västmanlands Bergslagsdel som stödområde Den nuvarande stödområdesindelningen i jordbruket omfattar stödområdena 1, 2, 3 och 4. Stödområde 4 omfattar sydligaste delarna av Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län. Dessutom ingår norra delarna
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvalitetsutveckling inom den offentliga sektorn

  Motion 1993/94:K501 av Carl Olov Persson och Dan Ericsson i Kolmården (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:K501 av Carl Olov Persson och Dan Ericsson i Kolmården kds Kvalitetsutveckling inom den offentliga sektorn Inom svenskt näringsliv sker för närvarande en viktig satsning på kvalitetsutveckling. Kravet på kvalitet och på tillförlitlig dokumentation av att företagen lever upp till en hög
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU45
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Invandrarnas kompetens

  Motion 1993/94:A234 av Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:A234 av Carl Olov Persson kds Invandrarnas kompetens Det råder stor enighet bland politiker och andra beslutsfattare om att Sverige måste satsa kraftfullt på att elever i den svenska skolan ska kunna få bättre språkkunskaper. Anledningen är Sveriges stora behov av kontakter med andra
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m.

  Motion 1992/93:So33 av Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:So33 av Carl Olov Persson kds med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m. Beträffande proposition 1992/93:160 om husläkare m.m. finner jag det olämpligt att en reform som gäller vård av människor fått namnen husläkarreformenNamnet husläkare associeras till renoveringar av hus. Det
  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub84 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub84 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s, fp, c, kds med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Regeringen föreslår i proposition 1992/93 om högre utbildning för ökad kompetens att förskollärar- och fritidspedagogutbildningen vid högskolan i Eskilstuna/Västerås läggs
  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Forskning om småskogsbruk

  Motion 1992/93:Ub637 av Carl Olov Persson m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub637 av Carl Olov Persson m.fl. kds Forskning om småskogsbruk Det privata, enskilda skogsbruket, eller som det ofta benämns småskogsbruket, utgör en hörnsten i den svenska skogsnäringen och är därtill av stor betydelse för den regionala ekonomin. Småskogsbrukets andel av den svenska
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning och forskning till stöd för näringslivets utveckling

  Motion 1992/93:Ub613 av Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub613 av Carl Olov Persson kds Utbildning och forskning till stöd för näringslivets utveckling Svenskt näringsliv genomgår just nu en mycket svår kris. Ordet kris kommer ur grekiskan och kan översättas med förändringar. Förändringar upplevs oftast mycket negativt men innebär även nya möjligheter
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:NU25 1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Skogsvård i u-länderna

  Motion 1992/93:U246 av Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:U246 av Carl Olov Persson kds Skogsvård i u-länderna Forskningsrapporter slår larm om växthusgasernas skadliga effekt på miljön. Det handlar om utsläpp av koldioxid, freoner, haloner m fl s k växthusgaser, och det handlar om olika skador. En gradering av olika utsläpps farlighet är svår
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Universitetet i Tartu, Estland

  Motion 1992/93:U245 av Carl Olov Persson och Liisa Rulander (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:U245 av Carl Olov Persson och Liisa Rulander kds Universitetet i Tartu, Estland Kunskapsöverföring är det bästa sättet att stötta länderna i öst. För att Estland snabbt skall kunna tillgodogöra sig de framsteg som gjorts i väst kan Sverige bidra till en bra utveckling i Estland genom
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Länstrafikbolagens arbetsområde

  Motion 1992/93:T911 av Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T911 av Carl Olov Persson kds Länstrafikbolagens arbetsområde För att öka effektiviteten inom länstrafikbolagen bör nuvarande lagstiftning ändras. Våra länsbolag har i dag ensamrätt på kommunal kollektivtrafik inom hela länet. En effektivare kollektivtrafik är ur många synpunkter något
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Biobränslen och småskalig teknik

  Motion 1992/93:N430 av Carl Olov Persson (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:N430 av Carl Olov Persson kds Biobränslen och småskalig teknik En av de viktigaste förutsättningarna för att 1991 års energipolitiska beslut om bl a avveckling av kärnkraften till år 2010 skall kunna uppfyllas är att tekniken för användning av biobränslen utvecklas. Det handlar då inte
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:NU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Marknadsanpassad träteknisk forskning

  Motion 1992/93:N231 av Carl Olov Persson och Pontus Wiklund (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:N231 av Carl Olov Persson och Pontus Wiklund kds Marknadsanpassad träteknisk forskning Svensk skogsindustri är den näringsgren som har den största positiva påverkan på bytesbalansen för landet. 1991 var bytesbalanstillskottet från skogsnäringen 53 miljarder kronor. Skogsnäringen ger också
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter