Carl-Axel Johansson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns södra
Titel
leg. läkare
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2001-03-01 – 2004-09-13

Socialutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-13

Finansutskottet

Suppleant
2001-03-08 – 2002-09-30

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-03-22 – 2002-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2003-11-23
Suppleant
2002-10-08 – 2003-11-24
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2004-09-13

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning

  Motion 2003/04:So37 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So37 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om finansiering av stamcellsforskning. Inledning Regeringen föreslår i proposition 2003/04:148
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor

  Motion 2003/04:So33 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So33 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen 1994:1738 i enlighet med vad som anförs i motionen. Bakgrund Regeringen föreslår i sin
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration

  Motion 2003/04:Sf48 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf48 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på ändringar i lagen om allmän försäkring och
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: patienträttigheter vad gäller läkemedel

  patienträttigheter vad gäller läkemedel

  Interpellation 2003/04:550 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:550 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om patienträttigheter vad gäller läkemedel Läkemedelsföretagens påverkan på läkarkåren har diskuterats i medierna den senaste tiden. Det är en diskussion som återkommer med olika förtecken och handlar om i vilken utsträckning
  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utbyggnad av husläkarsystemet

  utbyggnad av husläkarsystemet

  Interpellation 2003/04:544 av Könberg, Bo (fp)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:544 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om utbyggnad av husläkarsystemet Behovet av en genomförd husläkarreform i vårt land har snart diskuterats i tre årtionden. I samband med fyrpartiuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och
  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: apoteksmonopolet

  apoteksmonopolet

  Interpellation 2003/04:504 av Billström, Tobias (m)

  den 19 maj Interpellation 2003/04:504 av Tobias Billström m till socialminister Lars Engqvist om apoteksmonopolet Ett av Sveriges färskaste monopol, apoteksmonopolet från 1971, prövas nu av EG-domstolen och möjligheten finns att monopolet kommer att falla genom ett domstolsutslag. Det vore på tiden att det föll, eftersom
  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: stärkande av patientens ställning i vården

  stärkande av patientens ställning i vården

  Interpellation 2003/04:493 av Johansson, Kenneth (c)

  den 13 maj Interpellation 2003/04:493 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om stärkande av patientens ställning i vården En välinformerad och delaktig patient ger säkrare vård och bättre resultat. Och dessutom kommer patienten i framtiden att vara mer informerad och ställa krav på ett helt annat
  Inlämnad
  2004-05-13
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.

  Motion 2003/04:So27 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So27 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:146. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om
  Inlämnad
  2004-05-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • miljöprövningen av väg E6 Vellinge-Trelleborg

  Skriftlig fråga 2003/04:1197 av Johansson, Carl-Axel (m)

  den 13 maj Fråga 2003/04:1197 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om miljöprövningen av väg E 6 VellingeTrelleborg Jag har tidigare fått svar från miljöministern den 3/12 2003 om miljöprövningen av väg E 6 mellan Vellinge och Trelleborg. Tillåtlighetsprövningen, som regeringen har ansvar för,
  Inlämnad
  2004-05-13
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 2003/04:So25 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So25 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om biståndsarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2004-05-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hjärnskador

  hjärnskador

  Interpellation 2003/04:425 av Ericson, Lars-Ivar (c)

  den 7 april Interpellation 2003/04:425 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Lars Engqvist om hjärnskador Människans hjärna är den mest komplicerade strukturen som vi känner till. Hjärnan består av mer än 100 miljarder nervceller som var och en har så många som 10 000 kopplingar till andra nervceller. Mer än en
  Inlämnad
  2004-04-07
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015

  Motion 2003/04:T4 av Carl-Axel Johansson (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:T4 av Carl-Axel Johansson m med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överföra väg 13 och väg 19 i östra Skåne till
  Inlämnad
  2004-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015

  Motion 2003/04:T3 av Carl-Axel Johansson (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:T3 av Carl-Axel Johansson m med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den s.k. Lockarpsshunten i Citytunnelprojektet. Motivering
  Inlämnad
  2004-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: domstolarna och rättsväsendet i Skåne

  domstolarna och rättsväsendet i Skåne

  Interpellation 2003/04:372 av Johansson, Carl-Axel (m)

  den 18 mars Interpellation 2003/04:372 av Carl-Axel Johansson m till justitieminister Thomas Bodström om domstolarna och rättsväsendet i Skåne Domstolsverket har utrett en minskning av antalet domstolar, bland annat i Skåne. Låt mig slå fast att domstolsväsendet kan behöva en reformering. Statsministern har slagit
  Inlämnad
  2004-03-18
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Point Europa och Carrefour

  Skriftlig fråga 2003/04:1026 av Johansson, Carl-Axel (m)

  den 2 april Fråga 2003/04:1026 av Carl-Axel Johansson m till utrikesminister Laila Freivalds om Point Europa och Carrefour Problemen med den framtida finansieringen av EU:s informationsnätverk, Carrefour och Info Point Europa är inte lösta. EU:s nya finansiella reglemente tillåter inte att verksamhetsbidrag delas ut
  Inlämnad
  2004-04-02
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande  av  EG-direktivet  om  kliniskaprövningar  av  humanläkemedel   samt  andraläkemedelsfrågor

  Genomförande av EG-direktivet om kliniskaprövningar av humanläkemedel samt andraläkemedelsfrågor

  Betänkande 2003/04:SOU7

  Läkemedelslagens regler om klinisk prövning av läkemedel på människor ändras. Ändringarna handlar i huvudsak om utökade krav på information om och samtycke till kliniska läkemedelsprövningar samt begränsningar av när sådana prövningar får utföras på underåriga och icke beslutskompetenta vuxna.
  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  21, 1 minuter
  Justering
  2004-03-09
  Debatt
  2004-03-31
  Beslut
  2004-04-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny smittskyddslag m.m.

  Ny smittskyddslag m.m.

  Betänkande 2003/04:SOU6

  Sverige får från och med den 1 juli 2004 en ny smittskyddslag. Lagen ska skapa en bättre balans mellan befolkningens behov av skydd mot smittsamma sjukdomar och den smittade personens integritet och säkerhet. Den nya lagen ska tydligare vara fokuserad på smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor.
  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  30
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  57, 1 minuter
  Justering
  2004-03-16
  Debatt
  2004-03-31
  Beslut
  2004-03-31
 • med anledning av prop. 2003/04:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott

  Motion 2003/04:Sf46 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf46 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 1989:529Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2004-03-31
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • professur i rehabiliteringsmedicin

  Skriftlig fråga 2003/04:948 av Johansson, Carl-Axel (m)

  den 18 mars Fråga 2003/04:948 av Carl-Axel Johansson m till utbildningsminister Thomas Östros om professur i rehabiliteringsmedicin Det visar sig allt tydligare att utvecklingen inom sjukvården leder till att alltfler skadade och allvarligt sjuka människor, genom ett förbättrat primärt akut omhändertagande, kan räddas
  Inlämnad
  2004-03-18
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • nationell finansiering av sjukvården

  Skriftlig fråga 2003/04:945 av Johansson, Carl-Axel (m)

  den 18 mars Fråga 2003/04:945 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om nationell finansiering av sjukvården Det kommer alltfler signaler som visar att landstingen inte längre klarar av att erbjuda den sjukvård som vi har rätt att få tillgång till. Tidigare har landstinget i Östergötland prioriterat
  Inlämnad
  2004-03-18
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)

Filter