Britta Rådström (S)

Valkrets
Västerbottens län
Född år
1954
Avliden
28 juli 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2004-09-14 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Ersättare
2003-09-16 – 2004-06-30
Ersättare
2002-11-14 – 2003-07-31

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2004-10-26 – 2006-10-02
Suppleant
2003-09-22 – 2004-06-30
Suppleant
2002-11-19 – 2003-07-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
2004-10-26 – 2006-10-02
Suppleant
2003-09-22 – 2004-06-30
Suppleant
2002-11-19 – 2003-07-31

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-03-16 – 2006-10-02

Utrikesutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2006-03-16 – 2006-10-02

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2006-05-18 – 2006-06-14

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tullverket

  Tullverket

  Interpellation 2009/10:419 av Rådström, Britta (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:419 Tullverket av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Tullverket är ett av våra äldsta ämbetsverk, grundat 1636, och det har en stark folklig förankring. Att det finns en myndighet som bevakar våra gränser och skyddar oss mot ett inflöde av illegala varor som narkotika
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Avdrag för gåvor

  Skriftlig fråga 2009/10:926 av Rådström, Britta (s)

  den 21 juni Fråga 2009/10:926 Avdrag för gåvor av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Utredaren i Gåvoincitamentsutredningen avstyrkte i SOU 2009:59 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet hela idén. Ett av regeringspartierna är dock besatt av själva tanken, oavsett dess
  Inlämnad
  2010-06-21
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Transferering av svenska skattemedel till utlandet

  Skriftlig fråga 2009/10:925 av Rådström, Britta (s)

  den 21 juni Fråga 2009/10:925 Transferering av svenska skattemedel till utlandet av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Avdraget för hushållstjänster som infördes från den 1 januari 2008 kunde användas för köp av tjänster från utländska företag och för tjänster kopplade till bostäder utomlands.
  Inlämnad
  2010-06-21
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Beskattning och utlandssvenskar

  Skriftlig fråga 2009/10:924 av Rådström, Britta (s)

  den 21 juni Fråga 2009/10:924 Beskattning och utlandssvenskar av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m En rad skatter har tagits bort och sänkts, som förmögenhets- och fastighetsskatt. Detta uppges vara något som fått utlandssvenskar att åter intressera sig för att bo i Sverige. Avser finansministern
  Inlämnad
  2010-06-21
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • SINK-skatten

  Skriftlig fråga 2009/10:923 av Rådström, Britta (s)

  den 21 juni Fråga 2009/10:923 SINK-skatten av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Inför höstens val uppges intresset vara stort bland svenskar i Spanien. Den enskilda fråga som berör Spaniensvenskar mest är den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, SINK-skatten. I opposition, alltså före
  Inlämnad
  2010-06-21
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Omställningsarbete inom tullen och brottsbekämpningen vid våra gränser

  Skriftlig fråga 2009/10:875 av Rådström, Britta (s)

  den 3 juni Fråga 2009/10:875 Omställningsarbete inom tullen och brottsbekämpningen vid våra gränser av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Statsrådet har under valperioden rustat ned det svenska Tullverket och i synnerhet dess brottsbekämpande verksamhet. Totalt har Tullverket minskats med ca 350
  Inlämnad
  2010-06-03
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • EU:s kritik mot Sveriges tullkontroller

  Skriftlig fråga 2009/10:874 av Rådström, Britta (s)

  den 3 juni Fråga 2009/10:874 EU:s kritik mot Sveriges tullkontroller av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Revisionsrätten har framfört kritik om att frekvensen av fysiska kontroller av importerat gods är mycket låg. Kommissionen har i sitt svar till revisionsrätten menat att detta kompenseras
  Inlämnad
  2010-06-03
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Arbetslösheten och redovisning av arbetslösheten

  Skriftlig fråga 2009/10:809 av Rådström, Britta (s)

  den 18 maj Fråga 2009/10:809 Arbetslösheten och redovisning av arbetslösheten av Britta Rådström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsförmedlingens pressmeddelande om arbetsmarknadssituationen i april fördöljer det faktum att arbetslösheten ökat jämfört med samma månad för ett år sedan. Det
  Inlämnad
  2010-05-18
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010

  Motion 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 s68006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen.
  Inlämnad
  2010-04-29
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU37
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Pension som uppskjuten lön

  Skriftlig fråga 2009/10:733 av Rådström, Britta (s)

  den 16 april Fråga 2009/10:733 Pension som uppskjuten lön av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Att pension ska betraktas som uppskjuten lön är ett allmänt vedertaget synsätt baserat på att tidigare lönearbete grundar rätt till ålderspension. En del av löneutrymmet har ju avståtts i form av pensionsavgifter
  Inlämnad
  2010-04-16
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Beskattningen av pensionärer och löntagare

  Skriftlig fråga 2009/10:729 av Rådström, Britta (s)

  den 15 april Fråga 2009/10:729 Beskattningen av pensionärer och löntagare av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Merkostnaden i skatt för en pensionär med 14 000 kronor i månadspension är ca 700 kronor per månad i en genomsnittlig kommun, enligt pensionärernas riksorganisation, PRO. Vidare menar
  Inlämnad
  2010-04-15
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Beskattning av pensionärer under 65 år

  Skriftlig fråga 2009/10:728 av Rådström, Britta (s)

  den 15 april Fråga 2009/10:728 Beskattning av pensionärer under 65 år av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m I vårbudgeten ges ca 5 miljarder i skattesänkningar till ålderspensionärerna. Det innebär till exempel att en pensionär med full garantipension på ca 7 500-7 700 kronor i månaden får en
  Inlämnad
  2010-04-15
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Kommunsektorns välfärdsarbetare

  Skriftlig fråga 2009/10:702 av Rådström, Britta (s)

  den 8 april Fråga 2009/10:702 Kommunsektorns välfärdsarbetare av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd Finansministern vill ge kommuner och landsting tolv miljarder mindre till välfärden 2011 och 2012. Det motsvarar närmare 35 000 välfärdsarbetare, allt från barnomsorgs- till hemtjänstpersonal. Samtidigt
  Inlämnad
  2010-04-08
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Ett tullverk för hela landet

  Skriftlig fråga 2009/10:653 av Rådström, Britta (s)

  den 17 mars Fråga 2009/10:653 Ett tullverk för hela landet av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Utifrån sina ekonomiska prognoser har Tullverket beslutat att ersätta sina avgångar i förhållandet 1:2. Vid utgången av 2009 hade Tullverket 2 113 anställda 1 897 årsarbetskrafter vilket betydde att
  Inlämnad
  2010-03-17
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Isbrytarverksamheten

  Skriftlig fråga 2009/10:648 av Rådström, Britta (s)

  den 16 mars Fråga 2009/10:648 Isbrytarverksamheten av Britta Rådström s till statsrådet Åsa Torstensson c Förvisso är isläget extremt, så mycket is som det har varit runt om på Östersjön har det inte varit sedan 1996. Starka vindar har drivit på drivisen så snabbt att båtarna fastnat gång på gång. I vissa fall
  Inlämnad
  2010-03-16
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om inkomstskatter

  Allmänna motioner om inkomstskatter

  Betänkande 2009/10:SkU26

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om inkomstbeskattningen av fysiska personer. Skälet är i vissa fall att regeringen och utredningar arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Det gäller till exempel avdrag för gåvor till ideella organisationer, alkolås och värderingen
  Behandlade dokument
  132
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  44, 153 minuter
  Justering
  2010-02-18
  Debatt
  2010-03-10
  Beslut
  2010-03-10
 • A-kasseavgifter

  Skriftlig fråga 2009/10:621 av Rådström, Britta (s)

  den 9 mars Fråga 2009/10:621  A-kasseavgifter av Britta Rådström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Statsrådet har sett till att a-kasseavgiften är kopplad till arbetslösheten i branschen. Handelsanställdas förbund verkar i branscher och på arbetsplatser där det traditionellt har varit både svårt
  Inlämnad
  2010-03-09
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Rätten till heltid

  Skriftlig fråga 2009/10:619 av Rådström, Britta (s)

  den 9 mars Fråga 2009/10:619 Rätten till heltid av Britta Rådström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Enligt SCB fanns 208 000 personer anställda i detaljhandeln första kvartalet 2009. Av dem jobbade 119 000 deltid varav 95 000 kvinnor och 24 000 män. Av de 119 000 deltidsanställda ville 37 000
  Inlämnad
  2010-03-09
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • med anledning av redog. 2009/10:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobbskatteavdraget

  Motion 2009/10:Sk13 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk13 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av redog. 2009/10:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobbskatteavdraget s43014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Riksrevisionens rekommendationer om
  Inlämnad
  2010-02-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU38
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Planerade ändringar i studiestödssystemet

  Skriftlig fråga 2009/10:497 av Rådström, Britta (s)

  den 10 februari Fråga 2009/10:497 Planerade ändringar i studiestödssystemet av Britta Rådström s till statsrådet Tobias Krantz fp Centerpartiets skattegrupp har föreslagit en förändring av studiestödssystemet. Centerpartiet vill att studielånsavskrivning ska kunna ske för så kallade välutbildade personer som bosätter
  Inlämnad
  2010-02-10
  Besvarare
  Tobias Krantz (FP)

Filter