Bo Nilsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
kommunalråd
Född år
1940
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Finansutskottet

Ledamot
1995-10-10 – 1998-10-04

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1995-10-09
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Trafikutskottet 82/83-90/91 och 95/96-, Arbetsmarknadsutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 91/92-94/95. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 85/86-90/91, Trafikutskottet 91/92-94/95 och Finansutskottet 95/96-. Ledamot av Krigsdelegationen 93/94-.

Bostadsort

Landskrona

Utbildning

Maskinställare vid Järnkonst AB i Landskrona 61-70, personalkonsulent 70-75. Kommunalråd i Landskrona 75-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Statliga Akadelmiska Hus AB 95-. Ledamot av styrelsen för Svenska Epilepsiförbundet, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 40 i Landskrona 66-, sekreterare 70-77, ordförande 77-. - Ledamot av styrelsen för Landskrona arbetarekommun 70-, ordförande 77-92, och Skånes SAP-distrikt 85-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av energiforskningsnämnden 83-90 och kommunikationsforskningsberedningen 93-. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag/Samhall 86-89, arbetslivsfonden i Malmöhus län, vice ordförande 89-92, Samhall LAVI 92-, kommunikationsforskningsberedningen 93-. - Ledamot av skatteutjämningskommittén 83-85 och kommittén angående reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 89-93, kommunikationskommittén 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Landskrona kommunfullmäktige 71--82. Ledamot av kommunstyrelsen 77-82, 1:e vice ordförande 80-82, ledamot av arbetsutskottet 77-82. Ledamot av arbetslöshetsnämnden 67-73 och 86-88, hamnstyrelsen 67 och 83-85 samt byggnadsnämnden 71-78, ordförande 72-78. Ledamot av styrelsen för Landskrona-Svalövs renhållnings AB 77-84, Helmfeldt Fastighets AB 77-83, ordförande 77-83, Landskrona Finans AB 81-85 och Landskrona Utvecklings AB 85-. - Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns Trafik AB 80-82.

Föräldrar

Fabriksarbetaren Bror Harald Nilsson och Maj-Britt Iréne Lindblom

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T26 av Bo Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T26 av Bo Nilsson s med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Regeringens proposition har rubriken Transportpolitik för en hållbar utvecklingMan kan emellertid ställa frågan om den föreslagna politiken förmår klara framför allt vägtrafikens utsläpp av främst

  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Studiehjälp till särskoleelever

  Motion 1997/98:Ub711 av Bo Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub711 av Bo Nilsson s Studiehjälp till särskoleelever Enligt CSN:s bestämmelser för studiehjälp kan elever som går i gymnasial utbildning söka extra tillägg. Denna möjlighet står dock inte till buds för elever vid gymnasiesärskolan. En tänkbar anledning till att så inte är fallet kan vara

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Amalgam

  Motion 1997/98:So256 av Bo Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So256 av Bo Nilsson s Amalgam Riksdagen har beslutat att amalgam skall avvecklas senast till 1997. Någon avveckling har trots detta inte skett. Snarare har amalgamanvändningen ökat något under senare tid. Detta beror främst på att amalgam med nuvarande regler är billigare än andra material

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Folkhälsoprogram vid sjukdomar i rörelseorgan

  Motion 1997/98:So245 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So245 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Folkhälsoprogram vid sjukdomar i rörelseorgan I anslutning till Nordiska Reumatikeråret 1993 presenterade Sundhetsministeriet i Danmark ett handlingsprogram betitlat Handlingsplan for forebyggelse af muskel- og skeletsygdommeUnderlaget till programmet

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Epilepsivården

  Motion 1997/98:So244 av Bo Nilsson och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So244 av Bo Nilsson och Bengt Silfverstrand s Epilepsivården Epilepsivården i vårt land är klart underdimensionerad. Detta har konstaterats i flera expertutredningar och i flera riksdagsmotioner. Dessa har samfällt kommit fram till att betydande insatser behövs för att epilepsivården skall

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Centrum för arbetarhistoria i Landskrona kommun

  Motion 1997/98:Ub425 av Bo Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub425 av Bo Nilsson s Centrum för arbetarhistoria i Landskrona kommun Centrum för arbetarhistoria är ett forsknings- och utbildningsprojekt i samarbete mellan Lunds universitet och Landskrona kommun. 1 Syfte Centrets uppgift skall vara att integrera arkivering, forskning och forskningsinformation

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förebyggande diabetesvård

  Motion 1997/98:So276 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So276 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Förebyggande diabetesvård Diabetes Mellitus är ett starkt växande folkhälsoproblem i Europa. Enligt färska beräkningar riskerar uppemot 20 miljoner människor att drabbas av diabetes. Sverige ligger tvåa i världsstatistiken efter Finland vad gäller insjuknandefrekvens

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Biobaserade drivmedel

  Motion 1997/98:N245 av Bo Nilsson och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N245 av Bo Nilsson och Christin Nilsson s Biobaserade drivmedel Biobaserade drivmedel Vid all förbränning bildas avfallsprodukter, som i många fall är skadliga för miljö och hälsa. Koloxid, koldioxid, kolväten och kväveoxider är några exempel på sådana oönskade ämnen som i stora mängder

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Begränsning av nyårssmällandet

  Motion 1997/98:N233 av Bo Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N233 av Bo Nilsson s Begränsning av nyårssmällandet Perioden i samband med jul- och nyårsfirandet 19961997 var värre än någonsin när det gällde det s.k. nyårssmällandet husdjur som skräms från vett och sans, skadade tonåringar och söndersprängda parkeringsautomater och postlådor m.m. Listan

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetstagares förmånsrätt vid konkurs samt lönegaranti

  Motion 1997/98:L303 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L303 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson s Arbetstagares förmånsrätt vid konkurs samt lönegaranti I Sverige har sedan urminnes tider gällt att arbetstagares fordringar haft förmånsrätt i arbetsgivarens konkurs. Redan i 1734 års lag 4 Handelsbalken 17 kap hade betjänters och tjänstehjons

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Översyn av stiftelselagen

  Motion 1997/98:L203 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L203 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson s Översyn av stiftelselagen En ny stiftelselag trädde i kraft den 1 januari 1996. Den nya lagen innebär en betydande modernisering av en i många avseenden tidigare mycket otidsenlig reglering av stiftelsebegreppet. En stiftelse har mycket speciella

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svensk varvsnäring

  Motion 1997/98:N243 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N243 av Bo Nilsson m.fl. s Svensk varvsnäring Under 1994 träffades på internationellt plan en överenskommelse om att varvsstödet i olika länder skulle vara avvecklat under 1996. Detta är naturligtvis det rätta, en avveckling betyder ju konkurrens på så lika villkor som möjligt. I Sverige,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skärpning av vapenlagen

  Motion 1997/98:Ju717 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju717 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson s Skärpning av vapenlagen Vapenberget i Sverige växer oroväckande samtidigt som myndigheterna har dålig kontroll över utvecklingen. En utredning inom polisen visar att det finns 775 000 legala vapenägare i landet som äger 2,2 miljoner vapen. I

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bygdeutveckling

  Motion 1997/98:A406 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A406 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson s Bygdeutveckling Med sjunkande sysselsättning inom den traditionella industrisektorn samt en ny syn på lönearbete, talar flera faktorer för en satsning på lokala initiativ. I 3 500 lokala arbetsgrupper lägger 70 000 personer ner ett mycket stort

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättning för handikappade

  Motion 1997/98:A285 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A285 av Bo Nilsson m.fl. s Sysselsättning för handikappade En omfattande studie våren 1997 visade att bara drygt varannan person i yrkesverksam ålder med funktionshinder har arbete, att jämföra med nära tre av fyra av hela befolkningen 1664 årFör att arbetslösheten för funktionshindrade

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot övergödningen

  Motion 1997/98:Jo770 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo770 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot övergödningen Våra kusthav är alltjämt utsatta för akuta miljöhot. Stora bottenområden har drabbats av syrgasbrist till följd av den ökande tillväxten av fintrådiga alger. Starkt bidragande orsaker till denna syrebrist är urlakningen från

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationalpark vid Kullaberg

  Motion 1997/98:Jo712 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo712 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Nationalpark vid Kullaberg Kullaberg är en långsmal, relativt hög urbergstyp, som bildar spetsen av en halvö mellan Skälderviken och Öresund i nordvästra Skåne. Området omfattar två naturreservat västra och östra Kullaberg. De båda reservaten ger möjligheter

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåneregionen

  Motion 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. s Skåneregionen Skåne är unikt. Det är unikt genom att ligga geografiskt både i periferi och i centrum. Skåne ligger i periferin av Sverige men i centrum av södra Östersjöområdet och nära kärnan i Europa och Europeiska unionen. Genom den troliga utvidgningen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Handikapporganisationernas informationsmöjlighet i SVT

  Motion 1997/98:Kr219 av Bo Nilsson och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr219 av Bo Nilsson och Bengt Silfverstrand s Handikapporganisationernas informationsmöjlighet i SVT Handikapporganisationerna utför ett viktigt samhällsarbete. Många gånger är det emellertid svårt för dem att nå ut med sin information. Sjukvården har ibland svårigheter p.g.a. olika skäl

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi64 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi64 av Bo Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Under många år har statliga stöd till världens varvsindustrier diskuterats, beslutats och ändrats eller så har flertalet länder inte levt upp till de överenskommelser som träffats. Under 1994

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter