Birthe Sörestedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-17 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 82/83-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 84/85-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98.

Bostadsort

Tygelsjö

Utbildning

Realexamen 59. Kontorist i Malmö 59-60. Laboratoriebiträde 60-63. Laborantskolan 64. Laboratorieassistent 64-72. Vårdyrkeslärarutbildning 71. Socionomexamen i Lund 80. Assistent vid kriminalvårdens frivårdsorganisation i Malmö 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för för Västra Klagstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-84, Malmö krets av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 76- och Skånes SSKF-distrikt 84-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen 84-, Polisstyrelsen i Skåne län 99-, ordförande 99-. Ledamot av Länsnykterhetsnämnden i Malmöhus län 79-82 och Socialstyrelsens råd för abort- och steriliseringsärenden samt IN VITRO fertilisationsärenden 93-, Nämndeman i tingsrätten 78-82. - Ledamot av delegationen för kontraktsvård 82-87, frivårdskommittén 82-84, domstolsutredningen 90-92, fängelseutredningen 92-94, EU-gränskontrollutredningen 94, utredningen om doping 94-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö östra sociala distriktsnämnd 79-83 och valnämnden 89-. Ledamot av regionfullmäktige i Skåne län 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Magasinsförmannen Nils Harald Egon Wivesson och fabriksarbeterskan Greta Sally Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi39 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi39 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Det är ingen tvekan om att kunskapslyftet blivit en succé. Många kvinnor har tagit chansen att vidga sina kunskaper och sin kompetens. Studieintresset har ökat och många vill fortsätta
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi38 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi38 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Jämställdhet i informationssamhället Vi instämmer helt i regeringens uppfattning att informationstekniken betyder mycket för Sveriges konkurrenskraft och i konstaterandet att det behövs
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåneregionen

  Motion 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. s Skåneregionen Skåne är unikt. Det är unikt genom att ligga geografiskt både i periferi och i centrum. Skåne ligger i periferin av Sverige men i centrum av södra Östersjöområdet och nära kärnan i Europa och Europeiska unionen. Genom den troliga utvidgningen
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Rollspel

  Motion 1997/98:Kr501 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr501 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Rollspel Huvudpersonerna kan vara hjälplösa offer som slaktats av psykopatiska mördare. Eller de kan själva vara personlighetskluvna mördare som måste avslöja sin egen mörka hemlighet och göra slut på den, kanske genom att dö.Citatet är
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Malmö Symfoniorkester

  Motion 1997/98:Kr281 av Nils T Svensson och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr281 av Nils T Svensson och Birthe Sörestedt s Malmö Symfoniorkester Det har i flera utredningar de senaste åren konstaterats att Malmö Symfoniorkester har ett i jämförelse med andra symfoniorkestrar orimligt lågt statsbidrag i förhållande till sin omfattning och verksamhet. Malmö kommun
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tobak som ohälsoorsak

  Motion 1997/98:So641 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, v, mp, kd, s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So641 av Barbro Westerholm m.fl. fp, m, c, v, mp, kd, s Tobak som ohälsoorsak Tobaksbruket fortsätter att utgöra ett av de största folkhälsoproblemen i vår tid och är en globalt växande epidemi. Varje år möter nu 3,5 miljoner människor i världen en för tidig död på grund av sitt tobaksbruk.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Båtregister och båtskatt

  Motion 1997/98:T605 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T605 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Båtregister och båtskatt Den 1 januari 1988 infördes ett register för fritidsbåtar. Enligt lagen skulle varje svensk båt som inte går i yrkesmässig trafik registreras om 1. båten drevs med segel eller motor och skrovet hade en största längd
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU18 1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Visst bistånd

  Motion 1997/98:U203 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:U203 av Maud Björnemalm m.fl. s Visst bistånd De flesta flyktingar har en dröm om att en gång kunna återvända till sitt hemland. Frivillig återvandring när detta är möjligt är i regel den bästa lösningen. Erfarenheten visar också att de flyktingar som funnit sig tillrätta under exiltiden
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • IT-satsning på kvinnor

  Motion 1997/98:T910 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T910 av Monica Green m.fl. s IT-satsning på kvinnor I samband med budgetpropositionen finns en avstämning av målet om att halvera den öppna arbetslösheten. Där redogörs för den IT-satsning som regeringen med Industriförbundet och företrädare för IT-branschen startar inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen.Vi
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Öresundsbrons järnvägsanslutningar

  Motion 1997/98:T902 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T902 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Öresundsbrons järnvägsanslutningar Med Öresundsbron inleds en process mot en nära integrering av Malmö- och Köpenhamnsregionerna. Detta skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hela Öresundsregionen. Öresundsbron öppnar också möjligheter till en
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kärnvapennedrustning

  Motion 1997/98:U414 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:U414 av Inger Segelström m.fl. s Kärnvapennedrustning Vi s-kvinnor har under många år haft företrädare som arbetat för fred och nedrustning. Det har funnits en stark opinion i Sverige för detta och det har resulterat i att vi från svensk sida i olika internationella fora kunnat driva dessa
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tatuering och piercing

  Motion 1997/98:So333 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So333 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Tatuering och piercing Det har blivit något av ett mode att pierca och tatuera sig. Antalet personer som låtit tatuera respektive pierca sig ökar lavinartat och det i huvudsak i kretsen av ungdomar. Då en sådan kroppssmyckning åtminstone vad gäller tatuering
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Invandrarkunskap

  Motion 1997/98:Ub471 av Birthe Sörestedt och Nils T Svensson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub471 av Birthe Sörestedt och Nils T Svensson s Invandrarkunskap Sverige är ett land med etnisk och kulturell mångfald, ca 900 000 personer födda i ett annat land med annan kultur och andra traditioner är bosatta här. Dessa personer kommer i kontakt med vårt samhälle på olika sätt och de
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolans sex och samlevnadsundervisning

  Motion 1997/98:Ub277 av Berit Andnor m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub277 av Berit Andnor m.fl. s Skolans sex och samlevnadsundervisning Hälsofrågor griper på olika sätt in i skolans och den enskilde elevens vardag. De är aktuella inom olika ämnen och kunskapsområden. Flera kunskapsområden är hälsorelaterade och förtjänar lyftas fram och beskrivas just för
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barns rätt till barnomsorg

  Motion 1997/98:Ub268 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub268 av Eva Arvidsson m.fl. s Barns rätt till barnomsorg Det är, enligt svensk lag, förskoleverksamhetens uppgift att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnens bästa

  Motion 1997/98:Ub254 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub254 av Monica Green m.fl. s Barnens bästa Med anledning av socialtjänstlagen som slår fast att alla beslut som ska fattas fortsättningsvis ska utgå från barnens bästa måste vi se till att vi får ett barnvänligt klimat i Sverige. Barn mår bra i Sverige, vårt välfärdssystem ligger i toppen.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Simundervisning i skolan

  Motion 1997/98:Ub241 av Anita Jönsson och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub241 av Anita Jönsson och Birthe Sörestedt s Simundervisning i skolan Bad och lek i vatten är en ofta förekommande fritidssysselsättning i dag i Sverige för både unga och gamla. Det finns god tillgång till sjöar och kuster som inbjuder till bad och dessutom finns i de flesta kommuner olika
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvarteret Framtiden

  Motion 1997/98:Bo229 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo229 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Kvarteret Framtiden Bostadspolitiken är en av hörnstenarna i ett samhälles välfärdspolitik. För den enskilde människan är en bra bostad det allra mest grundläggande i livet. Utan en god bostad saknar människan också förutsättningar att ta till vara och utnyttja
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riskforskning

  Motion 1997/98:Fö401 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö401 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Riskforskning Från ett samlat samhällsperspektiv utgör en förbättrad och utökad riskforskning en strategisk faktor för välståndsutveckling och ekonomisk tillväxt. Tyvärr saknas oftast detta samlade perspektiv i den nationella forskningsplaneringen.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen i Malmöområdet

  Motion 1997/98:A417 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A417 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Sysselsättningen i Malmöområdet Målen för regionalpolitiken ska enligt riksdagsbeslut vara att skapa hållbar tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket. Dessa mål gäller självfallet också för storstadsregionerna.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter