Birgit Henriksson (M)

Född år
1932
Avliden
29 september 2022

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-12-09 – 1994-10-02
Ledig
1993-11-08 – 1993-12-08
Ordinarie
1989-05-10 – 1993-11-07

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1995-10-08
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1989-05-17 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1989-05-17 – 1989-10-03

Utbildningsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Lagutskottet

Ledamot
1995-01-16 – 1995-10-08

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1989- Suppl i JuU 88/89--90/91, FiU 88/89 och UbU 89/90--93/94. Led av JuU 91/92--93/94.

Bostadsort

Hallstahammar

Utbildning

Realexamen 50. Sekreterarutbildning vid Sandvikens Jernverks interna specialskola 51--52. Studier i Paris 52--53. Ämneslärare 75--. Automatisk databehandling 85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för stiftelsen för Turism och Friluftsliv i Västmanland 78--89 samt Westmannaturism AB 87--89. Delegat för stiftelsen Djursjukhuset i Strömsholm 84--. -- Led av styrelsen för Hallstahammars Moderata kvinnoförening, kassör 55--57, ordf 69--72, Västmanlands läns förbund av Moderata kvinnoförbundet 65--91, ordf 68--91, hedersordf 91--, och Moderata kvinnoförbundet 81--84. Ordf i Sv kommittén för flykting-, invandrar- och befolkningsfrågor av European union of Women (EUW) 76-- och led av EUW:s internationella kommission för dessa frågor 84--, vice ordf 89--. -- Led av styrelsen för Västmanlands läns länsförbund av Moderata samlingspartiet och dess AU. Led av Moderata samlingspartiets centrala utbildningsnämnd 68--79 och försvarspolitiska kommitté 74--77.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman vid Köpings tingsrätt 84--94 och vid länsrätten i Västmanlands län 95--. -- Led av domstolsutredningen 91--92, hot- och riskutredningen 93--95 och tjänstehundsutredningen 94.

Kommunala uppdrag

Led av Hallstahammars kommunfullmäktige 74--94. Led av kommunstyrelsen 77--85 och 89 samt dess AU 89 och 94. Led av skolstyrelsen 74--76, sociala centralnämnden 76--79, handikapprådet, valberedningen 80--85, fritidsstyrelsen/fritidsnämnden 80--88 och dess AU 80--85 samt arbetsmarknadsdelegationen 83--89. Led av Sv Kommunförbundets länsavdelning i Västmanlands län 89--91, led av länsskoldelegationen 72--82 och fritidsdelegationen 82--89. Ledamot av landstingsfullmäktige i Västmanlands län, andre vice ordförande. -- Led av Hallstahammars kyrkofullmäktige. Led av fastighets- och kyrkogårdsnämnden, kyrkorådet och kyrkonämnden. -- Led av Västmanlands läns landsting 88--. Led av styrelsen för Norra sjukvårdsområdet i Västmanlands län 88--90. Led av landstingsrevisionen från 82. Led av styrelsen för Skinnskattebergs folkhögskola 82--89.

Föräldrar

Brukstjänstemannen Bengt Arne Nilsson och korrespondenten Malin Kristina Jansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten

  Motion 1994/95:Ju25 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju25 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Tillräckligt med poliser en förutsättning för en samlad strategi mot den ekonomiska brottsligheten I skrivelsen lägger regeringen fram en strategi för samhällets samlade
  Inlämnad
  1995-05-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten

  Motion 1994/95:Ju24 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju24 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Inledning I skrivelsen presenterar regeringen en strategi för samhällets samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringen framhåller bl.a. att näringslivet
  Inlämnad
  1995-05-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik

  Motion 1994/95:L47 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L47 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik 1. Inledning 1.1 Konsumentpolitikens mål och inriktning I propositionen presenterar regeringen förslag till mål och inriktning av den framtida konsumentpolitiken. De nationella målen för konsumentpolitiken
  Inlämnad
  1995-04-24
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1994/95:LU32
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:144 Riktlinjer för registeringen av påföljder m.m.

  Motion 1994/95:Ju17 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju17 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:144 Riktlinjer för registreringen av påföljder m.m. 1. Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen riktlinjer för uppbyggnaden av en ny struktur avseende de brottsregister m.m. som i dag förs hos Rikspolisstyrelsen. Förslaget
  Inlämnad
  1995-04-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:194 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård

  Motion 1994/95:So39 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So39 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:194 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen vissa lagändringar i den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård som började gälla den 1 januari 1992. Lagen 1966:293 om beredande
  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd

  Motion 1994/95:L33 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L33 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd Sammanfattning I propositionen lägger regeringen fram två förslag i syfte att stärka det upphovsrättsliga skyddet. För det första föreslår regeringen att det införs bestämmelser
  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:LU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:189 Konkursgäldenären

  Motion 1994/95:L31 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L31 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:189 Konkursgäldenären Sammanfattning Regeringens förslag till lagändringar avseende konkursgäldenärens skyldigheter skall ses mot bakgrund av den borgerliga regeringens initiativ till åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten.
  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:LU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:188 Effektiviseringar på delgivningsområdet

  Motion 1994/95:Ju16 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju16 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:188 Effektiviseringar på delgivningsområdet Sammanfattning I propositionen lägger regeringen fram förslag till effektiviseringar på delgivningsområdet. Bl.a. föreslås vissa ändringar som gäller information till svarande vid förenklad
  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skogsmästarutbildningen i Skinnskatteberg

  Motion 1994/95:Ub631 av Birgit Henriksson och Tomas Högström (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub631 av Birgit Henriksson och Tomas Högström m Skogsmästarutbildningen i Skinnskatteberg Den framtida skogliga utbildningen har varit föremål för utredningar. Förändringar har föreslagits exempelvis vad gäller de korta utbildningarna. Den skogsutbildningsgruppsom tillsattes av rektorsämbetet
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mäldardalens högskola

  Motion 1994/95:Ub623 av Birgit Henriksson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub623 av Birgit Henriksson m Mälardalens Högskola Målet för Moderata Samlingspartiet är att skapa Europas bästa skola. Det är en signal av stor betydelse för elever, lärare, föräldrar och politiker. Den socialdemokratiska regeringen ger helt fel signal när den, genom att överföra medel
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kriminalisering av innehav och bruk av anabola steroider

  Motion 1994/95:So411 av Birgit Henriksson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So411 av Birgit Henriksson m Kriminalisering av innehav och bruk av anabola steroider Många till synes oförklarliga vredesutbrott, våldsamheter och obehärskade handlingar har i efterhand visat sig bero på bruk av anabola steroider. Likaså har sjukdomstillstånd, ibland med svåra följder,
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fosterskador till följd av missbruk

  Motion 1994/95:So243 av Birgit Henriksson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So243 av Birgit Henriksson m Fosterskador till följd av missbruk En forskningsrapport, som kunde påvisa grava skador på foster genom deras mödrars alkoholmissbruk, lades fram i slutet på 70-talet. En ganska lång tid förflöt innan diskussionen kom igång på allvar. I Kortedala i Göteborg
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nya effektiva åtgärder mot ungdomsbrottsligheten

  Motion 1994/95:Ju802 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju802 av Gun Hellsvik m.fl. m Nya effektiva åtgärder mot ungdomsbrottsligheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattning2 2. Familjen har ett stort ansvar för att förebygga brott2 3. Skolans ansvar3 4. Sanering av mediavåldet3 4.1 Effektivisera videohandlarnas ansvar4 5. Nationellt brottsförebyggande
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:JuU17 1994/95:JuU21 1994/95:JuU24 1994/95:KU14 1994/95:SoU26 1995/96:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Trafikbrott av utländska medborgare

  Motion 1994/95:Ju708 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju708 av Gun Hellsvik m.fl. m Trafikbrott av utländska medborgare Det har från flera håll runt om i landet, bl.a. från Malmö och Göteborg, rapporterats att utländska medborgare som befinner sig på tillfälligt besök i Sverige underlåter att betala böter för trafikbrott som de gör sig skyldiga
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JuU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rätt till kreditupplysningskopior m.m.

  Motion 1994/95:N263 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:N263 av Rolf Dahlberg m.fl. m Rätt till kreditupplysningskopior m.m. I Kreditupplysningsutredningens i december 1993 avgiva slutbetänkande SOU 1993:110 föreslås bl.a. att kreditupplysningslagen skall gälla alla företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet utan undantag. Utredningen
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kidnappning av barn

  Motion 1994/95:L404 av Birgit Henriksson och Elisabeth Fleetwood (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L404 av Birgit Henriksson och Elisabeth Fleetwood m Kidnappning av barn För ett par år sedan avkunnade HD en dom, som djupt upprörde många svenskar. En svensk kvinna, född och uppvuxen i Sverige, fråntogs av svensk domstol i praktiken rätten att någonsin mera få träffa sitt barn. Barnet
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:LU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Upphävande av skuldsaneringslagen

  Motion 1994/95:L314 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L314 av Gun Hellsvik m.fl. m Upphävande av skuldsaneringslagen Den 1 juli 1994 trädde skuldsaneringslagen i kraft. Debatten om det lämpliga med en sådan lag hade pågått i Sverige under flera år. Under andra halvåret 1994 inkom 2 801 ärenden rörande skuldsanering. Av dessa hade vid årsskiftet
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:LU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Konkursrättsliga frågor

  Motion 1994/95:L303 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L303 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konkursrättsliga frågor Borgenärsinflytande vid konkurs Insolvensutredningens förslag till lag om företagsrekonstruktion syftar till att öka möjligheterna att rekonstruera verksamheter som kommit i ekonomiska svårigheter och att minska antalet konkurser.
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:LU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Ändringar i förmånsrättsordningen

  Motion 1994/95:L301 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L301 av Rolf Dahlberg m.fl. m Ändringar i förmånsrättsordningen Hög tid att avskaffa skatteprivilegiet Redan år 1969 framhöll den då arbetande lagberedningen i betänkandet Utsökningsrätt IX, Förmånsrättsordningen m.m. SOU 1969:5som kom att ligga till grund för ny lagstiftning på området,
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:LU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Ansvarsgenombrott

  Motion 1994/95:L205 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L205 av Rolf Dahlberg m.fl. m Ansvarsgenombrott Regeringen har den 8 december 1994 givit tilläggsdirektiv till aktiebolagskommittén att utforma regler om s.k. ansvarsgenombrott och därvid ta ställning till vilka olika företeelser som bör föranleda ansvarsgenombrott och även i övrigt söka
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter