Birger Hagård (M)

Född år
1932
Avliden
13 december 2013

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1986-10-06 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1986-10-06
Suppleant
1982-10-03 – 1984-10-01

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-12-01
Ordförande
1993-11-24 – 1994-10-02
Ledamot
1992-04-09 – 1993-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Valprövningsnämnden

Ledamot
1991-12-18 – 1998-12-01
Suppleant
1982-10-03 – 1991-12-17

Valberedningen

Suppleant
1995-10-04 – 1998-10-05

EG-delegationen

Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31
Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Konstitutionsutskottet 82/83-90/91 samt Utbildningsutskottet 82/83-83/84 och 85/86-86/87. Ledamot av Utbildningsutskottet 84/85 och 86/87-90/91, Konstitutionsutskottet 91/92-97/98 och EES-utskottet 91/92-92/93. Suppleant i Valprövningsnämnden 82/83-91/92, Valberedningen 95/96-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-97/98 och Valprövningsnämnden 91/92-97/98. Ledamot av Europarådets svenska delegation 91/92-97/98 och EG-Sverige-kommittén 92/93-94/95. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 91/92-97/98.

Bostadsort

Vadstena

Utbildning

Studentexamen i Borås 51. Journalistvolontär vid Borås Tidning 54-55. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 55. Sekreterare i Forum för borgerlig debatt, Stockholm, 55-59. Redaktionssekreterare och redaktör för Svensk Linje 56-58. Assistent vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms högskola 59-62, filosofie licentiat 62, extra universitetslektor 62-63 och 65-67. Redaktionssekreterare vid Svensk Tidskrift 62-69. Förbundsordf i Högerns ungdomsförbund (HUF) 63-65. Universitetslektor i statskunskap vid Linköpings universitet 68-, filosofie doktor 76, docent 76.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Baltiska kommittén, vice ordförande 65-72, ordförande 72-. Ordföradne i Konservativt idéforum 71-73. - Ledamot av styrelsen för Medborgarskolan Östergötland, ordförande 76-83, och Medborgarskolan Södermanland-Östergötland, ordförande 84-93. - Politisk sekreterare för Högerstudenterna i Stockholm 54-56. Ledamot av styrelsen för Stockholms läns HUF-distrikt, ordföradne 59-61, och HUF 61-65, ordförande 63-65. Ordföradne i Nordiska ungkonservativa unionen 64-65. Vice president i Conservative and Christian Democratic Youth Community 64-66. - Ledamot av styrelsen för Danderyds högerförening, ordförande 58-67, Stockholms läns högerförbund 59-68, Vadstena moderata förening 69- och Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 72-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Linköpings högskoleregion 80-88, Statens väg- och trafikinstitut 89-93, Sveriges Radio AB 91-93 och Sveriges Television AB 92-93. Ledamot av Totalförsvarets upplysningsnämnd 83-85, Forskningsrådsnämnden 84-89, Offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 92-99, Presstödsnämnden 97-. - Ledamot av kommittén angående förvaltningsmyndigheternas ledningsformer 92-93, fri- och rättighetskommittén 92-94, mediekommittén 95-97. Expert i samarbetsnämnden för lokal- och utrustningsprogramkommittéerna för universitet och högskolor 71-74.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Danderyds kommunalfullmäktige 63-68. - Ledamot av Vadstena kommunfullmäktige 71-73 och 80-88. Ledamot av kommunstyrelsen 80-82, vice ordförande 80-82. Ledamot av skolstyrelsen 80-82, ordförande 80-82, och centrala byggnadskommittén 80-82, vice ordförande 80-82. Ledamot av styrelsen för Industrilokaler i Vadstena AB 81-82. - Ledamot av Motala kommunfullmäktige 74-79. Ledamot av skolstyrelsen 74-79.

Litteratur

Bl a Borås borgerskaps äldste 1800-1864. En förvaltningshistorisk studie (1958), Socialdemokratien och fackföreningsrörelsen (1966), Nils Wohlin. Konservativ centerpolitiker (1976, doktorsavhandling), och Vadstena, egen kommun. Kampen för självständighet 1977-1979 (1989).

Föräldrar

Lasarettssysslomannen Seth Anders H -- LAK för Älvsb läns södra valkr 1941--1956, och folkskollärarinnan Alice Petrea Ahlström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning  5 2 Bakgrund  6 3 Synpunkter på propositionen  7 3.1 Bristande analys  7 3.2 Ökande resurser  8 3.3 Effektivare kontroll och tillsyn  9 3.4 Samverkan,

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi40 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi40 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Anslaget E 2 Presstöd Presstödets målsättning har angetts vara att uppnå mångfald på dagstidningsmarknaden. Trots ett omfattande presstöd har inte det åsyftade målet

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 4 1.1 Sverige måste kunna bättre 4 1.2 En tom framtidspolitik 5 1.3 Uppdraget sex punkter för förnyelsen av Sverige 6 1.4 En moderat ekonomisk-politisk strategi 9 2 Den

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

  Motion 1997/98:Fö10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. Sammanfattning Försvarsmaktens ekonomiska svårigheter har föranlett regeringen att föreslå vad försvarsminister Björn von Sydow kallat extraordinära åtgärderModerata samlingspartiet

  Inlämnad
  1998-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 2 Bostadspolitikens misslyckande  3 2.1 Misslyckad statlig styrning  3 2.2 1990-talets kriser  5 3 Regeringen svarslös  7 4 Principer för

  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer

  Motion 1997/98:K50 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K50 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer Den moderata riksdagsgruppen har varit företrädd i talmanskonferensens arbetsgrupp för vissa riksdagsfrågor, vilken har utformat nu aktuella förslag. På en punkt beträffande jordbruksutskottets namnbyte

  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund

  Motion 1997/98:K43 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K43 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund 1 Staten och trossamfunden, bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Innebörden av principbeslutet i riksdagen 1995

  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K34 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K34 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst 1 Sammanfattning I propositionen presenteras regeringens riktlinjer för regeringens fortsatta arbete med att utveckla den svenska statsförvaltningen. Bl.a. uppges

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Motion till riksdagen 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillv�xt f�r arbete och v�lf�rd Inneh�ll 1 Sammanfattning Regeringens regionalpolitiska

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag

  Motion 1997/98:K13 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K13 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag 1 Inledning 2 2 Moderata samlingspartiets utgångspunkter 2 3 Regeringens förslag till genomförande av EG-direktivet 3 3.1 Lagens uppbyggnad hanteringsmodell eller missbruksmodell 3 3.2 Behandling av känsliga

  Inlämnad
  1998-02-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:KU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

  Motion 1997/98:K18 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K18 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. Innehåll 1 Inledande sammanfattning 3 1.1 Bakgrunden 3 1.2 Barnpornografifrågan 3 1.3 Mediekommitténs förslag 4 1.3.1

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

  Motion 1997/98:Jo32 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo32 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk 1 Allmänt Moderniseringen av den svenska miljölagstiftningen har försenats kraftigt av den socialdemokratiska regeringen. Redan 1994 överlämnade den dåvarande borgerliga regeringen ett förslag prop. 1994/95:10 om

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  82
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------1997/98:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (82 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor

  Motion 1997/98:Ju8 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju8 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor 1 Sammanfattning Regeringen föreslår en särskild lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor, vad som med en engelsk term benämns Bulletin Board Systems BBSSyftet med lagförslaget är att

  Inlämnad
  1997-11-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

  Motion 1997/98:Fi3 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi3 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen Innehåll 1 Bakgrund  1.1 Historisk tillbakablick  1.2 Formella förutsättningar  2 Medlemskap eller utanförskap  2.1 För- och nackdelar med en valutaunion  2.1.1 Calmforsutredningen 

  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Energipolitik för tillväxt, företagande och nya arbeten

  Motion 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. m Energipolitik för tillväxt, företagande och nya arbeten Motion till riksdagen 1997/98:N223 av Carl Bildt m.fl. m Energipolitik f�r tillv�xt, f�retagande och nya arbeten Inneh�llsf�rteckning 1 Sammanfattning Moderata samlingspartiet ser energipolitiken som

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  70
  Utskottsberedning
  -----------------------------------1997/98:BoU3 1997/98:JoU17 1997/98:LU27 1997/98:NU2 1997/98:SkU18 1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • Från statligt ägande till folkaktier

  Motion 1997/98:N209 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N209 av Carl Bildt m.fl. m Från statligt ägande till folkaktier Innehåll 1 Sammanfattning  2 Ägandet av näringslivet  2.1 Folkaktier eller koncentrerat ägande  2.2 Omfattande statlig ägarinblandning  2.3 Synen på det statliga ägandet förändras  2.4 Privatiseringar ger strukturella fördelar 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FiU3 1997/98:NU10 1997/98:NU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Knypplingskonstens fortbestånd

  Motion 1997/98:Kr283 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, m, c, v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr283 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, m, c, v Knypplingskonstens fortbestånd Vadstena och Östergötland har sedan medeltiden, troligen genom nunnorna vid Birgittinerklostret, varit Sveriges centrum när det gäller konstformen knyppling. Säkrare blir man vad gäller senare delen av 1500-talet

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sponsring i Sveriges Radio och Television

  Motion 1997/98:Kr244 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr244 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. m Sponsring i Sveriges Radio och Television Enligt avtalet mellan staten och Sveriges Televison får SVT inte sända reklam mot vederlag eller program mot betalning. Däremot har SVT och SR rätt att låta vilken juridisk eller fysisk person som

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  1997/98:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Översyn av det officiella belöningssystemet

  Motion 1997/98:K713 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K713 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. m Översyn av det officiella belöningssystemet Varje samhälle torde ha behov av att kunna belöna sina medborgare för förtjänstfulla insatser. Praktiskt taget alla andra stater har någon form av ordnar eller liknande belöningar, som kan tillfalla

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Helgdag den 6 juni

  Motion 1997/98:K710 av Birger Hagård (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K710 av Birger Hagård m Helgdag den 6 juni Nationaldagsutredningen överlämnade våren 1994 sitt betänkande 6 juni Nationaldagen SOU 1994:58Det har dock ännu inte föranlett någon lagstiftningsåtgärd. Utredningen har kritiserats för att lägga tyngdpunkten på de ekonomiska konsekvenserna av

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter