Bertil Fiskesjö (C)

Född år
1928
Avliden
30 november 2019

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Konstitutionsutskottet

Vice ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
1991-12-18 – 1995-12-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-. Tredje vice talman 1986- Suppleant i Utbildningsutskottet 71-78/79 och Konstitutionsutskottet 71-73. Ledamot av Konstitutionsutskottet 74-93/94, ordförande 79/80-81/82, vice ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Utrikesnämnden 86/87-93/94 samt Valprövningsnämnden 91/92 och 93/94. Ledamot av JO-delegationen 79/80-90/91, ordförande 79/80-81/82, Talmanskonferensen 79/80-81/82 och 85/86-93/94, vice ordförande 91/92-93/94, Valprövningsnämnden 79/80-90/91 och 92/93, Europarådets svenska delegation 85/86 och Krigsdelegationen 85/86-93/94. 3:e vice talman 85/86-93/94. Ledamot av Riksdagens särskilda nämnd 77-90, ordförande 79-82. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 74-76. Ledamot av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 76-80. Ledamot av Riksdagens informationsutredning 72-75, utredningen angående en allmän översyn av Riksdagens arbetsformer 73-79, 1983 års JO-utredning 83-85, utredningen angående den inre riksdagsförvaltningens organisation 88, ordförande 88, och riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 84/85-93/94. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 85/86-93/94.

Bostadsort

Lund

Utbildning

Eget lantbruk till 50. Folkhögskola. Studentexamen i Lund 52. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 54, filosofie magister 55, filosofie licentiat 64. Extra adjunkt vid kommunala flickskolan i Malmö 55-56 och Lunds privata elementarskola 56-58, extra ordinarie adjunkt 58-60. Extra universitetslektor i statskunskap vid Lunds universitet 60, biträdande lärare 61-66, universitetslektor/högskolelektor 66-93.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för statsvetenskapliga förbundet, vice ordförande 73-76, AB Skånska Dagbladet, vice ordförande 76-, Sveriges Pensionärsförbund, vice ordförande 99-. Redaktör av studentkårens tidskrift Lundagård 57. - Ledamot av styrelsen för Lunds bondeförbundsstudenter, ordförande 55, Bondeförbundets studentförbund, sekreterare 56, Lunds centeravdelning, sekreterare 60-69, ordförande 69-78, Malmöhus läns centerpartidistrikt, vice ordförande 72-80, ordförande 80-92, och Fyrstadskretsens centerorganisation, ordförande 76-81.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av miljödatanämnden 76-78, offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 77-94, ordförande 78-82 och 92-94, vice ordförande 83-86, forskningsrådsnämnden 80-89 och folkrättsdelegationen 85-92. Ledamot av styrelsen för Lund-Malmö högskoleregion, ordförande 81-88. FN-delegat 81 och 82. - Ledamot av 1968 års utbildningsutredning 70-74, utredningen om en allmän översyn av Riksdagens arbetsformer 73-76, personvals- och valkretsutredningen 74-78, JK-utredningen 74-78, tystnadspliktskommittén 75, rättighetsskyddsutredningen 77-78, yttrandefrihetsutredningen 77-86, grundlagskommittén 80-81, utredningen om redovisning av miljökvalitet 82-83, ordförande 82-83, kommittén för översyn av reglerna för tillträde till grundläggande högskoleutbildning 84-85, folkstyrelsekommittén 84-87, folkrättsdelegationen 85-92, meddelarskyddskommittén 88-90, åklagarutredningen -90 90-92, grundlagsutredningen inför EG 91-93, fri- och rättighetskommittén 92-94, kommittén om den framtida presspolitiken 93- delegationen för en miljöinriktad regionplanering i Skåne 94-, ordförande 94-, mediekommittén 95-97, pensionsärskommittén 99-, Ledamot av referensgruppen till utredningen angående regeringsformens 10 kap 5 § 83-84. Expert i grundlagberedningen 71-72.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lunds valnämnd 64-70 och kulturstipendienämnden 71-76. - Ledamot av direktionen för S:t Lars sjukhus i Lund 67-70.

Litteratur

Bland annat i statsvetenskap, partihistoria och aktuella politiska ämnen. Studiematerial i politik och statsvetenskap, bland annat Svenska författningstexter. Stadgar, avtal m.m. i urval (1:a uppl 1969, tillsammans med L Lundquist och J Ringdahl).

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Oskar Heribert Johansson och Svea Edit Gunhild Sjöquist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf24 av Marianne Andersson och tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf24 av Marianne Andersson och tredje vice talman Bertil Fiskesjö c med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Propositionen föreslår att patienter som behöver extraordinära tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid
  Inlämnad
  1994-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksdagsordningen

  Motion 1993/94:K315 av Tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K315 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö c Riksdagsordningen Bestämmelserna om särskilda inlägg av statsråd är oklara. Grundlagsberedningen synes ha avsett att statsrådens rätt till särskilda inlägg skulle vara en motsvarighet till ledamöternas replikrätt. Denna uppfattning stöds av
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:109 Fotografirättens integration i upphovsrättslagen

  Motion 1993/94:L8 av Göthe Knutson m.fl. (m, c, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:L8 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c med anledning av prop. 1993/94:109 Fotografirättens integration i upphovsrättslagen Inledning Propositionen innehåller förslag rörande fotografiers rättsliga ställning. Bl.a. föreslås att fotografier skall regleras dels i 1 upphovsrättslagen, såsom fotografiskt
  Inlämnad
  1994-01-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub144 av Christina Linderholm och tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub144 av Christina Linderholm och tredje vice talman Bertil Fiskesjö c med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg En av Forskningsrådsnämndens FRN huvuduppgifter har allt sedan starten varit att ta initiativ till information och sprida kunskap om forskning. Forskningsinformationen
  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning inom förvaltning, domstols- och polisväsende som ett led i utvecklingsbiståndet

  Motion 1992/93:U278 av Tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:U278 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö c Utbildning inom förvaltning, domstols- och polisväsende som ett led i utvecklingsbiståndet Sverige ger sedan länge betydande bistånd till s k utvecklingsländer främst i tredje världen men på senare tid också till länder i vårt grannskap på andra
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gemensam vägnumrering för Dackeleden

  Motion 1992/93:T317 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T317 av Agne Hansson m.fl. c Gemensam vägnumrering för Dackeleden Ett väl sammansatt kommunikationssystem med jämnt fördelade trafikströmmar skapar förutsättningar för nödvändig miljöhänsyn. Det medverkar också till en rationell trafikföring och ökad trafiksäkerhet. I ett väl sammansatt
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsdemokrati och regional självstyrelse

  Motion 1992/93:K504 av Tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:K504 av Tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c Länsdemokrati och regional självstyrelse Från centerpartiet har vi under en lång följd av år krävt en reformering av styrelseformerna på det regionala planet. Det grundläggande motivet för detta är att den sedan länge gällande ordningen
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utrikessekretessen

  Motion 1992/93:K427 av Tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (c)

  The remote procedure call failed.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkomröstningsinstitutet

  Motion 1992/93:K208 av Tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:K208 av Tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c Folkomröstningsinstitutet Regeringen har initierat en rad utredningar på författningsområdet, utredningar som nu är i slutskedet av arbetet. Det gäller grundlagen och EG, fri- och rättigheter i grundlagen och personvalsfrågan. Det är
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nedläggningen av Lv 4 i Ystad

  Motion 1992/93:Fö309 av Per Stenmarck m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö309 av Per Stenmarck m.fl. m, fp, c, kds Nedläggningen av Lv 4 i Ystad Den aktuella ekonomiska situationen i vårt land är mycket besvärlig. Den gör det nödvändigt med stora besparingar inom den offentliga sektorn. I enlighet med höstens krispaket så drabbar detta också försvaret. I
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Öresundsbroprojektets ekonomiska förutsättningar

  Motion 1992/93:T907 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T907 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c, fp, kds Öresundsbroprojektets ekonomiska förutsättningar När riksdagen tillstyrkte förslaget att bygga en Öresundsbro var den dåvarande regeringens ståndpunkt att bron inklusive landanslutningar i sin helhet kan finansieras med trafikantavgifter.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:TU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Statligt stöd till företag

  Motion 1992/93:N286 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:N286 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö c Statligt stöd till företag Statligt stöd till företag utgår i olika sammanhang. Möjligheterna att i efterhand granska på vilka grunder stödet beviljats är begränsade på det sättet att företagen kan vägra lämna ut uppgifter som har betydelse.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
 • Amalgam

  Motion 1992/93:Sf288 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf288 av Marianne Andersson m.fl. c, fp Amalgam Redan 1990-91 års riksdag uttalade att det är rimligt att den som på grund av sjukdomsbesvär vill byta ut sina amalgamfyllningar ska kunna göra det på ett enkelt sätt och till en rimlig kostnad. De olika utredningar som riksförsäkringsverket
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1992/93:SfU18 1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Brottsbalken m.m.

  Motion 1992/93:Ju810 av Bengt Kindbom och Tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju810 av Bengt Kindbom och tredje vice talman Bertil Fiskesjö c Brottsbalken m.m. Till förra riksmötet väckte vi en motion med krav på en översyn av gällande regler i brottsbalken och rättegångsbalken mot bakgrund av det s k Lindomefallet. En person hade blivit mördad, men ingen av de två
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JuU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

  Motion 1991/92:Fö37 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö37 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 Hela landet skall försvaras även Skåne Regeringens försvarsproposition innebär en underskattning av behovet av försvarsenheter
  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Förbindelserna över Öresund

  Motion 1991/92:T904 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T904 av Ulla Tillander m.fl. c Förbindelserna över Öresund I årets budgetproposition konstateras att en överenskommelse har träffats mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund. Vår uppfattning är fortfarande, vilket vi har motionerat om i många år, att en järnvägstunnel
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Grundlagsreglering av svenska medborgares rösträtt

  Motion 1991/92:K201 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:K201 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c Grundlagsreglering av svenska medborgares rösträtt Utan allmän rösträtt finns ingen demokrati. Det är således av största vikt att denna rösträtt är garanterad i grundlag. Detta måste gälla för alla medborgare. Så är det dock, märkligt
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Amalgam

  Motion 1991/92:So516 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:So516 av Marianne Andersson m.fl. c Amalgam Varför har belastningsskadorna ökat så mycket under senare år Varför har allt fler människor problem med kronisk trötthet, muskelvärk, huvudvärk, nedsatt immunförsvar med flera så kallade diffusa symtom Beror allt på dålig arbetsmiljö eller
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten

  Motion 1991/92:Ju805 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju805 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten De allra flesta ungdomar följer lagar och regler. Att en liten grupp unga begår en stor del av de anmälda brotten innebär inte att dagens ungdomar är mer brottsbenägna än tidigare generationers ungdomar. Inte desto
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:JuU24 1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Medverkan till brott

  Motion 1991/92:Ju614 av Bengt Kindbom och tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju614 av Bengt Kindbom och tredje vice talman Bertil Fiskesjö c Medverkan till brott Få rättsfall under de senaste åren har vållat så mycket debatt som det s k LindomefalletEn person har blivit mördad men ingen av de två som varit på mordplatsen har kunnat fällas för gärningen. Mest upprörd
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter