Berit Jóhannesson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
solidaritetsarbetare
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2006-05-18 – 2006-06-14
Deputerad
2005-11-22 – 2005-12-07
Suppleant
2004-10-19 – 2004-12-15
Suppleant
2004-05-11 – 2004-05-26
Deputerad
2004-02-05 – 2004-02-18
Suppleant
2003-06-11 – 2003-06-12
Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18
Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14

Valberedningen

Ledamot
2003-02-20 – 2005-01-27

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 1999-09-30

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Handlingsplan för FN:s resolution 1325 och kvinnors representation i försvaret

  Skriftlig fråga 2005/06:2003 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 11 augusti Fråga 2005/06:2003 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Handlingsplan för FN:s resolution 1325 och kvinnors representation i försvaret Regeringen har nyligen presenterat en efterlängtad handlingsplan för Sveriges implementering av FN:s resolution 1325. Resolutionen syftar
  Inlämnad
  2006-08-11
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Lokala handlingsplaner för FN:s resolution 1325

  Skriftlig fråga 2005/06:2002 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 11 augusti Fråga 2005/06:2002 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Lokala handlingsplaner för FN:s resolution 1325 Regeringen har nyligen presenterat en efterlängtad handlingsplan för hur Sverige ska implementera FN:s resolution 1325. Resolutionen syftar till att öka kvinnors deltagande
  Inlämnad
  2006-08-11
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Resolution 1325 och den nordiska snabbinsatsstyrkan

  Skriftlig fråga 2005/06:1893 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 29 juni Fråga 2005/06:1893 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Resolution 1325 och den nordiska snabbinsatsstyrkan Nyligen presenterade regeringen en mycket efterlängtad handlingsplan för Sveriges implementering av FN:s resolution 1325. Resolutionen antogs år 2000 av FN:s säkerhetsråd
  Inlämnad
  2006-06-29
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Uppföljning av Blixkommissionens rapport

  Skriftlig fråga 2005/06:1892 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 29 juni Fråga 2005/06:1892 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Jan Eliasson s Uppföljning av Blixkommissionens rapport Anna Lindh tillsatte 2003 en kommission med Hans Blix som ordförande för att utarbeta förslag till det fortsatta arbetet med nedrustning av nukleära, biologiska och kemiska massförstörelsevapen.
  Inlämnad
  2006-06-29
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • FN:s konvention mot korruption

  Skriftlig fråga 2005/06:1879 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 27 juni Fråga 2005/06:1879 av Berit Jóhannesson v till justitieminister Thomas Bodström s FN:s konvention mot korruption Det är hög tid att Sverige ratificerar FN:s konvention mot korruption som antogs av FN:s generalförsamling resolution 58/4, den 31 oktober 2003Ett pm, Ds 2005:38, utredde redan under våren
  Inlämnad
  2006-06-27
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle

  Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle

  Betänkande 2005/06:FöU9

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga
  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 121 minuter
  Beredning
  2006-04-25
  Justering
  2006-05-09
  Debatt
  2006-05-29
  Beslut
  2006-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Reformerad styrning och förvaltning för försvaret

  Reformerad styrning och förvaltning för försvaret

  Betänkande 2005/06:FöU11

  Regeringen har informerat riksdagen om arbetet med att förändra styrningen och förvaltningen för försvaret. Riksdagen erinrade om ett uttalande riksdagen gjorde i höstas om att fler budgetanslag än för närvarande skulle förbättra riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 103 minuter
  Beredning
  2006-04-25
  Justering
  2006-05-04
  Debatt
  2006-05-16
  Beslut
  2006-05-17
 • FN:s resolution 1325:2000

  Skriftlig fråga 2005/06:1605 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 12 maj Fråga 2005/06:1605 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s FN:s resolution 1325:2000 Rädda Barnen publicerade nyligen en rapport som visar att flickor i Liberias flyktingläger blir sexuellt utnyttjade av bland annat FN-soldater som är på plats i landet för att bevara freden. För
  Inlämnad
  2006-05-12
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Avskaffande av svenska klusterbomber

  Avskaffande av svenska klusterbomber

  Interpellation 2005/06:320 av Palm, Veronica (s)

  den 22 mars Interpellation 2005/06:320 av Veronica Palm s till försvarsminister Leni Björklund s Avskaffande av svenska klusterbomber I februari blev Belgien först i världen med att införa ett totalförbud mot klusterbomber. Det var ett viktigt steg i kampen för en fredligare värld. Belgien var också ett föregångsland
  Inlämnad
  2006-03-22
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

  Motion 2005/06:Ju55 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning. Inledning Varje samhälle måste ha möjlighet att använda tvångsmedel för att kunna utreda och beivra brott. Sådana tvångsmedel innebär definitionsmässigt en inskränkning i grundläggande fri- och rättigheter, rättigheter som i sin
  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Motion 2005/06:Ju50 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Inledning Varje samhälle måste ha möjlighet att använda tvångsmedel för att kunna utreda och beivra brott. Sådana tvångsmedel innebär definitionsmässigt en inskränkning i grundläggande fri-
  Inlämnad
  2006-04-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret

  Motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Pliktverket även fortsättningsvis bara tillåts kontrollera belastningsregistret för de värnpliktiga som tagits ut efter avslutat mönstringsförfarande. Motivering Vänsterpartiet värnar om den allmänna värnplikten
  Inlämnad
  2006-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:114 Strategisk exportkontroll 2005 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2005/06:U9 av Alice Åström m.fl. (v)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska krigsmaterielexportpolitiken bringas i överensstämmelse med den svenska utvecklingspolitiken såsom den kommer till uttryck i regeringens proposition 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2005/06:UU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Totalförsvarsplikt och samhällstjänst

  Totalförsvarsplikt och samhällstjänst

  Betänkande 2005/06:FöU8

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om totalförsvarsplikt och samhällstjänst.
  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 71 minuter
  Beredning
  2006-03-07
  Justering
  2006-03-21
  Debatt
  2006-03-30
  Beslut
  2006-03-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Räddningstjänst och skydd mot olyckor

  Räddningstjänst och skydd mot olyckor

  Betänkande 2005/06:FöU7

  Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om räddningstjänst och skydd mot olyckor.
  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  2, 10 minuter
  Beredning
  2006-03-07
  Justering
  2006-03-21
  Debatt
  2006-03-30
  Beslut
  2006-03-31
 • Vattenbristen

  Skriftlig fråga 2005/06:1289 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 24 mars Fråga 2005/06:1289 av Berit Jóhannesson v till vice stats- och utrikesminister Bosse Ringholm s Vattenbristen I dag är det FN:s världsvattendag. Vi uppmärksammar att 1,2 miljarder människor inte har tillgång till rent dricksvatten och att 3 miljarder människor lever utan sanitetsanläggningar. Följden
  Inlämnad
  2006-03-24
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • Förbud mot klustervapen i Sverige

  Interpellation 2005/06:321 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 22 mars Interpellation 2005/06:321 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Förbud mot klustervapen i Sverige Klusterbomber är det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Den 26 maj 2003 svarade dåvarande utrikesminister Anna
  Inlämnad
  2006-03-22
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

  Motion 2005/06:Ju24 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Motivering Vänsterpartiet ser med samma allvar som de flesta på utförda terroristdåd runt om i världen och anser att det är oerhört viktigt att brett diskutera, analysera och vidta verkningsfulla
  Inlämnad
  2006-03-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förbud mot klustervapen

  Skriftlig fråga 2005/06:1097 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 24 februari Fråga 2005/06:1097 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Ulrica Messing s Förbud mot klustervapen Klusterbomber är det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Klusterbomber är bombkapslar som vid detonation släpper ut minibomber bland
  Inlämnad
  2006-02-24
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Förbud mot klusterbomber

  Skriftlig fråga 2005/06:1080 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 23 februari Fråga 2005/06:1080 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds s Förbud mot klusterbomber Klusterbomber är att betrakta som det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Klusterbomber är bombkapslar som vid detonation
  Inlämnad
  2006-02-23
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)

Filter