Bengt Harding Olson (FP)

Född år
1937
Avliden
14 oktober 2018

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Lagutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04
Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04

Besvärsnämnden

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1985-09-29 – 1994-10-02

EG-delegationen

Suppleant
1993-11-08 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Justitieutskottet 88/89- och EES-utskottet 91/92-92/93. Ledamot av Lagutskottet 85/86-97/98. Suppleant i Riksdagens revisorer 93/94, EG-Sverige-kommittén 93/94 och Besvärsnämnden 94/95-97/98. Ledamot av Besvärsnämnden 85/86-93/94 och Riksdagens revisorer 94/95-97/98.

Bostadsort

Kristianstad

Utbildning

Juris kandidat 61. Tingstjänstgöring 62-64. Åklagaraspirant 64, assistentåklagare 65-68, distriktsåklagare i Kristianstads åklagardistrikt 68-86, tillförordnad chefsåklagare 83-85, chefsåklagare i Hässleholms åklagardistrikt 86-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Studieförbundet Näringsliv och samhälles arbetsutskott 83-85. - Ledamot av styrelsen för folkpartiförening i Kristianstad, ordförande 80-83, Kristianstads länsförbund av Folkpartiet, ordförande 83-85, och Folkpartiets Skåneförbund, ordförande 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för kronofogdemyndigheten i Kristianstads län 88-92 och riksskatteverket 89-95. Ledamot av linjenämnden vid högskolan i Kristianstad, ordförande 80-84, Riksrevisionsverkets råd 95-99. - Ledamot av betalningsansvarskommittén 84-87, skadeståndsansvarskommittén 89-93, förmånsrättskommittén 96-99.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kristianstads kommunfullmäktige 80-85. Ledamot av skolstyrelsen 80-85.

Föräldrar

Köpmannen Erik Harald Alexander Olson och Dinah Henrietta Matilda Höglund

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

  Motion 1997/98:Fö11 av Bengt Harding Olson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö11 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. FRAMTIDENS SVENSKA FÖRSVAR 1 Inledning Fredagen den 13 december 1996 fattade riksdagen ett långsiktigt försvarsbeslut för perioden 19972001 FB 96Vid beslutstillfället var

  Inlämnad
  1998-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar

  Motion 1997/98:L26 av Bengt Harding Olson och Kerstin Heinemann (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:L26 av Bengt Harding Olson och Kerstin Heinemann fp med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar I det fullkomliga rättssamhället ges skydd mot kränkningar och där finns inga offer. Verkligheten är dessvärre en annan. Många människor drabbas av övergrepp av varierande

  Inlämnad
  1998-04-08
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:LU27
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

  Motion 1997/98:Ju43 av Bengt Harding Olson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju43 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Medborgarna måste kunna skydda sig mot myndigheter med Storebrorsfasonerdvs. med överdrivet intresse av att insamla och hantera så många uppgifter som möjligt om så många medborgare som möjligt och särskilt

  Inlämnad
  1998-04-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer

  Motion 1997/98:K54 av Per Olof Håkansson m.fl. (s, c, m, fp, v, mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K54 av Per Olof Håkansson m.fl. s, c, m, fp, v, mp med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer Den svenska förvaltningsmodellen med en hög grad av självständighet för myndigheterna återspeglas också i den statliga revisionens uppbyggnad. Konsekvensen av förvaltningsmodellen

  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter

  Motion 1997/98:U49 av Bengt Harding Olson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U49 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter Svenskt försvar behöver svensk försvarsindustri och för försvarsindustrins effektivitet och fortlevnad krävs reella exportmöjligheter. En viss reglering av exporten behövs men regelverken

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:UU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:98 Vissa stiftelserättsliga frågor m.m.

  Motion 1997/98:L23 av Bengt Harding Olson och Kerstin Heinemann (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:L23 av Bengt Harding Olson och Kerstin Heinemann fp med anledning av prop. 1997/98:98 Vissa stiftelserättsliga frågor m.m. I denna stiftelseproposition döljer sig närmast undangömt under m.m.en för många vanliga människor viktig fråga. Det handlar om förbättring av kreditmöjligheterna för

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A32 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:A32 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, kd med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd I regeringens proposition Regional tillväxt för arbete och välfärd 1997/98:62 beskrivs det övergripande målet för regionalpolitiken som att utifrån de förutsättningar

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet

  Motion 1997/98:Ju33 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju33 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet 1 Ett logiskt och konsekvent straffsystem Straffsystemkommittén hade till uppgift att göra en övergripande översyn av straffsystemet. Men i stället för att förenkla och göra systemet tydligare

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

  Motion 1997/98:L16 av Bengt Harding Olson och Kerstin Heinemann (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:L16 av Bengt Harding Olson och Kerstin Heinemann fp med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation Aktiebolagslagen ABL är i stort behov av modernisering inräknat harmonisering med EU. Beklagligtvis har reformarbetet skett genom partiella förändringar med risk för förlorad

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:LU26
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Inledning Kvinnovåldskommissionen tillsattes 1993 av dåvarande social- och jämställdhetsministern Bengt Westerberg. Kommissionens slutbetänkande låg färdigt redan i juni 1995. Sedan dess har förslaget legat i

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  51
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:AU10 1997/98:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (51 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning

  Motion 1997/98:Ju20 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju20 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning Sammanfattning Folkpartiet liberalerna är kritiskt till regeringens proposition. Vi menar att regeringen långt ifrån på ett övertygande sätt har redovisat stöd för uppfattningen att den kraftiga

  Inlämnad
  1998-02-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag

  Motion 1997/98:K14 av Bengt Harding Olson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K14 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag En mänsklig rättighet av stor betydelse för varje medborgare är den personliga integriteten. Ett starkt skydd för den personliga integriteten borde vara en självklarhet i ett rättssamhälle. Alla medborgare

  Inlämnad
  1998-02-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag

  Motion 1997/98:K16 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:K16 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, kd med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag Under de senaste åren har antalet datorer och användare ökat explosionsartat och dessutom har datorernas användningsområde väsentligt expanderat. En sådan utveckling ställer krav på en modern lagstiftning.

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet

  Motion 1997/98:Ju17 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju17 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet 1 Liberal flyktingpolitik och fri rörlighet Den fria rörligheten för medborgarna i EU hör till en av EU:s grundläggande tankar. EU är till för dess medborgare och deras fria rörlighet. Människor i EU skall

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

  Motion 1997/98:L6 av Kerstin Heinemann och Bengt Harding Olson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:L6 av Kerstin Heinemann och Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 1 Inledning Folkpartiet liberalernas utgångspunkt är, här liksom annars, barnens bästa. Barn har rätt till goda och trygga uppväxtförhållanden. Barn har också rätt till att föräldrarna

  Inlämnad
  1997-11-21
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m.

  Motion 1997/98:Sk26 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk26 av Kenth Skårvik m.fl. fp, c, m, kd med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. Företagarskattsedel är numera i praktiken ett villkor för företagare att kunna bedriva sin verksamhet. Reglerna för tilldelning av F-skattsedel till företagare har därför varit föremål

  Inlämnad
  1997-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lag om finansiell leasing

  Motion 1997/98:L908 av Birgitta Johansson m.fl. (s, c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:L908 av Birgitta Johansson m.fl. s, c, fp, m, kd Lag om finansiell leasing Finansiell leasing är ett finansieringsalternativ för mindre och medelstora företag som ännu inte utnyttjas till sin fulla potential. Detta beror till stor del på att reglerna kring leasing alltjämt styrs av praxis

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Företagshemligheter

  Motion 1997/98:L904 av Bengt Harding Olson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:L904 av Bengt Harding Olson fp Företagshemligheter Den framtida ekonomiska tillväxten anses av många ska komma främst genom tjänsteföretagen, ofta då småföretag. En särskilt viktig roll spelar här kunskapsföretag i konsultbranschen. Men dessa upplever sin rättsliga situation som problematisk

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Upphovsrätten i IT-världen

  Motion 1997/98:L802 av Bengt Harding Olson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:L802 av Bengt Harding Olson fp Upphovsrätten i IT-världen I varje rättssamhälle är upphovsrätten av stor betydelse i många avseenden. Upphovsrätten omfattar då skydd för litterära verk, konstverk, musik, film, teater och på datorsidan men också många andra alster samt härutöver även för

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsumentpolitiken

  Motion 1997/98:L706 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:L706 av Lars Leijonborg m.fl. fp Konsumentpolitiken Det bästa sättet att hävda konsumenternas intressen är marknadsekonomi med fri etableringsrätt, fri konkurrens och fri handel med omvärlden. Marknadsekonomin skapar valfrihet och ger utrymme för enskilda människors initiativ. Marknadsekonomin

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter