Barbro Sandberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lärare
Född år
1935
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Riksdagsledamot

Ersättare
1991-09-30 – 1992-01-09

Utrikesutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1992-01-09

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1992-01-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Ers 1991- Suppl i Utbildningsutskottet 82/83, Lagutskottet 85/86-90/91, Socialförsäkringsutksottet 85/86-87/88 och Utrikesutskottet 91/92. Led av Socialförsäkringsutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Enköping

Utbildning

Flickskola 53. Kontorist vid Statens järnvägar 53-55. Handelsutbildning 56. Sekreterare vid Nilsons Maskin AB 56-63. Handelslärare i Solna 63-69 och Enköping 69-. Handelslärarutbildning 66. Speciallärarutbildning 68.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Enköpings folkpartiavdelning, sekreterare 78-85, och Folkpartiets länsförbund i Uppsala län 78-93, vice ordf 82-86 och 92-93, ordf 86-91, led av arbetsutskottet 84-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Uppsala län 86-94 och riksförsäkringsverket 92-94. - Ledamot av 1987 års underhållsbidragskommitté 87-90 och merkostnadskommittén 90-92.

Kommunala uppdrag

Led av Enköpings kommunfullmäktige 80-87. Led av kommunstyrelsen 85, 1:e vice ordf 85. Led av konsumentnämnden 77-82, ordf 77-79, 1:e vice ordf 80-82, och valberedningen 80-82.

Föräldrar

Lokföraren Sven Erik Stålving och barnsköterskan Karin Charlotta Kjellén

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1991/92:12 Vissa yrkestrafikfrågor och om riksfärdtjänsten

  Motion 1991/92:T1 av Barbro Sandberg m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:T1 av Barbro Sandberg m.fl. fp, m, c, kds med anledning av prop. 1991/92:12 Vissa yrkestrafikfrågor och om riksfärdtjänsten I propositionen finns förslag om att riksfärdtjänsten inordnas i en tillfälligt inrättad myndighet, nämligen styrelsen för riksfärdtjänst. Vidare föreslås att det

  Inlämnad
  1991-10-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

  Motion 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Aktiv flykting- och immigrationspolitikär huvudsakligen en principproposition, och regeringen utlovar att återkomma till riksdagen med ett preciserat förslag i frågan om utlänningslagstiftningen.

  Inlämnad
  1991-06-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  1990/91:SfU17
 • med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

  Motion 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. fp med anleldning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Regeringen föreslår i propositionen bl.a. att det införs en lagfäst rätt till sjuklön för de första 14 dagarna i en sjukperiod med början den 1 januari 1992. Som ett resultat av detta föreslås att avgiften till

  Inlämnad
  1991-05-10
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi58 av Barbro Sandberg (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi58 av Barbro Sandberg fp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Socialstyrelsen har nyligen varit föremål för en omfattande översyn vilken ledde till att riksdagen våren 1989 tog beslut

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi52 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi52 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition FAS 90 och ADB-stöd inom socialförsäkringen Socialförsäkringsområdet behöver ett förbättrat och moderniserat ADB-stöd, vilket

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So76 av Barbro Sandberg (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So76 av Barbro Sandberg fp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Folkpartiet liberalerna har under en följd av år föreslagit ett återinrättande av ett folkhälsoinstitut. Svenska folket blir allt friskare och lever genomsnittligt betydligt längre i dag än för bara några

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:171 En prisinformationslag

  Motion 1990/91:L30 av Ulla Orring m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:L30 av Ulla Orring m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:171 En prisinformationslag I propositionen läggs fram förslag till en prisinformationslag. Folkpartiet liberalerna avvisar en sådan lag. Den föreslagna lagen utgör en detaljreglering vars kostnader överstiger de vinster som kan

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:141 Rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m.

  Motion 1990/91:Sf50 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf50 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:141 Rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m. Regeringen föreslår att en speciell rehabiliteringsersättning skall införas motsvarande 100 av den sjukpenninggrundande inkomsten, samt att arbetsgivaren i första hand skall

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:161 Sotning

  Motion 1990/91:Fö21 av Barbro Sandberg (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö21 av Barbro Sandberg fp med anledning av prop. 1990/91:161 Sotning En grundläggande problematik i offentlig sektor är att det bestående har en oerhörd dominans. Den oerhörda trögheten är inte bara en följd av slentrian och dålig fantasi mer avgörande är att en pågående verksamhet

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:152 Överföring av vissa uppgifter enligt smittskyddslagen m.m.

  Motion 1990/91:So64 av Barbro Sandberg (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So64 av Barbro Sandberg fp med anledning av prop. 1990/91:152 Överföring av vissa uppgifter enligt smittskyddslagen m.m. I propositionen föreslås att annan befattningshavare än den som är överläkare fr.o.m. den 1 juli 1991 skall kunna fullgöra uppgifter enligt smittskyddslagen som avser

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

  Motion 1990/91:K46 av Ingrid Andersson m.fl. (s, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K46 av Ingrid Andersson m.fl. s, m, fp, c med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag I proposition 1990/91:117 förslås att det nuvarande systemet med latituder, som anger det minsta antal ledamöter i fullmäktigeförsamlingar och landstingsfullmäktige som måste utses vid angivna

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KU38
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m.

  Motion 1990/91:Sf44 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf44 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m. Regeringen föreslår att huvudmannaskapet för administrationen av sjukresor förs över från den allmänna försäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Denna förändring föreslås

  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub174 av Barbro Sandberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub174 av Barbro Sandberg m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildning för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar ges i särskolan. I den obligatoriska delen av särskolan ingår grundsärskolan och träningsskolan. Den

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub79 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub79 av Ylva Annerstedt m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N44 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om satsning på utbildning och forskning.

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T68 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T68 av Ylva Annerstedt m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N44 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om prioritering och forcering av

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU25 1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T12 av Barbro Sandberg (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T12 av Barbro Sandberg fp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Enligt propositionen skall stora satsningar göras på vägnätet under 90-talet och då speciellt på det nationellt gemensamma vägnätet. E4 är en betydelsefull pulsåder och en länk i det nationella vägnätet.

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N44 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N44 av Ylva Annerstedt m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I propositionen om näringspolitik för tillväxt skriver statsrådet att tillväxten och välfärdsutvecklingen på lång sikt bestäms av produktiviteten i ekonomin, dvs. förmågan att utnyttja befintliga

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1990/91:Sf23 av Maria Leissner m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf23 av Maria Leissner m.fl. fp med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken Eftersom det är en skrivelse med redogörelse för den förda politiken som regeringen nu framlägger kan folkpartiet liberalerna inte här ta upp den kritik vi har på skilda punkter mot invandrar-

  Inlämnad
  1991-02-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Realisationsvinstbeskattningen av bostadsrätter

  Motion 1990/91:Sk407 av Barbro Sandberg (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk407 av Barbro Sandberg fp Realisationsvinstbeskattningen av bostadsrätter Folkpartiet liberalerna anser, att alla skall ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. För att kunna uppnå det målet krävs att den boende dels har råd att betala boendekostnaden, dels har råd att flytta

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning för psykoterapeutisk behandling

  Motion 1990/91:Sf275 av Barbro Sandberg och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf275 av Barbro Sandberg och Charlotte Branting fp Ersättning för psykoterapeutisk behandling Utvecklingen inom den psykiatriska vården har under de senaste decennierna varit snabb. Från att tidigare ha varit inriktad på huvudsakligen ett långvarigt och ofta varaktig omhändertagande av

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter