Arne Andersson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lantbrukare
Född år
1928
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Försvarsutskottet

Ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ordförande
1991-09-29 – 1994-10-01
Ordförande
1988-10-02 – 1991-09-29
Ordförande
1987-10-05 – 1988-10-01

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1985-09-29 – 1987-10-05
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Ledamot
1976-10-03 – 1979-09-29

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Vice ordförande
1996-10-21 – 1996-11-20
Vice ordförande
1995-10-25 – 1995-12-06

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1982-10-03 – 1994-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-17 – 1994-10-02
Suppleant
1986-10-06 – 1991-09-29
Ledamot
1984-10-01 – 1986-10-06
Suppleant
1982-10-03 – 1983-10-03

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1998-10-05
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-02
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02
Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971- Suppleant i Skatteutskottet 71, Socialförsäkringsutskottet 72-73 och Jordbruksutskottet 74-75/76. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-86/87, Försvarsutskottet 87/88-97/98, ordförande 87/88-97/98, och Utrikes/Försvarsutskotet 95/96 och 96/97, vice ordförande 95/96 och 96/97. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 82/83 och 86/87-90/91, Valberedningen 88/89-90/91 och 94/95-97/98 samt Utrikesnämnden 88/89-90/91 och 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 79/80-97/98, Nordiska rådets svenska delegation 84/85-85/86 och 91/92-97/98, Talmanskonferensen 87/88-97/98, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 79-94. - Ordförande i riksdagens jaktklubb 92-98.

Bostadsort

Ljung

Utbildning

Fristads folkhögskola 45-46 och Fristads lantmannaskola 46-47. Lantbrukare i Natestorp, Ljung, 52.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Revisor i Västra Sveriges slakterier 71-73. Ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs läns jaktvårdsförening, ordförande 73-85, och Svenska Jägarförbundet 85-88. - Ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs förbund av Riksförbundet Landsbygdens Folk 72-80. - Ledamot av styrelsen för Norra Älvsborgs läns länsförbund av Moderata samlingspartiet, ordförande 72-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av statens nämnd för samlingslokaler 72, försvarets fastighetsnämnd, vice ordförande 79-90, länsviltnämnden i Älvsborgs län, ordförande 82-92, och militärledningens rådgivande nämnd 88-94. - Ledamot av 1973 års fiskevattensutredning 73-78, utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, kommittén om användningen av kemiska medel i jord- och skogsbruk 79-82, djurhälsoutredningen 79-81, kommittén om vissa fiskefrågor 81-84, kommittén om livsmedelsförsörjningens sårbarhet 82, 1983 års livsmedelskommitté 82-85, livsmedelskontrollutredningen 83-86, kommittén om en miljöskadefond 85-87, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 89-90 och beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92. Ledamot av försvarsberedningen 92-95.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Gäsene kommunal/kommunfullmäktige 59-73. Ledamot av kommunalnämnden/kommunstyrelsen 64-73. Ledamot av nykterhetsnämnden 58-70 och valnämnden 68-71. Ledamot av Herrljunga-Gäsene skolförbund 73-73. Ledamot av sammanläggningsdelegerade, ordförande 66-73. - Ledamot av Herrljunga kommunfullmäktige 74-79. - Revisor i Alboga församling sedan 54.

Föräldrar

Lantbrukaren och köpmannen Lars Andersson och Signe Ulrika Lundgren

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:83 Förändrad styrning av Försvarsmakten

  Motion 1997/98:Fö6 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö6 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:83 Förändrad styrning av Försvarsmakten Förändrad styrning av Försvarsmakten och uppskjuten säkerhetspolitisk kontrollstation Regeringen föreslår att riksdagen godkänner en framflyttning av den säkerhetspolitiska kontrollstationen
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:72 Inrättande av nya centrum i Försvarsmakten

  Motion 1997/98:Fö2 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö2 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:72 Inrättande av nya centrum i Försvarsmakten 1 Bakgrund Regeringen föreslår i proposition 1997/98:72 inrättande av nya centrum i Försvarsmakten. Med det val av lösning som i och med regeringsbeslutet i december 1997 redan gjorts
  Inlämnad
  1998-02-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Försvarets modernisering

  Motion 1997/98:U405 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U405 av Arne Andersson m.fl. m Försvarets modernisering Frågan om försvarets fortsatta modernisering aktualiserades i en moderat kommittémotion i anslutning till försvarsbeslutet hösten 1996. En del av de synpunkter som då framfördes har tillgodosetts, under det att huvuddelen fortfarande
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:FöU1 1997/98:UU3
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Försvarets helikopterorganisation

  Motion 1997/98:Fö327 av My Persson och Arne Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö327 av My Persson och Arne Andersson m Försvarets helikopterorganisation ÖB har till regeringen föreslagit en ny försvarsmaktsgemensam flottiljorganisation för försvarets helikoptrar. Flottiljen föreslås uppdelas geografiskt i fyra divisioner nord, ost, mitt och syd. I förhållande till
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högkvarterets organisation

  Motion 1997/98:Fö317 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö317 av Arne Andersson m.fl. m Högkvarterets organisation 1 Högkvarterets organisation Frågan om ledning och styrning av totalförsvaret har återkommande behandlats av riksdagen. Den 1 juli 1994 infördes en ny lednings- och myndighetsstruktur efter ett grundligt utredningsarbete i den s
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 6, Totalförsvar

  Motion 1997/98:Fö225 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö225 av Arne Andersson m.fl. m Utgiftsområde 6, Totalförsvar 1 Bakgrund Regeringen föreslår att 41 243 865 000 kronor anslås för Utgiftsområde 6 Totalförsvar. Förslaget grundas på den inriktning som beslutades av riksdagen i december 1996. Moderata samlingspartiet föreslog en avsevärt
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:FiU1 1997/98:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Försvarets personalförsörjning

  Motion 1997/98:Fö209 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö209 av Arne Andersson m.fl. m Försvarets personalförsörjning Försvarets personalförsörjning Denna motion behandlar försvarets personalförsörjning, totalförsvarsplikten och regeringens förslag till ny skolorganisation. Frågan om frivilliga i försvaret behandlas i motion 1997/98:Fö211.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:FöU1 1997/98:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi57 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi57 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I december 1996 beslöt riksdagen om inriktningen för totalförsvaret för åren 1997-2001. I beslutet gavs också de ekonomiska förutsättningar som avsågs gälla för femårsperioden uttryckta
  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:54 Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina

  Motion 1996/97:U7 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:U7 av Arne Andersson m.fl. m Med anledning av prop. 1996/97:54 Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina I proposition 1996/97:54 föreslår regeringen svenskt deltagande i den på IFOR följande SFOR-styrkan i f.d. Jugoslavien. Vi stöder helhjärtat regeringens förslag
  Inlämnad
  1996-11-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försvarets fortsatta modernisering

  Motion 1996/97:Fö501 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö501 av Arne Andersson m.fl. m Försvarets fortsatta modernisering Motionen delad mellan flera utskott Frågan om försvarets fortsatta modernisering och därmed också dess tekniska förnyelse tillhör det som står allra högst på dagordningen vid höstens försvarsbeslut. Försvarsbeslutet 1992
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:FöU1 1996/97:UFöU1 1996/97:UU6
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Försvarshögskolan och Militärhögskolan

  Motion 1996/97:Fö318 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö318 av Arne Andersson m.fl. m Försvarshögskolan och Militärhögskolan Regeringens förslag att slå samman Försvarshögskolan överensstämmer med LEMO-utredningens ursprungliga förslag. Enligt vår mening saknas motiv för att slå ihop dessa båda väsentliga verksamheter. MHS bör vara en skola
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Totalförsvaret

  Motion 1996/97:Fö205 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö205 av Arne Andersson m.fl. m Totalförsvaret Bakgrund Regeringen föreslår i prop 1996/97:1 att 42 372 642 000 kronor anslås för Utgiftsområde 6, Totalförsvar. Förslaget grundas på den inriktning som föreslås i etapp två av försvarsbeslutet, presenterad i prop. 1996/97:4. Moderata samlingspartiet
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

  Motion 1996/97:Fö20 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö20 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse etapp 2 Riksdagen står nu inför ett ställningstagande till andra etappen i ett tvådelat försvarsbeslut. I etapp ett i december 1995 kunde en majoritet av i första hand socialdemokrater och centerpartister
  Inlämnad
  1996-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jodtabletter

  Motion 1994/95:Fö803 av Arne Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö803 av Arne Andersson m Jodtabletter Strålskyddsinstitutet har i sin anslagsframställning till regeringen bl.a. begärt att få ett engångsanslag om 4 920 miljoner kronor 18 månader för utbyte av jodtabletter med för hög jodhalt. Vidare begärs ett årligt anslag om 580 000 kronor för
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försvarspolitiken

  Motion 1994/95:Fö203 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö203 av Arne Andersson m.fl. m Försvarspolitiken De stora säkerhetspolitiska förändringar som redovisades i 1992 års försvarsbeslut har under de senaste tre åren befästs. Det västliga politiska samarbetet har stärkts och de mer utvecklade delarna av Central- och Östeuropa har trots
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

  Motion 1994/95:Fi8 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi8 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk- politiska åtgärder, m.m. Regeringens förslag på försvarsområdet innebär att 1992 års försvarsbeslut riskerar att förlora sin profil. Den nedskärning på 2 000 miljoner kronor senast 1998 som aviseras får allvarliga
  Inlämnad
  1994-11-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sekretesskydd för naturläkemedel

  Motion 1993/94:So484 av Arne Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:So484 av Arne Andersson m Sekretesskydd för naturläkemedel En fabrikant av läkemedel inom den vanliga läkemedelsindustrin kan patentsöka den process som medlet tillverkas under. Härmed garanteras fabrikanten att hans produkt inte kan kopieras av andra. För dem som sysslar med naturläkemedel
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Underhåll av det mindre vägnätet

  Motion 1993/94:T317 av Arne Andersson och Stig Bertilsson (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T317 av Arne Andersson och Stig Bertilsson m Underhåll av det mindre vägnätet I regeringens proposition 1972/73:176 om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. föreslås för tioårsperioden 1994-2003 investeringar inom en ram om 88 miljarder kronor. Härav skulle 40 miljarder kronor
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikinvesteringar i Fyrstadsregionen

  Motion 1993/94:T208 av Stig Bertilsson och Arne Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T208 av Stig Bertilsson och Arne Andersson m Trafikinvesteringar i Fyrstadsregionen Fyrstad, d.v.s. Lysekils, Trollhättans, Uddevalla och Vänersborgs kommuner, är en av landets mest betydande industriregioner. Regionens näringsliv och arbetsmarknad är för närvarande utsatta för extraordinära
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning om älgsjukan

  Motion 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. (m, fp, v, s, c, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd, v Forskning om älgsjukan Under 1985 upptäcktes i södra delen av Älvsborgs län ett antal älgar som dött av ditintills okänd sjukdom. Djuren hade dött en kvalfull död med svåra infektioner över hela kroppen, hårlöshet, blindhet och diarréer.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter